De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Jasper Lanoote, 2007, Hogeschool Antwerpen Departement lerarenopleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Jasper Lanoote, 2007, Hogeschool Antwerpen Departement lerarenopleiding."— Transcript van de presentatie:

1 door Jasper Lanoote, 2007, Hogeschool Antwerpen Departement lerarenopleiding

2 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Inleiding: Wat is Google Earth? = een vrij te downloaden informatiesysteem van Google, dat sinds 2005 beschikbaar is Je kan vrijwel elke plek op de wereld opzoeken Het programma maakt gebruik van satelliet- en luchtfoto’s Geografische informatie wordt online aangeboden, dus een breedband- Internetverbinding is noodzakelijk

3 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Hoe gebruiken tijdens de les aardrijkskunde? Zoals je weet, is aanschouwelijkheid tijdens de les zeer belangrijk en Google Earth is hier het perfecte programma voor. Je kan Google Earth op verschillende manieren gebruiken tijdens je les: Je kan de wereldbol met al zijn lengte- en breedtelijnen tonen Je kan ze opzoekopdrachten laten uitvoeren, zoals bv. webquests, webwandelingen, digilessen, … Je kan duidelijk de grenzen tussen de verschillende landen laten zien …

4 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Google Earth: Lay-out 3D-viewer Zoekscherm Places Layers Overzichtskaart Navigatiekompas Toon/verberg zijkant Maak placemarker Polygon Path Image Overlay Meetlat Mail Print Statusbalk

5 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Hier kan je kiezen welke eigenschappen er weergegeven worden op de beelden in de 3D-viewer. Zo kan je bv. alle wegen laten zien, door ‘Roads’ aan te vinken. Er zijn zo veel verschillende keuzes dat je kan maken, maar de keuze ‘Terrain’ laat je best ten allen tijde aangevinkt. Deze functie zorgt nl. voor het weergeven van de hoogteverschillen. Bij ‘View’opties kan je kiezen welke layers worden getoond in het lijstje. ‘Core’ en ‘All Layers’ tonen alle layers in het lijstje, terwijl ‘Now Enabled’ alleen die layers laat zien die in gebruik zijn. Hoe werkt Google Earth nu? Zoals we al gezien hebben, is het scherm in twee grote delen onderverdeeld, nl.: Een menu aan de linkerzijde met volgende opties Hier worden de placemarkers (= plaatsaanduidingen) bijgehouden. De placemarkers die je zelf hebt gemaakt komen terecht in de map ‘My Places’. In deze map zie je ook nog een map ‘Sightseeing’. Hierin zitten placemarkers die al op voorhand waren gemaakt door de ontwikkelaars van het programma. In de map ‘Temporary Places’ worden de placemarkers, die je via een link op een website of mail hebt gekregen, tijdelijk bijgehouden. Placemarkers die je niet meer nodig hebt, kan je gewoon verwijderen door op het bestand te staan en op delete te drukken. Dit scherm gebruik je om plaatsen (Fly To) en bepaalde bedrijven (Find Businesses) te zoeken of voor het maken van een route (Directions) van één plaats (From) naar een ander (To), m.a.w. een routeplanner. Het onderdeel ‘Fly To’ en ‘Directions’ zullen we veel gebruiken, het onderdeel ‘Find Businesses’ minder. Laatstgenoemde is wel heel populair bij Amerikaanse bedrijven.

6 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Hoe werkt Google Earth nu? De 3D-viewer aan de rechterzijde, met drie belangrijke onderdelen De wereldbol is natuurlijk één van de belangrijkste onderdelen van het hele programma. Hier worden nl. alle zoekopdrachten en andere toepassingen (zoals de beeldweergave) op uitgevoerd. De overzichtskaart geeft je een overzichtelijk beeld van waar je je juist bevindt op de wereldbol. Dit wordt aangeduid d.m.v. een rood omkaderd vierkant. De navigatieknoppen zijn, naast de muis en de toetsen van het toetsenbord, een wijze om je voort te bewegen op de wereldbol. Hoe deze functie juist werkt wordt verder nog besproken.

