De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Stappenplan Schematiseringsfactor Hans Niemeijer ARCADIS RWS - Waterdienst Cursus schematiseringsfactor 11 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Stappenplan Schematiseringsfactor Hans Niemeijer ARCADIS RWS - Waterdienst Cursus schematiseringsfactor 11 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 1 Stappenplan Schematiseringsfactor Hans Niemeijer ARCADIS RWS - Waterdienst Cursus schematiseringsfactor 11 juni 2010

2 2 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Inhoud Doel van het stappenplan Doelgroepen Stappenplan Introductie Welke stappen zijn er Hoe te gebruiken

3 3 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Doel Stappenplan Een uniforme methode voor het bepalen van de schematiseringsfactor Door iedereen (*) toepasbaar, zonder gebruik van uitgebreide probabilistische berekeningen Zelfstandig te gebruiken Handvatten voor gebruik bij toetsing Snel nodig, daarom niet wachten op TR Schematiseren

4 4 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Doelgroepen Stappenplan 1.Specialisten geotechniek die het geotechnisch ontwerp opstellen Met uitsluitend de normale geotechnische kennis en inzicht 2.Opdrachtgevers: handvatten bij beoordelen geotechnisch ontwerp 3.Specialisten geotechniek die een ontwerp controleren

5 5 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stappenplan: Introductie Enkele ingedrienten van een geotechnisch ontwerp Grond- en laboratoriumonderzoek: wat, waar, hoeveel Schematiseren: beschikbare kennis vertalen in een rekenmodel Schematiseringsfactor: Mate van betrouwbaarheid van het rekenmodel (*) Stappenplan: Methode om de schematiseringsfactor te bepalen

6 6 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stappenplan: Introductie Een dijkversterkingsproces kent vele aspecten, zoals: Verschillende fasen: schets, VO, DO, bestek, uitvoering Diverse belangen, nevendoelen, etc. Afwegingen, keuzes Het stappenplan geeft geen aanwijzingen hoe hier mee om te gaan.

7 7 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stappenplan 6 stappen: 1.Opstellen basisschematisatie en ontwerp; 2.Nagaan of reductie van de schematiseringsfactor nuttig is; 3.Identificeren onzekerheden en aan de hand daarvan bepalen van de schematiseringsfactor; 4.Controle schematiseringsfactor; 5.Optimalisatie en nader onderzoek; 6.Rapportage.

8 8 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stappen plan

9 9 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 1 Opstellen basisschematisatie en ontwerp  ‘’normale’’ veilige schematisatie, zoals altijd al gedaan   b = 1,3 Er moet gelden: F d   b   d   n Geen verdere aanknopingspunten bij het opstellen van de schematisatie, die komen in het TR Schematiseren, maar stap 3 geeft een reflectie

10 10 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 2 Nagaan of reductie van de schematiseringsfactor nuttig is Lagere schematiseringsfactor kan een uitgekiender ontwerp betekenen Veelal meer onderzoek nodig Niet altijd nodig, bv als: Dijk zonder berm al voldoet (flauwe taluds, zeedijk bv) Verwachte onderzoeksinspanning te hoog is Bestaande dijk voldoet (bij toetsen)  b = 1,3 niet altijd veilig, onderbouwing kan (toch) wenselijk zijn

11 11 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 3a Identificeren onzekerheden Variaties en onzekerheden in: Laagopbouw Waterspanningen Geometrie Overige belastingen Etc: alles wat invloed heeft op de stabiliteit – met een paar uitzonderingen Bij stap 1 zijn al keuzes gemaakt, in stap 3a worden die expliciet benoemd

12 12 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 3a Identificeren onzekerheden Voorbeeld

13 13 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 3a Voorbeeld Parameter: totale dikte samendrukbaar pakket: Dikte? Gewicht/opbarstfactor? Dikte veenlaag? deze variëren allemaal; welke is gekozen bij stap 1; welke is maatgevend?

14 14 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 3a voorbeeld Optie om subtrajecten te definieren: Minder variatie per profiel maar Meer profielen Waar komen de trajectgrenzen? Waarschijnlijk toch niet zoveel variatie in uiteindelijk ontwerp, vanwege andere overwegingen

15 15 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 3a Voorbeeld Onzekerheid in dikte veenlaag Hoe zit het tussen de sonderingen? Waar ligt de laagscheiding tussen veen en humeuze klei? sonderingboringsondering boring

16 16 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 3a Voorbeeld Zandlaag of kleilaag? Geclassificeerd als kleiig zand of zandige klei Korrelverdeling: veel silt/lutum Peilbuis (1 locatie): zeer duidelijke respons

17 17 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Voorbeelden schematiseringskeuzen/ schematiseringsonzekerheden discreetcontinu Ondergrond- opbouw Een grondlaag wel/ niet aanwezig? Classificatie grondlaag? Doorgaande grondlaag, of onderbroken? Laagdikten groter/kleiner ? Verloop laagscheidingen Pakkingsdichtheid Water- spanningen Wel/niet gedraineerd? wel/niet opdrijven? Waterspanningen/freatische lijn hoger/lager ? GeometrieSloot wel of niet aanwezig?Maaiveld/kruin hoger of lager

18 18 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 3a scenario’s bepalen Resultaat inventarisatie in tabel verzamelen ScenarioparameterMinimaal / maximaal volgens onderzoek In basisMogelijk optredend 1dikte veenlaag3,5 / 4,54,55,0 of 5,5 2maaiveldniveau+1 / +1,5+1+0,8 3zandlaag watervoerend Ja / neejanee 4Enz.

