De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De tweede wet van Newton 1.De formule. 2.Resulterende kracht. 3.Eenvoudige toepassingen. 4.Een ingewikkelder toepassing. 5.Een voorwerp op een helling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De tweede wet van Newton 1.De formule. 2.Resulterende kracht. 3.Eenvoudige toepassingen. 4.Een ingewikkelder toepassing. 5.Een voorwerp op een helling."— Transcript van de presentatie:

1 De tweede wet van Newton 1.De formule. 2.Resulterende kracht. 3.Eenvoudige toepassingen. 4.Een ingewikkelder toepassing. 5.Een voorwerp op een helling. 6.Rol- en luchtweerstand. 7.Einde. © Het Vlietland College Leiden

2 De tweede wet van Newton © Het Vlietland College Leiden

3 De tweede wet van Newton luidt: m = massa in a = versnelling in F r = resulterende (totale) kracht in N kg m/s 2

4 De tweede wet van Newton © Het Vlietland College Leiden

5 De resulterende kracht... Fr = F 1 = 50 N F 2 = 30 N 50 + 30 =80 N

6 F 1 = 50 N Fr =50 - 30 =20 N F 2 = 30 N

7 De tweede wet van Newton © Het Vlietland College Leiden

8 1. Versnellen: F r = m.a F r = m.a F 1 = 50 N F 2 = 30 N Je ziet een wagentje van 40 kg. Bereken zijn versnelling. 50 + 30 = 40.a 80 = 40.a a = 80/40 = 2,0 m/s 2 Geg.: m = 40 kg, Fr = 80N. Gevr.: a! m FrFrFrFr a

9 Een auto versnelt

10 2. versnellen: F r = m.a F r = m.a F 1 = 50 N Het wagentje rijdt naar rechts. Bereken zijn versnelling. 50 - 30 = 40.a 20 = 40.a a = 20/40 = 0,50 m/s 2 F w = 30 N 40 kg

11 Een auto vertraagt

12 3. Vertragen: F r = m.a F r = m.a F 1 = 20 N Het wagentje rijdt naar rechts. Bereken zijn versnelling. 20 - 30 = 40.a -10 = 40.a a = -10/40 = (-)0,25 (-)0,25 m/s 2 : m/s 2 : vertraging! F w = 30 N 40 kg

13 Een rekenvoorbeeld: F r = m.a F r = m.a F 1 = 30 N Het wagentje rijdt naar rechts. Bereken zijn versnelling. 30 - 30 = 50.a a = 0/50 = 0 m/s 2 Dus v is constant! F w = 30 N 50 kg

14 De tweede wet van Newton © Het Vlietland College Leiden 4. Een ingewikkelder toepassing.

15 De tweede wet van Newton © Het Vlietland College Leiden

16 Een slee op het ijs FsFsFsFs FzFzFzFz FnFnFnFn FwFwFwFw

17 1.1. Een slee op het ijs: Oplossing... F s = 40 N F w = 30 N Je ziet een slee van 10 kg. a. Bereken zijn versnelling. b. Bereken de normaalkracht. 30°

18 30° 1.2. Een slee op het ijs: Dat zijn.. Dat zijn.. Teken alle krachten... Teken alle krachten... Fw, Fw, Fs, Fs, Fz en en Fn. F s = 40 N F w = 30 N FnFnFnFn FzFzFzFz

19 1.3. Een slee op het ijs: Kijk naar krachten in de x-richting. Kijk naar krachten in de x-richting. F sx De versnelling is in de x-richting. De versnelling is in de x-richting. Ontbind de ‘schuine’ kracht F s. Ontbind de ‘schuine’ kracht F s. F sy F s = 40 N F w = 30 N 30° FzFzFzFz FnFnFnFn

20 1.4. Een slee op het ijs: cos 30° = Bereken de x-component van Fs: F sx F sx = 40. cos 30° = Fsx/40 34,6 N F s = 40 N F w = 30 N F sx F sy 30° FzFzFzFz FnFnFnFn =34,6 N

