De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen D2 EFRO: Workshop Kenniseconomie & Innovatie en Ondernemerschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen D2 EFRO: Workshop Kenniseconomie & Innovatie en Ondernemerschap."— Transcript van de presentatie:

1 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen D2 EFRO: Workshop Kenniseconomie & Innovatie en Ondernemerschap

2 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Agenda Bespreking 6 calls in detail Bespreking selectiecriteria Praktijkvoorbeeld PLATO van SPK (dhr. Yves Bastiaens)

3 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Innovatie: 6 calls Ondernemerschap: 0 calls Gemeenschappelijk: Situering prioriteit Innovatie Algemene bepalingen projectindiening Sommige indicatoren (jobs bijvoorbeeld) Kennisdiffusie Complementair met IWT (geen O&O) Specifiek: Soorten projecten - begunstigden per OD –Focus op ICT, innovatiemanagement, eco- innovatie (4/6) Specifieke indicatoren

4 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen 1 Sensibilisering algemene promotie en bewustmaking belang van kennis doelgroepgerichte bewustmaking rond het belang van specifieke kennisdomeinen belangrijk voor de Vlaamse kenniseconomie

5 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen 2 Begeleiden Coach kenniscentra – onderneming Coach onderneming - onderneming Coach non-profit - profit Begeleidingsacties op maat om specifieke kennis bij specifieke doelgroep te krijgen Specifieke helpdesk

6 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen 3 Samenwerking Verschillende sectoren profit & non-profit Clusters, kenniscentra voor brede groep bedrijven of voor economisch beleidsaspect, innovatieplatforms

7 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen 4 Internationalisering Stimuleren deelname internationale onderzoeksprojecten Verbroedering tussen Vlaamse en buitenlandse cluster Stimuleren internationale contacten tussen bedrijven

8 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen 5 Voorbeeldige toepassingen Voorbeeld voor Vlaanderen: –Vernieuwend, experimenteel, overdraagbaar –Demoprojecten of overheidsinstrumenten die innovatie stimuleren (bijv. innovatieve financiering van innovatie) –eco-innovatie, ICT, design, marketing, interactie met gebruikers, kwaliteitszorg, creativiteit –vraaggerichte innovatie-instrumenten, –het opzetten van proeftuinen, met brede medewerking voor technologieën in nieuwe context (cross-over)

9 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen 6 Plattelandseconomie Regional branding: van specifieke landelijke streek een merknaam maken Landinrichting: project versterkt de natuur/landschaps- en marktwaarde van een gebied Niet PDPO mits economisch gericht

10 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Selectiecriteria Ontvankelijk? Tijdig, volledig, Europa proof,… 8 criteria –Inhoudelijke kwaliteit (20%) –Aansluiten bij call (15%) –Duurzaamheid- milieu- gelijke kansen (15%) –Aandacht voor de (sub)regiospecifieke ontwikkelingskenmerken (10%) –Bijdrage bij programma indicatoren (10%) –Projectplanning (10%) –Organisatie (10%) –Begroting en financiële planning (10%) Op alle criteria hoog scoren! Comité van Toezicht kiest!

11 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Kwaliteit 20% Welk probleem/uitdaging pakt het project aan? Wat is de output? –SMART –Verhouding nood – output –Relevante acties –Haalbaar –Communicatieplan –Overdraagbaar - Continuïteit –Aansluitend op lokaal, provinciaal of Vlaams beleid of (eerdere) Europese projecten

12 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Aansluiten bij call 15% Bijdrage bij doelstelling call Specifieke voorwaarden vervullen Aansluiten bij subregionale ontwikkeling 10% Sluit project aan op SWOT (sub)regio?

