De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijbel Baptist Kerk Les

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijbel Baptist Kerk Les"— Transcript van de presentatie:

1 Bijbel Baptist Kerk Les
San na da Juisti Tekst? Robert D. Patton 4/5/2017

2 Loekoe boen foe troe leri
Judas 3. Lobiwan, di mi ben meki moeiti foe skrifi oen abra wi verloesoe, a ben de fanowdoe foe mi skrifi gi oen wan vermane foe feti tranga foe da bribi disi dem ben gi abra kaba na dem santawan. 4. Bikasi wantoe soema ben kroipi kom na wan kibri-fasi, disi ben de na ondro da vonisi disi foe Gado granwei kaba, mansoema sondro Gado-fasi, disi ben meki da gnade foe wi Gado kom lostoe-libi, en disi ben tori da wan Masra Gado, nanga wi Masra Jezus Kristus. 4/5/2017

3 Falsi leriman leri falsi abra Jezus
I Jn. 4:1. Lobiwan, no bribi ibri jeje, ma tesi dem jeje foe si efoe dem komopo foe Gado, bikasi foeroe falsi profeti ben panja na ini grontapoe. 2. Nanga disi oen kan sabi da Jeje foe Gado: Ibri jeje disi de bekenti dati Jezus Kristus ben kom na ini skin-fasi de foe Gado, 3. En ibri jeje disi no bekenti dati Jezus Kristus ben kom na ini skin-fasi no de foe Gado, en disi de da jeje foe anti-Kristus, disi oen ben jere dati a sa kom, en now a ben kom na ini grontapoe kaba. 4/5/2017

4 Paulus waarskow toe I Tim. 4:1. Now da Jeje taki krin dati na ini dem laasti dei, som soema sa libi da bribi, en dem sa arki na takroe jeje disi sa kori dem nanga dem leri foe dem takroe jeje. 2. Dem taki lei na ini falsi fasi; dem konsensi ben bron nanga wan faja-isri. 3. Dem tapoe soema foe trow, en dem taki dati dem no moesoe njan wantoe njanjan, disi Gado ben meki foe ala soema disi bribi en sabi da waarheid moesoe teki dem nanga grantangi. 4/5/2017

5 Dem skrifi falsi brifi na ini da nem foe Paulus
II Tess. 2:1. 1. Now wi begi oen, brada, bikasi Masra Jezus Kristus sa kom baka en wi sa kom makandra nanga Hem, 2. Dati oen no moe seki na ini oen prakseri, efoe broko hede doro wan jeje, efoe woortoe, efoe doro wan brifi leki a ben komopo foe wi, disi taki dati da dei foe Kristus ben doro kaba. 3. No gi iniwan soema pasi foe kori oen na iniwan fasi; bikasi da dei dati no sa kom te leki dem sa dribi gowe fosi, en dati da mansoema foe sondoe sa kom na krin, da manpikin foe pori; 4/5/2017

6 Petrus waarskow toe II Pet. 3:15. En membre dati da pasensi na ini pina foe wi Masra de verloesoe, so leki wi lobi brada Paulus ben skrifi gi oen toe nanga da koni disi a ben kisi; 16. So leki a ben skrifi toe na ini ala hem brifi; pe a skrifi na dem ini abra dem sani disi, disi de tranga foe froestan, en dem soema disi no ben leri, en disi seki ben go poeroe dem komopo, so leki dem doe nanga dem tra Skrifi toe, foe go pori demsrefi. 4/5/2017

7 Da woortoe foe Gado komopo foe Gado mofo
II Timoteus 3:16. Ala Skrifi ben komopo foe da mofo foe Gado, en a de boen foe leri, foe vermane, foe sori da moro boen fasi, en foe leri gerechtigheid. 17. So dati da soema foe Gado sa de volmaakt, disi abi alasani fanowdoe foe doe ala boen wroko. 4/5/2017

