De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Helpt hulp? Ontwikkelingshulp vanuit economisch perspectief

Verwante presentaties


Presentatie over: "Helpt hulp? Ontwikkelingshulp vanuit economisch perspectief"— Transcript van de presentatie:

1 Helpt hulp? Ontwikkelingshulp vanuit economisch perspectief
Erwin Bulte, Ontwikkelingseconomie, WUR

2 Een actueel onderwerp…
WRR rapport (en meer: tegenlicht, forum-bijdragen, etc.) Verkiezingen: moeten we de hulp maar afschaffen?

3 … met veel onzekerheden
De theorie is niet eenduidig + Extra kapitaal → investeringen → groei Afhankelijkheid: onvermogen/onwil om goed beleid te voeren (corruptie, rent seeking). De empirie is niet eenduidig + Hulp → scholing, ziekten etc. +/- Hulp → economische groei - Hulp → institutionele aftakeling (curse of aid)

4 Deze inleiding… Hoeveel hulp geven we eigenlijk? Waarom geven we hulp?
Hoe geven we hulp? Wat zijn de effecten van hulp? Nieuwe inzichten De weg vooruit: twee scenarios Vragen en opmerkingen

5 Hoeveel hulp? Momenteel ongeveer 4.8 mld euro, maar door economische crisis zal dit dalen

6 Hoeveel hulp? Gekke henkie? 60% van de Nederlanders is een voorstander van hulp maar vindt dat we teveel hulp geven. Verkeerd beeld? Amerikanen denken dat ze ongeveer 20% van hun inkomen besteden als hulp.

7 Hoeveel hulp? Wat gebeurt hier… … en hier?

8 Waarom geven we hulp? Altruisme, verminderen armoede, solidariteit, etc. (ook: noodhulp) Buitenlands beleid (koude oorlog, hulp aan Irak en Afghanistan als bijdrage aan war on terror, voormalige kolonies, geopolitiek, etc.) Commerciele belangen (gebonden hulp, “voedselhulp”) Brede agenda: rol van vrouwen, milieu, democratie, …

9 Hoe geven we hulp? Bilaterale hulp, en hulp via, bijv., Wereldbank.
Vormen van hulp: Projecthulp (waterpompen, infrastructuur) Technische assistentie (kennisoverdracht) Programmahulp (sector, budget-steun) Capacity building (governance) Trends Mode speelt een rol: Waterpomp, scholing, gezondheid, vrouwen, milieu, marktwerking, instituties en governance, nu: richting landbouw. Meer nadruk op de ontvangende partij (“ownership”, duurzaamheid) Ambitieuzer en veel-omvattender.

10 Helpt hulp? Verleden: grondige evaluaties hadden weinig prioriteit (is veranderd! publieke druk en nieuwe onderzoeksagenda). Gedetailleerde evaluaties: we weten het eigenlijk niet: Veel slechte evaluaties (door mensen zelf…) Output – outcomes – impact Hoe duurzaam zijn eventuele effecten? Sommige initiatieven zijn nog te recent om te bekijken (budget steun) Reactie: cross-country growth regressions Gooi alle landen op een hoop… … en probeer ‘groei’ te verklaren met een aantal ‘variabelen’… … waaronder ontvangen hulp. Zoeken naar correlaties

11 Cross-country modellen
Probeer hier een lijn door te trekken… Omhoog of omlaag? Welke problemen?

12 Problemen / uitdagingen
Causaliteit: wat verklaart wat? Als hulp naar landen vloeit die langzaam groeien dan vind je een negatieve correlatie tussen groei en hulp, maar dat betekent niet dat hulp groei vertraagd! Ontbrekende factoren: wat zijn we vergeten mee te nemen in het model? Als politieke factoren zowel hulp als groei verklaren, dan lijkt een correlatie tussen groei en hulp te bestaan die feitelijk ontbreekt. Statistische trucs! De basis voor gezonde discussie

13 Resultaten De resultaten vliegen over de tafel, en spreken elkaar tegen Hulp helpt wel… toch niet… toch wel! Etc. Voor ieder wat wils: selectief shoppen. Vorige “consensus”: hulp helpt alleen in landen die goed economisch beleid voeren. (Blijkt toch niet te kloppen). State of the art: hulp heeft geen effect op economische groei (Rajan & Subramanian, RESTAT 2008).

14 Maar… Veel hulp wordt ook niet gegeven met als doel groei te bevorderen Noodhulp (denk aan Haiti) Democratie, milieu, vrouwen. Koude oorlog. Als we kijken naar de effecten van hulp op instituties, dan zien we een trendbreuk. Het gaat na de val van de muur duidelijk beter dan voorheen. Er valt nog veel te verbeteren: vb. fragmentatie, tegenstrijdige wensen, soms vergezeld van “slecht advies” Hulp werkt waarschijnlijk het beste waar het het minste nodig is (nadruk op fragile states…) De data en modellen blijven discutabel. Nieuwe resultaten…

15 De weg vooruit: twee vergezichten
Evidence-based hulp! Evalueer wat werkt en concentreer je daarop. Enorme vlucht: experimentele aanpak (RCT) “bang-for-the-buck” Harmoniseer beleid Afstemmen met andere vormen van beleid (landbouw, migratie, monetair beleid…) Bredere agenda: gebruik hulp om bijdrage te leveren aan verschaffen van internationale publieke goederen (klimaat, terrorisme). (WRR). Vlucht vooruit…

16 Voorbeeld We werken samen met NGOs in Liberia en Sierra Leone
Voedselzekerheid, natuurbescherming, en duurzame vrede (“social cohesion”) Experimentele aanpak (totaal 200 dorpen): in sommige dorpjes dit, en andere dorpjes dat. Wat werkt? Betalen voor natuurbescherming? Landbouwkundige hulp (zaad, opslag, etc) Investeren in sociale processen. Werkgelegendheid voor ex-combattants?

17 Vragen en opmerkingen?


Download ppt "Helpt hulp? Ontwikkelingshulp vanuit economisch perspectief"

Verwante presentaties


Ads door Google