7 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Navigeren in Google Earth Er zijn vier navigatietoepassingen die je kan gebruiken binnen Google Earth, nl.: Het in- en uitzoomen van het beeld Het kantelen van het beeld Het draaien van het beeld Het verschuiven van het beeld Al deze functies zorgen voor een aangenaam en functioneel gebruik van het programma. Zoals jullie al weten, kunnen we ons, met behulp van de volgende drie apparaten navigeren: De muis Het toetsenbord De navigatieknoppen

8 V L I Z www.vliz.be Zeelessen In- en uitzoomen Ingevoegde foto in Google Earth Om deze functie te uit te voeren, kan je gebruik maken van 4 methoden. Methode 1: placemarker: Je hebt een bepaalde plaats, in dit geval de White Cliffs of Dover, op de wereldbol zichtbaar gemaakt d.m.v. een placemarker. Door te dubbelklikken, met de linkermuisknop, op deze placemarker, zal Google Earth inzoomen naar de geselecteerde plaats. Door te dubbelklikken, met de rechtermuisknop, op deze placemark, zal Google Earth uitzoomen.

9 V L I Z www.vliz.be Zeelessen In- en uitzoomen Methode 2: de muis: Uitzoomen kan op twee manieren: Met muiswiel naar beneden scrollen (naar je toe) De rechtermuisknop ingedrukt houden en de muis naar boven bewegen

10 V L I Z www.vliz.be Zeelessen In- en uitzoomen Methode 2: de muis: Inzoomen kan op twee manieren: Met muiswiel naar boven scrollen (van je weg) De rechtermuisknop ingedrukt houden en de muis naar beneden bewegen

11 V L I Z www.vliz.be Zeelessen In- en uitzoomen Methode 3: de navigatieknoppen: Om de navigatieknoppen zichtbaar te maken, ga je met je muiscursor op het kompasicoon in de rechterbovenhoek van de 3D-viewer staan. Je werkt dus met volgend apparaat. Met deze knop kan je inzoomen op de plaats waar je boven staat in Google Earth. Dit inzoomen kan gebeuren door ofwel op deze knop te klikken ofwel ingedrukt te houden tot je op de gewenste afstand bent. Om helemaal in te zoomen dubbelklik je op deze knop. Met deze schuiver kan je zowel in- als uitzoomen. Om in te zoomen, beweeg je de schuiver naar boven (het plusteken). Om uit te zoomen, beweeg je de schuiver naar beneden (het minteken) Met deze knop kan je uitzoomen van de plaats waar je boven staat in Google Earth. Dit uitzoomen kan gebeuren door ofwel op deze knop te klikken ofwel ingedrukt te houden tot je op de gewenste afstand bent. Om helemaal uit te zoomen, dubbelklik je op deze knop.

12 V L I Z www.vliz.be Zeelessen In- en uitzoomen Methode 4: het toetsenbord: Het in- en uitzoomen gebeurd a.d.h.v. een toetsencombinatie met de toets Ctrl. Net zoals bij de andere functies ga je boven de plaats staan waar je op wilt in- of uitzoomen. Het inzoomen gebeurd als volgt: Ctrl +  Het uitzoomen gebeurd als volgt: Ctrl + 

13 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Kantelen Door deze functie te gebruiken, kan je van een bepaalde plaats de reliëfvormen zien als je jouw gezichtspunt brengt tot op een hoogte dat je de horizon ziet. Opgelet: als je het nut van deze functie wilt inzien, moet je er wel voor zorgen dat de Layer ‘Terrain’ aangevinkt staat. Als je alles uitvoert zoals het moet dan zou je volgende beelden kunnen krijgen: Hellingsgraad: 0° Hellingsgraad: 45°Hellingsgraad: 90°

14 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Kantelen Om deze functie uit te voeren, kan je gebruik maken van 3 methoden. Methode 1: de muis: Voor een verticaal zicht (= bovenaanzicht): Muiswieltje indrukken en muis naar boven bewegen. Shift + muiswieltje naar beneden scrollen (naar je toe). +

15 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Kantelen Om deze functie uit te voeren, kan je gebruik maken van 3 methoden. Methode 1: de muis: Voor een horizontaal zicht (= zijaanzicht): Muiswieltje indrukken en muis naar beneden bewegen. Shift + muiswieltje naar boven scrollen (van je weg). +

