De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plattelandsacademie 18 april 2009 Erfgoed als waardevol element binnen plattelandsontwikkel ing ‘Genootschappen in het Meetjesland’: een praktijkvoorbeeld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plattelandsacademie 18 april 2009 Erfgoed als waardevol element binnen plattelandsontwikkel ing ‘Genootschappen in het Meetjesland’: een praktijkvoorbeeld."— Transcript van de presentatie:

1 Plattelandsacademie 18 april 2009 Erfgoed als waardevol element binnen plattelandsontwikkel ing ‘Genootschappen in het Meetjesland’: een praktijkvoorbeeld

2 Plattelandsacademie 18 april 2009 Mijn vlakke land: het Meetjesland  13 gemeenten  de streek in het noordwesten van Oost- Vlaanderen, grenzend aan West-Zeeuws- Vlaanderen  een tussengebied  een buitengebied  een stiltegebied  met waardevolle cultuurlandschappen

3 Plattelandsacademie 18 april 2009 Mijn vlakke land: het Meetjesland  verwevenheid van natuurlijke met culturele elementen  agrarisch karakter, met landbouwactiviteit en voedingsindustrie  sterke sociale cohesie  uitgebreid netwerk van regionale organisaties

4 Plattelandsacademie 18 april 2009 Erfgoed in het Meetjesland  vormen van erfgoed  immaterieel erfgoed  roerend erfgoed  onroerend erfgoed  archeologie  erfgoedevenementen

5 Plattelandsacademie 18 april 2009 Erfgoed in het Meetjesland  erfgoedzorgers  dynamisch netwerk van vrijwilligers  archieven, musea en bezoekerscentra  regionale organisaties met aan erfgoed belendende beleidsdomeinen  Erfgoedcel Meetjesland = geïntegreerde erfgoedwerking, met EGC Meetjesland als coördinatiepunt en regionaal expertisecentrum voor cultureel erfgoed

6 Plattelandsacademie 18 april 2009 Erfgoedcel Meetjesland  werking is in de streekontwikkeling van de regio ingeschaald  werkt sectorondersteunend  subsidiereglement voor lokale en regionale projecten cultureel erfgoed (sinds 2009)  werkt publieksgericht  werkt n.a.v. concrete noden en kansen projecten uit

7 Plattelandsacademie 18 april 2009 Plattelandscentrum Meetjesland De missie luidt als volgt: ‘het wil het brede publiek via een veelzijdig programma-aanbod informeren, activeren en sensibiliseren tot participatie m.b.t. het thema platteland en landbouw, om zo op een actieve wijze bij te dragen tot de ontwikkeling van plattelandsbeleving’

8 Plattelandsacademie 18 april 2009 Plattelandscentrum Meetjesland  een streekactor  een laboratorium  een bezoekerscentrum  een promotie- en distributiecentrum  organisatie evenementen: platteland ‘van binnen uit beleven’  inrichten van cursussen  erfgoedwerking i.s.m. EGC Meetjesland

9 Plattelandsacademie 18 april 2009 Samenwerkingstrajec t erfgoed  streekeigen immaterieel cultureel erfgoed  drie deelthema’s – drie genootschappen  volksverhalen  culinair erfgoed  volksliederen  sterke betrokkenheid van vrijwilligers

10 Plattelandsacademie 18 april 2009 Samenwerkingstrajec t erfgoed  doelstellingen van het traject  inventariseren  registreren  ontsluiten d.m.v. publicaties, databank, …  interactieve, procesmatige en doelgroepgerichte publiekswerking

11 Plattelandsacademie 18 april 2009 Samenwerkingstrajec t erfgoed  beoogde effecten van het traject  behoud en ontsluiting van het immaterieel erfgoed  faciliteren van samenwerkingsverbanden  totstandkoming van een groter maatschappelijk draagvlak  procesmatige benadering van cultureel erfgoed  vorming van streekidentiteit en –imago: regional brand

12 Plattelandsacademie 18 april 2009 Praktijkvoorbeeld: genootschappen  eigenheid van het project  vanuit idee local ownership  de vrijwilligers treden op als ambassadeurs van het project, het project wordt gedragen en vormgegeven door actieve vrijwilligers  kent een groot maatschappelijk draagvlak  bredere benadering van plattelandsbeleving  actief omgaan met het streekeigen immaterieel erfgoed  niet vervallen in nostalgie

13 Plattelandsacademie 18 april 2009 Praktijkvoorbeeld: genootschappen  palmares genootschappen  kookavonden, vertelavonden, zangavonden  aanleg bronnenrepertorium en bibliografie  pleinfestival Meetjeslandse Goeste  proeftuin ‘t Gegeten Verleden i.s.m. LG en Tuinclub  deelname Rodekool met appeltjes, Erfgoeddag, OMD, WAK, Week van de Smaak, …  publicatie Meetjesland smaakt

14 Plattelandsacademie 18 april 2009 Praktijkvoorbeeld: genootschappen  kookwedstrijd Meetjesland gerecht, met koppeling horeca  wedstrijd Jammen met groenten  cursus Volksverhalen vertellen  verhalenboekjes Gespekt en gelekt  fietsroute met luisterposten Kreken spreken  tentoonstelling volksdevotie Beestig bidden

15 Plattelandsacademie 18 april 2009 Bedankt ! Mieke Timmerman, stafmedewerker erfgoed Plattelandscentrum Meetjesland vzw erfgoed@plattelandscentrum.be, 09/379 78 37


Download ppt "Plattelandsacademie 18 april 2009 Erfgoed als waardevol element binnen plattelandsontwikkel ing ‘Genootschappen in het Meetjesland’: een praktijkvoorbeeld."

Verwante presentaties


Ads door Google