De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Community acquired pneumonia CAP. 3 vragen Wat is CAP? Wat doet NICE? Waarom verteld het Havenziekenhuis iets daarover?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Community acquired pneumonia CAP. 3 vragen Wat is CAP? Wat doet NICE? Waarom verteld het Havenziekenhuis iets daarover?"— Transcript van de presentatie:

1 Community acquired pneumonia CAP

2 3 vragen Wat is CAP? Wat doet NICE? Waarom verteld het Havenziekenhuis iets daarover?

3 CAP wordt gedefinieerd als een acute infectie van het longparenchym CAP ontstaat buiten het ziekenhuis en kan zich openbaren tot 72 uur na ziekenhuisopname. (NVALT Richtlijn Community Acquired pneumonia ) CAP Definitie

4 Symptomen CAP gaat gepaard met tenminste één van de volgende symptomen: Koorts, hoesten met of zonder sputumproductie en/of Verscherpt ademgeruis met of zonder crepiteren over de longen, pleurapijn, verwardheid en leukocytose boven 12 x 10 9 /l Nieuwe afwijkingen op de thoraxfoto zijn obligaat. (NVALT Richtlijn Community Acquired pneumonia )

5 PSI score: pneumonie severity index Stap1 Leeftijd > 50 jaar Zijn er onderliggende ziekten aanwezig als: Maligniteit, Hartfalen, Cerebrovasculaire ziekten, Nierziekten, Leverziekten Of Zijn afwijkingen bij lichamelijk onderzoek aanwezig als: Veranderd bewustzijn, Polsfrequentie >125/ min, Ademfrequentie >30/ min, Systolische bloeddruk 40 ºC => Patiënt wordt ingedeeld in risicoklasse 2-5 afhankelijk van de score bij stap 2

6 ManLeeftijd (jaren) in punten VrouwLeeftijd (jaren) in punten Verpleeghuisbewoner+10 Maligniteit+30 Leverziekte+20 Hartfalen+10 Cerebrovasculaire ziekte+10 Nierziekte+10 Verwardheid+20 Ademfrequentie >30/ min.+20 Systolische bloeddruk < 90 mm Hg +20 Temperatuur 40 ºC +15 Polsfrequentie >125 / min.+10 Arteriële pH <7,35+30 Ureum >11,0 mmol/l+20 Na <130 mmol/l+20 Glucose >14,0 mmol/l+10 Ht < 30%+10 PaO2 < 60 mm Hg+10 Pleuravocht+10 Totaal * Klasse 10,1 % Klasse 2<70 punten (0,6%) Klasse 371-90 punten (0,9%) Klasse 491-130 punten (9,3%) Klasse 5 Ernstige pneumonie >130 punten (27%mortaliteit) PSI-score - Stap 2

7 Verwekker Streptococcus pneumoniae (30%) Haemophilus influenza (6%) Mycoplasma pneumoniae (6%) Influenza A/B, parainfluenza Legionella spp, Staphylococcus aureus, Chlamydophila pneumoniae / psittaci, Mycobacterium Tuberculosis 40% - 50% onbekend

8 Bijzonderheden H1N1-Pneumonie 64% van die in het Ziekenhuis opgenomen patiënten ontwikkelen noodzaak voor machinale beademing 5 keer verhoogd risico om een severe ARDS te ontwikkelen 12% behandelt met ECMO 14% overlijden Infiltraten verbeteren laat > 10 dagen

9 NICE SMR= standard mortality ratio Thema discussie bijeenkomst 2010: CAP en Mortaliteit

10

11

12 Is een klein algemeen ziekenhuis gespecialiseerd in Tropengeneeskunde en Reizigersziekte en Ouderengeneeskunde. Kleine level 1 IC met 3 beademingsbedden Afdelingen Longgeneeskunde, Interne Geneeskunde,Geriatrie, Chirurgie Op IC veel patiënten met exacerbatie COPD, pneumonie, pneumosepsis, urosepsis Havenziekenhuis Volgens NICE is het Havenziekenhuis een van de drie ziekenhuizen in heel Nederland met de laagste mortaliteit bij behandeling van CAP