8 Gado woortoe moro betrouwbaar leki persoonlijke ervaring
II Petrus 1:16. Bikasi wi no ben waka na baka koni anansi-tori, di wi ben meki oen kom sabi da krakti nanga da kom baka foe wi Masra Jezus Kristus, ma wi ben si Hem glori nanga wi egi ai Bikasi Gado da Tata ben gi Hem bigi nem nanga glori, di wan stem ben komopo foe da toemoesi bigi glori en taki gi Hem taki: Disi de Mi lobi Manpikin; nanga Hem Mi abi bigi prisiri En wi ben jere da stem disi komopo foe hemel, di wi ben de nanga Hem na tapoe da santa bergi. 4/5/2017

9 Gado woortoe moro betrouwbaar leki persoonlijke ervaring
II Petrus 1:19. Wi abi wan moro vertrouw woortoe foe profeti-taki toe; en oen sa doe boen efoe oen sa arki hem, leki wan leti disi de skijn na ini wan doengroe presi te leki da dei sa opo en da dei-stari opo na ini oen hati. 20. Disi oen moesoe sabi fosi: No wan profeti-taki na ini da Santa Boekoe de komopo foe wan leri disi de aparti gi hemsrefi; 21. Bikasi dem profeti-tori foe fositem no ben kom nanga da wani foe libisoema, ma dem santa mansoema foe Gado ben taki so leki da Santa Jeje ben meki dem taki. 4/5/2017

10 Ibri woortoe de belangrijk
Spreuk. 30:5 5. Ibri woortoe foe Gado de krin; A de wan schild gi dem soema disi poti dem vertrouw na Hem tapoe. 6. No poti moro sani na ini Hem woortoe, noso A sa vermane joe, en dem sa feni dati joe de wan leiman. .Lk. 21:33 Hemel nanga grontapoe sa lasi gowe, ma Mi woortoe noiti sa lasi gowe. .I Tess. 4:18 Foe dat'ede, troostoe makandra nanga dem woortoe disi. 4/5/2017

11 Ibri woortoe de belangrijk
Mt. 4:4 Ma Jezus ben piki hem taki: Boekoe foe Gado taki: Wan soema no sa libi foe brede wawan, ma nanga ibri woortoe disi komopo foe da mofo foe Gado. .Mt. 5:18 Foe troe, Mi taki gi oen taki: Bifo hemel nanga grontapoe sa kaba da moro pikin pisi foe da wet no sa lasi, fosi alasani sa kom troe. Lk. 16:17 A sa de moro makriki gi hemel nanga grontapoe foe lasi gowe leki wan pikin pisi foe da wet foe go lasi. 4/5/2017

12 Gado kibri Hem woortoe toe
.Jes. 40:8 Da grasi kom drei, en da bromiki kom drei; ma da woortoe foe wi Gado sa tan foe teego. .Psalm 105:8 A ben membre Hem akkorderi foe teego, da woortoe disi A ben komanderi gi wan doesoen bakatem speri. 4/5/2017

13 Gado kibri Hem woortoe toe
Psalm 119:89 O MASRA, Joe woortoe de tan faste na ini hemel foe teego., 152 Abra Joe getuigi; Mi ben sabi granwei kaba dati Joe ben seti dem foe teego.,160 Joe woortoe de troe sinsi da bigin; en ibriwan foe Joe regtvaardiki kroetoe de tan foe teego. 4/5/2017

14 Gado kibri Hem woortoe toe
Mt. 5:18 Foe troe, Mi taki gi oen taki: Bifo hemel nanga grontapoe sa kaba da moro pikin pisi foe da wet no sa lasi, fosi alasani sa kom troe. .Exodus 20:1. En Gado ben taki ala dem woortoe disi taki: 4/5/2017

15 Gado kibri Hem woortoe toe
.Psalm 12:7. Dem woortoe foe MASRA de krin woortoe; so leki dem tesi sorfoe na ini wan smelti-onfoe, disi dem krin sebi leisi. 8. Joe sa kibri dem, O MASRA; Joe sa kibri dem foe da speri disi foe teego .Mt. 24:35 Hemel nanga grontapoe sa pasa gowe, ma Mi woortoe no sa pasa gowe. 4/5/2017

