De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot nieuwe economieprogramma

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot nieuwe economieprogramma"— Transcript van de presentatie:

1 Pilot nieuwe economieprogramma
Van papier naar de praktijk Eric Welp

2 Overkoepelende doelstelling:
Het vak economie bereidt leerlingen voor op een adequate deelname aan het maatschappelijk verkeer. Dit betekent dat leerlingen met behulp van de belangrijkste economische concepten de economische verschijnselen in de maatschappij begrijpen, verschijnselen waar ze als persoon in de verschillende rollen binnen huishouden, bedrijven of overheidsinstellingen mee te maken krijgen en waarbinnen zij beslissingen moeten nemen of waar zij als lid van de (nationale en internationale) samenleving mee te maken krijgen

3 volgens Teulings: 'gewoon maar wat om je heen kijken wat er in de economie gebeurt', is volgens Teulings ook niet goed. 'Je hebt concepten nodig. Dan pas kan je de wereld begrijpen. Neem vraag en aanbod. Dat speelt niet alleen in Aalsmeer op de bloemenveiling, maar ook binnen het gezinsleven. In de verdeling van zorgtaken bijvoorbeeld. Of neem het onderwijs: dat moet je zien als een investering in menselijk kapitaal. De keuze om verder te studeren, is niet anders dan de beslissing om een nieuwe machine te kopen.'

4 Van oude dingen die niet voorbij gaan
BEP Wat is de relatie tussen beide grafieken?

5 Begrippen: Mentale representaties

6 Doelstelling is te komen tot transfer”:
“wat in de ene context is geleerd, kan in een andere context worden toegepast.”

7 een context: een situatie om in te leren
waarin economische kennis nodig is om de situatie te verklaren of om een probleem in de situatie op te lossen; die in beginsel aansluit bij de leerling en kan later een complexere vorm, terugkomen; Bezien vanuit de gezinnen, bedrijven en de overheid (welke beslissingen nemen zij en wat zijn de gevolgen)

8 Keuze is aan de docent: beeldmateriaal Klassikale uitleg krant
onderzoek concept context Gesloten opdracht experiment Open opdracht

9 Een kandidaat kan in contexten:
Met als einddoel: Een kandidaat kan in contexten: beschrijven dat de overheid kan ingrijpen met behulp van prijsregulering (minimumprijzen en maximumprijzen) en dit ingrijpen grafisch onderbouwen; uitleggen dat de overheid met behulp van toezichthouders op verschillende markten kan optreden; effecten van octrooien en patenten op marktgedrag en marktresultaat herkennen

10 Wat zijn de ervaringen? • kennis moet generiek worden gemaakt, los van de context: decontextualiseren: niet contexten leren maar begrippen leerlingen vragen meer individuele aandacht en begeleiding leerlingen zijn gemotiveerder, lijken meer betrokken het lesmateriaal is niet altijd even onduidig de oplossingsmethodieken zijn vreemd terrein (wat zou je doen? geef een oplossing voor een dilemma etc.) het didactisch arsenaal is soms eenzijdig en wat beperkt docenten hebben veel behoefte om lessen vol te praten docenten leven in onzekerheid wbh materiaal (diepgang, concentrisch, volledig etc) tempo en niveau zijn voor verbetering vatbaar uitwisselen via de ELO gaat steeds beter toetsing en uitwisseling is lastig niveaubepaling is lastig experimenten worden goed opgepakt en door leerlingen gewaardeerd

11 Vervolgtraject: Voorjaar 2009 start nascholing
Mei 2009 eerste examen havo Najaar 2009 eerste evaluatie door ILO Najaar e tranche nascholing Voorjaar 2010 examen havo & vwo September 2010 start nieuwe programma Najaar 2010 eindevaluatie

12 nascholing Organisatie: CNA, Expertisecentrum, SLO, Vecon, (ism vakraad) Uitvoering: pilotdocenten en vakdidactici (4x4) Start voorjaar 2009 5 sessies ochtend: vakinhoud middag: vakdidactiek

13 Nascholing: vakinhoud
opofferingskosten, eigendomsrechten en transactiekosten levensloop en absolute/comparatieve voordelen in het gezin speltheorie marginale analyse risico, verzekeringen en asymmetrische informatie welvaart, verdeling surplus en welvaartsverlies (externe effecten, belastingen, monopoliewinsten) convergentie en divergentie (macro).

14 Nascholing: vakaanpak
leren voor transfer: via concepten en/of contexten het toepassen van verschillende werkvormen werken met klaslokaalexperimenten werken met oplossingsstrategieën Belang van voorkennis (voor) en reflectie (na) onderscheid havo/vwo werken met beeldmateriaal toetsing en evaluatie werken met ict

15 Vragen: Docenten die willen meeschrijven
Docenten die willen meetoetsen Docenten die willen experimenteren Docenten die willen beeldmaterialen Docenten die willen oplossen


Download ppt "Pilot nieuwe economieprogramma"

Verwante presentaties


Ads door Google