De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

104/03/08 Verantwoord beleggen in de praktijk Annette van der Krogt 4 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "104/03/08 Verantwoord beleggen in de praktijk Annette van der Krogt 4 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 104/03/08 Verantwoord beleggen in de praktijk Annette van der Krogt 4 maart 2008

2 204/03/08 Syntrus Achmea Vermogensbeheer Handelsnaam van Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer fiduciaire beheer en vermogensbeheer pensioenfondsen –Bedrijfstakpensioenfondsen –Ondernemingspensioenfondsen –Beroepspensioenfondsen 85 professionals € 45 miljard beheerd vermogen

3 304/03/08 Inhoudsopgave Ontwikkelingen verantwoord beleggen De gearriveerde toekomst Aanpak Syntrus Achmea

4 404/03/08 Ontwikkelingen verantwoord beleggen

5 504/03/08 Verantwoord beleggen Verschillende definities: Duurzaam beleggen Maatschappelijk verantwoord beleggen Socially responsible investments “Binnen fiduciaire verantwoordelijkheid waar nodig aandacht besteden aan ecologische, sociale en governance onderwerpen” (bron: Verenigde Naties, Principles of Responsible Investment)

6 604/03/08 Global Compact Uitgangspunten voor ondernemingen: Onder de vlag van de Verenigde Naties Basis internationale geaccepteerde verdragen –Universele verklaring van de rechten van de mens –International Labour Organisations (ILO) principes –Rio verklaring inzake Milieu en Ontwikkeling Gericht op ondernemingen wereldwijd

7 704/03/08 Samenstelling Global Compact Tien principes op vier terreinen: Mensenrechten Arbeidsnormen: –Vrijheid van vereniging –Geen gedwongen arbeid en kinderarbeid –Geen discriminatie Milieuvriendelijk beleid: –Voorzichtigheidsbeginsel –Innovatie stimuleren Anti-corruptie

8 804/03/08 Principles of Responsible Investment (PRI) Uitgangspunten voor institutionele beleggers: -ESG-onderwerpen daar waar mogelijk integreren in het besluitvormingsproces -Opstellen als actieve eigenaar -Vragen om ESG-informatie aan ondernemingen -PRI principes promoten bij toeleveranciers en collega’s -Samenwerking tussen institutionele beleggers -Rapportage over het gevoerde beleid (Bron: Verenigde Naties, Principles for Responsible Investment)

9 904/03/08 Ontwikkelingen in Nederland Zembla uitzending in maart 2007: –Reacties uit de samenleving, deelnemers, vakbonden, politiek etc. –Aanleiding voor oprichting Praktische Commissie –Resultaat: De gearriveerde toekomst

10 1004/03/08 De gearriveerde toekomst

11 1104/03/08 De gearriveerde toekomst Bestaat uit 2 delen: Het speelveld: Uiteenzetting van fiduciaire verantwoordelijkheden pensioenfondsen en verantwoord beleggen Het spel: Handvatten om verantwoord beleggen vorm te geven

12 1204/03/08 De gearriveerde toekomst Kernpunten: Fiduciaire verantwoordelijkheid centraal  risico/rendement Identiteit van pensioenfonds, evt aansluiten bij missie van sponsor Wat juridisch niet verplicht is kan feitelijk heel verstandig zijn Verantwoording afleggen

13 1304/03/08 De gearriveerde toekomst Aanpak zoals voorgesteld door VB, UvB en OPF: 1.Visie 2.Beleid 3.Uitvoering 4.Rapportage

14 1404/03/08 Verantwoord beleggen in de praktijk Verschillende manieren om verantwoord te beleggen: Niets doen Uitsluiten Best in class Dialoog Integratie Thema beleggingen

15 1504/03/08 Aanpak Syntrus Achmea

16 1604/03/08 Aanpak Syntrus Achmea 1.Syntrus Achmea & Verantwoord Beleggen 2.Uitgangspunten Verantwoord Beleggen 3.Verantwoord Beleggen in de praktijk 4.Rapportage & Evaluatie

17 1704/03/08 1.Syntrus Achmea & Verantwoord Beleggen Syntrus Achmea vindt verantwoord beleggen belangrijk: - Aansluiting bij wens van pensioenfondsen - Past binnen MVO van Syntrus Achmea Syntrus Achmea heeft een aanpak ontwikkeld: - Product Verantwoord Beleggen - Ondertekenen Principles of Responsible Investment - Deelname Praktische Commissie VB, OPF, UvB

18 1804/03/08 2.Syntrus Achmea Visie en Uitgangspunten: Global compact als startpunt – Universele verklaring van de rechten van de mens – International Labour Organisation (ILO) principes – Rio verklaring inzake Milieu en Ontwikkeling Richten op controversiële bedrijven Beïnvloeden, uitsluiten waar nodig Operationaliseren door diensten af te nemen van externe gespecialiseerde toeleveranciers Met andere institutionele beleggers optrekken Integreren in beleggingsproces

19 1904/03/08 3. Syntrus Achmea Verantwoord Beleggen bestaat uit: a.Screenen van ondernemingen op controverses met Global Compact b.Engagement op vooraf bepaalde thema’s c.Uitsluiting van producenten van controversiële wapens d.Corporate governance en stemmen op AVA’s

20 2004/03/08 a. Screening op 10 principes van de Global Compact: Mensenrechten Arbeidsnormen Milieu Anti corruptie Ethix voert de screening uit

21 2104/03/08 b. Engagement (aangaan van dialoog) –Global Compact als uitgangspunt –Positieve gedragsverandering stimuleren –Aandeelhouderswaarde creëren –Thema engagement –Onderneming engagement –Uitsluiten als praten geen zin meer heeft –Reputatie/risico management Robeco voert de engagement processen uit samen met Syntrus Achmea

22 2204/03/08 c. Uitsluiting Producenten van controversiële wapens: Nucleaire wapens Biologische wapens Chemische wapens Landmijnen Clusterbommen Screening voor uitsluiting wordt uitgevoerd door Ethix

23 2304/03/08 d. Corporate governance en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen Extra aandacht voor: Nederlandse ondernemingen Ondernemingen in engagement traject Duurzame aandeelhoudersbesluiten

24 2404/03/08 4.Rapportage & Evaluatie Half jaarlijkse rapportage –Interne rapportage aan bestuur/beleggingscommissie –Externe rapportage op website o.a. >Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen >Engagementverslag >Beleid en overzicht uitgesloten ondernemingen Jaarlijkse evaluatie Basis voor verdere invulling van thema engagement

25 2504/03/08 Einde


Download ppt "104/03/08 Verantwoord beleggen in de praktijk Annette van der Krogt 4 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google