16 Fa wi kisi wi tekst? Dem skrifi tapoe papyrus (wan sortoe papiera) efoe meti boeba (vellum) Ongeveer 5500 pisi foe da fositem Bijbel de Da traditioneel tekst (TR = Textus Receptus) komopo foe Grieki & Masoretic tekst (Hebreewse). A ben de standaard 1800 jari langa 4/5/2017

17 Dem Djoe ben wroko fin’fini
Dem ben abi omeni regel foe hori da tekst boen Dem ben teri dem letter srefi en sabi sortoe wan de na mindri Dem leisi da sani hardop en skrifi hem. Alwasi wan kownoe kom, da skrifiman no man go loekoe hem… Te wan lolo kom owroe, dem ben pori hem so dati soema no sa meki foutoe te joe no man leisi hem moro 4/5/2017

18 Gado ben hori da Bijbel na ini bribi kerki
Bijna ala tekst de eens nanga hemsrefi, boiti ongeveer foe dem 5500 = overeenkomst nanga 99% Efoe wan falsi tekst ben kom, da kerki no ben hori hem Falsi leriman ben kenki da gron tekst, en ook toe skrifi falsi boekoe leki da evangelium foe Tomas, da epistel foe Barnabas, enz. Ma da kerki no teki dem 4/5/2017

19 Dem vertaal da Bijbel froekoe
Itala – ongeveer 157 AD – na ini Italiaans Peshitta – ongeveer 150 AD – na ini Syrier tongo Ufinas na ini Goth – ongeveer 350 AD Omeni tra vertaling de moro lati ook toe, en dem alamala ben komopo foe da Textus Receptus (TR) 4/5/2017

20 Problemen nanga Gnosticisme
Disi ben de wan falsi moksi bribi disi ben tai Grieki filosofie makandra nanga Kristen geloof. Paulus ben waarskow agensi hem na ini Galaten Da hoofd presi ben de Alexandrie Wan bigi centrum ben de foe Djoe – en dem seti wan skoro pe Origen ben teki abra – en wroko nanga allegorie 4/5/2017

21 Constantine Constantine ben tron da Keizer, ma so fara leki wi kan sabi, a no ben de wan troe bribiwan. A ben aksi foe dem meki 50 copie foe da Bijbel komopo foe Alexandrie Wi bribi dati kande toe foe dem ben de toe disi tan abra ete - Sinaiticus & Vaticanus 4/5/2017

22 Problemen nanga Alexandrie
Dem soema disi ben de apostate ben hori dem tekst disi komopo foe Alexandrie. Dem no ben bribi na ini da geboorte foe Jezus komopo foe wan maagd, .Dem no bribi dati Jezus de da pikin foe Gado, 4/5/2017

23 Problemen nanga Alexandrie
.Dem no bribi dati Jezus ben opo baka na skin-fasi, .Dem no bribi dati Jezus ben go na skin-fasi na hemel, .Dem no bribi dati wondroe-wroko pasa, enz. .Dem no bribi dati Gado ben kibri Hem woortoe. 4/5/2017

24 German rationalisme Da Bijbel de wan boekoe leki iniwan tra boekoe – a no loekoe leki Gado ben skrifi hem efoe kibri hem kwet’kweti .Wondroe-wroko no pasa Joe moesoe poeroe dem falsi leri foe feni san da woortoe foe Gado taki foe troe 4/5/2017

25 Tischendorf – wan German rationalist…
Tischendorf ben loekoe na owroe skrifi, en a ben feni wan na ini wan monestery in ini Sinai disi ben de na ini wan vuilnisbak disi dem ben bigin foe bron. A sori owroe, kande te leki 350 AD. A ben abi foeroe correctie na hem tapoe nanga minstes 10 soema disi ben kenki hem over 200 jari so. A kari hem Sinaiticus .Moro lati, Tischendorf ben kisi pasi foe loekoe na wan owroe tekst na ini da Vatican, disi dem ben kari Vaticanus - ma soso foe 3 uur per dei foe 14 dei. 4/5/2017

