De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het doctoraat en de doctoraatsopleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het doctoraat en de doctoraatsopleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Het doctoraat en de doctoraatsopleiding
19 oktober 2011

2 Het statuut van de doctorandus
Praktijkassistent (AAP) 100% onderwijs, geen doctoraatsfinaliteit (ongeacht aanstellings %) Jaarlijks te verlengen aanstelling (max. 5 jaar) Bursaal (BAP) 100% onderzoek (steeds voltijdse aanstelling) (max. 4 uur per week andere activiteiten) Aanstelling volgens schema (4 jaar) Bursaal niet mogelijk volgend op een aanstelling als praktijkassistent van langer dan 1 jaar! Klassiek AAP 70% onderzoek / 30% onderwijs (bij een voltijdse aanstelling) Aanstelling volgens schema (6 jaar)

3 Doctoraatsreglement Afd. I. Het doctoraat (art. 1–21)
Afd. II. De doctoraatsopleiding (art )

4 I. Het doctoraat Uitgangspunten Strakke timing
Doctoraatstraject duurt in principe 4 of 6 jaar (voltijds) Startpunt = aanstelling (bursaal of klassiek AAP) of goedkeuring doctoraatsvoorstel (wetensch. medewerkers) Formele beslissingen genomen door FR (op advies van DC) Inhoudelijke beslissingen in overleg met promotor Strakke timing Binnen één jaar : doctoraatsvoorstel indienen bij DC Binnen 20 maanden : positief advies bekomen “Sanctie” = Verlenging van het mandaat Bursalen : 1-1-2 Klassiek AAP : 2-2-2 Wetenschappelijk medewerkers : Verlenging = beslissing van Bestuur! (advies van DC) Doctoraatsaanvraag of –voortgang is één van de elementen waarmee rekening wordt gehouden

5 Het doctoraat Omvang van het doctoraat
In de regel tot woorden (voetnoten inclusief) Times new roman 12p.; Interlinie 1 = 500 à 600 woorden/pagina  200 tot 320 pagina’s Times new roman 12p.; Interlinie 1,5 = 400 à 500 woorden/pagina  250 tot 400 pagina’s

6 Doctoraatsaanvraag Zie traject op website:
Ten laatste 14 dagen voor vergadering doctoraatscommissie Aanvraagformulier en bijhorend dossier: Titel Doctoraatsvoorstel (max woorden) Voorstel inhoudsopgave Bibliografie Engelstalige abstract (max. 150 woorden) C.v. kandidaat en lijst publicaties Voorstel doctoraatsopleiding Schriftelijke aanvaarding promotorschap Voorstel aanstelling lid begeleidingscommissie Bereikbaarheid kandidaat Kopie diploma(s) Ev. externe financieringsbron

7 Doctoraatsaanvraag Aspiranten FWO: 1-4 niet van toepassing
Hernieuwde doctoraatsaanvraag: vereenvoudigde procedure (zie website) Doctoraatscommissie: Onderzoekt doctoraatsaanvraag Hoort doctorandus en promotor-eindverantwoordelijke samen (niet: FWO-aspiranten) Advies en motivering mondeling meegedeeld Ev. herwerking Criteria beoordeling: zie Richtlijnen (website) Goedkeuring opleidingsvoorstel

8 Begeleidingscommissie
Begeleiding en voortgangsrapportering Samenstelling: Vertegenwoordiger ZAP doctoraatscommissie PE en ev. copromotor(en) Minstens één ander ZAP-lid (in overleg met doctorandus voor te stellen)

9 De mondelinge toelichting
Planning wordt meegedeeld aan kandidaten 20min. mondelinge toelichting (antwoorden op vragen) Aanwezigheid kandidaat én promotor is verplicht Toelichting in de taal van het proefschrift 10min. beraadslaging Meedelen advies, motieven en opmerkingen Avond van de vergadering – tijdstip wordt meegedeeld De voorzitter