19 19 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 3a scenario’s bepalen Diverse aanwijzingen en aandachtspunten, zoals: Niet beschouwen: Sterkte van de grond Onzekerheden die worden afgedekt met beheermaatregelen Wel erbij betrekken: Gebiedskennis, ervaring Beschikbare kennis uit onderzoek

20 20 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 3a scenario’s bepalen Aandachtspunten: Onderscheid discrete en continue variabelen Hoe om te gaan met continue variabelen Onzekerheden moeten onafhankelijk zijn Mogelijkheid van optreden van combinaties van afwijkingen: onafhankelijk dus kleine kans, maar mogelijk wel groot gevolg

21 21 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 3b kans en stabiliteitsfactor per scenario  Kans van optreden per scenario inschatten Beargumenteerd, maar expert judgement  Invloed op stabiliteitsfactor per scenario bepalen dmv stabiliteitsberekening; incl. effecten van de betreffende afwijking ScenarioparameterScenariokans  Fd 1adikte veenlaag5,010%-0,1 1bdikte veenlaag5,51%-0,3 2maaiveldniveau+0,85%-0,05 3zandlaag watervoerend nee15%-0,15 4…………..…….

22 22 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 3b Schematiserings -factor aflezen Tabel

23 23 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stab 3b Schematiserings -factor aflezen Met scenario 1a (veenlaag 5 m, 10% kans) Scen.kans  Fd 1a10%-0,1 1b1%-0,3 25%-0,05 315%-0,15

24 24 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stab 3b Schematiserings -factor aflezen Scenario 1b (veenlaag 5,5 m, 1% kans) Scen.kans  Fd 1a10%-0,1 1b1%-0,3 25%-0,05 315%-0,15

25 25 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 3b Schematiserings -factor aflezen Scenario 1b (veenlaag 5,5 m, 1% kans) Scenario 2 en 3 treden tegelijk op Scenkans  Fd 1b1%-0,25 25%-0,05 315%-0,15 ……. Scenkans  Fd 1b1%-0,25 2*30,75%-0,4 …….

26 26 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 3b Schematiserings -factor aflezen Restricties bij de tabel: 1,1   b  1,3 Als  b < 1,1:  b = 1,1 Als  b > 1,3: nieuwe basisschematisatie Als som van de kansen te groot: nieuwe basisschematisatie Terug naar stap 1 of Verder met stap 4

27 27 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 4 Aanpassen ontwerp en controle Ontwerp aanpassen aan de gevonden schematiseringsfactor Nogmaals scenario’s doorrekenen en schematiseringsfactor uit tabel aflezen Als de schematiseringsfactor hetzelfde blijft, door naar stap 4 Anders wederom ontwerp aanpassen

28 28 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 5 Optimalisatie en nader onderzoek Verkleinen van de onzekerheden kan een uitgekiender ontwerp geven  Nader (grond)onderzoek Afweging onderzoek versus mogelijke besparing Na aanvullend onderzoek terug naar stap 1

29 29 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Stap 6 Rapportage Schematisering is geen exacte wetenschap, onderbouwing en communicatie is daarom een extra aandachtspunt Waterschappen/opdrachtgevers tbv 2nd opinion Concrete basis voor eventuele inhoudelijke discussies Veel betere onderbouwing van het ontwerp dan tot nu toe gebruikelijk

30 30 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Toetsing Schematiseren bij toetsing is niet anders dan schematiseren bij ontwerp Stappenplan kan (dus) ook bij toetsing worden gebruikt Er zijn enkele vereenvoudigingen mogelijk

31 31 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Pluspunten Bepaling scenario’s inschatting kans van optreden per scenario Blijft in meer of mindere mate subjectief } Echter: De overwegingen om tot een bepaalde schematisering te komen worden nu expliciet gemaakt Beter onderbouwd ontwerp Betere handvaten om nader onderzoek te beargumenteren Overweging

32 32 RWS-WD Cursus 11-6-2010 Vragen?

33 © 2010 ARCADIS 33 RWS-WD Cursus 11- 6-2010 Imagine the result


Download ppt "1 Stappenplan Schematiseringsfactor Hans Niemeijer ARCADIS RWS - Waterdienst Cursus schematiseringsfactor 11 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google