16 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Kantelen Methode 2: de navigatieknoppen: Om de navigatieknoppen zichtbaar te maken, ga je met je muiscursor op het kompasicoon in de rechterbovenhoek van de 3D-viewer staan. Je werkt dus met volgend apparaat. Met deze knop kan je de plaats, waar je boven staat in Google Earth, verticaal kantelen. Dit verticaal kantelen kan gebeuren door ofwel op deze knop te klikken ofwel ingedrukt te houden tot je het gewenste zicht hebt. Om helemaal tot het bovenaanzicht te komen, dubbelklik je op deze knop. Met deze schuiver kan je zowel verticaal als horizontaal kantelen. Om verticaal te kantelen, beweeg je de schuiver naar links. Om horizontaal te kantelen, beweeg je de schuiver naar rechts. Met deze knop kan je de plaats, waar je boven staat in Google Earth, horizontaal kantelen. Dit horizontaal kantelen kan gebeuren door ofwel op deze knop te klikken ofwel ingedrukt te houden tot je het gewenste zicht hebt. Om helemaal tot het zijaanzicht te komen, dubbelklik je op deze knop.

17 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Kantelen Methode 3: het toetsenbord: Het verticaal en horizontaal kantelen gebeurd a.d.h.v. een toetsencombinatie met de toets Shift. Net zoals bij de andere functies ga je boven de plaats staan die je wilt kantelen. Het verticaal kantelen gebeurd als volgt: Shift +  Het horizontaal kantelen gebeurd als volgt: Shift + 

18 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Noorden ligt hier links op de afbeelding Noorden ligt hier onderaan de afbeelding Noorden ligt hier rechts op de afbeelding Noorden ligt hier bovenaan de afbeelding Draaien Door deze functie te gebruiken, kan je een bepaalde plaats langs verschillende kanten bekijken, bv. vanuit het noorden, oosten, zuiden, westen, … Als je alles uitvoert zoals het moet dan zou je volgende beelden kunnen krijgen: N N N N

19 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Draaien Om deze functie uit te voeren, kan je gebruik maken van 3 methoden. Methode 1: de muis: Het beeld in wijzerzin draaien: Muiswieltje indrukken en de muis naar rechts bewegen Ctrl + muiswieltje naar boven scrollen (van je weg) +

20 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Draaien Om deze functie uit te voeren, kan je gebruik maken van 3 methoden. Methode 1: de muis: Het beeld tegen wijzerzin draaien: Muiswieltje indrukken en de muis naar links bewegen Ctrl + muiswieltje naar beneden scrollen (naar je toe) +

21 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Als je jouw linkermuisknop indrukt wanneer je op de buitenste ring staat en je beweegt deze in wijzerzin, dan doet het beeld dit ook. Als je jouw linkermuisknop indrukt wanneer je op de buitenste ring staat en je beweegt deze tegen wijzerzin, dan doet het beeld dit ook. A.d.h.v. dit teken weet je ten allen tijde waar het noorden zich op de afbeelding bevindt. Als je op deze knop klikt, gaat Google Earth automatisch het noorden opnieuw bovenaan de kaart plaatsen. Draaien Methode 2: de navigatieknoppen: Om de navigatieknoppen zichtbaar te maken, ga je met je muiscursor op het kompasicoon in de rechterbovenhoek van de 3D-viewer staan. Je werkt dus met volgend apparaat.

22 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Draaien Methode 3: het toetsenbord: Het draaien van het beeld gebeurd a.d.h.v. een toetsencombinatie met de toets Shift. Net zoals bij de andere functies ga je boven de plaats staan die je wilt draaien. Het beeld in wijzerzin draaien gebeurd als volgt: Shift +  Het beeld tegen wijzerzin draaien gebeurd als volgt: Shift + 

23 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Oorspronkelijk vertrekpunt Verschuiving in noordelijke richting Verschuiving in oostelijke richting Verschuiving in zuidelijke richting Verschuiving in westelijke richting Verschuiven Door deze functie te gebruiken, kan je van een bepaalde plaats bewegen naar een plaats die er in de omgeving ligt, zonder dit te moeten opgeven in het zoekvenster. Je kan dus zowel in noordelijke, oostelijke, zuidelijke, westelijke, … richting verschuiven. Opmerking: bij alle voorbeelden ligt het noorden bovenaan de afbeelding! Als je alles uitvoert zoals het moet dan zou je volgende beelden kunnen krijgen:

24 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Verschuiven Om deze functie uit te voeren, kan je gebruik maken van 3 methoden. Methode 1: de muis: Het beeld laten verschuiven doe je door in de 3D-viewer te staan met je muiscursor en de linkermuisknop in te drukken. In combinatie hiermee beweeg je de muis naar: boven om het beeld in zuidelijke richting te verschuiven onder om het beeld in noordelijke richting te verschuiven rechts om het beeld in westelijke richting te verschuiven links om het beeld in oostelijke richting te verschuiven

