De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0 Actualiteiten waardeoverdracht Joos Nijtmans Senior beleidsmedewerker VB Secretaris Het Circuit Vereniging voor Pensioenrecht 13 september 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0 Actualiteiten waardeoverdracht Joos Nijtmans Senior beleidsmedewerker VB Secretaris Het Circuit Vereniging voor Pensioenrecht 13 september 2005."— Transcript van de presentatie:

1 0 Actualiteiten waardeoverdracht Joos Nijtmans Senior beleidsmedewerker VB Secretaris Het Circuit Vereniging voor Pensioenrecht 13 september 2005

2 1 Inhoud -Het Circuit voor waardeoverdracht -Werkgroep van de STAR -Aanpassingen in KB en MR -Pensioenwet / FTK -Werkgroep Waardeoverdracht

3 2 Het Circuit voor waardeoverdracht Waarom een circuit? Kenmerken: -periode voor aanmelding -rentestandkorting -kwaliteit (?) Standaardisatie van regelingen

4 3 Verandering van uitgangspunt Was: Opgebouwde rechten handhaven Is: Rechten van nieuwe regeling krijgen

5 4 STAR-werkgroep Mei 2003: Evaluatie Waardeoverdracht Belangrijk knelpunt Verschil regulier - niet regulier Moeizame conclusie (om niets te wijzigen) ……

6 5 SZW …………niet overgenomen Regeling rekenregels waardeoverdracht Staatscourant 11 maart 2005 nr 50 pagina 11 Besluit reken- en procedureregels waardeoverdracht Staatsblad 152 van 29 maart 2005 In werking op 30 maart 2005

7 6 Regulier Uitgedrukt in euro pensioen dan wel in euro pensioenkapitaal Eerst omzetten in pensioenaanspraken daarna standaardtarief toepassen

8 7 Partnerfrequentie SZW: 1 (fout (?) in STAR-rapport!) VB: 1 op leeftijd 65 Compromis: 1 op pensioenleeftijd

9 8 Betalingstermijn 3 maanden 1 week??? 10 werkdagen !!

10 9 Aanvraagtermijn 2 maanden wordt 6 maanden

11 10 Artikel 9 KB: “Overschrijding van de in deze paragraaf gestelde termijnen door het overdragende of overnemende uitvoeringsorgaan wordt de rechthebbende niet tegengeworpen”

12 11 Communicatie van belang !!! Rechten (kunnen) veranderen bij overdracht!!

13 12 Conclusie: Het Circuit per direct opheffen Het plus-Circuit op termijn opheffen

14 13 Pensioenwet 1.Individuele waardeoverdracht (???) 2.Afkoop kleine aanspraak na 2 jaar 3.Opschorting bij kt-herstelplan 4.Waardeoverdracht op pensioendatum 5.Pensioenuitvoerder i.p.v. werkgever 6.Beroepspensioenfondsen

15 14 FTK Vaste rekenrente ?

16 15 Werkgroep Knelpunten WO Beeldvorming Politieke/maatschappelijke druk Bedrijfsvoering Star-werkgroep

17 16 Inhoud 1.Reden stagnatie 2.Uniek identificatienummer 3.Hanteren van eigen terminologie en jargon 4.Deelnemer onvoldoende deskundig 5.Coördinatie en uitvoeringsproces 6.Uitdienstmelding werkgevers 7.Informatieverstrekking over de procedure 8.Rappelproces 9.Beleggingsverzekeringen 10.Verschillende rekenrentes

18 17 Europa Portability/transferability

19 18 Dat was het dan…..


Download ppt "0 Actualiteiten waardeoverdracht Joos Nijtmans Senior beleidsmedewerker VB Secretaris Het Circuit Vereniging voor Pensioenrecht 13 september 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google