De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3) ABM in relatie tot beleidsontwikkelingen Achtergrond regelgeving Ontwikkelingen Rode draad Betekenis voor ABM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3) ABM in relatie tot beleidsontwikkelingen Achtergrond regelgeving Ontwikkelingen Rode draad Betekenis voor ABM."— Transcript van de presentatie:

1 3) ABM in relatie tot beleidsontwikkelingen Achtergrond regelgeving Ontwikkelingen Rode draad Betekenis voor ABM

2 Intermezzo

3 Achtergrond regelgeving Stoffenrichtlijn (67/548/EEC) –nieuwe versus bestaande stoffen Preparatenrichtlijn (1999/45/EC) Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)

4 100.106 stoffen EINECS 75.000 stoffen geen of zeer weinig toxiciteitsgegevens 25.000 stoffen beperkte hoeveelheid toxiciteitsge- gevens ca. 100 stoffen EU prioriteit voor RA ca. 40 stoffen RA gereed Wat is het probleem ? Bestaande stoffen Vele stoffen, vele effecten, kennishiaten

5 Zorgpunten stoffenbeleid Toename productie/gebruik stoffen Kennisleemte gevaarlijke eigenschappen Toename kennis potentiële gevaren Kennisleemte milieubezwaar Oude regelgeving Bewijslast bij overheid Tekort aan P en kF

6 Ontwikkeling nieuw stoffenbeleid NGO’s (Greenpeace, FOE, EEB) Industrie (ICCA, CEFIC) Overheden (DK, UK, S, NL, EC)

7 Project SOMS I nu 2002 2004 2005 2020 maatregelen o.b.v. beschikbare kennis bedrijfsleven ‘stofprofielen’ gereed stofprofielen geverifieerd en openbaar geen gegevens, vergaande beperkingen voor alle stoffen maatregelen getroffen om beleidsdoel te halen

8 Rode draad Voor alle stoffen op korte termijn gegevens over intrinsieke eigenschappen (P,B,T) Stoffen met bepaalde (P, B,T) niet in het milieu; streven naar beëindigen emissies Verschuiving taken naar bedrijfsleven Keten moet communiceren over eigenschappen stoffen

9 Betekenis voor ABM Gegevens P,B,T voor ABM komen beschikbaar op korte termijn Geen gegevens, strenge maatregelen ABM in lijn met ontwikkelingen

10 Samenwerking tussen partijen


Download ppt "3) ABM in relatie tot beleidsontwikkelingen Achtergrond regelgeving Ontwikkelingen Rode draad Betekenis voor ABM."

Verwante presentaties


Ads door Google