26 Westcott & Hort – san dem vertaler ben bribi
Dem no ben bribi na ini da inspiratie foe da Bijbel, alwasi dem ben feni dem fosi autographa srefi .Dem ben bribi dati Gado de da Tata foe ala soema (no da schepper nomo) Dem no ben bribi dati Jezus ben dede gi wi sondoe Dem ben bribi na ini Darwin nanga evolutie, en dem no ben bribi dati Genesis 1-3 ben de troe 4/5/2017

27 Westcott & Hort – san dem vertaler ben bribi
.Dem no ben bribi dati Jezus Kristus ben opo baka skin-fasi (soso jeje-fasi) .Dem ben bribi dati wan dei ala soema sa feni verloesoe. Di dem tra man proberi foe poeroe wan universalist komopo foe da groepoe disi ben wroko tapoe da tekst, dem ben taki dati dem sa poeroe demsrefi efoe da man dati moesoe gowe. .Dem ben twijfel efoe Jezus de Gado 4/5/2017

28 Westcott & Hort ben de apostate
Dem ben kisi wan opdrakti foe meki wan moro modern vertaling foe da Engels Bijbel Ma dem ben kenki da gron tekst, en dem ben gebruiki meestal Sinaiticus & Vaticanus, alwasi dem toe tekst stree nanga demsrefi 3000 leisi na ini Mt. – Jn. 4/5/2017

29 Fa dem kenki da TR gron tekst
Vaticanus Sinaiticus Omissions 2877 words 3455 words Added Substituted Transposed Modified Total 4/5/2017

30 “Regels” dem ben gebruiki
Efoe wan tekst de moeilijk foe froestan, en da trawan de krin foe froestan, teki da wan disi de moeilijk foe froestan Wan tekst disi de moro sjatoe de moro boen leki wan moro langa tekst: Da moro sjatoe tekst de moro boen. Foe dat’ede da tekst kom moro sjatoe dei foe dei .Efoe wan tekst de parallel na wan trawan, teki da tekst disi no klop, en no teki da tekst disi klop. Now sinsi da tem disi, bijna ibri modern vertaling de op basis foe da “critical text” disi dem man disi ben bigin. 4/5/2017

31 San pasa na grontapoe tide?
85% foe ala Bijbel de na ini Engels. Soso toe - KJV nanga dan njoen KJV de foe da traditioneel tekst, ma da njoen KJV teki som pisi foe da “critical tekst” alwasi no foeroe, ma a abi bepaalde problemen .Da traditioneel tekst de da basis foe da Statenvertalling, ma da njoen tekst de da basis foe da NGB Da TR de da basis foe wi Sranantongo Bijbel, ma no da SBG vertaling 4/5/2017

32 Problemen nanga SIL vertaling
Dem ben gebruiki da “critical” tekst, en no da TR. Foe taki krin, dem ben wroko nanga da NIV, disi de wan loesoe vertaling foe da critical tekst. Da NIV ben poeroe 45 versi komopo foe da TR, plus pisi foe omeni tra versi! .Dem ben lobi foe gebruiki soema disi no drai dem libi leki jepiman. Joe kan aksi joesrefi toe efoe dem top vertaler drai libi efoe niet, spesroetoe dem top man foe da organizatie leki Kurt Aland, Bruce Metzger, Carlo Martini, bikasi da bribi foe dem sori leki dem de apostate. 4/5/2017

33 Problemen nanga SIL vertaling
.Dem ben gebruiki “dynamic equivalence” na presi foe “formal equivalence” - dati wani taki, dem ben proberi foe poti san dem ben denki Gado ben denki na ini dem egi woortoe so dati a de gemakkelijk foe froestan, liever foe poti dem woortoe disi Gado ben taigi soema foe gebruiki. 4/5/2017

