De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bekwaamheidsdossiers binnen de Mytylschool Tilburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bekwaamheidsdossiers binnen de Mytylschool Tilburg"— Transcript van de presentatie:

1 Bekwaamheidsdossiers binnen de Mytylschool Tilburg
31 mei 2006 Bekwaamheidsdossiers binnen de Mytylschool Tilburg ‘Expertise zichtbaar maken en laten leven’ Conferentie Opleiden in School mei 2006 conferentie Opleiden in School

2 Inhoud deel 1: voorstellen van de school
deel 2: projectdoelen en uitgangspunten deel 3: opzet en proces deel 4: opbrengsten project deel 5: tonen van het digitaal bekwaamheidsdossier

3 deel 1: voorstellen van de school

4 31 mei 2006 Mytylschool Tilburg Scholengemeenschap voor Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs ArbeidstoeleidingAlternatieven voor Arbeid Dienst Ambulante Begeleiding conferentie Opleiden in School

5 Samenwerkingsverbanden
31 mei 2006 Samenwerkingsverbanden Revalidatiecentrum Leijpark (RCL) Woonvorm Koordeleij Regionaal Expertisecentrum (REC) Midden-Brabant (samenwerkingsverband tussen cluster 3 en 4 scholen in deze regio) conferentie Opleiden in School

6 Deelnemende scholen in REC Midden-Brabant
31 mei 2006 Deelnemende scholen in REC Midden-Brabant Sg. De Keyzer (Openluchtschool San Domenico Savio) ZML Midden-Brabant (De Brug) ZML Midden-Brabant (St Jozefschool) Mytylschool Tilburg Sg. De Keyzer (De Boschkens) Panne-Hoeve school Pedologisch Instituutschool ‘Hondsberg’ De Burcht conferentie Opleiden in School

7 Onderwijsorganisatie
31 mei 2006 Onderwijsorganisatie 3 - 6 jaar 13 ZMLK 13 – 16 jaar VSO / ZMLK VSO / Praktijkonderwijs VMBO A M B U L A N T E B E G E L E I D I N G LG / LZK/MG LG/LZK/MG SO / MLK MLK / ZMLK MCG SO MLK Leerweg 1 Leerweg 3 Leerweg 2 17 – 20 jaar Alternatieven voor Arbeid Arbeids- toeleiding leerwegen examengericht VSO / MCG tot 18 jaar conferentie Opleiden in School

8 Mytylschool Tilburg volwaardig burger
31 mei 2006 Mytylschool Tilburg Samen werken aan hoogwaardig onderwijs, zorg en dienstverlening om kinderen en jongeren zich te laten ontwikkelen tot… Leerkrachten Zorgassistenten Klassenassistenten volwaardig burger conferentie Opleiden in School

9 deel 2: projectdoelen en uitgangspunten

10 Expertise wordt bij alle medewerkers zichtbaar het bekwaamheidsdossier
31 mei 2006 Mytylschool Tilburg Expertise wordt bij alle medewerkers zichtbaar middels het bekwaamheidsdossier conferentie Opleiden in School

11 De beginnende collega 31 mei 2006 Vas-y Louis, tu tiens le bon bout.
conferentie Opleiden in School

12 De ‘ik-ben-tegen’ collega
31 mei 2006 De ‘ik-ben-tegen’ collega Comment est-ce possible ? conferentie Opleiden in School

13 De grappenmaker 31 mei 2006 Salut l’artiste
conferentie Opleiden in School

14 Nog meer grappenmakers
31 mei 2006 Nog meer grappenmakers Qui cela peut-il bien être???? conferentie Opleiden in School

15 De ‘afstandelijke’ collega
31 mei 2006 De ‘afstandelijke’ collega conferentie Opleiden in School

16 De ontevreden collega 31 mei 2006 Moi j’aime pas les jamais contents…
conferentie Opleiden in School

17 31 mei 2006 De trotse collega conferentie Opleiden in School

18 De denker 31 mei 2006 Pas de panique, c’est un air qu’il se donne.
conferentie Opleiden in School

19 De volgzame collega 31 mei 2006 C’est lui qui va au casse-pipe
conferentie Opleiden in School

20 De collega bovenbouw 31 mei 2006 My flowers are beautiful
conferentie Opleiden in School

21 De leraar in opleiding 31 mei 2006 No comment
conferentie Opleiden in School

22 De ‘maak-je-niet-druk’ collega
31 mei 2006 De ‘maak-je-niet-druk’ collega Ici, on ne connait pas…. conferentie Opleiden in School