10 Doctoraat in het Engels
Algemene regel: verplichte taaltest (TOEFL of IELTS) Minimumscores TOEFL een totaalscore van minstens 107/120 - een score van minstens 27/30 op de component ‘schrijven’ - een score van minstens 27/30 op de component ‘lezen’ Minimumscores IELTS een totaalscore van minstens 7.5/10 - een score van minstens 7/10 op de component ‘schrijven’ - een score van minstens 7/10 op de component ‘lezen’

11 Uitzonderingen de kandidaat is een native speaker; de kandidaat heeft (1) minimum twee jaar hoger academisch onderwijs genoten in een Engelstalig land en (2) heeft die opleiding afgesloten met een Engelstalig diploma. Niet exhaustief Aanvraag bij DC via formulier D002 met kopie test, liefst samen met de doctoraatsaanvraag Voor verdediging in het Engels: afzonderlijk verzoek! (en afzonderlijk formulier)

12 II. Doctoraatsopleiding
Doel = de doctorandus te vormen als wetenschappelijk onderzoeker Inhoud Truncus communis 1° het schrijven van één kwaliteitsvolle internationale of twee kwaliteitsvolle nationale publicaties 2° het geven van twee doctoraatsseminaries 3° een mondelinge presentatie op een internationaal congres 4° het bijwonen van activiteiten specifiek georganiseerd voor doctorandi, ten belope van 16 uren; 5° de voortgangsrapportering zoals gespecificeerd in art. 13. Aanvullend gedeelte 2 opleidingscoördinatoren met adviesfunctie

13 Doctoraatsopleiding Timing
Goedkeuring opleidingsvoorstel samen met doctoraatsvoorstel Attest voltooide opleiding is noodzakelijke voorwaarde voor verdediging van doctoraat Inschrijving als student noodzakelijk Verplicht bij begin van de opleiding en in het jaar van verdediging (± €250) Andere jaren zijn facultatief maar gratis Indien problemen: contacteer Els Costers

14 Voortgangsrapportering
Ratio Bewaking voortgang Universitaire verplichting Timing: 1ste jaar : verdediging van doctoraatsproject voor de DC 2de jaar : doctoraatsseminarie in aanwezigheid van begeleidingscommissie Vanaf 3de jaar : jaarlijkse schriftelijke rapportering aan promotor en DC Jaar van verdediging : geen rapportering

15 Doctoraatscommissie Samenstelling: Taken:
Deel van facultaire onderzoekscommissie – 6 ZAP en 2 ABAP Opleidingscoördinatoren: raadgevende stem Taken: Advies aan faculteitsraad over: Toelating van kandidaat tot doctoraat Goedkeuring doctoraatsvoorstel Aanstelling promotor-eindverantwoordelijke en ev. copromotor(en) Samenstelling begeleidingscommissie Toelating redactie proefschrift andere taal Titelwijziging Toelating verdediging proefschrift andere taal Samenstelling examencommissie Opvolging voortgangsrapportering Kwaliteitsbewaking doctoraatsopleiding Goedkeuring opleidingsvoorstel Examencommissie doctoraatsopleiding en getuigschrift

16 Doctoraatscommissie In principe elke maand een vergadering 18 oktober
15 november 13 december 24 januari 6 maart 15 mei 5 juni Werking, criteria etc...  Website!

17 Concreet 1 2 3 4 (5, 6) Indienen doctoraatsaanvraag (verlenging)
1 2 3 4 (5, 6) Indienen doctoraatsaanvraag (doctoraatsvoorstel + opleidingsvoorstel) (verlenging) Positief advies binnen 20 maanden verlenging Doctoraatsseminarie Schriftelijke rapportering Getuigschrift Doctoraatsopleiding Samenstelling jury / Verdediging

18 Wie aan te klampen? Website! Opleidingscoördinatoren
Infosessie Geertrui Van Overwalle Vertegenwoordigers in DC Joost Huysmans – Pieter Brulez Overige leden DC (prof. Tilleman, prof. Stevens, prof. Dumortier, prof. Wintgens, prof. Maesschalk)


Download ppt "Het doctoraat en de doctoraatsopleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google