34 Dem kenki no de so-maar Dem presi da “critical” tekst val aan no de bij geval. Dem val aan Jezus Kristus leki Gado Jezus Kristus gebore leki wan maagd Da broedoe foe Jezus Kristus Da opstanding uit da dood en hemel vaart na skin fasi, enz. 4/5/2017

35 Jesaja 7:14 SV – Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven: Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren… NBG – Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren… 4/5/2017

36 Opmerking Jes. 7:14 Da Grieki vertaling da Septuagent ben meki 200 jari fosi Kristus, en dem ben gebruiki da woortoe “parthenos” – disi wani taki – maagd. So dem Djoe ben sabi dati a sa de wan maagd disi sa meki wan pikin leki wan marki fosi Kristus ben gebore 4/5/2017

37 Kolossenzen 1:14 SV – in Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden NBG – in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden Opmerking – pe da broedoe ben go??? 4/5/2017

38 Kolossenzen 1:14 Sranantongo - A ben bai wi baka nanga Hem broedoe, foe gi pardon na wi sondoe. SBG NT – Ini a Manpikin wi kom fri en wi kisi pardon fu sondu. Opmerking – pe da broedoe ben go??? 4/5/2017

39 Johannes 9:35 SV – Jezus hoorde dat zij hem uitworpen hadden, en toen Hij hem gevonden had, zei Hij tot hem: Gelooft gij in da Zoon van God? NBG – Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en Hiz zeide, toen Hij hem aantrof: Gelooft gij in da Zoon des mensen? 4/5/2017

40 Johannes 9:35 Sranantongo Jezus ben jere dati dem ben poti hem na doro, en di A ben feni hem, A ben aksi hem taki: Joe bribi na da Pikin foe Gado? 36. A ben piki baka taki: Soema na Hem, Masra, foe mi kan bribi na Hem tapoe? 37. En Jezus ben piki hem taki: Joe ben si Hem kaba, en na Hem disi de taki nanga joe En A ben taki: Masra, mi bribi. En a ben aanbegi Hem. SBG NT Yezus ben kisi foe jere tak’ den gai a man. So di a miti en, A aksi en taki: “Yu e bribi ini a Manpikin fu Libisma? 4/5/2017

41 Opmerking Johannes 9:35 Som soema taki dati Jezus noiti ben taki dati A de da Pikin foe Gado. Ma dja wi si duidelijk dati A ben doe so, en da man ben aanbegi Jezus, en Jezus ben accepteer fa a ben begi hem Wi sabi dati no wan engel srefi sa gi pasi foe soema aanbegi hem, ma Jezus de Gado, en A de waarti foe wi aanbegi Hem. 4/5/2017

42 I Jn. 5:7-8 SV – Want Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, da Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn een. En drie zijn er die getuigen op da aarde, de Geest, en het water, en het bloed, en deze drie zijn tot een. NBG - Want Drie zijn er, Die getuigen [in de hemel, da Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn een. En drie zijn er die getuigen op da aarde,] de Geest, en het water, en het bloed, en deze drie zijn tot een. 4/5/2017

43 I Jn. 5:7-8 Sranantongo: 7. Bikasi drie de disi gi getuigi na ini hemel: Da Tata, da Woortoe, nanga da Santa Jeje; en dem drie disi de wan. 8. En drie de disi gi getuigi na ini grontapoe Da Jeje, nanga da watra, nanga da broedoe; en dem drie disi agri na ini wan. SBG NT – 7 Drie getoigi de: 8 a Jeje, a watra nanga a brudu. En ala drie e taki da srefi sani. 4/5/2017

44 Opmerking I Jn. 5:7-8 Dem [] de symbool foe taki dati dem owroe tekst (Vaticanus & Sinaiticus) no abi da versi, en so joe kan denki dati da versi de falsi, alwasi a de troe Ma mi feni da SBG NT moro erg, bikasi a poeroe da heri versi, ma a no gi joe wan notitie foe sabi dati joe ben poeroe hem. 4/5/2017

