De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HRM workplace 22 januari 2010 Duurzame Inzetbaarheid en levensfase.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HRM workplace 22 januari 2010 Duurzame Inzetbaarheid en levensfase."— Transcript van de presentatie:

1 HRM workplace 22 januari 2010 Duurzame Inzetbaarheid en levensfase

2 HRM Workplace 2 22 januari 2010 Inzetbaarheid en Levensfase Inleiding en Aanleiding Noodzaak en risico’s Inzetbaarheid en workability De Praktijk Samenvatting

3 HRM Workplace 3 22 januari 2010 CAO Nota Werkgeversvereniging

4 HRM Workplace 4 22 januari 2010 Een kwantitatief probleem

5 HRM Workplace 5 22 januari 2010 Een kwantitatief probleem

6 HRM Workplace 6 22 januari 2010 Een kwalitatief probleem ? VAPRO: Leeftijdspiramides 2009-2019 20092014 2019

7 HRM Workplace 7 22 januari 2010 Aanleiding Algemeen –Vergrijzing en ontgroening –Pensioenleeftijd van 60/62 naar 65 jaar –Globalisering en technologie leiden tot organisatorische veranderingen –Noodzaak tot aanpassing werk-privé balans –Meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid m.b.t. inzetbaarheid (flexibiliteit) en gezondheid Farmaceutische en Chemische Industrie in Nederland –Groep medewerkers ouder dan 50 jaar neemt snel toe –Lage instroom (dubbele ontgroening)

8 HRM Workplace 8 22 januari 2010 Aanleiding Onderneming –Gemiddelde leeftijd hoog, lange dienstverbanden, lage mobiliteit –Management is nog weinig alert op levensfase-ontwikkeling –De inhoud van het werk en de werkomgeving verandert snel. –Dit bedrijf kenmerkt zich als een sociaal bedrijf met een verzorgend karakter –Medewerkers zijn gewend door de werkgever verzorgd te worden. –Onderhouden van eigen ontwikkeling en inzetbaarheid is vrijblijvend –Eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap zijn niet sterk ontwikkeld. Dit beeld strookt niet met de strategische intenties van de onderneming: Innovation & Competitiveness

9 HRM Workplace 9 22 januari 2010 Onderzoek 2005 – 2006 - Onderzoek –Onderzoek naar consequenties langer doorwerken (tot 65 jaar). –Onderzoek en eerste opzet leeftijdsgericht managen. 2006 – 2007 - Arbeidsvoorwaarden –Studie naar aanpassing arbeidsvoorwaarden 2008 / 2009 Tripartiete werkgroepen (IR, HR, OR) –Dossier 1: Levensfasebeleid en Opleiding en Ontwikkeling. –Dossier 2: Arbeidstijdenmanagement. 2009: Vertaling naar CAO en plan van invoering

10 HRM Workplace 10 22 januari 2010 Risico bij onveranderd beleid voor de werkgever Verlies van marktpositie: –Kwalitatieve en kwantitatieve onderbezetting –Geringe flexibiliteit om adequaat te reageren op veranderingen. –Meer kans op uitval van medewerkers door ziekte en mismatch. –Hoge kosten voor herplaatsen en uitstroom van medewerkers. –Geringe aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. –Verhoogde kans op uitstroom van high performers. Oplossing: => Werken aan een beleid van duurzame inzetbaarheid in elke levensfase

11 HRM Workplace 11 22 januari 2010 Risico van onveranderd beleid voor de medewerker Verlies van baan en inkomen: –Obsolete kennis en/of vaardigheden –Geringe mogelijkheden om aan te passen aan nieuwe omstandigheden –Gezondheid Oplossing: => Verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame inzetbaarheid in elke levensfase

12 HRM Workplace 12 22 januari 2010 Wederkerig Risicomanagement Werknemer Werkgever Risicoverlies marktpositie Risico kwantitatieve en kwalitatieve mismatch aanbod arbeid Risico verlies baanzekerheid Risico onmogelijkheid combinatie werk en privé Te managen eigen risico Te helpen managen risico van de ander Evers en Wilthagen,2007

13 HRM Workplace 13 22 januari 2010 3 levensfasen FaseTypering*Behoefte / aanbieden StarterEnergiek, ambitieus, opdoen zelfkennis, ontdekken grenzen en mogelijkheden, snel resultaat willen zien Ontwikkelen kennis en vaardigheden, gecoacht worden, functieverblijftijd 3 à 4 jaar. Volgende stap! Profes- sional Ambitieus, settelen/spitsuur, nieuwe balans werk/privé, wat wil ik verder? Ontwikkelen in breedte, andere rollen en taken, time-management, functieverblijftijd 5 à 7 jaar. Nu of nooit! ExpertRust en stabiliteit, zingeving, flexibel of vastgeroest? (fysieke) belastbaarheid neemt langzaam af Kennis overdragen, arbeidstijden / belasting. Nog een nieuwe stap? Langer doorwerken?

