De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Bestuur Laboratoria Geert De Poorter Directeur-Generaal Federaal Agentschap voor de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Bestuur Laboratoria Geert De Poorter Directeur-Generaal Federaal Agentschap voor de."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Bestuur Laboratoria Geert De Poorter Directeur-Generaal Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 April 2008 Plaats Bestuur Laboratoria in het organogram

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Missie Het netwerk van laboratoria heeft als kerntaak om nauwkeurige resultaten af te leveren en dit binnen een afgesproken en zo kort mogelijke levertijd en aan een economische verantwoorde prijs

4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 FAVV – Netwerk der Laboratoria Centraal Bestuur Laboratoria FAVV (5) Erkende laboratoria (57) K.B. 15/04/05 Nationale Referentie Laboratoria (8) Routine-analyses ISO 17025 accreditatie Verordening EG 882/2004

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Detail van het activiteitenmodel Analyses - labo’s Dispatching van monsters Vastleggen labostrategie & kwaliteitsnormen Labo planning & prijsopvolging Uitvoeren van analyses voor derden Erkennen van labo’s Laborapportering Organisatie ringtesten Uitvoeren van labo analyses

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Centraal Bestuur Laboratoria Beleid: Van Controleprogramma, naar Controleplan tot Analyseplan Planning van de analyses in de laboratoria Benchmarking Dispatching en LIMS Interne en externe communicatiegroepen Vorming en instructies voor de laboratoria

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Centraal Bestuur Kwaliteitssysteem ISO 17025 – ISO 9001 Auditcel Studie over de ontwikkeling en implementatie van nieuwe methodes Interlaboratoriumtesten Veiligheid en Milieu Budget aspecten

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Netwerk der Laboratoria Scope –Matrices doorheen ganse productieketen: van riek tot vork –Hoofdbestanddelen –Microbiologie –Residuen, contaminanten –Additieven –Vitaminen –Dierenziekten –Plantenziekten –GGO –…

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Nationale Referentie Laboratoria Voldoen aan: –Europese regelgeving en contactpunt met C.R.L. –Nationale regelgeving –Begeleiding en ondersteuning op wetenschappelijk en technisch vlak –Rol in kwaliteitsysteem Samenwerking georganiseerd via wetgeving, contracten, procedures, overleg…

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Nationale Referentie Laboratoria DomeinReferentielaboratoria Dierziekten, Mycotoxines, MetalenCODA VisziektenCER Marloie TrichineInstituut Tropische Geneeskunde Residuen en verontreinigingen (dieren en planten) Mariene biotoxines Voedseltoxi-infecties, Salmonella, Staphylococcus Antibioticaresistentie Dioxines en PCB Rabies WIV Dioxins: calux Dierlijke eiwitten in voeders FLVV Tervuren Microbiologie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (behalve zuivelproducten) en tweekleppige weekdieren), Virologie van tweekleppige weekdieren Ulg – Laboratoire de Microbiologie des Denrées Alimentaires – Laboratoire de Virologie Zuivelproducten: microbiologie en kwaliteitsparametersILVO – Departement voor de kwaliteit van dierlijke producten en transformatietechnologie Plantenziekten: bacteriën, schimmels, aaltjes, insectenILVO – Departement voor gewasbescherming Plantenziekten: schimmels en virussenCRA – Département Lutte Biologique et Ressources Phytogénétiques GGOISP/ ILVO- Eenheid Technologie en Voeding / CRA - Département Qualité Productions Agricoles

12 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Nationale Referentie Laboratoria –Interlaboratoriumtesten: organisatie, evaluatie, opvolging… –Wetenschappelijke en technische samenwerking met de laboratoria (m.b.t. analysemethoden: ontwikkelen, verbeteren, …) –Contactpunt met Europese Communautaire Referentielaboratoria, andere Nationale Referentielaboratoria ISO; CEN; Codex Alimentarius… –Wetenschappelijke en technische samenwerking met FAVV (staalname, analysemethoden, rapporteren en interpreteren van resultaten) –Wetenschappelijke studies uitvoeren of begeleiden (m.b.t. ontwikkelen, verbeteren… van analysemethodes) –Uitvoeren van tegenanalyses / arbitrage analyses –Specifieke communicatiegroepen: NRL - erkende labs - FAVV

13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Externe Laboratoria - Erkenning K.B. 15/04/05 Procedure voor erkenningen - database Enkele criteria –Accreditatie –Performanties der gebruikte methoden –Technisch prestatieniveau –Leveringstermijn resultaten –Prijs –Combinatie mogelijkheden van verschillende analyses op 1 monster –Deelnemen aan dispatchingsysteem –Deelnemen aan communicatiegroep(en), opleidingen, interlaboratorium testen –Notificatie (K.B. 14/11/2003) –…

14 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Externe Laboratoria - Erkenning 57 erkende laboratoria Scope op internet –Microbiologie –Residues en contaminanten –Pesticiden –additieven –Plantenziekten –…

15 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 FAVV Laboratoria Gentbrugge - residuen, contaminanten (hormonen, diergeneesmiddelen, zware metalen…) - anorganische chemie, meststoffen, bodemverbeterende middelen - diervoeders, voedingsmiddelen Tervuren- residuen, contaminanten (mycotoxines, dioxines, PCB, PAH…, antibiotica, coccididiostatica… - vitamines Melle - microbiologie - dispatching - chemie / chromatografie Gembloux- microbiologie - dispatching Luik - analyse der hoofdbestandelen - phytopharmaca: formulering - bewaarmiddelen - bestraalde voedingsmiddelen

16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Dispatching - LIMS ControleplanMonstersAnalyses Analyses toegekend op basis van erkenning en keuzecriteria Flow monsters: Naar Prov. Controle Eenheid Dispatchingcentrum Naar de laboratoria: analyses Resultaten Dispatchingcentrum / PCE / Centraal Bestuur Controleurs / Inspecteurs: Monsters

17 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Coördinaten van het Bestuur Laboratoria Internet: www.favv.be > Beroepssectoren> Laboratoria WTC III, Simon Bolivarlaan 30 WTC III, 20ste verdieping, BE-1000 Brussel Belgium Tel.: + 32 2 208 47 41 Téléfax: + 32 2 208 49 75 E-mail: geert.depoorter@favv.be; myriam.cheyns@favv.be; nancy.dumont@afsca.be

18 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Bedankt voor uw aandacht !


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenApril 2008 Bestuur Laboratoria Geert De Poorter Directeur-Generaal Federaal Agentschap voor de."

Verwante presentaties


Ads door Google