45 Lukas 2:33 SV – En Jozef en Zijn moeder verwon-derden zich over wat van Hem gezegd werd. NBG – En zijn vader en zijn moeder stondend verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd Ma da engel ben taki dati da Santa Jeje de da tata foe Jezus, en Jozef no ben didon nanga Maria te baka Hem geboorte! 4/5/2017

46 Lukas 2:33 Sranantongo: En Jozef nanga Hem mama ben verwondroe na dem sani disi dem ben taki abra Hem. SBG NT – Yosef nanga Maria ben ferwondru fu jere den sani Simeon taki fu Yezus. Si fa da Bijbel meki wan verschil na mindri foe Jozef (a kari hem nem), nanga Maria – disi a ben taki de hem mama 4/5/2017

47 Lukas 11:2 SV – En Hij zei tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Onze Vader die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. NBG - En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. 4/5/2017

48 Lukas 11:2 Sranantongo En A ben taki gi dem taki: Te oen sa begi, taki: Wi Tata na hemel, Joe nem moe de santa! Joe kownoe-kondre moe kom! Joe wani moe go doro na grontapoe so leki na hemel! SBG NT – Dan Yezus taki: Te yu e begi, yu mus taki: P’pa, Yu nen mus de santa. Kon tiri wi. 4/5/2017

49 Opmerkingen Lukas 11:2 Wi si dati wi no taki dati Gado de na ini hemel. Da tori foe da kownoekondre poeroe toe. 4/5/2017

50 Romeini 14:10 SV – Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Or ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. NBG – Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. 4/5/2017

51 Romeini 14:10 Sranantongo: Ma foe san'ede joe kroetoe joe brada? En foe san'ede joe loekoe na joe brada leki a de lagi? Bikasi wi alamala sa tanapoe na fesi foe da kroetoe-stoeroe foe Kristus. SBG NT – Fu sanede yu e krutu yu brada dan? En fu sanede yr e si yu brada leki noti? Bika wi alamala sa tnapu fesi a krutusturu fu Gado. 4/5/2017

52 Opmerking Rom. 14:10 Toe presi nomo taki dati wi sa tanapoe na fesi foe da kroetoestoeroe foe Kristus, en now dem poeroe wan foe dem. Membre san Jezus ben taki: Jn. 5:22. Bikasi da Tata no kroetoe no wan libisoema, ma A ben gi ala kroetoe abra na da Pikin; 23. Foe ala soema sa gi da Pikin bigi nem so leki dem gi da Tata bigi nem. Da soema disi no gi bigi nem na da Pikin no gi bigi nem toe na da Tata disi ben seni Hem kom. 4/5/2017

53 Lukas 2:22 – soema moesoe kom krin?
SV En toen de dagen van haar reiniging vervuld waren, naar da wet van Mozes, brachten zij Hem naar Jerusalem, om Hem voor de Heere aan te stellen. NBG En toen de dagen van hunner reiniging vervuld waren, naar da wet van Mozes, brachten zij Hem naar Jerusalem, om Hem voor de Here aan te stellen. 4/5/2017

54 Lukas 2:22 Sranantongo: En di dem dei foe krini hemsrefi nanga da wet foe Mozes ben kaba, dem ben tjari Hem kom na Jerusalem, foe poti Hem gi Masra; SBG NT – A ten ben doro tak’ den ben mus krin densrefi gi Gado so leki fa a wet fu Mozes e taki. Dan Yosef nanga Maria tyari Yesus go na Yerusalem; fu pot En na ini Masra anu. 4/5/2017

55 Opmerking Lukas 2:22 Jezus ben geboren sondro wan sondoe natuur. A no ben abi foe kom krin, bikasi A krin kaba. Da Santa Jeje srefi ben meki Hem. 4/5/2017

56 Johannes 3:15 SV – opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderven zou, maar het eeuwige leven heeft. NBG – opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Loekoe boen pe dem poti da comma. Disi no taki dati ibriwan disi bribi na ini Jezus abi libi foe teego. Fa da comma de taki dati efoe joe bribi (sortoe bribi), joe abi libi na ini Jezus Kristus – wan sortoe universalisme 4/5/2017