13 Overeenkomsten bij de drie best scorende intensive care afdelingen waren: Antibioticatherapie (dubbeltherapie, vroegtijdig toedienen) Restrictief vochtbeleid (gebruik Pulmonaliskatheter) Beademen met 6ml/kg/ILG Laagdrempelige opname IC Patiënten niet te vroeg ontslag naar verpleegafdeling

14 Behandeling in de praktijk

15 Veel aandacht voor vroegtijdig toedienen Antibiotica (op verpleegafdeling/SEH/IC) Binnen eerste 1-(2) uur! Gewaarborgd middels checklijsten: CAP protocol (SEH) Protocol ernstige sepsis (ziekenhuisbreed) Voordeel door onze werkstructuur Korte lijnen Intensivist/IC-team is betrokken op SEH/verpleegafdelingen Intensivist aanwezig bij interne overdracht Werken met niet-intensivist-specialisten op IC (wv 1xlongarts, 1xinfectioloog)

16 Cumulative effective antimicrobial initiation following onset of septic shock- associated hypotension and associated survival (Kumar et al, CCM 2006)

17 Het risico op overlijden stijgt continue om 7% per uur bij uitstellen van het toedienen van effectieve antibiotica

18 Antibiotica ernstige CAP Amoxicilline/Clavulaanzuur + Ciprofloxacine of Levofloxacine (SWAB richtlijn thuis opgelopen pneumonie 2005)

19 Non invasieve beademing NIV

20 Indicaties Hyperkapnische acute respiratoire insufficiëntie: Exacerbatie COPD Hypoxemische acute respiratoire insufficiëntie: Cardiogeen longoedeem Immunsupprimmeerde patiënten

21 NIV Contra-indicaties Afwezige spontane ademhaling Verlaagd bewustzijn met kans op aspiratie Ileus, gastrointestinale bloeding pH < 7,2

22 CAP en NIV Patiënten met COPD en pneumonie profiteren van NIV door Minder aantal intubaties Verkorting van de IC-ligduur (Confalionieri et al, 2005) Bij succes van NIV is letaliteit laag, bij noodzaak voor intubatie hoog (Jolliet et al, 2001)

23 Falen van NIV (Antonelli 2001)

24 Poging NIV bij patiënten met COPD NIV niet te lang proberen als niet succesvol Maximaal 2,5 uur! Aandachtspunten

25 Falen NIV Optiflow zuurstofverneveling (high flow zuurstoftherapie) INTUBATIE

26 Invasieve beademing Longprotectief beademen: Lage tidal volumes 6ml/kg/ILG Adequate PEEP Pmax <35mbar

27 Wat ik verder moet doen Let op het vloeistofbeleid Maak gebruik hemodynamisch monitoring Hoofdeinde bed altijd >30-45 graden omhoog

28 Wat kan ik verder op een level 1 IC doen? Wisselligging/Buikligging Geactiveerd proteïne C (Xigris) (Beta-Agonisten=Salmeterol)

29 Verdere behandelingopties bij patiënten met ALI/ARDS ECMO HFO-beademing Surfactant NO-beademing (Beta-Agonisten) Buikligging Voorbehouden hoger level IC

30 Take home message I Antibiotica zo vroeg als mogelijk toedienen Restrictief vloeistofbeleid Poging NIV Longprotectief beademen (6ml/kg/LG)

31 Bewaak de tijd (tijd is outcome!) Gebruik checklijsten (bundels) Blijf kritisch: weet je echt wat je doet of denk je alleen wat je aan het doen bent? Take home message II

32 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Community acquired pneumonia CAP. 3 vragen Wat is CAP? Wat doet NICE? Waarom verteld het Havenziekenhuis iets daarover?"

Verwante presentaties


Ads door Google