De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 De Doctoraatsopleiding in 2011-2012 Prof. dr. Sophie Stijns Coördinator Doctoraatsopleiding Rechten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 De Doctoraatsopleiding in 2011-2012 Prof. dr. Sophie Stijns Coördinator Doctoraatsopleiding Rechten."— Transcript van de presentatie:

1 Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 De Doctoraatsopleiding in 2011-2012 Prof. dr. Sophie Stijns Coördinator Doctoraatsopleiding Rechten K.U.Leuven De Doctoraatsopleiding in 2011-2012 Prof. dr. Sophie Stijns Coördinator Doctoraatsopleiding Rechten K.U.Leuven

2 Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 De relevante documenten I. Reglement 2008: artt. 2, 6, 13 en 22-30 I. Reglement 2008: artt. 2, 6, 13 en 22-30 II. Formulier DOO8: doctoraatsopleidingsvoorstel met de taken van de doctorandus II. Formulier DOO8: doctoraatsopleidingsvoorstel met de taken van de doctorandus III. Programma van doctoraatscolleges III. Programma van doctoraatscolleges

3 Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 Art. 22: opzet van doctoraatsopleiding Naast indienen van doctoraatsvoorstel: tegelijkertijd ook indienen van voorstel van doctoraatsopleiding. Waarom? Doel van de opleiding is : 1° u te vormen als wetenschappelijk onderzoeker 2° uw kennis te verruimen en te verdiepen 3° diverse competenties bezorgen om doctoraat en/of loopbaan te bevorderen  Centrale rol van promotor, begeleidingscommissie en coördinator

4 Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 Art. 23: rol van coördinator in uw doctoraatsopleiding 1° u bijstaan bij organisatie van uw opleidingsactiviteiten, i.h.b. bij opstellen van Voorstel van doctoraatsopleiding 2° vragen beantwoorden van doctorandus en/of promotor over geldende regels 3° organiseren en coördineren van activiteiten (Dcolleges en Dseminaries e.a.) in overleg met delegatie en afd. 4° adviezen geven aan DC, i.h.b. over uw voorstel DO én uw verzoek om attest.

5 Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 Rol van de Formulieren in uw opleidingstraject On-line staan 4 nuttige formulieren die u aanwendt: 1° D008 = artt. 24 & 26: doctoraatsopleidings-voorstel: startmoment + overleg met coördinator 2° DOO9 = art. 25: verzoek om vrijstelling 3° D010 = art. 25: verzoek om valorisatie 4° D011 = art. 24 & 27: verzoek om attest Let op: ondertekening door doctorandus en promotor, soms door coördinator

6 Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 Art. 24: structuur van de doctoraatsopleiding Voortaan twee grote delen: Truncus communis Truncus communis = 5 verplichte taken Aanvullend gedeelte Aanvullend gedeelte = vrij in te vullen, maar verplicht te realiseren

7 Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 Art. 24: structuur van de doctoraatsopleiding Truncus communis : 1. Eén kwaliteitsvolle internationale of twee (geen drie meer) kwaliteitsvolle nationale publicaties in forumtaal van vakgebied = substantieel en origineel = artikel, bijdrage in boek, monografie of hoofdstuk daarin > < annotatie, kroniekje, rapport, nieuwsbrief, louter elektronische publicatie Opgelet: als twijfel, vooraf vragen aan coördinator

8 Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 Art. 24: structuur van de doctoraatsopleiding Truncus communis : 2. Twee Doctoraatsseminaries geven (uiteenzetting over doctoraat, actueel onderwerp of eigen publicatie) = definitie en voorwaarden (zie art. 24, § 4): Gratis opengesteld voor al onze doctorandi en tijdig aangekondigd Gratis opengesteld voor al onze doctorandi en tijdig aangekondigd Op de faculteit zelf, tenzij toegestane afwijking zoals ICC/Kulex-sem Op de faculteit zelf, tenzij toegestane afwijking zoals ICC/Kulex-sem Persoonlijke presentatie van min. 1 uur Persoonlijke presentatie van min. 1 uur Organisatie in overleg met Coördinator Organisatie in overleg met Coördinator Opgelet: één van beide gaat over (deel van) doctoraatsonderzoek én valt samen met mondelinge voortgangsrapportering (art. 13).