57 Johannes 3:15 Sranantongo: Foe ibri soema disi bribi na Hem no moesoe go lasi, ma a moesoe abi da libi foe teego. SBG NT – fu meki tak’ ala sma di e bribi ini En abi a libi fu tego. 4/5/2017

58 Opmerking Jn. 3:15 Wi si dati dem poeroe da pisi abra foe go lasi…
4/5/2017

59 Galaten 6:15 SV – Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch onbesneden zijn, maar eeen nieuw schepsel NBG – Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is. 4/5/2017

60 Galaten 6:15 Sranantongo: Bikasi na ini Kristus Jezus, foe de besnijde no de noti, efoe foe no de besnijde, ma wan njoen soema. SBG NT Bika a no e teri efu yu besnei efu no. San e teri na tak’ yu tron wan njun sma. 4/5/2017

61 I Tim 3:16 SV En buiten all twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien door de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. NBG En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrcht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. 4/5/2017

62 I Tim. 3:16 Sranantongo: En sondro foe stree, da kibri-tori foe Gado-fasi de bigi: Gado ben kom sori Hemsrefi na skin-fasi; A ben kom regtvaardiki na ini da Jeje; dem engel ben si Hem; dem ben preiki Hem gi dem heiden soema; dem ben bribi na Hem tapoe na grontapoe, en A ben go na loktoe na ini glori. SBG NT Fu tru, den kibrisani san Gado sori wi fu a bribi, bigi psa marki: Yesus kom leki libisma, A Santa Yeye sori tak’ A bun ini Gado ai, Den engel si En. Den preiki fu En na lala den folku. Sma bribi ini En na ala sei fu grontapu. En Gado teki En go nai ni a glori fu heimel. 4/5/2017

63 Wi sa loekoe na wanlo tra tekst
Sranatongo: Mt. 5:44. Ma Mi taki gi oen taki: Lobi oen feanti, blesi dem disi doe oen ogri; doe boen nanga dem soema disi abi hatibron na oen tapoe, en begi gi dem soema disi pina oen en soekoe oen nanga trobi; SBG: Ma Mi e taigi un taki: Lobi yu feyanti, en begi gi den sma disi de na yu baka foe du yu ogri. 4/5/2017

64 Pontius Pilatus title kort
Sranantongo: Mt. 27:2 En di dem ben boeie Hem, dem ben tjari Hem go na da granman Pontius Pilatus. SBG: Mt. 27:2 Dan den tai En tjari go gi granman Pilatus. 4/5/2017

65 Poeroe wan profeti verwijzing
Sranantongo: Mt. 27:35 En dem ben kruisi Hem, en dem prati Hem krosi nanga lot; foe da profeti-tori sa kom troe disi da profeti ben taki: Dem ben prati mi krosi na dem mindri, en foe mi krosi dem ben trowe lot. SBG: Mt. 27:35 Baka di den spikri En na a kroisi, den hari a lot fu prati En krosi. 4/5/2017

66 No krakti foe genees? Sranantongo: Mk. 3:15. En foe dem abi makti foe meki siki soema kom boen baka, en foe jagi takroe jeje poeroe. SBG: Mk. 3:15 en A bo I den makti fu puru takrouyeye tapu sma. 4/5/2017

67 Sortoe Johannes? Sranantongo: Lk 7:28 Bikasi Mi taki gi oen taki: Foe dem soema disi wan oema ben meki, no wan profeti ben de bigi moro leki Johannes da dopoeman; SBG: Mi e taigi un taki: Fu ala sma di gebore, Yohannes na a moro prenspari wan ….4/5/2017

68 Lukas 9:55-56 Sranantongo: 55. Ma A ben drai lontoe, en A ben krasi dem, en A ben taki: Oen no sabi da sortoe jeje disi de na oen ini Bikasi Soemapikin no ben kom foe figi libisoema libi poeroe, ma foe verloesoe dem. En dem ben waka go na wan tra dorpoe. SBG: Ma Yesus drai, dan A piri ai gi den Dan den go na wan tra dorpu. 4/5/2017

