De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting Newton H5(brandstofverbruik)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting Newton H5(brandstofverbruik)"— Transcript van de presentatie:

1 Samenvatting Newton H5(brandstofverbruik)
Ein (Etotaal ) Apparaat Enuttig Rendement  Afval

2 Achtereenvolgens komen aan de orde:
Formules voor rendement verschillende soorten toegevoerde energie verschillende soorten nuttige energie verschillende soorten wrijvingskrachten + de daarbij behorende formules

3 Formules rendement ()

4 Verschillende soorten toegevoerde energie:
Chemische energie: aardgas, aardolie, benzine, steenkool etc. Echem = rv . V waarin rv = verbrandingswarmte en V is het volume in m 3 (voorbeeld aardgas) of Echem = rm.m waarin rm = verbrandingswarmte en m is de massa in kg (voorbeeld steenkool) E elektrisch = P.t (P in kW en t in h of P in W en t in s)

5 Vervolg verschillende toegevoerde energiesoorten
Er kunnen zeer veel soorten energie woorden toegevoerd.(zie H6). Enkele voorbeelden: Zwaarte-energie E z = m.g.h Stralingsenergie E str = I . t . A Arbeid W= F . s . cos  Warmte Q = m . c . T Elektrische energie E = P . t = U .I .t etc.

6 Nuttige energie soorten
Arbeid W = F.s of per seconde: (mechanisch vermogen) P m = W/t P m =F.s/t = F.v Elektrische energie E = P . t = U .I .t Warmte Q = m . c . T Bewegingsenergie Ebew= E kin =0,5 m . v 2

7 Drie soorten wrijvingskrachten:
Schuifwrijvingskracht Fw,schuif (hangt af van aard contactopp. en gewichtskracht. rolwrijvingskracht Fw,rol (hangt af van aard contactopp., m.n. de vervorming ervan en van de gewichtskracht) luchtwrijvingskracht Fw,lucht (hangt af van snelheid, grootte van het frontaal opp. en vorm van het voertuig, de stroomlijn.)

8 De bijbehorende formules
Rijden met constante snelheid: F v = F a = F w, totaal F w, totaal = F w, rol + F w, lucht

9 Formules verder uitgewerkt: (niet kennen, wel begrijpen; dus kunnen toepassen)
F w, rol = c r . F g waarin c r = rolwrijvingcoëfficiënt en F g = gewichtskracht ( = F z op 'n vlakke weg) F w, lucht = ½ . c w . A .  . v² waarin c w = luchtwrijvingscoëfficiënt is en A = frontaal opp. in m² en  = dichtheid van de lucht in kg/m3 en v = snelheid in m/s


Download ppt "Samenvatting Newton H5(brandstofverbruik)"

Verwante presentaties


Ads door Google