De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud Het Circuit voor waardeoverdracht Werkgroep van de STAR

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud Het Circuit voor waardeoverdracht Werkgroep van de STAR"— Transcript van de presentatie:

0 Actualiteiten waardeoverdracht
Joos Nijtmans Senior beleidsmedewerker VB Secretaris Het Circuit Vereniging voor Pensioenrecht 13 september 2005

1 Inhoud Het Circuit voor waardeoverdracht Werkgroep van de STAR
Aanpassingen in KB en MR Pensioenwet / FTK Werkgroep Waardeoverdracht

2 Het Circuit voor waardeoverdracht
Waarom een circuit? Kenmerken: -periode voor aanmelding -rentestandkorting -kwaliteit (?) Standaardisatie van regelingen

3 Verandering van uitgangspunt
Was: Opgebouwde rechten handhaven Is: Rechten van nieuwe regeling krijgen

4 STAR-werkgroep Mei 2003: Evaluatie Waardeoverdracht
Belangrijk knelpunt Verschil regulier - niet regulier Moeizame conclusie (om niets te wijzigen) ……

5 SZW …………niet overgenomen Regeling rekenregels waardeoverdracht
Staatscourant 11 maart 2005 nr 50 pagina 11 Besluit reken- en procedureregels waardeoverdracht Staatsblad 152 van 29 maart 2005 In werking op 30 maart 2005

6 Regulier Uitgedrukt in euro pensioen dan wel in euro pensioenkapitaal
Eerst omzetten in pensioenaanspraken daarna standaardtarief toepassen

7 Partnerfrequentie SZW: 1 (fout (?) in STAR-rapport!)
VB: op leeftijd 65 Compromis: 1 op pensioenleeftijd

8 Betalingstermijn 3 maanden 1 week??? 10 werkdagen !!

9 Aanvraagtermijn 2 maanden wordt 6 maanden

10 Artikel 9 KB: “Overschrijding van de in deze paragraaf gestelde termijnen door het overdragende of overnemende uitvoeringsorgaan wordt de rechthebbende niet tegengeworpen”

11 Communicatie van belang !!!
Rechten (kunnen) veranderen bij overdracht!!

12 Conclusie: Het Circuit per direct opheffen
Het plus-Circuit op termijn opheffen

13 Pensioenwet Individuele waardeoverdracht (???)
Afkoop kleine aanspraak na 2 jaar Opschorting bij kt-herstelplan Waardeoverdracht op pensioendatum Pensioenuitvoerder i.p.v. werkgever Beroepspensioenfondsen

14 FTK Vaste rekenrente ?

15 Werkgroep Knelpunten WO
Beeldvorming Politieke/maatschappelijke druk Bedrijfsvoering Star-werkgroep

16 Inhoud Reden stagnatie Uniek identificatienummer
Hanteren van eigen terminologie en jargon Deelnemer onvoldoende deskundig Coördinatie en uitvoeringsproces Uitdienstmelding werkgevers Informatieverstrekking over de procedure Rappelproces Beleggingsverzekeringen Verschillende rekenrentes

17 Europa Portability/transferability

18 Dat was het dan…..


Download ppt "Inhoud Het Circuit voor waardeoverdracht Werkgroep van de STAR"

Verwante presentaties


Ads door Google