69 Omeni apostel ben de nanga Jezus na ini Lukas 22:14?
Sranantongo: 14. En di da joeroe ben doro, A ben sidon, en dem twalfoe apostel nanga Hem. SBG: Di da yuru fu njan a Paska njanjan oro, Yesus nanga dem boskopuman fu En teki presi sei a tafra. 4/5/2017

70 Lukas 24:42 – san Jezus ben kisi foe njan?
Sranantongo: En dem ben gi Hem wan pisi losi fisi, nanga pikinso honi. SBG: Dan den gi En wan pisi baka fisi 4/5/2017

71 Pe Jezus de na ini Jn. 3:13? Sranantongo: 13. En no wan soema ben opo go na hemel boiti da soema disi ben saka komopo foe hemel, dati de Soemapikin disi de na ini hemel. SBG: No wan sma de di opo go na heimel, boiti da wan di saka kmopo fu heimel. Dati na a Manpikin fu Libisma 4/5/2017

72 San Paulus aksi na ini Tori 9:6?
Sranantongo: 6. En a ben beifi en verwondroe, en a ben taki: Masra, san Joe wani mi foe doe? En Masra ben taki gi hem taki: Opo, en go na ini da foto, en joe sa jere san joe moesoe doe. SBG: 6. Ma opo tnapu, dan yu e go na ini a foto. Drape yu o yere san yu mus du. 4/5/2017

73 Soema Jezus de na ini Openbaring 1:11?
Sranantongo:11. Mi de da Alfa nanga da Omega, da fosiwan nanga da laastiwan, en: San joe de si, skrifi dati na ini wan boekoe, en seni hem go na dem sebi kerki disi de na ini Asia-kondre:… SBG: 11. A sten taki: “Skrifi san yu e si na ini wan buki, dan yu seni en go na ini dem seibi gemeente di de na ini den foto… 4/5/2017

74 Lobiwan, wi kan go dorodoro…
Da critical tekst poeroe da nem foe Jezus 87 leisi komopo foe da TR! A saka da nomroe foe presi foe Kristus & Masra ook toe Moro leki 27 presi Masra komopo 24 presi Kristus komopo Na ini da NASB disi komopo foe da critical tekst, 178 presi poeroe disi gebruiki wan efoe moro foe da woortoe – Jezus, Kristus, Masra 4/5/2017

75 Fa foe da NIV, da basis tekst foe da SBG Nyun Testamenti?
17 versi komopo helemaal 30 versi abi notitie dati dem versi kande no de na ini da troe tekst 147 versi abi wan bigi pisi komopo Totaal = 192 versi poeroe efoe wan bigi pisi poeroe komopo 4/5/2017

76 Critical tekst meki sortoe leri swaki?
Hel & strafoe foe teego Hemel Verloesoe Dati Kristus de sinsi tem en foe teego Kristus kom skin-fasi leki Gado Kristus leki schepper 4/5/2017

77 Critical tekst meki sortoe leri swaki?
Jezus leki da Pikin foe Gado – Jn. 6:69; Tori 8:37 - poeroe Jezus ben kom foe verloesoe soema – Mt. 18:11 poeroe; Lk. 9:56 – hafoe poeroe Jezus opo skin-fasi – Lk. 24:12, 40 poeroe helemaal 4/5/2017

78 Dan san wi moesoe doe? Wi no moesoe lesi, ma wi moesoe gebruiki da moro betrouwbaar tekst wi kan feni Efoe wi wani wroko na ini Nederlands, da moro betrouwbaar tekst de da Statenvertaling . Efoe wi wroko na ini Engels, wi moesoe gebruiki da King James version. Efoe wi wroko direct na ini Sranantongo, wi Bijbel de op basis foe da juisti gron tekst, ma da SBG NT is op da critical tekst 4/5/2017


Download ppt "Bijbel Baptist Kerk Les"

Verwante presentaties


Ads door Google