De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1."— Transcript van de presentatie:

1 1

2

3 Het pancreas

4 intra-abdominaal versus retro-peritoneaal bursa omentalis
Anatomie intra-abdominaal versus retro-peritoneaal bursa omentalis

5

6

7

8

9 Tumoren Peri-ampullaire tumoren: pancreaskop, papil van Vater en distale galweg. Proximale galwegtumoren (Klatskin). Pancreascorpus en –staarttumoren.

10 Pancreaskopcarcinomen
ten tijde van diagnostiek is 40% gemetastaseerd, 40% locaal irresectabel en komt slechts 20% in aanmerking voor chirurgische behandeling

11 Risico-factoren mannelijk geslacht roken chronische pancreatitis
erfelijke syndromen diabetes petroleumverwante toxines dieetfactoren

12 Symptomatologie gewichtsverlies (steatorrhoe)
icterus (teken van Courvoisier) pijn passagestoornis bovenste tractus digestivus bloeding bovenste tractus digestivus malaise tgv anaemie nieuwe diabetes

13 Pré-operatief onderzoek
diagnostiek stagiëring resectabiliteit

14 Diagnostiek anamnese, lichamelijk onderzoek
laboratorium onderzoek (tumormarkers, ca 19.9) echografie computer-tomografie ercp endo-echografie cytologie, histologie

15 Differentiaal diagnose
pancreatitis lymfoom neuro-endocriene tumor pancreatico-cholangitis retro-peritoneale fibrose

16 locaal probleem versus gemetastaseerde ziekte
Stagiëring locaal probleem versus gemetastaseerde ziekte

17 ingroei vena mesenterica superior en/of vena portae
Resectabiliteit ingroei vena mesenterica superior en/of vena portae

18 stagiëringslaparoscopie exploratieve laparotomie
Operatie stagiëringslaparoscopie exploratieve laparotomie

19 Voorbereiding proeflaparotomie
voeding wel/geen drainage icterus darmvoorbereiding kruisbloed/packed cells thromboseprofylaxe intensive-care post-operatief

20 Proeflaparotomie 1 diagnose stellen: dd pancreatitis, ulcuslijden, cholecysto- en choledocholithiasis 2 stagiëren: inspectie buik en samplen lymfklierstations (truncus coeliacus, ligamentum hepatoduodenale, aorta-vena cava inferior 3 beoordelen resectabiliteit: vena mesenterica superior en vena portae

21 Pancreatico-duodenectomie
Whipple

22

23 Whipple distale maagresectie/antrectomie duodenectomie
pancreaskopresectie distale choledochusresectie cholecystectomie

24

25 Continuïteitsherstel
pancreatico-jejunostomie choledocho-jejunostomie gastro-jejunostomie jejuno-jejunostomie

26 pppd

27

28 Post-operatief beleid
antibiotica (te starten als profylaxe) somatostatine gedurende 5 dagen maagsonde snel enteraal voeden drain: drainage operatiegebied en diagnostische drain (amylase en bilirubine)

29 Complicaties chirurgische versus niet chirurgische complicaties
vroege versus late complicaties

30 Chirurgische complicaties, vroeg
nabloeding naadlekkage: drainage en voorkomen van sepsis met het ontwikkelen van een fistel of re-interventie thrombose centrale vaten

31 complicaties, laat pancreas-insufficiëntie diabetes mellitus
dumping syndroom bacteriële overgroei

32

33 Histopathologie en OWG
radicaal geopereerd: follow-up of adjuvante chemotherapie locaal irradicaal geopereerd en niet gemetastaseerd: chemo(radiatie)therapie locaal irresectabel en niet gemetastaseerd: chemo(radiatie)therapie gemetastaseerde ziekte: palliatieve behandeling

34 5-jaars overleving van radicaal geopereerde patiënten: 10-20%!

35 irresectabiliteit/metastasen
is niet hetzelfde als ‘open-dicht’

36 Metastasen of locale irresectabiliteit
dubbele derivatie: gastro-enterostomie en bilio-digestieve anastomose palliatieve resectie

37 Follow-up ???

38 “God put the pancreas in the back because he did not want surgeons messing with it”

39 hoog risico/laag volume chirurgie

40


Download ppt "1."

Verwante presentaties


Ads door Google