25 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Verschuiven Om deze functie uit te voeren, kan je gebruik maken van 3 methoden. Methode 1: de muis: Het beeld laten verschuiven doe je door in de 3D-viewer te staan met je muiscursor en de linkermuisknop in te drukken. In combinatie hiermee beweeg je de muis naar: rechtsboven om het beeld in zuidwestelijke richting te verschuiven linksonder om het beeld in noordoostelijke richting te verschuiven rechtsonder om het beeld in noordwestelijke richting te verschuiven linksboven om het beeld in zuidoostelijke richting te verschuiven

26 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Door deze knop in te drukken kan je het beeld in westelijke richting verschuiven. Verschuiven Methode 2: de navigatieknoppen: Om de navigatieknoppen zichtbaar te maken, ga je met je muiscursor op het kompasicoon in de rechterbovenhoek van de 3D-viewer staan. Je werkt dus met volgend apparaat. Door deze knop in te drukken kan je het beeld in oostelijke richting verschuiven. Door deze knop in te drukken kan je het beeld in noordelijke richting verschuiven. Door deze knop in te drukken kan je het beeld in zuidelijke richting verschuiven.

27 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Je kan eveneens deze joystick gebruiken om het beeld te verschuiven. Je gaat er met je cursor op staan, klikt op de linkermuisknop en beweegt vervolgens je muis naar: boven = noordelijke richting rechts = oostelijke richting onder = zuidelijke richting links = westelijke richting rechtsboven = noordoostelijke richting rechtsonder = zuidoostelijke richting linksonder = zuidwestelijke richting linksboven = noordwestelijke richting Verschuiven Methode 2: de navigatieknoppen: Om de navigatieknoppen zichtbaar te maken, ga je met je muiscursor op het kompasicoon in de rechterbovenhoek van de 3D-viewer staan. Je werkt dus met volgend apparaat.

28 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Het beeld wordt in oostelijke richting verschoven Het beeld wordt in zuidelijke richting verschoven Het beeld wordt in westelijke richting verschoven Met deze pijlencombinatie wordt het beeld in zuidoostelijke richting verschoven Met deze pijlencombinatie wordt het beeld in zuidwestelijke richting verschoven Met deze pijlencombinatie wordt het beeld in noordoostelijke richting verschoven Met deze pijlencombinatie wordt het beeld in noordwestelijke richting verschoven Verschuiven Methode 3: het toetsenbord: Het verschuiven van het beeld gebeurd a.d.h.v. de pijltoetsen. Het beeld wordt in noordelijke richting verschoven

29 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Systeemvereisten voor Google Earth Voor de PC: Minimum configuration: Operating System: Windows 2000, Windows XP CPU: Pentium 3, 500Mhz - System Memory (RAM): 128MB RAM Hard Disk: 400MB free space Network Speed: 128 Kbits/sec Graphics Card: 3D-capable with 16MB of VRAM Screen: 1024x768, "16-bit High Color" screen Recommended configuration: Operating System: Windows XP CPU: Pentium 4 2.4GHz+ or AMD 2400xp+ System Memory (RAM): 512MB RAM Hard Disk: 2GB free space Network Speed: 768 Kbits/sec Graphics Card: 3D-capable with 32MB of VRAM Screen: 1280x1024, "32-bit True Color" screen

30 V L I Z www.vliz.be Zeelessen Systeemvereisten voor Google Earth Voor de Mac: Minimum Configuration: Operating System: Mac OS X 10.3.9 CPU: G3 500Mhz System Memory (RAM): 256MB RAM Hard Disk: 400MB free space Network Speed: 128 Kbits/sec Graphics Card: 3D-capable with 16MB of VRAM Screen: 1024x768, "16-bit High Color" screen Recommended Configuration: Operating System: Mac OSX 10.4.4 CPU: G4 1.2Ghz System Memory (RAM): 512MB RAM Hard Disk: 2GB free space Network Speed: 768 Kbits/sec Graphics Card: 3D-capable with 32MB of VRAM Screen: 1280x1024, "32-bit True Color" screen


Download ppt "Door Jasper Lanoote, 2007, Hogeschool Antwerpen Departement lerarenopleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google