De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vdab.be 0800 30 700.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vdab.be 0800 30 700."— Transcript van de presentatie:

1

2 Als publieke dienstverlener willen we voor
De missie van de VDAB Als publieke dienstverlener willen we voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers sturend en uitvoerend werken aan een transparante en dynamische arbeidsmarkt in Vlaanderen

3 De strategische doelstellingen van de VDAB
Elke werkzoekende een passend aanbod doen van begeleiding/opleiding naar werk met uitstroomresultaat Zorgen voor oververtegenwoordiging van de kansengroepen in het dienstenaanbod van de VDAB Klanten een snelle en gepersonaliseerde service verlenen via een geïntegreerde kanalenmix (anytime-anyhow-anywhere)

4 De strategische doelstellingen van de VDAB
Rol opnemen als regisseur die in overleg met de partners het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen stuurt Kostenefficiënter en flexibeler opleiden in samenwerking met de sectoren en andere partners De competenties van onze VDAB-medewerkers maximaal ontwikkelen en benutten via een professioneel HRM-beleid

5 Gelijkheid en sociale rechtvaardigheid Respect en warmte
Het waardenkader van de VDAB Gelijkheid en sociale rechtvaardigheid Respect en warmte Maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid

6 Focus op (de kortste weg naar) Werk
PPS VDAB doelstellingen Focus op (de kortste weg naar) Werk Kansen versterken voor Kansengroepen Kansenberoepen/invullen knelpuntvacatures Via Samenwerking en Partnership

7 DE ARBEIDSMARKTREGISSEUR
proudly presents DE ARBEIDSMARKTREGISSEUR

8

9 Partnerschappen VDAB Hoog Laag Publiek Privaat Executive search
Werving & selectie jobsites Interim management VDAB Speciale non profit categorieën outplacement Uitzendsector Werkwinkel Agentschappen voor speciale categorieën Derden OCMW PWA Laag Publiek Privaat

10 REGISSEREN is niet gelijk aan ACTEREN
Regisseren veronderstelt de volgende taken: het vastleggen van de operationele strategische doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid; analyseren van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt; het in kaart brengen en het ordenen van de activiteiten van de betrokken actoren; de afstemming tussen de betrokken actoren verwezenlijken door het opnemen van een coördinerende rol (integratie); het bewerkstelligen van oplossingen (inspiratie); zoeken naar (nog) niet gekende antwoorden, potentialiteiten, expertises, nieuwe partners, … (innovatie); het opzetten van een transparant en permanent monitoringsysteem. SAMEN !

11 WISSELWERKING ! LPO ! REGISSEREN EN ACTEREN REGISSEUR ACTOREN
kennis, potentialiteiten, expertises … LPO ! ACTOREN DOEL : doelstellingen arbeidsmarktbeleid

12 Beheersovereenkomst 2005-2009
Regieopdrachten ≠ Actoropdrachten Aanpassing: interne organisatie & allocatie van middelen Beheersmatig Budgettair Managementmatig

13 Het VDAB organogram Raad van Bestuur Gedelegeerd bestuurder
Directiecomité SERR/ RESOC Directeurs Arbeidsmarktbeheer Directeurs Competentiecentra

14 Het VDAB organogram Gedelegeerd bestuurder Centraal
Arbeidsmarkt- beheer Competentie-centra Functionele ondersteuning Directeur arbeidsmarktbeheer Directeur competentiecentra Regionaal Werkwinkels Competentie- centra VDAB GENT LOUIS GREIF VDAB SINT-NIKLAAS-DENDERMONDE FREDDY VAN MALDEREN (wnd.) VDAB AALST-OUDENAARDE GINO DERMAUT OOST-VLAANDEREN KAREL TIREZ OOST-VLAANDEREN

15 AMB - regionaal Directeur Arbeidsbemiddeling Arbeidsmarktregie
Traject- werking Basisdienst- verlening Werkgevers- service

16 JAP 2008: ARBEIDSMARKTREGIE
We regisseren de actoren die bezig zijn met bemiddeling, trajectbegeleiding en competentieontwikkeling. Van een alomvattende dienstverlener naar een REGULATOR. We willen een GELOOFWAARDIGE REGISSEUR zijn. Vier pijlers: afstemming en regulering, transparantie, innovatie en strategiebepaling. Toegewezen regietaken en processen: de samenwerking op de arbeidsmarkt bevorderen het dienstenaanbod van de arbeidsmarktactoren aligneren de marktwerking van de arbeidsmarkt stimuleren richting geven aan de arbeidsmarktdynamiek

17 anticiperen en remediëren
OPDRACHT de burger het socio-economisch systeem anticiperen en remediëren maatschappelijke evoluties arbeidsmarkt evoluties knelpunten op de arbeidsmarkt { regelgeving middelen instrumenten draagvlak via

19 REGIE: mission impossible ?
= complex onmogelijk houvast: beleidscyclus

20 BELEIDSCYCLUS JAAR X -1 JAAR X JAAR X +1 JAAR X -1 JAAR X JAAR X +1
evalueren JAAR X -1 JAAR X JAAR X +1 uitvoeren & opvolgen JAAR X -1 JAAR X JAAR X +1 JAAR X +2 aanpak JAAR X JAAR X +1 JAAR X +2 behoeften JAAR X +1 JAAR X +2 JAAR X -1 JAAR X JAAR X +1 JAAR X +2


Download ppt "Www.vdab.be 0800 30 700."

Verwante presentaties


Ads door Google