14 HRM Workplace 14 22 januari 2010 Gezondheid Belastbaarheid Waarden Houding/gedrag en Motivatie Werk Arbeidsomstandigheden Functie-inhoud en -eisen Organisatie (structuur) Supervisie en Management Inzetbaarheid Professionele Competenties Gezondheidsbeleid Training / On the job Missie & waarden/ Verantwoordelijkheid Levensfase beleid Veiligheid/ARBO Job Families / Competenties Workforce Planning /E- PDA Management / HRM Werkbalansmeter Performance Assessment Werkmodel voor levensfase / Workability Ilmarinen, J

15 HRM Workplace 15 22 januari 2010 Vertaling naar de praktijk Kaders 1.Werknemer is verantwoordelijk voor zijn inzetbaarheid 2.Werkgever biedt faciliteiten 3.Arbeidsvoorwaarden ondersteunen het beleid 4.Managers begeleiden en stimuleren de werknemer

16 HRM Workplace 16 22 januari 2010 Afspraken Inzetbaarheid en Levensfase Gezondheidsbeleid & Awareness Campagne Assesment interview: opleiding en ontwikkeling Leeftijdsdagen 60 – 65 jaar Regeling voor oudere ploegenwerkers Persoonlijk Ontwikkelingsbudget Financieel advies Ambitiegesprekken (training management) Programma Career & Kids Focusgroepen

17 HRM Workplace 17 22 januari 2010 Persoonlijk Ontwikkelingsbudget Doel is om de medewerker te faciliteren maar ook bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot inzetbaarheid –Nadenken over je eigen inzetbaarheid –Los van de huidige functie –Breder inzetbaar, van baanzekerheid naar werkzekerheid Motto: Mijn POB: ik sta aan het roer!

18 HRM Workplace 18 22 januari 2010 POB belangrijkste voorwaarden 1)Moet een bijdrage leveren aan de inzetbaarheid. 2)Max. € 1200,- bruto per 3 jaar. (zowel parttime als fulltime) 3)Mag voor meerdere trainingen gebruikt worden 4)Minimaal 1 jaar in dienst 5)Opleiding in eigen tijd. 6)Beoordeling door toekenningsteam op motivatie en voorwaarden. 7)Trainingen op verzoek van werkgever worden niet uit POB vergoed. Persoonlijk Ontwikkelingsbudget

19 HRM Workplace 19 22 januari 2010 Career & Kids Doel: Leren combineren van nieuwe rol als ouder en werk –Uitval / hoge werkstress voorkomen –Goed blijven functioneren als werknemer, ouder en partner –Balnse werk en prive Motto: Mijn werkbalans: ik sta aan het roer!

20 HRM Workplace 20 22 januari 2010 Ambitiegesprekken Doel training: Managers bewust maken van de levensfaseopbouw van hun afdeling en voeren van ambitiegesprekken. –Inzicht in risico’s, kansen en oplossingen voor de afdeling –Gesprekken over toekomst, kansen en potentieel zijn niet eenvoudig Doel Gesprekken: Medewerker bewust maken van inzetbaarheid tot aan de pensioenleeftijd: –Groeiende groep 50 jaar en ouder. –De afstand van 50 jaar tot aan de pensioen is 15 jaar! –Gesprek gaat over de toekomst.

21 HRM Workplace 21 22 januari 2010 Ambitiegesprekken: Beoogd resultaat (1) Leidinggevenden begrijpen het belang van het investeren in inzetbaarheid van in het bijzonder 50+ medewerkers en nemen daarin initiatief. Leidinggevenden hebben kennis van de mogelijkheden en instrumenten voor de ondersteuning van de ambitie wensen van 50+ medewerkers: personeelsplanning, work- life balance, gezondheid, arbo, mobiliteit, financieel advies, persoonlijk ontwikkeling budget.

22 HRM Workplace 22 22 januari 2010 Ambitiegesprekken: Beoogd resultaat (2) Leidinggevenden zijn in staat om goed voorbereid ambitiegesprekken te voeren met hun 50+ medewerkers (400 in totaal). HR Business Partners zijn in staat leidinggevenden hierin te ondersteunen.

23 HRM Workplace 23 22 januari 2010 Focusgroepen Doel focusgroepen: Er is nog weinig kennis van behoeften per doelgroep. (m.n. oudere werknemers) Doel is om kennis op te bouwen van de behoeften en wensen van medewerkers in verschillende levensfasen en daarop te anticiperen De ondernemingsraad is betrokken bij de vorm en inhoud van de focusgroepen

24 HRM Workplace 24 22 januari 2010 Gezondheidbeleid Een goede gezondheid is een voorwaarde voor inzetbaarheid. Deze onderneming heeft een breed scala aan voorzieningen geregeld, zoals: arbodienst on site, preventieprogramma’s, Fitness, Werk-Balansmeter, brede providerboog, health check up snelle interventie, verzuimrapportage, etc. Doel gezondheidsbeleid is: - weg van verzuim - accent op eigen verantwoordelijkheid Motto: Mijn Gezondheid: Ik sta aan het roer!

25 HRM Workplace 25 22 januari 2010 Samenvatting Er is sprake van wederkerig belang en risico De werknemer is verantwoordelijk voor zijn inzetbaarheid De werkgever is verantwoordelijk voor goede faciliteiten en daadwerkelijke ondersteuning Participatie van vakorganisaties en/of ondernemingsraden is essentieel We hebben gesproken over: Ambitiegesprekken, focusgroepen, personeelsplanning, gezondheidbeleid, persoonlijk ontwikkelingsbudget, werk-prive balans ……. maar uiteindelijk gaat het om Het Gesprek tussen medewerker en leidinggevenden

26 HRM Workplace 26 22 januari 2010 Hartelijk dank voor uw aandacht Vragen ? HRM Workplace Martin C. Overbeeke Scholekster 29 3755 EA Eemnes martin.overbeeke@hrm-workplace.com +31 (0) 6 23906727 Solvay Pharmaceuticals HR Industrial Relations Martin C. Overbeeke +31 294 479403


Download ppt "HRM workplace 22 januari 2010 Duurzame Inzetbaarheid en levensfase."

Verwante presentaties


Ads door Google