De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Consumentenvertrouwen Wouter Jonkers & Jeroen Nieuweboer Centraal Bureau voor de Statistiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Consumentenvertrouwen Wouter Jonkers & Jeroen Nieuweboer Centraal Bureau voor de Statistiek."— Transcript van de presentatie:

1 Consumentenvertrouwen Wouter Jonkers & Jeroen Nieuweboer Centraal Bureau voor de Statistiek

2 Consumentenvertrouwen Thema: De kredietcrisis voorbij? “Vertrouwen is dus heel belangrijk voor de economie” (Tijdschrift v Econ Ond: pag. 290, 2008) Vertrouwen van de consument wordt gemeten in het “Consumenten ConjunctuurOnderzoek” (CCO)

3 INHOUD PRESENTATIE - Doel CCO - Opzet CCO - Publicatie uitkomsten - Internationale vergelijking - Conjunctuurklok - Consumentenvertrouwen & producentenvertrouwen - Consumentenvertrouwen & economische groei - Vragen?

4 Doel consumentenvertrouwen Het consumentenvertrouwen (CV) verschaft actuele informatie over consumentenopvattingen mbt de algemene economische situatie & financiële situatie van het eigen huishouden

5 Aanleiding: Waarom meten? Meten van welvaart: Objectief  Inkomen, Bestedingen Subjectief  “If men define situations as real, they are real in their consequences” (W.I. Thomas; ). M.a.w. ervaring en verwachting van consument beïnvloeden de ‘gekleurde’ perceptie van huidige economische situatie en dit bepaalt het gedrag van de consument. Relatie objectieve en subjectieve indicatoren is complex

6 Aanleiding: waarom meten? Grondlegger Katona 3 dimensies begrip kooplust (willingness to buy): -Perceptie door consument v/d huidige en toekomstige financiële situatie van het huishouden - Perceptie van huidige en toekomstige economische situatie in het algemeen; - Perceptie van prijsontwikkeling en de markt van duurzame goederen

7 Berekening CV Gemiddelde van de saldi van positieve en negatieve antwoorden uitgedrukt in procenten (uitkomsten liggen tussen -100 en +100).

8 Andere vragen CCO CCO bestaat uit totaal 16 vragen - Werkloosheid - Prijsontwikkeling - Spaarzin - Bezuinigingen Op verzoek van de Europese commissie (start mei 1972) Tbv diagnose en korte termijn prognose van conjunctuur (icm producentenvertrouwen)

9 Methode & Frequentie Hoofd of echtgeno(o)t(e)/vaste partner van het hoofd van Nederlandse particuliere huishoudens FrequentieMethode 1972 Mei, OktMondeling Jan, Mei, OktMondeling Jan 1986 Jan, Apr, Jun, OktTelefonisch Vanaf april 1986MaandelijksTelefonisch Eerste 10 werkdagen van de maand

10 Steekproef & Respons PeriodeSteekproefomvang 1972 – à – à – sept Okt 1992 – heden1500 Respons daalt  vanaf juli 2007 ook mobiele nummers Respons maart 2009: 62,5%

11 Correctie Seizoenseffecten Consumenten zijn somberder in de herfst (donkere dagen?) Consumenten zijn optimistischer in januari (loonsverhoging, nieuwe jaar nieuwe kansen?) Correctie -afzonderlijke maanden beter te kunnen vergelijken -op 5 deelvragen, dus CV zelf indirect

12 Publicatie Statline - Maandcijfers (gecorrigeerd en ongecorrigeerd) - Kwartaal- en jaarcijfers (ongecorrigeerd) naar achtergrondkenmerken (vanaf 2002) - Persoon - Huishouden - Regio Maandelijks “Conjunctuurbericht” Webartikelen Bijdragen Armoedebericht, Statistisch zakboek Onderdeel conjunctuurklok

13 De extremen OorspronkelijkGecorrigeerd Hoogste CV+28 (jan 2000)+27 (juni 2000) Laagste CV-39 (juli 2003)-40 (juli 2003) Grootste stijging+11 (jan 1998)+9 (februari 1995) Grootste daling-17 (sept 2007)-14 (sept 2007) LT gemiddelde -3 Maart 2009 Waarde tov vorige maand

14 Consumentenvertrouwen

15 Consumentenvertrouwen Europees en nationaal CBS: - Algemene economische situatie afgelopen 12 maanden; - Algemene economische situatie komende 12 maanden; - Eigen financiële situatie afgelopen 12 maanden; - Eigen financiële situatie komende 12 maanden; - Gunstige tijd voor grote aankopen. Europa: - Eigen financiële situatie komende 12 maanden; - Algemene economische situatie komende 12 maanden; - Werkloosheid komende 12 maanden; - Besparingen komende 12 maanden.

16 Consumentenvertrouwen internationaal

17 Consumentenvertrouwen VS (Michigan-index)

18 Conjunctuurklok

19 Conjuncturele top

20 Conjuncturele neergang

21 Conjunctureel dal

22 Conjuncturele opgaande fase

23 Conjunctuurklok februari 2008

24 Conjunctuurklok augustus 2008

25 Conjunctuurklok februari 2009

26 Consumenten- & producentenvertrouwen

27 Consumentenvertrouwen & economische groei

28 Vragen ?

29 Consumentenvertrouwen Hoe hoog is het consumentenvertrouwen (CV) van de aanwezigen in de zaal? CV totaal: -27 (n=26) CV mannen: -22 (n=22) CV vrouwen: -55 (n=4) De aanwezige mannen zijn positiever dan vrouwen. Dit zie je overigens normaliter ook terug in de kwartaalcijfers op statline. CV maart (ongecorrigeerd): -33


Download ppt "Consumentenvertrouwen Wouter Jonkers & Jeroen Nieuweboer Centraal Bureau voor de Statistiek."

Verwante presentaties


Ads door Google