De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geluid Een beknopt overzicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geluid Een beknopt overzicht."— Transcript van de presentatie:

1 Geluid Een beknopt overzicht

2 Geluidsbron Geluid ontstaat door de trilling van een geluidsbron.

3 Het verplaatsen van geluid
De trilling van de bron laat de lucht in hetzelfde ritme mee bewegen Hierdoor ontstaat in de lucht ook dezelfde trilling De trilling verplaatst zich door de tussenstof.

4 De stem Je kunt praten doordat je lucht tussen je stembanden door perst Door die luchtstroming gaan je stembanden trillen Hierdoor komt de lucht in trilling Met tong, mondholte, spanning op de stembanden maak je verschillende geluiden.

5 Tussenstof Vaak is de lucht de tussenstof
Steen, water, botten kunnen ook het geluid verplaatsen De snelheid van geluid door lucht is 340 m/s Zonder tussenstof (vacuüm) is er dus geen geluid.

6 Geluid horen De geluidstrillingen in de lucht laten het trommelvlies bewegen Het trommelvlies trilt mee in het zelfde ritme De gehoorbeentjes geven de trilling door naar het slakkenhuis Het slakkenhuis vertaalt de trilling voor de hersenen.

7 Geluid is een trilling! Een trilling is een heen en weer gaande beweging om de evenwichtstand Twee typen: transversaal (trillingsrichting loodrecht op voortplantingsrichting) longitudinaal(trillingsrichting evenwijdig aan voortplantingsrichting)

8 Trilling(transversaal)
Begrippen: trillingstijd T frequentie f amplitude golflengte  voortplantingssnelheid v

9 Definities Trillingstijd (in s)= de tijd nodig voor een volledige trilling Frequentie(in Hz)= aantal trillingen per seconde Amplitude= maximale uitwijking uit de evenwichtstand Golflengte= lengte van een volledige trilling

10 Grafische voorstelling

11 Formules

12 Geluidsniveau(-sterkte)
Op de eerste plaats: als je de energie verdubbeld neemt het geluidsniveau toe met 3dB Vertaald betekent dat dat 2 mensen die even hard zingen samen 3 dB meer geluid produceren dan 1persoon alleen.

13 Geluidservaringen: Een geluid wordt als 2x zo hard ervaren als het geluidsniveau met 10 dB toeneemt. Daar is dus meer dan 8 maal zoveel energie voor nodig immers: verdubbeling van energie(dus 2x) --> +3dB 2x2(dus 4maal)----> +6dB 2x2x2(dus 8 maal)----> +9dB

14 Voortplanting van geluid
Formule: s = v . t waarin: s = afstand in meters v = snelheid in meters per seconde t= tijd in seconden

15 Voorbeeld berekening:
Men wil de diepte van de zee op een bepaalde plaats bepalen. Vanuit een schip stuurt zender Z een geluidssignaal naar beneden.Na 3,0 s vangt ontvanger O de echo weer op (zie figuur 2). De geluids-snelheid in zeewater is 1,5 km/s. Bereken de diepte van de zee onder het schip. Gegeven: t=3,0 s v= 1,5 km/s gevr. Diepte oplossing: s=2 x diepte s = v.t s = 1,5 . 3 = 4,5 km dus diepte is 4,5:2=2,25 km

16 Voortplantingssnelheid (zie basisbinas)
geluidssnelheid in gassen klein door kleine dichtheid vloeistoffen groter grotere dichtheid vaste stoffen grootst grootste dichtheid

17 Tot slot nog enkele begrippen
Gehoorgrenzen (menselijkgehoor) 20 Hz Hz geluidsdrempel(=frequentieafhankelijk) pijngrens toongenerator oscilloscoop resonantie

18 Pijngrens en gehoordrempel

19 audiogram

20 En toen……………... Kwam het c.p. OEFFFF!!


Download ppt "Geluid Een beknopt overzicht."

Verwante presentaties


Ads door Google