De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vdab.be 0800 30 700. De missie van de VDAB Als publieke dienstverlener willen we voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers sturend en uitvoerend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vdab.be 0800 30 700. De missie van de VDAB Als publieke dienstverlener willen we voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers sturend en uitvoerend."— Transcript van de presentatie:

1

2 De missie van de VDAB Als publieke dienstverlener willen we voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers sturend en uitvoerend werken aan een transparante en dynamische arbeidsmarkt in Vlaanderen

3 De strategische doelstellingen van de VDAB 1.Elke werkzoekende een passend aanbod doen van begeleiding/opleiding naar werk met uitstroomresultaat 2.Zorgen voor oververtegenwoordiging van de kansengroepen in het dienstenaanbod van de VDAB 3.Klanten een snelle en gepersonaliseerde service verlenen via een geïntegreerde kanalenmix (anytime-anyhow-anywhere)

4 De strategische doelstellingen van de VDAB 4.Rol opnemen als regisseur die in overleg met de partners het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen stuurt 5.Kostenefficiënter en flexibeler opleiden in samenwerking met de sectoren en andere partners 6.De competenties van onze VDAB-medewerkers maximaal ontwikkelen en benutten via een professioneel HRM-beleid

5 Het waardenkader van de VDAB Gelijkheid en sociale rechtvaardigheid Respect en warmte Maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid

6 PPS VDAB doelstellingen Focus op (de kortste weg naar) Werk Kansen versterken voor Kansengroepen Kansenberoepen/invullen knelpuntvacatures Via Samenwerking en Partnership

7 proudly presents DE ARBEIDSMARKTREGISSEUR

8

9 Partnerschappen outplacement Publiek Privaat Uitzendsector OCMW Werving & selectie Interim management Agentschappen voor speciale categorieën Speciale non profit categorieën Executive search Laag Hoog Werkwinkel PWA Derden VDAB jobsites

10 REGISSEREN is niet gelijk aan ACTEREN Regisseren veronderstelt de volgende taken: het vastleggen van de operationele strategische doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid; analyseren van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt; het in kaart brengen en het ordenen van de activiteiten van de betrokken actoren; de afstemming tussen de betrokken actoren verwezenlijken door het opnemen van een coördinerende rol (integratie); het bewerkstelligen van oplossingen (inspiratie); zoeken naar (nog) niet gekende antwoorden, potentialiteiten, expertises, nieuwe partners, … (innovatie); het opzetten van een transparant en permanent monitoringsysteem.

11 REGISSEREN EN ACTEREN REGISSEUR ACTOREN WISSELWERKING ! DOEL : doelstellingen arbeidsmarktbeleid kennis, potentialiteiten, expertises … LPO !

12 Beheersovereenkomst Regieopdrachten ≠ Actoropdrachten Aanpassing: interne organisatie & allocatie van middelen Beheersmatig Budgettair Managementmatig

13 Raad van Bestuur Gedelegeerd bestuurder Directiecomité Directeurs Arbeidsmarktbeheer SERR/ RESOC Directeurs Competentiecentra Het VDAB organogram

14 Centraal Gedelegeerd bestuurder Arbeidsmarkt- beheer Directeur arbeidsmarktbeheer Werkwinkels Regionaal Competentie- centra Functionele ondersteuning Competentie- centra Directeur competentiecentra Het VDAB organogram OOST-VLAANDEREN VDAB GENT LOUIS GREIF VDAB SINT-NIKLAAS-DENDERMONDE FREDDY VAN MALDEREN (wnd.) VDAB AALST-OUDENAARDE GINO DERMAUT OOST-VLAANDEREN KAREL TIREZ

15 AMB - regionaal Directeur Arbeidsbemiddeling Traject- werking Arbeidsmarktregie Basisdienst- verlening Werkgevers- service

16 JAP 2008: ARBEIDSMARKTREGIE We regisseren de actoren die bezig zijn met bemiddeling, trajectbegeleiding en competentieontwikkeling. Van een alomvattende dienstverlener naar een REGULATOR. We willen een GELOOFWAARDIGE REGISSEUR zijn. Vier pijlers: afstemming en regulering, transparantie, innovatie en strategiebepaling. Toegewezen regietaken en processen: de samenwerking op de arbeidsmarkt bevorderen het dienstenaanbod van de arbeidsmarktactoren aligneren de marktwerking van de arbeidsmarkt stimuleren richting geven aan de arbeidsmarktdynamiek

17 OPDRACHT knelpunten op de arbeidsmarkt anticiperen en remediëren regelgeving middelen instrumenten draagvlak de burger het socio- economisch systeem via { maatschappelijke evoluties arbeidsmarkt evoluties

18 REGIE = continu proces SAMEN Kwaliteitsbewaking VDAB, partners en partnerschappen Innovatie Strategie Afstemming en regulering Arbeidsmarktgegevens Prognoses Evoluties

19 REGIE: mission impossible ? = complex ≠ onmogelijk houvast: beleidscyclus

20 BELEIDSCYCLUS JAAR X -1JAAR XJAAR X +1JAAR X +2 uitvoeren & opvolgen evalueren aanpak behoeften JAAR X -1 JAAR X JAAR X +1 JAAR X +2


Download ppt "Www.vdab.be 0800 30 700. De missie van de VDAB Als publieke dienstverlener willen we voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers sturend en uitvoerend."

Verwante presentaties


Ads door Google