De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Welkom Presentatie Vragen en discussie  Afsluiting en bedanken Afsluitende borrel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Welkom Presentatie Vragen en discussie  Afsluiting en bedanken Afsluitende borrel."— Transcript van de presentatie:

1 Programma Welkom Presentatie Vragen en discussie  Afsluiting en bedanken Afsluitende borrel

2 How to Feed Tilburg III “Foodprint”

3 Inhoud Wie zijn wij? & achtergrond Methode Wat is het ruimtebeslag? Wat is het effect op het landschap? Dus.....wat is mogelijk? (Conclusie) Aanbevelingen Vragen & discussie

4 Achtergrond van het project Eerdere projecten
Wie zijn wij? Achtergrond van het project Eerdere projecten Voorstellen: Robbert (bos- en natuurbeheer), Linda (dierwetenschappen), Bas (dierwetenschappen), Bram (milieukunde), Alina (klimaatstudies), Anouk (plantenwetenschappen). Projecten How to feed Tilburg I en II. Onderzoek gedaan naar voedselkilometers en de consumptie van Tilburgers. Doel: Mensen bewust maken wat de impact is van hun voedsel, wat de herkomst is en wat er veranderd kan worden. Er is gekeken hoeveel ruimte die voedselconsumptie van alleen Tilburgers kost en wat het effect hiervan op het landschap zou kunnen zijn. 4

5 Bas Linda Robbert Alina Bram Anouk 5

6 Achtergrond van het project Eerdere projecten
Wie zijn wij? Achtergrond van het project Eerdere projecten Voorstellen: Robbert (bos- en natuurbeheer), Linda (dierwetenschappen), Bas (dierwetenschappen), Bram (milieukunde), Alina (klimaatstudies), Anouk (plantenwetenschappen). Projecten How to feed Tilburg I en II. Onderzoek gedaan naar voedselkilometers en de consumptie van Tilburgers. Doel: Mensen bewust maken wat de impact is van hun voedsel, wat de herkomst is en wat er veranderd kan worden. Er is gekeken hoeveel ruimte die voedselconsumptie van alleen Tilburgers kost en wat het effect hiervan op het landschap zou kunnen zijn. 6

7 Een zelfvoorzienend Tilburg....
Wat is het ruimtebeslag, nodig voor de voedselproductie en wat is het effect hiervan op het landschap? Nodig voor bewustwording van het effect van consumptie. 7

8 Methode - Ruimtebeslag
Bepalen consumptie gemeente Tilburg Bepalen opbrengst per hectare a. plantaardig b. dierlijk Verliezen Bereken ruimtebeslag consumptie/opbrengst Visualisatie Projectie op een kaart Voorbeeld schetsen landschapsverandering 8

9 Methode - Voedselgroepen
Consumptie uit rekenmodel 23 voedselgroepen bepaald door RIVM Exotisch voedsel weggelaten Teelbare producten gekozen De consumptie van de gemeente Tilburg ( ) is bepaald door de bevolkingsstatistieken in te vullen in een rekenmodel van Tilburg I. Hier komt de consumptie uit, onderverdeeld in 23 groepen. Deze groepen bestaan uit 2500 producten. Alle niet teelbare producten zijn weggelaten. Uit de overgebleven producten zijn selecties gemaakt en deze producten zijn verdeeld over primaire producten. Voor de primaire producten zijn weer vertegenwoordigers gekozen. Voorbeeld: In de groep Samengestelde gerechten stond Pizza. Voor deze pizza is aangenomen dat er vier hoofdingrediënten nodig zijn, bloem, vlees, groenten en kaas. Bloem wordt gemaakt van tarwe komt in de groep graan. Vlees en groenten zijn aparte groepen en komen hierbij. Kaas is een zuivelproduct en zal bij de groep melk en melkproducten komen. Zo zijn alle producten opgedeeld. Daarnaast zijn er voor de groepen groenten en graan ed vertegenwoordigers gekozen om de berekeningen makkelijker te maken. Groenten bestaan uit verschillende groentesoorten die veel voorkomen in Nederland en graan bestaat uit tarwe, omdat dat de meest gebruikte graansoort in Nederland is. 9