13 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Gelijke kansen, duurzaamheid en milieu 15% Specifieke acties voor doelgroepen (vrijwaren gelijke kansen, toegankelijkheid)? Aandacht voor duurzaam beleid: –Integratie mens-natuur-economie –Integreren in algemeen beleid –Inspelen op strategische thema’s zoals armoede, klimaat, vergrijzing, mobiliteit, ruimtegebruik Inspanningen voor en effect op leefmilieu

14 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Indicatoren 10% output, resultaat, impact OP Subindicatoren: man/vrouw + ondernemingsgrootte Realistisch streefwaarde inschatten Meten ze projectoutput? (eventueel extra projectresultaten zelf toevoegen)

15 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Planning - Timing 10% Concrete activiteiten - producten Haalbaar binnen 2 jaar (vergunningen, politieke beslissingen samenwerkingsakkoord,…) Realistisch Oordeel dossier: ca 3 maanden na afsluiting call

16 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Organisatie 10% Voldoende en relevante uitvoerders Ervaring Duidelijke taakverdeling

17 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Begroting 10% Realistisch Rendement bewaken Financiële zekerheid Additionaliteit Technische werkgroep: Eventueel extra voorwaarden of aanbevelingen

18 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Van idee naar project Project aflijnen: Inhoud? Doelgroep? Partners? Uitvoerders? Timing? Type kosten? Begroting? Steunintensiteit? Financiering? Aansluiting bij welke OD? Indicatoren? Projectoproep checken? Fiche bespreken met contactpunt Voorstel elektronisch invoeren Advies en begeleiding contactpunt Formeel elektronisch indienen

19 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Ervaring PLATO (SPK) Kenniscentrum Kenniseconomie Ondernemerschap Dhr. Yves Bastiaens Doelstelling 2 EFRO Kempen 2000-2006

20 Toonaangevend in Vlaanderen Evenwicht welvaart en welzijn Onze Missie Het KMO Kenniscentrum is een initiatief van de Strategische Projectenorganisatie Kempen met steun van de Vlaamse Regering en eTen programma van de Europese Gemeenschap.

21 SPK vzw is een ervaren projectenorganisatie, actief sinds 1987 en werkt vandaag met 5 actiedomeinen en ongeveer 125 personeelsleden. Dit binnen de reguliere en de sociale economie; KMO Kenniscentrum Social profit domein Natuurwerk domein Digid@k domein Kiko domein

22 Het KMO Kenniscentrum is een initiatief van de Strategische Projectenorganisatie Kempen met steun van de Vlaamse Regering en eTen programma van de Europese Gemeenschap. Stimuleren van KENNIS-ECONOMIE Faciliteren van vernieuwing en professionalisering in de WELZIJNSSECTOR Ondersteunen van PLATTELANDSONTWIKKELING Met horizontale prioriteiten: Grensoverschrijdend werken (contacten buiten de regio) Perspectief bieden aan mensen uit kansengroepen Open samenwerking met andere actoren Creatief en vernieuwend werken Strategische richtingen

23 Bedrijfslange KMO begeleiding KMO Kenniscentrum Het KMO landschap in de regio Antwerpse Kempen blijvend begeleiden doorheen zijn groeiproces en evolutie naar meer toegevoegde waarde en economische groei. Het KMO Kenniscentrum is een initiatief van de Strategische Projectenorganisatie Kempen met steun van de Vlaamse Regering en eTen programma van de Europese Gemeenschap.

24 Bedrijfslange KMO begeleiding KMO Kenniscentrum Vanuit 20 jaar ervaring met KMO’s willen we deze visie realiseren door op een proactieve, laagdrempelige en neutrale manier een complete portefeuille op KMO maat aan te bieden Het KMO Kenniscentrum is een initiatief van de Strategische Projectenorganisatie Kempen met steun van de Vlaamse Regering en eTen programma van de Europese Gemeenschap.

25 Het KMO Kenniscentrum Een ervaren KMO projectenorganisatie, actief sinds 1988 Uitvinder van PLATO TM Een neutrale partner voor de KMO (RvB bestaat uit een volledige vertegenwoordiging van alle werkgevers- en werknemersorganisaties en een vertegenwoordiging uit de Provincie) Meer dan 1200 KMO’s en vele grote bedrijven maken in de Kempen gebruik van het netwerk PLATO™ Projecten zijn sindsdien gestart in Vlaanderen en heel Europa Het KMO Kenniscentrum is een initiatief van de Strategische Projectenorganisatie Kempen met steun van de Vlaamse Regering en eTen programma van de Europese Gemeenschap.