23 bekwaamheidsdossier Doelstellingen: Expertise zichtbaar maken
Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling Professioneel en kwaliteitsbewust handelen Resultaten onderwijsproces worden zichtbaar Bevraagd worden op expertise Stimuleren van feedback geven en vragen, intervisie en coaching

24 bekwaamheidsdossier Uitgangspunten:
Dossier is digitaal (met zoekfunctie) Medewerker vult zijn eigen dossier Bewijsstukken in dossier Collega’s geven feedback Kortom: Expertise ‘laten leven’!

25 deel 3: opzet en proces

26 Projectgroep 4 leerkrachten 2 ambulant begeleiders 1 klassenassistent
Coördinator ICT Stagiair personeelszaken Personeelsadviseur Adviseur KPC

27 Stap 1: De start Samenstelling leden projectgroep op basis van vrijwillige deelname Uitleg doelstellingen project Invullen van quickscan SBL door leden van projectgroep

28 Stap 2: Begripsomschrijving
Afstemming inhoud begrippen Individuele interpretaties van begrippen bundelen Eén omschrijving per begrip Evaluatie van begrippen Aanpassingen en aanvullingen van begrippen

29 Stap 3: Inventarisatie inhoud bekwaamheidsdossier
Verkenningsfase: inzien dossiers internet, brainstormsessie, wat willen we er wel in en niet in Individuele opzet bekwaamheidsdossier vanuit drie niveaus: persoonlijk, wat levert het mij op? collegiaal, wat kan het mijn collega’s opleveren? organisatie, wat levert het de school op? Proces: eerst individueel, bundelen, samenvatten, evalueren en afstemmen Leden projectgroep vullen eerste (papieren) versie in

30 Stap 4: Onderdeel kennis en ervaring
Uitgegaan van: Kenniskaart ambulant begeleiders Lijst verzorging van klassenassistenten Lijst vakken in schoolgids Eisen Wet BIO Herhaling proces afstemming en aanpassing met de leden van de projectgroep

31 Stap 5: Digitaal bekwaamheidsdossier
Presentatie digitaal dossier aan projectgroep Individueel invullen digitale demo-versie Aanpassingen doorgeven Weer opnieuw invullen Leden projectgroep doen verbetervoorstellen (feedback, helpteksten, zoekfunctie, links, etc.)

32 Stap 6: Resultaat presenteren
Presentatie resultaten aan directie en coördinatoren Proces Projectresultaten Voorstel invoeringstraject Invoering voor alle personeelsleden vanaf schooljaar

33 deel 4: opbrengsten project

34 Inhoud bekwaamheidsdossier
31 mei 2006 Inhoud bekwaamheidsdossier Opleiding Werkervaring Professionaliserings- en ontwikkelingstrajecten Huidig werk Kenniskaart Ondersteuning van collega’s Gewenste persoonlijke ontwikkeling conferentie Opleiden in School

35 bekwaamheidsdossier Medewerker is verantwoordelijk voor
Vullen dossier (met bewijsstukken, zoals documenten, verslagen, foto’s, etc.) Inhoud dossier Bijhouden Delen van expertise Werkgever verleent conform wet BIO faciliteiten voor ontwikkeling van expertise

36 Bekwaamheidsdossier is meer…!
Welke bijdrage lever ik aan het realiseren van de visie van de Mytylschool Tilburg?

37 Bekwaamheids-dossier
Samengevat: Bekwaamheids-dossier (Wet BIO) Schoolontwikkeling Eigen ontwikkeling

38 Mytylschool Tilburg Innovatieve onderwijsorganisatie
Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid Opleidingsschool Met als doel: Optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening

39 31 mei 2006 deel 5: tonen van het digitaal bekwaamheidsdossier (onderdeel van het intranet) conferentie Opleiden in School

40 Mytylschool Tilburg een klasse apart… al bijna 50 jaar!


Download ppt "Bekwaamheidsdossiers binnen de Mytylschool Tilburg"

Verwante presentaties


Ads door Google