10 Methode - Ruimtebeslag
Bepalen consumptie gemeente Tilburg Bepalen opbrengst per hectare a. plantaardig b. dierlijk Verliezen Bereken ruimtebeslag consumptie/opbrengst Visualisatie Projectie op een kaart Voorbeeld schetsen landschapsverandering 2. Opbrengst per hectare plantaardig is uit verschillende bronnen gehaald, zoals KWIN Akkerbouw en Vollegrondsgroenten en Glastuinbouw, CBS, resource persons. Dierlijke productie komt uit KWIN Veehouderij en van Productschap Vee, Vlees en Eieren. 3. Er wordt gigantisch veel voedsel verspild. Niet alleen door de consument, maar ook tijdens de productie en verwerking. Deze verliezen bedragen 33% van het totaal geproduceerde voedsel. Omdat deze verliezen zo groot zijn en omdat daar zoveel aan te doen valt, zijn deze ook meegenomen in het verslag. 4. Het ruimtebeslag is berekend door de consumptie te delen door de opbrengst per hectare, dit resulteert in de hectares nodig. 5. Het ruimtebeslag is daarna op een kaart geprojecteerd, waarbij cirkels rondom Tilburg zijn getekend. Daarnaast zijn mogelijke landschapsveranderingen geschetst. 10

11 Methode - Ruimtebeslag
Bepalen consumptie gemeente Tilburg Bepalen opbrengst per hectare a. plantaardig b. dierlijk Verliezen Bereken ruimtebeslag consumptie/opbrengst Visualisatie Projectie op een kaart Voorbeeld schetsen landschapsverandering 2. Opbrengst per hectare plantaardig is uit verschillende bronnen gehaald, zoals KWIN Akkerbouw en Vollegrondsgroenten en Glastuinbouw, CBS, resource persons. Dierlijke productie komt uit KWIN Veehouderij en van Productschap Vee, Vlees en Eieren. 3. Er wordt gigantisch veel voedsel verspild. Niet alleen door de consument, maar ook tijdens de productie en verwerking. Deze verliezen bedragen 33% van het totaal geproduceerde voedsel. Omdat deze verliezen zo groot zijn en omdat daar zoveel aan te doen valt, zijn deze ook meegenomen in het verslag. 4. Het ruimtebeslag is berekend door de consumptie te delen door de opbrengst per hectare, dit resulteert in de hectares nodig. 5. Het ruimtebeslag is daarna op een kaart geprojecteerd, waarbij cirkels rondom Tilburg zijn getekend. Daarnaast zijn mogelijke landschapsveranderingen geschetst. 11

12 Methode - Ruimtebeslag
Bepalen consumptie gemeente Tilburg Bepalen opbrengst per hectare a. plantaardig b. dierlijk Verliezen Bereken ruimtebeslag consumptie/opbrengst Visualisatie Projectie op een kaart Voorbeeld schetsen landschapsverandering 2. Opbrengst per hectare plantaardig is uit verschillende bronnen gehaald, zoals KWIN Akkerbouw en Vollegrondsgroenten en Glastuinbouw, CBS, resource persons. Dierlijke productie komt uit KWIN Veehouderij en van Productschap Vee, Vlees en Eieren. 3. Er wordt gigantisch veel voedsel verspild. Niet alleen door de consument, maar ook tijdens de productie en verwerking. Deze verliezen bedragen 33% van het totaal geproduceerde voedsel. Omdat deze verliezen zo groot zijn en omdat daar zoveel aan te doen valt, zijn deze ook meegenomen in het verslag. 4. Het ruimtebeslag is berekend door de consumptie te delen door de opbrengst per hectare, dit resulteert in de hectares nodig. 5. Het ruimtebeslag is daarna op een kaart geprojecteerd, waarbij cirkels rondom Tilburg zijn getekend. Daarnaast zijn mogelijke landschapsveranderingen geschetst. 12