26 Het KMO Kenniscentrum Een team van 7 met 4 zeer ervaren projectleiders Sinds 2003 erkend onder BEA met het Q*For label Een begeleidingsnetwerk van een 50-tal peterbedrijven met een 45 peters/begeleiders uit grote ondernemingen maar ook uit grotere KMO’s Gemiddeld 170 KMO bedrijfsleiders op 2 jaar Een 20 tal individuele begeleidingen per jaar Een 10 tal studies per jaar

27 Het KMO Kenniscentrum is een initiatief van de Strategische Projectenorganisatie Kempen met steun van de Vlaamse Regering en eTen programma van de Europese Gemeenschap.

28 Ervarenheid Aantal werknemers Crisis 1 leiderschap Crisis 4 Complexiteit en rigiditeit Crisis 3 controle Crisis 2 autonomi e Doen, maken en verkopen Richting geven, rechterhand delegeren Processen, structuren PLATO™ PLATO™ Focus PLATO™ Intensief GROEPSPROJECTEN INDIVIDUELE BEGELEIDING KMO Assist KMO Top Raad van advies Studies Marktonder zoek

29 Een begeleiding en ondersteuningsprogramma Het KMO Kenniscentrum is een initiatief van de Strategische Projectenorganisatie Kempen met steun van de Vlaamse Regering en eTen programma van de Europese Gemeenschap. PLATO™ Griekse wijsgeer: analyse & synthese Acroniem: Peterschap Leerplan Arrondissement Turnhout Ondernemingen

30 Wat: een intensief begeleidingsprogramma om KMO bedrijfsleiders te coachen en te ondersteunen in hun groeiproces en evolutie naar meer toegevoegde waarde en economische groei. Het principe: grote ondernemingen aanvaarden het peterschap en begeleiden – in groep - via expertise transfer, coaching en ervaringsuitwisseling. Het KMO Kenniscentrum is een initiatief van de Strategische Projectenorganisatie Kempen met steun van de Vlaamse Regering en eTen programma van de Europese Gemeenschap.

31 Grote ondernemingen – peterbedrijven – peters/begeleiders Peters zijn senior/potentiële managers als groepsbegeleiders Maandelijkse (avond) sessies binnen iedere groep Iedere groep heeft ongeveer 10 tot 15 KMO bedrijfsleiders Cyclus van 2 jaar Ervaringsuitwisselinggroepswerking klankbord individuele begeleiding netwerking algemene meetings Het KMO Kenniscentrum is een initiatief van de Strategische Projectenorganisatie Kempen met steun van de Vlaamse Regering en eTen programma van de Europese Gemeenschap. In het kort

32 Het KMO Kenniscentrum is een initiatief van de Strategische Projectenorganisatie Kempen met steun van de Vlaamse Regering en eTen programma van de Europese Gemeenschap. Bij de start 1987 PLATO™ 100 gefinancierd door ESF (50%) en Vlaanderen (50%) tot ongeveer 1991 PLATO™ 200 en verder eveneens ESF/Vlaanderen/deelnemers de bijdrage deelnemers werd geleidelijk verhoogd van 10% naar 40% vanaf 1992PLATO™ 500 overwegend gefinancierd door EFRO/Vlaanderen PLATO™ projecten (financiering EFRO/Vlaanderen/deelnemers) Preventiebeleid (financiering EFRO/Vlaanderen/provincie/deelnemers) Startersbegeleiding en thema specifieke PLATO™ (financiering EFRO/Vlaanderen/deelnemers) Coördinatie Strategisch Plan Land- Tuin- en Bosbouw (financiering EFRO/ Vlaanderen/ Boerenbond) vandaagPLATO™ 1200 gefinancierd door Vlaanderen (<30%) en deelnemers + sponsors Historiek aan financieringen

33 Het KMO Kenniscentrum is een initiatief van de Strategische Projectenorganisatie Kempen met steun van de Vlaamse Regering en eTen programma van de Europese Gemeenschap. De kosten die aanvaard werden zijn: - investeringskosten - personeelskosten -werkingskosten - overheadkosten Maar de kosten die er werden uitgegooid: - overheadkosten (indien bedrag hoger was dan 15% van de directe kost) - maximaal 10% afwijking per budgetpost => soms moeilijk te voorzien - Problematiek gemengd BTW-plichtige met betrekking tot aftrekbare BTW * in boekhouding en saldodossiers: voorlopig verhoudingsgetal en na boekjaar: definitief verhoudingsgetal + herziening (bij te betalen en terug te trekken) => alle kosten opnieuw te berekenen, zowel voor directe als indirecte kost … - Afschrijvingen worden niet aanvaard  enkel investeringskosten (werd pas bij controle van Europa meegedeeld) -Inbreng in natura wel aanvaard door EFRO maar niet door Vlaanderen -Kasuitgaven worden niet aanvaard (alles moet betaald worden via bankafschrift) => moeilijk voor kleinere uitgaven zoals parkeertickets, enz. Gefinancierde kosten

