De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bekwaamheidsdossiers binnen de Mytylschool Tilburg ‘Expertise zichtbaar maken en laten leven’ Conferentie Opleiden in School 31 mei 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bekwaamheidsdossiers binnen de Mytylschool Tilburg ‘Expertise zichtbaar maken en laten leven’ Conferentie Opleiden in School 31 mei 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Bekwaamheidsdossiers binnen de Mytylschool Tilburg ‘Expertise zichtbaar maken en laten leven’ Conferentie Opleiden in School 31 mei 2006

2 Inhoud deel 1: voorstellen van de school deel 2: projectdoelen en uitgangspunten deel 3: opzet en proces deel 4: opbrengsten project deel 5: tonen van het digitaal bekwaamheidsdossier

3 deel 1: voorstellen van de school

4 Mytylschool Tilburg Scholengemeenschap voor Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs ArbeidstoeleidingAlternatieven voor Arbeid Dienst Ambulante Begeleiding www.mytylschooltilburg.nl

5 Samenwerkingsverbanden Revalidatiecentrum Leijpark (RCL) Woonvorm Koordeleij Regionaal Expertisecentrum (REC) Midden-Brabant (samenwerkingsverband tussen cluster 3 en 4 scholen in deze regio) www.recmiddenbrabant.nl

6 Deelnemende scholen in REC Midden-Brabant Sg. De Keyzer (De Boschkens) De Burcht Pedologisch Instituutschool ‘Hondsberg’ Mytylschool Tilburg Panne-Hoeve school Sg. De Keyzer (Openluchtschool San Domenico Savio) ZML Midden-Brabant (De Brug) ZML Midden-Brabant (St Jozefschool)

7 Onderwijsorganisatie 3 - 6 jaar 6 - 13 jaar ZMLK 13 – 16 jaar VSO / ZMLK VSO / Praktijkonderwijs VSO / Praktijkonderwijs VMBO A M B U L A N T E B E G E L E I D I N G LG / LZK/MG SO / MLK MLK / ZMLK MCG SO MLK Leerweg 1 Leerweg 3Leerweg 2 17 – 20 jaar Alternatieven voor Arbeid Arbeids- toeleiding Arbeids- toeleiding VMBO leerwegen examengericht VMBO leerwegen examengericht VSO / MCG tot 18 jaar VSO / MCG tot 18 jaar MCG

8 Mytylschool Tilburg Samen werken aan hoogwaardig onderwijs, zorg en dienstverlening om kinderen en jongeren zich te laten ontwikkelen tot… Leerkrachten Zorgassistenten Klassenassistenten volwaardig burger

9 deel 2: projectdoelen en uitgangspunten

10 Mytylschool Tilburg Expertise wordt bij alle medewerkers zichtbaar middels het bekwaamheidsdossier

11 De beginnende collega

12 De ‘ik-ben-tegen’ collega

13 De grappenmaker

14 Nog meer grappenmakers

15 De ‘afstandelijke’ collega

16 De ontevreden collega

17 De trotse collega

18 De denker

19 De volgzame collega

20 De collega bovenbouw

21 De leraar in opleiding

22 De ‘maak-je-niet-druk’ collega

23 bekwaamheidsdossier Doelstellingen: Expertise zichtbaar maken Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling Professioneel en kwaliteitsbewust handelen Resultaten onderwijsproces worden zichtbaar Bevraagd worden op expertise Stimuleren van feedback geven en vragen, intervisie en coaching

24 bekwaamheidsdossier Uitgangspunten: Dossier is digitaal (met zoekfunctie) Medewerker vult zijn eigen dossier Bewijsstukken in dossier Collega’s geven feedback Kortom: Expertise ‘laten leven’!

25 deel 3: opzet en proces

26 Projectgroep 4 leerkrachten 2 ambulant begeleiders 1 klassenassistent Coördinator ICT Stagiair personeelszaken Personeelsadviseur Adviseur KPC

27 Stap 1: De start Samenstelling leden projectgroep op basis van vrijwillige deelname Uitleg doelstellingen project Invullen van quickscan SBL door leden van projectgroep

28 Stap 2: Begripsomschrijving Afstemming inhoud begrippen Individuele interpretaties van begrippen bundelen Eén omschrijving per begrip Evaluatie van begrippen Aanpassingen en aanvullingen van begrippen

29 Stap 3: Inventarisatie inhoud bekwaamheidsdossier Verkenningsfase: inzien dossiers internet, brainstormsessie, wat willen we er wel in en niet in Individuele opzet bekwaamheidsdossier vanuit drie niveaus: 1.persoonlijk, wat levert het mij op? 2.collegiaal, wat kan het mijn collega’s opleveren? 3.organisatie, wat levert het de school op? Proces: eerst individueel, bundelen, samenvatten, evalueren en afstemmen Leden projectgroep vullen eerste (papieren) versie in

30 Stap 4: Onderdeel kennis en ervaring Uitgegaan van: –Kenniskaart ambulant begeleiders –Lijst verzorging van klassenassistenten –Lijst vakken in schoolgids –Eisen Wet BIO Herhaling proces afstemming en aanpassing met de leden van de projectgroep

31 Stap 5: Digitaal bekwaamheidsdossier Presentatie digitaal dossier aan projectgroep Individueel invullen digitale demo-versie Aanpassingen doorgeven Weer opnieuw invullen Leden projectgroep doen verbetervoorstellen (feedback, helpteksten, zoekfunctie, links, etc.)

32 Stap 6: Resultaat presenteren Presentatie resultaten aan directie en coördinatoren –Proces –Projectresultaten –Voorstel invoeringstraject Invoering voor alle personeelsleden vanaf schooljaar 2006-2007

33 deel 4: opbrengsten project

34 Inhoud bekwaamheidsdossier Opleiding Werkervaring Professionaliserings- en ontwikkelingstrajecten Huidig werk Kenniskaart Ondersteuning van collega’s Gewenste persoonlijke ontwikkeling

35 bekwaamheidsdossier Medewerker is verantwoordelijk voor –Vullen dossier (met bewijsstukken, zoals documenten, verslagen, foto’s, etc.) –Inhoud dossier –Bijhouden –Delen van expertise Werkgever verleent conform wet BIO faciliteiten voor ontwikkeling van expertise

36 Bekwaamheidsdossier is meer…! Welke bijdrage lever ik aan het realiseren van de visie van de Mytylschool Tilburg?

37 Samengevat: Eigen ontwikkeling Schoolontwikkeling Bekwaamheids- dossier (Wet BIO)

38 Mytylschool Tilburg Innovatieve onderwijsorganisatie Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid Opleidingsschool Met als doel: Optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening

39 deel 5: tonen van het digitaal bekwaamheidsdossier (onderdeel van het intranet)

40 Mytylschool Tilburg een klasse apart… al bijna 50 jaar! www.mytylschooltilburg.nl


Download ppt "Bekwaamheidsdossiers binnen de Mytylschool Tilburg ‘Expertise zichtbaar maken en laten leven’ Conferentie Opleiden in School 31 mei 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google