De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Rebekka.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Rebekka."— Transcript van de presentatie:

1 Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Rebekka Verniest Departement Onderzoek en Ontwikkeling Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

2 Inleiding In een vergrijzende samenleving gaat terecht veel aandacht naar zorg en huisvesting ouderen Doel: Overzicht van vernieuwende initiatieven op het terrein op het continuüm thuis - residentiële opvang Doorprikken van negatief beeld residentiële opvang

3 1.Aangepaste woonomgeving Belangrijk voor relatief zelfstandige ouderen met weinig of geen zorgnoden Algemene doelstellingen: Langer thuis wonen Herwinnen / maximaliseren zelfstandigheid Verhoogd veiligheidsgevoel Doorbreken isolement

4 1.Aangepaste woonomgeving Evolutief wonen -Totaalconcept -Woning aanpasbaar in functie van noden -Kenmerken: algemene toegankelijkheid, veiligheid (valrisico), evolutiepotentieel -Vergt langetermijndenken -Voorbeelden: projecten levenslang wonen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Woningaanpassing -Ad hoc ingrepen in functie van noden -Belang van preventie en sensibilisering -Rol van ergotherapeutisch advies

5 2.Leefgemeenschappen voor zelfstandige ouderen Algemeen: -Samen-leven van gezinnen, al dan niet inter- generationeel -Vermijden / doorbreken isolement en een- zaamheid -Wederzijdse hulp- en dienstverlening -Verschillende gradaties in verhouding gemeen- schapsleven – privé-leven -Indien nodig inschakeling professionele thuiszorgdiensten

6 -Maatschappelijke voordelen: grotere sociale cohesie, minder of uitgestelde vraag naar professionele hulp -Mogelijke hinderpalen: financieel-fiscaal, ruim- telijke ordening, impact op uitkeringen en tegemoetkomingen -Geen alternatief voor woonzorgcentrum 2.Leefgemeenschappen voor zelfstandige ouderen

7 Kangoeroe- en duplexwonen -Kleinschalig -Samenbrengen van twee generaties, al dan niet verwanten, met behoud van privacy -België: geïsoleerde voorbeelden in maar groeiende interesse -Quid wanneer één gezin wegvalt? 2.Leefgemeenschappen voor zelfstandige ouderen

8 Voorbeelden duplex- en kangoeroewonen

9 Groepswonen -Grootschaliger -Verschillende gradaties van eigen beheer -Gradaties van gemeenschapsleven (gemeenschappelijke ruimtes, gemeenschappelijke activiteiten, taakverdeling, …) -Geen antwoord op zware zorgbehoefte -Quid continuïteit? -Voorbeeld: Abbeyfieldhuizen (www.abbeyfield.be)www.abbeyfield.be 2.Leefgemeenschappen voor zelfstandige ouderen

10 Abbeyfield “Entre Voisins” (Etterbeek).

11

12 3.Thuiszorgondersteunende initiatieven Klassieke thuiszorgdiensten - !!! Belangrijke rol CM – thuiszorgplan Innovatief aanbod projecten beeldtelefonie CM Leuven en CM Midden-Vlaanderen projecten nachtzorg

13 Samenwerking kansengroepen – voorbeeld: project van buurtdiensten voor ouderen door mentaal gehandicapten Transmurale opvang Tijdelijke opvang overdag, ‘s nachts of voor korte periode Ondersteuning van de mantelzorg Voorbeelden: dagverzorgingscentrum, nachtopvang, kortverblijf, gastgezinnen, zorgboerderijen 3.Thuiszorgondersteunende initiatieven

14 Gastopvang 3.Thuiszorgondersteunende initiatieven

15 Zorgboerderij 3.Thuiszorgondersteunende initiatieven

16 4.Ondersteund wonen Doel: langer zelfstandig wonen door aanbod van dienstverlening en zorg in een aangepaste woning Kenmerken: alarmsysteem voor noodsituaties, ontmoetingsmogelijkheden, functionele groepering van woningen op site, vaak op basis van concept levenslang wonen en introductie domotica

17 Voorbeelden: Serviceflats (ruimte voor alternatieve financieringsvormen) Aanleunwoningen Assistentiewoningen zorgmakelaarschap Aandachtpunten: Zorgcontinuïteit bij te zware zorgbehoefte? Nood aan overleg tussen zorgactoren Mogelijke valkuilen bij alternatieve financiering 4.Ondersteund wonen

18 5.Innovatie binnen het klassieke rusthuis Zowel totaalprojecten als specifieke initiatieven Kenmerken: Streven naar continuïteit met leven voor opname door infrastructuur en / of dagelijkse activiteiten Individuele benadering bewoners Comfort en veiligheid door nieuwe technologieën en ergonomisch materiaal Openheid naar buitenwereld – integratie in lokale gemeenschap

19 5.Innovatie binnen het klassieke rusthuis Voorbeelden van totaalprojecten Woonzorghuis Ten Kerselaere: kleinschalig genormaliseerd wonen thuiszorgondersteuning dienstenchequebedrijf activiteiten met lokale verenigingen zorgnetwerk

20

21 Rusthuis Mariemont volgens concept Cantous Specifieke initiatieven voor dementerenden – voorbeelden in Ten Kerselaere en De Wingerd 5.Innovatie binnen het klassieke rusthuis

22 Voorbeelden van specifieke initiatieven moestuinen op hoogte Intergenerationele activiteiten: bewegingsactiviteit met plaatselijke school Activiteiten met plaatselijke vereniging Ontmoetingsruimte voor familiebezoek project voor begeleiding mantelzorgers bij opname naaste 5.Innovatie binnen het klassieke rusthuis

23

24 Specifieke zone als optimaal kader voor zelfstandig wonen met zorg Kernbegrippen: vraaggestuurde zorg en zorg op maat maatschappelijke integratie van en participatie door zorgbehoevenden. 6.Totaalconcept - woonzorgzone

25 5 basiscriteria duidelijk afgebakend gebied met aanbod aan aangepaste woonvormen of aanleunmogelijkheden – niet exclusief voor mensen met zorgnoden – ruimte voor alternatieven Min. 5 % en max. 25 % van bewoners in gebied met zorgnood – aandacht voor intergenerationaliteit Binnen beperkte straal zorgcentrum 24/24 – 7/7 Verhoogd niveau van vlot bereikbare diensten (haal- en brengfuncties) - centraal zorgkruispunt. Aandacht voor ruimere leefomgeving 6.Totaalconcept - woonzorgzone

26 Kritische succesfactoren overleg en samenwerking tussen diverse instanties, organisaties, zorgaanbieders, … Inclusieve manier van denken en werken Participatie private actoren Regierol voor lokale overheid Vereist aanzienlijke investeringen Aanwezigheid van evolutiepotentieel Wervik als pionier in België 6.Totaalconcept - woonzorgzone


Download ppt "Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Rebekka."

Verwante presentaties


Ads door Google