De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Consumentenvertrouwen Wouter Jonkers & Jeroen Nieuweboer Centraal Bureau voor de Statistiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Consumentenvertrouwen Wouter Jonkers & Jeroen Nieuweboer Centraal Bureau voor de Statistiek."— Transcript van de presentatie:

1 Consumentenvertrouwen Wouter Jonkers & Jeroen Nieuweboer Centraal Bureau voor de Statistiek

2 Consumentenvertrouwen Thema: De kredietcrisis voorbij? “Vertrouwen is dus heel belangrijk voor de economie” (Tijdschrift v Econ Ond: pag. 290, 2008) Vertrouwen van de consument wordt gemeten in het “Consumenten ConjunctuurOnderzoek” (CCO)

3 INHOUD PRESENTATIE - Doel CCO - Opzet CCO - Publicatie uitkomsten - Internationale vergelijking - Conjunctuurklok - Consumentenvertrouwen & producentenvertrouwen - Consumentenvertrouwen & economische groei - Vragen?

4 Doel consumentenvertrouwen Het consumentenvertrouwen (CV) verschaft actuele informatie over consumentenopvattingen mbt de algemene economische situatie & financiële situatie van het eigen huishouden

5 Aanleiding: Waarom meten? Meten van welvaart: Objectief  Inkomen, Bestedingen Subjectief  “If men define situations as real, they are real in their consequences” (W.I. Thomas; 1863-1947). M.a.w. ervaring en verwachting van consument beïnvloeden de ‘gekleurde’ perceptie van huidige economische situatie en dit bepaalt het gedrag van de consument. Relatie objectieve en subjectieve indicatoren is complex

6 Aanleiding: waarom meten? Grondlegger Katona 3 dimensies begrip kooplust (willingness to buy): -Perceptie door consument v/d huidige en toekomstige financiële situatie van het huishouden - Perceptie van huidige en toekomstige economische situatie in het algemeen; - Perceptie van prijsontwikkeling en de markt van duurzame goederen

7 Berekening CV Gemiddelde van de saldi van positieve en negatieve antwoorden uitgedrukt in procenten (uitkomsten liggen tussen -100 en +100).

8 Andere vragen CCO CCO bestaat uit totaal 16 vragen - Werkloosheid - Prijsontwikkeling - Spaarzin - Bezuinigingen Op verzoek van de Europese commissie (start mei 1972) Tbv diagnose en korte termijn prognose van conjunctuur (icm producentenvertrouwen)

9 Methode & Frequentie Hoofd of echtgeno(o)t(e)/vaste partner van het hoofd van Nederlandse particuliere huishoudens FrequentieMethode 1972 Mei, OktMondeling 1973 - 1983 Jan, Mei, OktMondeling 1984 - Jan 1986 Jan, Apr, Jun, OktTelefonisch Vanaf april 1986MaandelijksTelefonisch Eerste 10 werkdagen van de maand

10 Steekproef & Respons PeriodeSteekproefomvang 1972 – 19835000 à 6000 1984 – 19832000 à 4000 1984 – sept 19922000 Okt 1992 – heden1500 Respons daalt  vanaf juli 2007 ook mobiele nummers Respons maart 2009: 62,5%

11 Correctie Seizoenseffecten Consumenten zijn somberder in de herfst (donkere dagen?) Consumenten zijn optimistischer in januari (loonsverhoging, nieuwe jaar nieuwe kansen?) Correctie -afzonderlijke maanden beter te kunnen vergelijken -op 5 deelvragen, dus CV zelf indirect

12 Publicatie Statline - Maandcijfers (gecorrigeerd en ongecorrigeerd) - Kwartaal- en jaarcijfers (ongecorrigeerd) naar achtergrondkenmerken (vanaf 2002) - Persoon - Huishouden - Regio Maandelijks “Conjunctuurbericht” Webartikelen Bijdragen Armoedebericht, Statistisch zakboek Onderdeel conjunctuurklok

13 De extremen OorspronkelijkGecorrigeerd Hoogste CV+28 (jan 2000)+27 (juni 2000) Laagste CV-39 (juli 2003)-40 (juli 2003) Grootste stijging+11 (jan 1998)+9 (februari 1995) Grootste daling-17 (sept 2007)-14 (sept 2007) LT gemiddelde -3 Maart 2009 Waarde- 33 - 34 tov vorige maand- 4 - 4

14 Consumentenvertrouwen 2002-2009

15 Consumentenvertrouwen Europees en nationaal CBS: - Algemene economische situatie afgelopen 12 maanden; - Algemene economische situatie komende 12 maanden; - Eigen financiële situatie afgelopen 12 maanden; - Eigen financiële situatie komende 12 maanden; - Gunstige tijd voor grote aankopen. Europa: - Eigen financiële situatie komende 12 maanden; - Algemene economische situatie komende 12 maanden; - Werkloosheid komende 12 maanden; - Besparingen komende 12 maanden.

16 Consumentenvertrouwen internationaal

17 Consumentenvertrouwen VS (Michigan-index)

18 Conjunctuurklok

19 Conjuncturele top

20 Conjuncturele neergang

21 Conjunctureel dal

22 Conjuncturele opgaande fase

23 Conjunctuurklok februari 2008

24 Conjunctuurklok augustus 2008

25 Conjunctuurklok februari 2009

26 Consumenten- & producentenvertrouwen

27 Consumentenvertrouwen & economische groei

28 Vragen ?

29 Consumentenvertrouwen Hoe hoog is het consumentenvertrouwen (CV) van de aanwezigen in de zaal? CV totaal: -27 (n=26) CV mannen: -22 (n=22) CV vrouwen: -55 (n=4) De aanwezige mannen zijn positiever dan vrouwen. Dit zie je overigens normaliter ook terug in de kwartaalcijfers op statline. CV maart (ongecorrigeerd): -33


Download ppt "Consumentenvertrouwen Wouter Jonkers & Jeroen Nieuweboer Centraal Bureau voor de Statistiek."

Verwante presentaties


Ads door Google