13 Methode - Ruimtebeslag
Bepalen consumptie gemeente Tilburg Bepalen opbrengst per hectare a. plantaardig b. dierlijk Verliezen Bereken ruimtebeslag consumptie/opbrengst Visualisatie Projectie op een kaart Voorbeeld schetsen landschapsverandering 2. Opbrengst per hectare plantaardig is uit verschillende bronnen gehaald, zoals KWIN Akkerbouw en Vollegrondsgroenten en Glastuinbouw, CBS, resource persons. Dierlijke productie komt uit KWIN Veehouderij en van Productschap Vee, Vlees en Eieren. 3. Er wordt gigantisch veel voedsel verspild. Niet alleen door de consument, maar ook tijdens de productie en verwerking. Deze verliezen bedragen 33% van het totaal geproduceerde voedsel. Omdat deze verliezen zo groot zijn en omdat daar zoveel aan te doen valt, zijn deze ook meegenomen in het verslag. 4. Het ruimtebeslag is berekend door de consumptie te delen door de opbrengst per hectare, dit resulteert in de hectares nodig. 5. Het ruimtebeslag is daarna op een kaart geprojecteerd, waarbij cirkels rondom Tilburg zijn getekend. Daarnaast zijn mogelijke landschapsveranderingen geschetst. 13

14 Wat is het ruimtebeslag?
Totaal: hectare ( voetbalvelden) In totaal komt het ruimtebeslag neer op hectare. Dit zijn ongeveer voetbalvelden. Van deze hectare is 26% nodig voor de plantaardige voedselvoorziening van de mensen, terwijl 74% nodig is voor de productie van zuivel, vlees en eieren. Dit grote percentage komt doordat de productie van diervoeding meegenomen is bij de dierlijke productie. Zou dit weggelaten worden, of bij de plantaardige productie genomen zou worden, zou dit 95% van de dierlijke productie schelen. 14

15 Wat is het ruimtebeslag?
Dit is het ruimtebeslag van de totale plantaardige productie. Deze bedraagt hectare. Het grootste aandeel is tarwe, omdat tarwe nodig is voor brood, pastas, koekjes etc. Zonnebloemolie is nodig om in onze olie vraag te voorzien, vandaar dit hoge percentage. Ook fruit en suiker nemen een grote plaats in in de cirkel. Dit komt doordat dranken een erg grote post zijn in de consumptie. Dit is vervangen door oa frisdrank en vruchtensappen. Maar hier is erg veel suiker en fruit voor nodig. Ruimtebeslag totale plantaardige productie: hectare 15

16 Wat is het ruimtebeslag?
Het totale ruimtebeslag voor de productie van dierlijke producten bedraagt hectare. Hiervan is 62% nodig voor vlees, wat bestaat uit rundvlees, varkensvlees en kippenvlees. Deze percentages zijn respecievelijk 30, 22 en 10% in de groep vlees. Melkproductie neemt 34% in en eieren 4%. Visproductie neemt in totaal maar 2 hectare in, maar dit komt omdat er geen rekening gehouden is met visvoer, omdat dit niet geproduceerd wordt in Nederland en er erg weinig over bekend is. Dit is dus niet te vergelijken met de hoeveelheid ruimte nodig voor vlees! Totaal ruimtebeslag: hectare 16

17 Visualisatie De kaart van Tilburg met daaromheen 2 cirkels. De binnenste cirkel is de ruimte die nodig zou zijn wanneer geen verliezen meegereken zouden worden. De buitenste cirkel is de ruimte inclusief 33% verliezen. Doordat het een cirkel is, is het misschien niet goed te zien, maar de extra oppervlakte nodig met verliezen, bedraagt ongeveer een derde. Deze kaart geeft de absolute oppervlakte die nodig is. Er is alleen rekening gehouden met de bebouwing binnen Tilburg, niet met de bebouwing en natuur etc. rondom Tilburg. 17

18 Effecten op het landschap
Landschap verandert zeker Meer diversiteit in de landbouw ha nodig wanneer bebouwing en natuur niet meegenomen worden Veranderingen afhankelijk van keuze van de indeling (waar komt wat?) Anouk heeft het gehad over ruimtegebruik wanneer de omgeving van Tilburg gebruikt zou worden voor haar eigen voedselproductie, ik ga het hebben over de effecten op het landschap als dat het geval is. De afgelopen weken zijn we gekomen tot een aantal resultaten op dit gebied: Landschap verandert zeker en er zal meer diversiteit komen, zoals te zien in volgende tabel. 18

19 Nu en in de toekomst Deze tabel vergelijkt de huidige voedselproductie rond Tilburg met de benodigde productie. De kolom met landgebruikstypen laat zien hoe het land nu gebruikt wordt voor voedsel volgens de landgebruikstypenkaart van Nederland. De kolom met voedselgroepen laat zien wat de benodigde hectares zijn per voedselgroep als Tilburg zelfvoorzienend zou willen zijn betreffende voedselproductie. De kolom met landgebruikstypen 19

