De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering van plattelandsgemeenten Wat zijn de vooruitzichten?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering van plattelandsgemeenten Wat zijn de vooruitzichten?"— Transcript van de presentatie:

1 Financiering van plattelandsgemeenten Wat zijn de vooruitzichten?

2 Middelen Huidige financiële situatie

3 VVSG - Vlaamse plattelandsgemeenten VVSG: in het buitengebied, weinig inwoners, uitgestrekt, veel open ruimte, zwakkere financiële basis

4 VVSG - Waar halen gemeenten hun middelen? 1.Basisfinanciering 2.Subsidies

5 VVSG - 1. Basisfinanciering Middelen uit: fiscaliteit (51%) fondsen (35.6%) eigen inkomsten (intresten, dividenden, retributies,…) (13.4%) Vrij te besteden voor: reguliere uitgaven investeringen

6 VVSG Fiscaliteit Gemeenten heffen belastingen: -Opcentiemen op onroerende voorheffing (44.3%) >> bovenop onroerende voorheffing Vlaams Gewest: belasting op kadastraal inkomen van een onroerend goed -Aanvullende personenbelasting (38.9 %) >> aanvullend op de personenbelasting van de federale overheid >> inkomens -Eigen belastingen (16.8%) >> v.b. op tweede verblijven, drijfkracht,…

7 VVSG - Fiscale rijkdom

8 VVSG - Fiscale rijkdom

9 VVSG - Aanslagvoeten Baarle-Hertog Maasmechelen Alveringem Heuvelland Lo-Reninge Hamont-Achel Kinrooi61350 Ravels Voeren Mesen91900 Gingelom81650 Lierde Zwalm Heers Houthulst Wervik82000 Sint-Amands Oudenburg81900 Koekelare71700 Vlaams gemiddelde: OOV = 1345 APB = 7.17 %

10 VVSG - Plattelandsgemeenten hebben: lagere belastingsbasis hogere aanslagvoeten >> verbetering is moeilijk indien men open ruimte wil behouden

11 VVSG Gemeentefonds Moet ongelijkheid tussen gemeenten corrigeren Toelage op basis van volgende parameters: -centrumfunctie -fiscale armoede (op basis van KI en personenbelasting) -oppervlakte van de open ruimte -sociale maatstaven Grootste stijgers sinds 2003 zijn enkele kleine landelijke gemeenten: Lo-Reninge (+109,1%), Zuienkerke (+104,2%), Alveringem (+97,25%), Herstappe (+91,5%) en Voeren (+84,1%)

12 VVSG Gemeentefonds Maar… Verhaal van centen en procenten… Het gemeentefonds is te klein >> Wordt de komende tijd niet herbekeken Parameters herbekijken >> Bijkomende herverdeling kan slechts na verhoging

13 VVSG - De huidige financiering van de gemeenten werkt onvoldoende corrigerend voor gemeenten die beschikken over veel open ruimte. De financiële stimuli die de gemeenten vandaag ontvangen, moedigen juist aan om de open ruimte niet te vrijwaren. Vaststelling basisfinanciering

14 VVSG - 2. Subsidies Gemeenten ontvangen subsidies van de hogere overheid: Voor bepaalde opdrachten of als ze tot bepaalde groep behoren >> politie, onderwijs, riolering, milieu, cultuur, bibliotheek, jeugd, sport… >> PDPO en Leader, EFRO, Interreg… Vaak ervaren als ‘lange lijdensweg’: Inzicht verwerven Planlast Is het sop de kool waard? Niet vrij te besteden … Matteüseffect?

15 Opdrachten Huidige financiële situatie

16 VVSG - Opdrachten plattelandsgemeenten Zelfde opdrachten want zelfde verwachtingen Specifieke opdrachten: -behoud en onderhoud open ruimte -onderhoud landbouwwegen -waterzuivering in dun bevolkte gebieden -leefbaarheid >> Investeren is noodzakelijk

17 VVSG - Landbouwwegen Aandeel landbouwweg in lokale wegennet: Nevele 93% Sint-Laureins 87% Nieuwe eisen landbouwverkeer, recreatie en toerisme Sluipverkeer Nieuwe economische bedrijvigheden Onderhoudskosten tegen 2% nieuwbouwwaarde (excl. riolen)

18 VVSG - Middelen Basisfinanciering: onvoldoende stimulans voor behoud open ruimte Subsidies: vaak niet op maat Opdrachten Onderfinanciering van bepaalde opdrachten Moeilijk om inspanningen vol te houden Conclusie huidige financiële situatie

19 Oprichting plattelandsfonds Vooruitzichten

20 Beleidsnota plattelandsbeleid ‘Het Vlaamse Platteland vaart wel bij de verhoogde bestuurskracht van de lokale besturen’ ‘Het Regeerakkoord stelt een plattelandsfonds voor als projectmatig fonds dat in bijkomende middelen voorziet zodat de plattelandsgemeenten hun bijkomende taken kunnen blijven vervullen.’ ‘Met een decretaal ondersteund Plattelandsfonds wordt het onevenwicht tussen de taken en de financiële middelen van plattelandsgemeenten bijgestuurd/afgezwakt.’

21 VVSG - Uitgangspunten Beleidsnota Plattelandsfonds: -Projectmatig -Bijkomende middelen voor bijkomende taken -Plattelandsgemeenten – en regio’s die over weinig financiële- en bestuurskracht beschikken en engagement opnemen -Hefboom voor samenwerking, kwaliteit in de leefomgeving, lokale dynamiek -Projecten met grote voorbeeldwaarde en hoge meerwaarde

22 VVSG - Nog veel vraagtekens Niet beantwoorde vragen: -Hoeveel middelen? -Welke gemeenten of regio’s? -Procedure? -Inhoud projecten? -Periode?

23 VVSG - het gebrek aan capaciteit (personeel en middelen) verhelpen katalysator zijn voor lokaal plattelandsbeleid Als het voorziet in een structurele financiële ondersteuning, zonder bijkomende randvoorwaarden (i.k.v. bestedingen, rapportering,…) Het plattelandsfonds kan:

24 VVSG - De VVSG pleit voor… Structurele financiering In de eerste plaats voor een selecte groep plattelandsgemeenten met ernstige problemen (20-40 tal) Voldoende middelen Evaluatie na de periode met korte rapportering

25 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Financiering van plattelandsgemeenten Wat zijn de vooruitzichten?"

Verwante presentaties


Ads door Google