De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persconferentie LEB 2012 Petra Berkhout, 25 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persconferentie LEB 2012 Petra Berkhout, 25 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Persconferentie LEB 2012 Petra Berkhout, 25 juni 2012

2 De eurocrisis  Onderscheid volume- effecten en prijseffecten  Consumptie op peil  Afname uitgaven in horeca  Export op peil

3 Uitvoer top zes – EU

4 Export NL naar EU

5

6

7 Sectorinkomen (2011)  Productiewaarde +3%, kleine productietoename, iets hogere prijzen  Forse kostenstijging  Sectorinkomen kwart lager dan in 2010

8 Kleine marges, grote gevolgen

9 Algemeen beeld primaire sector, 2011  Afname aantal bedrijven: -2,7%, tot 70.392  Daling areaal landbouwgrond : -0,7%, tot 1,858 mio ha  Arbeidsvolume (werkgelegenheid gerekend in voltijdsbanen) is vanaf 2006 ongeveer gelijk gebleven op 166.000 arbeidsjaren

10 Ontwikkeling landbouw, 1950=100

11 Schaalvergroting  Schaalvergroting zet door in alle sectoren, tempo per sector anders  In akkerbouw trager dan in veehouderij  In grondgebonden sectoren trager dan in niet-grondgebonden sectoren

12 Akkerbouw 1980 -2010  Bijna 60% minder bedrijven met akkerbouwgewassen  Areaal ongeveer gelijk  Circa 10.000 bedrijven minder dan 10 ha  5% van de bedrijven (met meer dan 100 ha) bezit 30% areaal

13 Vleesvarkens 1980 - 2010  1 op de 5 bedrijven is gebleven  Groei aantal vleesvarkens met ruim 10%  Meer dan 60% van de varkens gehouden op bedrijven met meer dan 1.500 vleesvarkens

14 Schaalvergroting loont meestal  Over langere periode bezien weten grote bedrijven hoger inkomen te behalen dan kleinere  Geldt voor akkerbouw-, melkvee- en varkensbedrijven  Niet voor glastuinbouwbedrijven  Grotere bedrijven doen ook meer aan vernieuwing

15 Ten slotte  Anno 2010 nog ruim 16.000 kleine bedrijven  Aandeel kleine bedrijven redelijk stabiel  Inkomens uit landbouwbedrijf bescheiden  Aanvulling via verbreding of werk buitenshuis

16 Wist u dat...  3,8 mln. vleeskuikens in 2010 gehouden onder Beter Leven kenmerk (1 ster), tegen 0,5 mln. in 2007  Marktaandeel biologische landbouw ruim 3%  Blauw op straat neemt toe: marktaandeel AH 33%  Glastuinbouw produceert ruim 10% van de stroom in NL

17 Vragen?


Download ppt "Persconferentie LEB 2012 Petra Berkhout, 25 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google