De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 1."— Transcript van de presentatie:

1 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 1

2 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 2 Doel kadernota: 1.Geeft weer op welke manier de VDAB opdrachten m.b.t. de dienstverlening al dan niet uitbesteedt. 2.Biedt een efficiënt, transparant en uniform uitbestedingskader (geen mathematisch model). 3.Zorgt voor verdieping van de partnerschapswerking. 4.Verstevigt de regietaak van de VDAB. Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________

3 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 3 Situering nota: Uitgangspunt: evaluatierapport Idea Consult 2009 m.b.t. het tenderbeleid van de VDAB. Brede basis: −VONK ‘VDAB op nieuwe koers’ −Beleidsnota Werk Minister 2009-2014 −Studies en visierapporten −Regieprojecten, zoals Innovatiespoor 2009 −Verdere professionalisering regie −Interviews met management −Overleg op beleidsfora, zoals Technische Werkgroep −Evoluties in het buitenland Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________

4 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 4 Voor wie: Corporate dienstverlening: diensten AMR, AMB en CC, zowel centraal als regionaal. Focus: Uitbesteding t.a.v. burgers, voor alle klantengroepen. Niet t.a.v. werkgevers. Wat : Twee vormen van uitbesteding: −Wet op de Overheidsopdrachten −Subsidiëring Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________

5 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 5 Ruime beleidskader vs Operationeel kader Ruime beleidskader 1. Strategische beleidslijnen m.b.t. uitbestedingen worden opgenomen in een meerjarenplan dat aansluit bij de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de VDAB. 2. Volgen van strategische beleidsbeslissingen, zoals: − VDAB de spil op de transitionele arbeidsmarkt : opdat de burgers vlotter loopbaankeuzes en transities kunnen maken, is een competentieportfolio en een informatieplatform nodig, dat de loopbaan van de burger continu volgt. De VDAB beheert het systeem, de informatie is eigendom van de burger. − Innovatie stimuleren : de arbeidsmarktregisseur zal als een radar innovatieve impulsen van de markt capteren. − Monopolie vermijden : alle marktactoren dienen de mogelijkheid te krijgen om hun kennis en expertise maximaal te ontwikkelen. Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________

6 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 6 - Wat mag de burger verwachten van de VDAB? Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________ Blauw: doet de VDAB zelf Geel: kan uitbesteed worden

7 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 7 Operationeel beleidskader Cyclus bestaande uit 4 fasen: - Voorbereiding / marktverkenning - Beslissing - Operationalisering en uitvoering - Evaluatie Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________

8 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 8 FASE 1 FASE 1: Voorbereiding / marktverkenning Bakens voor de komende uitbestedingen opnemen in het jaarlijks ondernemingsplan (JOP): Basis: Ruime beleidskader (strategische beleidslijnen) Actuele arbeidsmarktinformatie: algemeen, aanbod- en vraagzijde Marktaanbod: kennis van de marktactoren Eventuele marktprospectie Leerpunten uit vorige uitbestedingen Interne organisatie Budgettaire ruimte Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________

9 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 9 FASE 2 FASE 2: Beslissing Vertaling voorbereidende fase in concrete doelstellingen en programmapunten. Doelstellingen: volgens SMART-principe Programmapunten of criteria: Voorwerp Looptijd Schaal / Regie centraal of provinciaal Aanbodzijde: de doelgroep Omvang Toeleiding Duur van het voorwerp van de opdracht Samenwerking tussen arbeidsmarktactoren Impact uitbesteding op efficiëntie/effectiviteit van VDAB-werking Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________

10 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 10 1.VOORWERP Wat kan uitbesteed worden: (cf. slide 6) Diepgaande screening, wat resulteert in een toeleiding naar een verdere dienstverlening Begeleiding i.f.v. arbeidsmarkt(her)integratie (Intensieve) Bemiddeling naar werk Competentieverwerving Of combinatie van twee of meerdere activiteiten Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________

11 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 11 2. LOOPTIJD Termijnuitbesteding: minstens 2jr (met mogelijkheid tot verlenging of herhaling) Korte uitbesteding: maximum 2jr Subsidiëring is steeds van langere duur. De looptijd van een uitbesteding is afhankelijk van het beschikbare budget, de intensiteit en het structurele karakter van de problemen die vastgesteld werden in de voorbereidende fase, de analyse van de arbeidsmarkt, het marktaanbod, de leerpunten uit de voorbije uitbestedingen en de interne organisatie van de VDAB. Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________