9 Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 Art. 24: structuur van de doctoraatsopleiding Truncus communis : 3. Eén mondelinge presentatie p een internationaal congres (lezing of gelijkwaardige prestatie) = actief zoeken van deze opportuniteit met uw promotor = hoeft niet per se over doctoraat te gaan = werk aan internationale netwerken = vaak in andere taal dan Ned. Opgelet: als twijfel, vooraf vragen aan coördinator

10 Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 Art. 24: structuur van de doctoraatsopleiding Truncus communis : 4. 16 uren bijwonen van activiteiten specifief georganiseerd voor doctorandi = Doctoraatscolleges volgen uit Programma 2011-2012 = maak zelf uw keuze, maar leg nadruk op colleges Methodologie eerder dan Vaardigheden = passief bijwonen van andermans Dseminarie telt niet als een Dcollege, tenzij uitzonderlijk aangekondigd Opgelet: studiedagen of workshops kunnen door Coördinator erkend worden als een Dcollege, met opgave van aantal uren voor valorisatie

11 Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 Art. 24: structuur van de doctoraatsopleiding Truncus communis : 5. Voortgangsrapportering vervullen = art. 13 Reglement 2008 = één van beide geldt als een Doctoraatsseminarie: wanneer het over doctoraatsonderzoek gaat

12 Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 Art. 24: structuur van de doctoraatsopleiding Aanvullend gedeelte = art. 24, § 3, maar ook artt. 3, §2 en 11, § 2 Reglement 2008 definitie: coherent geheel van bijkomende activiteiten en vorming die bijdragen tot doctoraatsonderzoek en/of voorbereiden op professioneel functioneren definitie: coherent geheel van bijkomende activiteiten en vorming die bijdragen tot doctoraatsonderzoek en/of voorbereiden op professioneel functioneren Invulling mag niet strijden met statuut noch duur of kwaliteit van doctoraat hinderen Invulling mag niet strijden met statuut noch duur of kwaliteit van doctoraat hinderen Eindverantwoordelijke = doctorandus Eindverantwoordelijke = doctorandus Bijv. lesgeven, taalcursus, vak volgen, summer school, manama, meer publicaties, studiedag of workshop organiseren, co-editing van verslagboek, studieverblijf, advieswerk (niet: assistentenopleiding) Bijv. lesgeven, taalcursus, vak volgen, summer school, manama, meer publicaties, studiedag of workshop organiseren, co-editing van verslagboek, studieverblijf, advieswerk (niet: assistentenopleiding)

13 Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 Art. 25, §1: verzoek om vrijstelling In geval de doctorandus redelijkerwijze niet in de mogelijkheid verkeert om aan een verplichting te voldoen: In geval de doctorandus redelijkerwijze niet in de mogelijkheid verkeert om aan een verplichting te voldoen:  hij kan uitzonderlijk en individueel vrijstelling vragen van een onderdeel van de truncus communis Via Formulier D009 Via Formulier D009 Verzoek aan DC Verzoek aan DC Motivering van verzoek verplicht Motivering van verzoek verplicht Voorafgaand advies van Coördinator verplicht Voorafgaand advies van Coördinator verplicht Let op! Vervangende opdracht kan worden opgelegd Let op! Vrijstelling kan nooit voor Dseminarie dat rapporteert over doctoraatsonderzoek (voor het andere wel)

14 Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 Art. 25, §2: verzoek om valorisatie In geval de doctorandus vooraf aan Dopleiding al een bepaalde prestatie heeft vervuld uit truncus communis:  hij kan de valorisatie ervan vragen uiterlijk in zijn voorstel van doctoraatsopleiding Via Formulier D010 Via Formulier D010 Verzoek aan DC Verzoek aan DC Nauwkeurig aanwijzen welke oude prestatie onder welke taak kan vallen van de truncus communis Nauwkeurig aanwijzen welke oude prestatie onder welke taak kan vallen van de truncus communis Voorafgaand advies van Coördinator verplicht Voorafgaand advies van Coördinator verplicht Let op! Valorisatie kan enkel voor prestaties uit periode van 5 jaar voor de aanvraag

15 Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 Art. 27: verzoek om getuigschrift Wanneer de doctorandus al zijn plichten uit zijn Dopleiding heeft voldaan (geen min. noch max. termijn!):  aanvragen van getuigschrift aan DC Via Formulier D011 Via Formulier D011 Nauwkeurig elke prestatie invullen (met datum, organisator, plaats, onderwerp, co- auteurs enz.) Nauwkeurig elke prestatie invullen (met datum, organisator, plaats, onderwerp, co- auteurs enz.) Tip: aanvullen met volledige bibliografie Tip: aanvullen met volledige bibliografie Voorafgaand advies van Coördinator verplicht (alles moet kunnen worden bewezen bij betwisting) Voorafgaand advies van Coördinator verplicht (alles moet kunnen worden bewezen bij betwisting) Let op! Getuigschrift is verplicht voor verdediging van doctoraat

16 Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 Uw agenda 28/11: DCollege End-Note en Jur. databanken 28/11: DCollege End-Note en Jur. databanken 5/12: DCollege M. Volckaert: grote Word documenten 5/12: DCollege M. Volckaert: grote Word documenten 5/12 voormiddag: Dcollege G. Van Overwalle, voorzitter DC 5/12 voormiddag: Dcollege G. Van Overwalle, voorzitter DC


Download ppt "Instituut voor VerbintenissenrechtAcademiejaar 2011-2012 De Doctoraatsopleiding in 2011-2012 Prof. dr. Sophie Stijns Coördinator Doctoraatsopleiding Rechten."

Verwante presentaties


Ads door Google