21 1.5. De slee van 10 kg wordt versneld: Bereken de versnelling: Bereken de versnelling: F r = m.a F r = m.a 34,6 – 30 = 10.a a = 4,6/10 =0,460.. = 0,46 m/s 2 4,6 = 10.a F s = 40 N F w = 30 N F sx = 34,6 N F sy 30° FzFzFzFz FnFnFnFn

22 1.6. Een slee van 10 kg: Het aantal vertikale krachten is: Het aantal vertikale krachten is: De vertikale krachten: De vertikale krachten: 3 F s = 40 N F w = 30 N F sx = 34,6 N F sy 30° FzFzFzFz FnFnFnFn

23 1.7. Een slee van 10 kg: sin 30° = Bereken de y-component van Fs: Bereken de y-component van Fs: F sy F sy = 40. sin 30° = F sy /40 20 N 20 N = F s = 40 N F w = 30 N F sx = 34,6 N F sy 30° FzFzFzFz FnFnFnFn

24 1.8. Een slee van 10 kg: Vertikaal is er evenwicht... Vertikaal is er evenwicht... Fz Fz Fz Fz = m.g = 10. 9,81 = 98,1 N 20 N = FzFzFzFz F s = 40 N F w = 30 N F sx = 34,6 N F sy 30° FnFnFnFn = 98,1 N

25 1.9 Een slee van 10 kg: Fn Fn Fn Fn + 20 20 =98,1 Evenwicht, dus Fomhoog = Fomlaag F n F n = 98,1 98,1 – 20 20 =78,1.. = 78 N =78 N F sx = 34,6 N F s = 40 N F w = 30 N F sy = 20 N FnFnFnFn F z = 98,1 N 30°

26 De tweede wet van Newton © Het Vlietland College Leiden

27 3. Teken componenten... 1.1. Een slee van 10 kg op een helling: FzFzFzFz F w = 40 N 1. Teken alle krachten. 30° FnFnFnFn 2. Kies de assen... F zy F zx 4. Bereken F zx en F zy

28 1.2. Een slee van 10 kg op een helling: 6. F zx berekenen: FzFzFzFz F w = 40N 30° FnFnFnFn F zy F zx 30° 5. F z = sin30° = F zx = 49,1 N 49,1 N 7. F zy berekenen: cos30° = F zy = 85,0 N 85,0 N F zx /98,1 F zy /98,1 =98,1 N mg = 10. 9,81 = 98,1 N

29 1.2. Een slee van 10 kg op een helling: F r = ma 8. Versnelling berekenen: 49,1 - 40 a = 9,1/10 9. F n berekenen: Fn =Fn =Fn =Fn = = 85,0 N =10.a F zy... FzFzFzFz F w = 40N 30° FnFnFnFn F zy F zx 30° 49,1 N 85,0 N =98,1 N = 0,91 m/s 2 85,0 N

30 De tweede wet van Newton © Het Vlietland College Leiden

31 Rolweerstand: 2. Massa, beter: normaalkracht De rolweerstand hangt af van: 1. Banden en wegdek. en (bijna) niet van de snelheid: F rol v

32 Luchtweerstand: m2m2m2m2 De luchtweerstand hangt af van: 1. Snelheid v in 3. Vorm: stroomlijn, Cw – waarde. 4. Dichtheid in m/s 2. Frontaal oppervlak A in kg/m 3 F lucht in kN v in m/s 20 4021 A

33 Luchtweerstand Audi bij 100 km/h: Flucht = ½.A.Cw.v2 Lucht:  = 1,3 kg/m 3 Cw (Audi) = 0,30 F lucht F lucht = ½. ½. 1,3. 2,0. 0,30. 28 2 28 2 = A = 2,0 m 2 (Audi) 0,36 kN Bij 50 km/h is F lucht F lucht =0,36 kN/4 = 0,090kN v = 100 km/h = 100.10 3 m/3600s = 28 m/s

34 De tweede wet van Newton © Het Vlietland College Leiden


Download ppt "De tweede wet van Newton 1.De formule. 2.Resulterende kracht. 3.Eenvoudige toepassingen. 4.Een ingewikkelder toepassing. 5.Een voorwerp op een helling."

Verwante presentaties


Ads door Google