34 Het KMO Kenniscentrum is een initiatief van de Strategische Projectenorganisatie Kempen met steun van de Vlaamse Regering en eTen programma van de Europese Gemeenschap. 1. Afstemming van de verschillende reglementeringen kosten bij de ene wel en de andere niet subsidieerbaar andere rapporteringsystemen – bij Europese controle werd ons verplicht om in de boekhouding de kostenstructuur van EFRO te volgen, maar deze komt niet overeen met de andere rapporteringsystemen … 2. Laattijdige betalingen (zeker bij de laatste schijf) => soms meer dan 2 jaar later 3. Subsidie versus administratieve consequenties het aantal subsidiabele bedrijven was gelinkt aan de doelstelling 2/phasing out gemeenten: andere reglementering voor Vlaanderen (alle bedrijven subsidiabel) en EFRO (enkel D2/PO) met als gevolg een subsidiëring vanuit EFRO die te beperkt was in vergelijking met de administratieve last 4. de inbreng in natura wordt door EFRO enkel aanvaard op basis van de loonfiches van de mensen  niet altijd bereid dit prijs te geven (kaderleden van peterbedrijven). Indien je hierdoor de privé- inbreng niet kunt bewijzen betekent dit een proportionele vermindering van de subsidie Enkele opmerkingen …

35 Het KMO Kenniscentrum is een initiatief van de Strategische Projectenorganisatie Kempen met steun van de Vlaamse Regering en eTen programma van de Europese Gemeenschap. 5. Kwaliteit en professionaliteit is nodig ! Werkingskosten moeten hoog (goede sprekers, professionele boekhouding, IT, CRM, …) Je moet ZELF het goede voorbeeld geven naar de KMO Alternatieve financiering is noodzakelijk 6. zoveel mogelijk kosten op een verantwoorde manier toewijzen aan EFRO-dossiers: Analytische boekhouding Registratie van tijdsbesteding (uurregistratie van medewerkers) Verdeling van de overheadkosten volgens objectiveerbare regels (FTE,.m², enz.) kosten zoveel mogelijk trachten direct toe te wijzen (tellersysteem op fotokopie/port) zoveel mogelijk tijdens het project 7. Te weinig kwalitatieve doelstellingen vs. Kwantitatieve doelstellingen De kwantitatieve doelstellingen snijden aan 2 kanten Enkele opmerkingen … en tips

36 Presentaties … Brochures - drukwerk E-mail Contracten Website SPK – vermelding subsidiëring Website SPK – Nieuws goedkeuring projecten Het KMO Kenniscentrum is een initiatief van de Strategische Projectenorganisatie Kempen met steun van de Vlaamse Regering en eTen programma van de Europese Gemeenschap. Communicatie

37

38

39 Het KMO Kenniscentrum is een initiatief van de Strategische Projectenorganisatie Kempen met steun van de Vlaamse Regering en eTen programma van de Europese Gemeenschap. Het KMO Kenniscentrum van morgen 5 strategieën 3 PLATO™ projecten (2 voor start 2008 en 1 voor 2009) Invoer CRM met proactieve aanpak individuele begeleidingen Professioneel communicatieplan – portefeuille Internationaal netwerk - EU steun; EFRO/Interreg IV C sharing knowledge

40 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Contact met Contactpunt Provinciaal Contactpunt Antwerpen Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Stefaan Buelens stefaan.buelens@admin.provant.be 03-240 56 76 Grootstedelijk Contactpunt Antwerpen Stad Antwerpen (AG VESPA) Generaal Lemanstraat 55 2018 Antwerpen Ine Goris ine.goris@vespa.antwerpen.be Sarah Helsen sarah.helsen@vespa.antwerpen.be 03-259 28 10


Download ppt "Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen D2 EFRO: Workshop Kenniseconomie & Innovatie en Ondernemerschap."

Verwante presentaties


Ads door Google