20 Nu en in de toekomst Wat voornamelijk opvalt is dat hiervoor binnen de benodigde hectare een teveel is aan agrarisch gras 20

21 Nu en in de toekomst Een tekort aan oppervlak voor de productie van granen 21

22 Nu en in de toekomst - En een tekort aan oppervlak voor de productie van fruit Dit laat niet alleen zien dat landschap moet veranderen, maar ook dat diversiteit van voedselproductie toe moet gaan nemen: eerst voornamelijk gras, nu ook veel meer graan en fruitteelt. 22

23 Effecten op het landschap
Landschap verandert zeker Meer diversiteit in de landbouw ha nodig wanneer bebouwing en natuur niet meegenomen worden Veranderingen afhankelijk van keuze van de indeling (waar komt wat?) Een ander resultaat van onze studie op de effecten van het landgebruik, is dat ca ha land nodig is rond Tilburg om op de benodigde hectare voedsel te kunnen produceren. Dit zal ik illustreren met behulp van de volgende kaart: 23

24 - Het lichtgroene gebied representeert de ha waarop voedsel verbouwd zou moeten worden. Het rode gebied is de bebouwing binnen de gemeente Tilburg, het roze gebied is bebouwing buiten de gemeente Tilburg. Bossen zijn donkergroen , natuurgebieden zijn gecluster en weergegeven in grijsgroen (laserpointer) en water is weergegeven in blauw. Deze gebieden hebben we apart gekleurd, omdat binnen dit project besloten is dat hier geen voedsel op geproduceerd kan worden. Het doel van deze kaart is is zichtbaar maken waar, in de buurt van Tilburg, daadwerkelijk voedsel geproduceerd kan worden. Ook: welke plaatsen worden ‘gevangen’ in het gebied voor voedselproductie voor Tilburg, zoals Dongen en Oosterwijk. - Zwarte lijn is gemeentegrens. Omsluit een gebied van ha waarin 3600 hectare beschikbaar is voor voedselproductie. Slechts 7% van het benodigde areaal voor voedsel bevindt zich binnen de gemeentegrens. 24

25 Effecten op het landschap
Landschap verandert zeker Meer diversiteit in de landbouw ha nodig wanneer bebouwing en natuur niet meegenomen worden Veranderingen afhankelijk van keuze van de indeling (waar komt wat?) laatste belangrijk resultaat van onze studie naar de effecten op het landschap, is dat daadwerkelijke effect op het landschap afhankelijk is van de indeling: waar produceren we welk gewas? Daarvoor hebben we een aantal visualisaties gemaakt 25

26 Visualisaties - inleiding
Doel: Voorproefje landschapsverandering Extremen zichtbaar maken Opmerkingen: Ene visualisatie sluit andere niet uit Verschillende visualisaties liggen verspreid over het landschap rondom Tilburg Inzichtelijk maken hoe landschap er uit zou kunnen zien bij verschillende indelingen. Extremen laten zien Visualisaties sluiten elkaar niet uit. Sterker nog: een combinatie van ze is nodig om Tilburg van voldoende gevarieerd voedsel te voorzien, zoals uitgerekend met het rekenmodel. Daarom: verschillende visualisaties liggen verspreid over het landschap rondom Tilburg 26

27 Visualisaties - locatie
Kaartuitsnede in vogelvluchtperspectief van deel van het landschap in de omgeving van Tilburg - Het landschap ligt aan de ZO kant van bebouwde kom van Tilburg. Vervolgens van dat deel de huidige situatie en 4 visualisaties geschetst om de verschillende mogelijkheden duidelijk te maken 27

28 Visualisaties – nu Bebouwing (rood), water (blauw) en wegen (grijs) blijven staan (pointer) bij elke schets Huidige situatie, gebaseerd op de landgebruikstypenkaart: veel veehouderijen te vinden (paars) en dan met name koeien- en varkenshouderijen. Veel maïs, grasland, en overige akkerbouw. Maïs wordt geproduceerd als diervoer. Over naar visualisaties voor de toekomst 28

