De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implementatie Pensioenfondsenrichtlijn Mr Rob ten Wolde Directeur Staf Bestuursadvisering AZL N.V.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implementatie Pensioenfondsenrichtlijn Mr Rob ten Wolde Directeur Staf Bestuursadvisering AZL N.V."— Transcript van de presentatie:

1 Implementatie Pensioenfondsenrichtlijn Mr Rob ten Wolde Directeur Staf Bestuursadvisering AZL N.V.

2 2 Twee fasen n Laatste wijziging PSW: “summiere” beleidsarme implementatie!? n In Pensioenwet voortgezette implementatie / nadere invulling n Geen andere wetgeving, dan technische aanpassing WTV c.s. n Aanwijzingsrecht minister naar DNB

3 3 Inzet s Behoud Nederlands pensioenstelsel s Nederland: vestigingsland buitenlandse pensioeninstellingen s Export pensioenuitvoering de facto niet onmogelijk maken

4 4 Speerpunten Nederlandse lobby T Invoering prudentiële beginselen (in plaats van kwantitatieve beleggingsrestricties) T Toepassingsgebied T Handhaving verplichtstelling

5 5 Reikwijdte Toepassing op opf, bpf + bpr Spaarfonds uitgezonderd Geen toepassing op fonds < 3 deelnemers Geen facultatieve toepassing op verzekeraars Pensioen-BV uitgezonderd Toepassing op wettelijke pensioenregelingen?

6 6 Artikel 2 PSW Onderbrenging uitvoering pensioentoezegging bij pensioeninstelling in andere EU-lidstaten of EER-land!

7 7 Artikel 4 PSW n Verbod nevenactiviteiten n Rechtspersoonlijkheid naar buitenlands recht nù al mogelijk!

8 8 Voorwaarden bedrijfsvoering ä Inschrijving in register (namenlijst?): Artikel 20 PSW ä Voorafgaande vergunning grensoverschrijdende activiteiten ä Uitbreiding bestuurderstoets: goede reputatie, beroepskwalificaties en -ervaring (Artikel 5 PSW) ä Dezelfde eisen aan adviseurs

9 9 Bedrijfsvoering (2) Informatie over voorwaarden pensioenregeling a.Rechten + plichten partijen b.Financiële, technische en andere risico’s pensioenregeling c.Aard + spreiding risico’s Nu letterlijk in Artikel 17 PSW; in PW informatieverplichtingen in beter kader invullen

10 10 Bedrijfsvoering (3) Uitbreiding jaarrekening / verslag naar kleine fondsen Inlichtingen aan deelnemers + gepensioneerden: –richtniveau uitkeringen –niveau bij einde dienstverband –mogelijkheden waardeoverdracht –financieringsniveau –beleggingsmogelijkheden als deelnemer b-risico draagt

11 11 Informatie aan toezichthouder (Artikel 19 PSW) ä Toezicht op betrekkingen tussen fonds en anderen ä Toezending documenten: ä interne tussentijdse verslagen ä actuariële schattingen ä gedetailleerde hypothesen ä ALM-studies ä bewijs volgen beleggingsbeginselen + premieplan ä Verificatie uitbesteding

12 12 Interventiebevoegdheden Ao / ic-eis in wet (Artikel 9c PSW) Huidige PSW-bevoegdheden Verbod grensoverschrijdende activiteiten

13 13 Financiële toezichtbepalingen n Prudent person beginsel: solide beleggen nader ingevuld n Berekening + financiering technische voorzieningen (Artikel 9a PSW) n Eigen vermogen n Beleggingsvoorschriften n Verbod van leningen

14 14 Beheer + bewaring

15 15 Grensoverschrijdende activiteiten ä Door opf ä Door bpf ä Geen model Europees pensioenfonds ä Toepassing sociaal & arbeidsrecht

16 16 Nederlands sociaal + arbeidsrecht (1) T Definitie + betaling pensioen(uitkeringen) T Voorwaarden waardeoverdracht T Governance T Inhoud pensioenregeling / resultaat cao T Verplichtstelling

17 17 Sociaal + arbeidsrecht (2) T PSW, Bpf, Bpr T Gelijke behandeling m/v T Organisatie pensioenstelsel / institutionale eisen T Materiële bepalingen PSW T Geen nFTK! Proportioneel, objectief noodzakelijk en non-discriminatoir

18 18 Sociaal + arbeidsrecht (3) Wat wil u? Ministeriële regeling

19 19 Sociaal + arbeidsrecht (4) u Buitenlandse bescherming beter (hahaha!) u Toetsing aan vrije dienstverlening u Ontheffing DNB eenzijdig u Samenloopproblemen

20 20 Toepassing Nederlandse... Sociaal + arbeidsrecht Beleggingsrestricties Informatieverplichtingen

21 21 Single licence / home country control ä DNB-vergunning vooraf ä Intensief contact DNB - buitenlandse toezichthouder Artikel 32i - q PSW ä “Budapest” -protocol CEIOPS

22 22 Slot Grote blokken richtlijntekst, inclusief vage termen + details, in PSW: karakterwijziging! Hier en daar “vlucht” in DNB-beleidsregels Rechtstreekse werking? Meer pensioenfondsenrichtlijnen gewenst


Download ppt "Implementatie Pensioenfondsenrichtlijn Mr Rob ten Wolde Directeur Staf Bestuursadvisering AZL N.V."

Verwante presentaties


Ads door Google