12 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 12 3.SCHAAL / REGIE CENTRAAL OF PROVINCIAAL Ontwikkeling van de uitbesteding: Afhankelijk van geografische spreiding van de nood: - lokaal: provinciale uitbesteding - bovenprovinciaal of Vlaams: centrale uitbesteding Gesubsidieerde uitbestedingen altijd centraal. Opvolging van de uitbesteding: In principe altijd provinciaal. Gesubsidieerde uitbestedingen centraal of provinciaal. Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________

13 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 13 4. AANBODZIJDE: DE DOELGROEP De aanbodzijde is bepalend voor de inhoud. Afhankelijk van de strategische beleidsbeslissingen wordt een doelgroep al dan niet in VDAB-beheer gehouden. 5. OMVANG Voldoende grote omvang is interessant voor de marktactoren. Rekening houden met organisatie verschillende marktactoren. Zorgen voor zekere continuïteit (stabiliteit en deskundigheid) op de markt en in de partnerschappen. Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________

14 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 14 6. TOELEIDING Toeleidingsafspraken tussen VDAB en partner. Toeleidingsgarantie met bij voorkeur ‘een vork’: min. en max. 7. DUUR VAN HET VOORWERP Basisprincipe: duurtijd baseren op vergelijkbare (VDAB)acties. Vrij laten of maximale duurtijd opleggen. Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________

15 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 15 8. SAMENWERKING TSS ARBEIDSMARKTACTOREN Samenwerking stimuleren i.f.v. expertise, differentiatie aanpak. Co-aannemerschap of onderaannemerschap. Penhouder: aanspreekpunt + empowerende verantwoordelijkheid. 9. IMPACT UITBESTEDING OP DE EFFICIENTIE EN EFFECTIVITEIT VAN DE VDAB-WERKING Gevolgen van de uitbesteding voor de VDAB in kaart brengen. Alle criteria doornemen. Welke impact heeft dit op de VDAB-werking (voor- en nadelen). Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________

16 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 16 FASE 3 FASE 3: Operationalisering & Uitvoering Enkele aandachtspunten: Marktbevraging / marktraadpleging Gunningswijze: −Aanbesteding −Open of beperkte offerteaanvraag −Onderhandeling / Concurrentiegerichte dialoog −Raamovereenkomst −Subsidiëring Communicatie tussen partners en met VDAB. Opvolging/kwantimon/kwalimon/…. Organisatie-audit bij partners betreffende de uitbestede projecten. Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________

17 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 17 FASE 4 FASE 4: Evaluatie Evaluatie van volgende items: Gehanteerde uitbestedingsprocedure Inhoud van het project Bereikte resultaten Samenwerking tussen VDAB en partners De evaluatie zal opgenomen worden in een nog te ontwikkelen partnerbeheersysteem. De evaluatie biedt de mogelijkheid tot benchmarking van vergelijkbare acties. Van benchmarking naar benchlearning _______________________________________ Uitbestedingsbeleid voor de VDAB

18 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 18 Uitrol Kadernota goedgekeurd door RvB 04/05/11. Aangepast sjabloon ‘uitbestedingsfiche’. Bekendmaking kadernota uitbestedingsbeleid: - binnen VDAB: juni-sept. 2011; - publicatie van info op partnersite: najaar 2011; - toelichting op Provinciaal Partneroverleg. Concretisering kadernota m.b.v. werkgroepen: procedures, instrumenten, handleidingen, draaiboeken, verder onderzoek, opmaak disseminatieplan, … najaar 2011. Disseminatie en implementatie uitbestedingsbeleid: 2012. Opvolging via pijler ‘Samenwerking’ afdeling regie vanaf 2012. Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________

19 www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 19 Meer informatie of vragen? Contact : regie@vdab.be regie@vdab.be Luc Van De Putte Anita Deckers Anna Vanderstukken Uitbestedingsbeleid voor de VDAB _______________________________________


Download ppt "Www.vdab.be 0800.30.700 Uitbestedingsbeleid VDAB Kadernota juni 2011 1."

Verwante presentaties


Ads door Google