29 Visualisaties – Glas en fruit
- In oranje: velden met zonnebloemen. Donkergroen: fruitteelt. - het accent is op glastuinbouw en fruitteelt. Veel grote kassen in het landschap, boomgaarden met appelbomen en laagfruit, zoals aardbeien, vormen grote contrasten met de huidige maïsvelden en veehouderijen. - Verder velden met zonnebloemen 29

30 Visualisaties – Akkerbouw
Nog meer velden met zonnebloemen dan in voorgaand scenario. Samen met graan vormt het uitgestrekte velden, afgewisseld met aardappelen, groenten en andere akkerbouwgewassen. 30

31 Visualisaties – Veeteelt
Veel stallen binnen intensieve veehouderij voor veel vleesproductie. Veel grond is nodig voor maïs, gras en granen, om de dieren te voeden. Ook dit scenario zorgt voor veel open veld en veel graan. Alleen de uitbreiding in aantal stallen is een nieuw element vergeleken met de huidige situatie. 31

32 Visualisaties - Kleinschalig
Meest ouderwetse ogende scenario door kleinschalige landbouw en veel veldjes met verschillende producten. Eigenlijk is alles in één gebied te vinden: veehouderij, akkerbouw, glastuinbouw en fruitteelt Verhoudingen tussen verschillende gewassen zijn niet juist: daarvoor is het oppervlak van de kaartuitsnede te klein. 32

33 Wat is mogelijk? Niet mogelijk wanneer omliggende gemeenten ook zelfvoorzienend willen worden Wel mogelijk voor bepaalde voedselgroepen, zoals aardappelen en groenten (590 ha nodig) - De kaart die ik liet zien, heeft waarschijnlijk al duidelijk gemaakt dat Tilburg zelfvoorzienend maken qua voedselproductie op dit moment niet mogelijk is wanneer omliggende gemeenten ook zelfvoorzienend willen worden - 2e: Dit zijn de meest rendabele akkerbouwproducten waarvoor relatief de minste ruimte nodig is. Voor de beeldvorming: de 590 ha die nodig is om de aardappelen en groenten te telen, kan makkelijk gezocht worden binnen de 3600 ha die beschikbaar is binnen de gemeentegrens 33

34 Aanbevelingen realisatie
Kortere keten van boer tot bord Tilburgers bewust maken van voedsel en verliezen Draagvlak creëren onder bevolking en agrariërs - Wanneer de keten verkort wordt, dan blijven de producten betaalbaar en zullen mensen beter begrijpen wat de herkomst van hun eten is. Wat weer goed is voor het behouden van een draagvlak. Concreet bewust maken dat: er meer seizoensgebonden producten gegeten moet worden en minder voedsel weggegooid moet worden. - Draagvlak om acceptatie te bewerkstelligen van bijvoorbeeld een ander dieet en een ander landschap. Dit kan bereikt worden door onder meer workshops voor agrariërs, voorlichting voor bevolking en een lesprogramma, voor scholen, over regionale voedselvoorziening. 34

35 Aanbevelingen vervolgonderzoek
Draagvlak in kaart brengen Economische haalbaarheid toetsen Onderzoek naar wat haalbaar is, maar ook wat duurzaam is Landschapsarchitect Ook het in kaart brengen van het heersende draagvlak onder de bevolking en agrariërs is een belangrijk onderwerp. Kan bereikt worden door een grondig sociaal onderzoek. - Dat is nu nog niet bekend. Zo is niet bekend wat de gevolgen zullen zijn voor de inkomsten van de agrariërs en de voedselprijzen voor de consument. Verduurzaming van zowel de voedselproductie- als voedselverwerkingsketen. Wat is duurzaam en wat is haalbaar? Draagt biologische landbouw hier bijvoorbeeld aan bij? Of zijn intensievere vormen van landbouw toch duurzamer (als groot bedrijf, duurzame aspecten makkelijker te implementeren). Een interessante vraag is of het haalbaar is om vleesvervangende producten te produceren of dat vlees de belangrijkste eiwitbron blijft. - Die kan een professionelere visuele weergave maken van wat er precies met het landschap zal gebeuren en wat haalbaar is. Hij kan dit ook doen voor het gebied dat nodig is als geheel. 35

36 Bedankt voor uw aandacht! Zijn er nog vragen?
36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49


Download ppt "Programma Welkom Presentatie Vragen en discussie  Afsluiting en bedanken Afsluitende borrel."

Verwante presentaties


Ads door Google