De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting Newton H5(brandstofverbruik) Apparaat Rendement  E nuttig E in (E totaal ) Afval.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting Newton H5(brandstofverbruik) Apparaat Rendement  E nuttig E in (E totaal ) Afval."— Transcript van de presentatie:

1

2 Samenvatting Newton H5(brandstofverbruik) Apparaat Rendement  E nuttig E in (E totaal ) Afval

3 Achtereenvolgens komen aan de orde: Formules voor rendement verschillende soorten toegevoerde energie verschillende soorten nuttige energie verschillende soorten wrijvingskrachten + de daarbij behorende formules

4 Formules rendement (  )

5 Verschillende soorten toegevoerde energie: Chemische energie: aardgas, aardolie, benzine, steenkool etc. E chem = r v. V waarin r v = verbrandingswarmte en V is het volume in m 3 (voorbeeld aardgas) of E chem = r m.m waarin r m = verbrandingswarmte en m is de massa in kg (voorbeeld steenkool) E elektrisch = P.t (P in kW en t in h of P in W en t in s)

6 Vervolg verschillende toegevoerde energiesoorten Er kunnen zeer veel soorten energie woorden toegevoerd.(zie H6). Enkele voorbeelden: Zwaarte-energie E z = m.g.h Stralingsenergie E str = I. t. A Arbeid W= F. s. cos  Warmte Q = m. c.  T Elektrische energie E = P. t = U.I.t etc.

7 Nuttige energie soorten Arbeid W = F.s of per seconde: (mechanisch vermogen) P m = W/t P m =F.s/t = F.v Elektrische energie E = P. t = U.I.t Warmte Q = m. c. TT Bewegingsenergie E bew = E kin =0,5 m. v 2

8 Drie soorten wrijvingskrachten: Schuifwrijvingskracht F w,schuif (hangt af van aard contactopp. en gewichtskracht. rolwrijvingskracht F w,rol (hangt af van aard contactopp., m.n. de vervorming ervan en van de gewichtskracht) luchtwrijvingskracht F w,lucht (hangt af van snelheid, grootte van het frontaal opp. en vorm van het voertuig, de stroomlijn.)

9 De bijbehorende formules Rijden met constante snelheid: F v = F a = F w, totaal F w, totaal = F w, rol + F w, lucht

10 Formules verder uitgewerkt: (niet kennen, wel begrijpen; dus kunnen toepassen) F w, rol = c r. F g waarin c r = rolwrijvingcoëfficiënt en F g = gewichtskracht ( = F z op 'n vlakke weg) F w, lucht = ½. c w. A. . v² waarin c w = luchtwrijvingscoëfficiënt is en A = frontaal opp. in m² en  = dichtheid van de lucht in kg/m 3 en v = snelheid in m/s


Download ppt "Samenvatting Newton H5(brandstofverbruik) Apparaat Rendement  E nuttig E in (E totaal ) Afval."

Verwante presentaties


Ads door Google