De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13-10-2010 “Bodem stroomt!?” Deltares laat bodemkennis stromen ECB platformbijeenkomst 14 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13-10-2010 “Bodem stroomt!?” Deltares laat bodemkennis stromen ECB platformbijeenkomst 14 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1

2 13-10-2010 “Bodem stroomt!?” Deltares laat bodemkennis stromen ECB platformbijeenkomst 14 oktober 2010

3 Rijkswaterstaat Waterdienst213-10-2010 Programma Charlotte Schmidt: “Van vraag naar antwoord” Wim de Lange: “Waterstroming bij bergingslocaties” –Project Zandwinputten Jos Vink: “Arseen stroomt in de ondergrond” –Project Regionale beoordeling arseen in grondwater Frank Lamé: “Stofstromen” –Project Stoffenpakket Bas van Maren: “Stroming van slib” –Project ANT-studies en slibmodellering Leonard Osté: “Interne en externe stromen van fosfaat” –Project Baggernut

4 Rijkswaterstaat Waterdienst313-10-2010 Van Vraag naar Antwoord Programmering van: Strategisch onderzoek – SO Toegepast Onderzoek – TO Waaronder Service Level Agreements – SLA Specialistische Adviezen - SPA

5 Rijkswaterstaat Waterdienst413-10-2010 Programmering van SO “Het doel van het SO door Deltares is: het bijdragen aan het onderhouden en versterken van de kennisbasis op het gebied van de Deltavraagstukken en een versterkt innovatief vermogen bij publieke en private partijen”. Programmering: –raad voor Delta-onderzoek –Doorlooptijd: minimaal 4 jaar

6 Rijkswaterstaat Waterdienst513-10-2010 Programmering van TO en SLA Het doel van het TO voor V&W is –het borgen en verbeteren van de primaire processen van het ministerie van V&W, –waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen onderzoek tbv beleidsondersteuning en –advisering van de beleidskernen, de landelijke taken van RWS, grote infrastructurele werken en de service level afspraken mbt modellen en software en de expertise bij calamiteiten”. Programmering: –in 5 stappen per jaar olv afdeling Kennisinfrastructuur WD –Doorlooptijd: 2 – 4 jaar

7 Rijkswaterstaat Waterdienst613-10-2010 Programmering van SPA Specialistische Adviezen –Gekoppeld aan projecten –Duidelijke opdrachtgever / opdrachtnemer-relatie –Kortere doorlooptijd 1 - 2 jaar

8 Rijkswaterstaat Waterdienst713-10-2010 Financiering RWS: Landelijke Taak DG-W: Beleidsondersteuning en Advisering Raad voor Delta-onderzoek: Strategisch Onderzoek RWS: Service Level Agreements ‘Bodem’ onderzoek

9 Rijkswaterstaat Waterdienst813-10-2010 19 jan 2010 afstemmingsoverleg DG-W, WD en Deltares Doel: vraag van DG-W en RWS en antwoorden van Deltares beter op elkaar afstemmen Hoe: Vraagformulering door DG-W en RWS Per koppel formulering SO- en TO-vraag Resultaat: Roadmap sediment en waterkwaliteit

10 13-10-2010 1 Toepassing in Beleid en beheer Producten (TO + SPA) Strategisch Onderzoek (SO) 2010 2011 2012 2013 >2014 Fundamenteel & kennis AIO Beoordelingsinstrumenten voor het waterbeheer AIO water(bodem) irt ecotoxicologische effecten Roadmap sediment- en waterkwaliteit 2 AIO’s Chemische stress op primaire productie AIO Biosorptie en bioremediatie bodem AIO Risico’s gechloreerde verbindingen in grondwater Land. Taken waterbeheren Land. Taken waterbeheren BOA Kwaliteit BOA Kwaliteit Toolbox depots Toolbox depots KRW + landbouw KRW + landbouw ANT studies ANT studies Slib + modellering Slib + modellering Thema’s DGW, RWS, Deltares Thema’s DGW, RWS, Deltares De nieuwe roadmap EINDE NOBOWA Wat is een “roadmap”? Rust in dossier waterbodem Ruimte vd rivierKRW Toepassen in putten Deltaprogramma Waterplannen en systeembenadering Van WBB naar Waterwet Beheerplan rijkswateren

11 Rijkswaterstaat Waterdienst1013-10-2010 Kennisbehoefte DGW Opgave RWS Roadmaps Deltares Kennisbehoefte, opgave en roadmaps 1.Overgang Wet bodembescherming naar Waterwet 2.Toepassen in putten 3.Waterplannen en systeembenadering 4.Rust in dossier waterbodems 1.Ruimte voor de rivier 2.Beheerplan rijkswateren (BPRW) 3.Aanleg programma KRW 4.Waterwet 5.Delta programma 1.Eutrofiering 2.Microverontreiniging 3.Inrichting bodem en watersystemen 4.Modelling framework 5.Ecosysteemgezond- heid en -diensten Presentatie Presentatie Presentatie Presentatie Presentatie Presentatie

12 13-10-2010 1 Toepassing in beleid en beheer Producten (TO + SPA) Strategisch Onderzoek (SO) 2010 2011 2012 2013 > 2014 Fundamenteel & kennis AIO Beoordelingsinstrumenten voor het waterbeheer AIO water(bodem) irt ecotoxicologische effecten Roadmap sediment- en waterkwaliteit Rust in dossier waterbodem Ruimte vd rivier 2 AIO’s Chemische stress op primaire productie AIO Biosorptie en bioremediatie bodem AIO Risico’s gechloreerde verbindingen in grondwater Relatie Slib en ecologie Procesinzicht toepassen putten Draagkracht en herstelpotenteel (eutrofe) sedimenten TO-Projecten 2010 SO-Projecten 2010 Herziening normenbouwhuis >2015 Stress- Indicatoren ecologie Synergie bodem en waterbodem KRW Conflicten KRW, GWrl, Deltaprogramma? Zelfreinigend Vermogen Waterbodem/receptoren Van stof naar effect Beschikbaarheid en bioaccumulatie in normen Saneringsmaatregelen ecologisch effectief Zandhonger irt inrichting Evaluatie KRW maaregelen 2009-2015 Slibhuishouding en ecologie (W’zee) Toepassen in putten Deltaprogramma Stress indicatoren Waterplannen en systeembenadering Maatregelen (fosfaat)nalevering Implementeren kennis uitloging Beheerplan rijkswateren Maatregelen helder water (M’meer) Beoordelingsmethode putten Rol sediment in beoordeling waterlichamen Van WBB naar Waterwet Alternatieven voor sanering

13 Rijkswaterstaat Waterdienst1213-10-2010 Conclusie: Van Vraag naar Antwoord In TO dient in de vraag(fiche) door de Waterdienst projectleider de vraag specifiek te worden gemotiveerd vanuit 1.de RWS opgave Ruimte voor de rivier Beheerplan rijkswateren (BPRW) Aanlegprogramma KRW Waterwet Deltaprogramma 2.De BOA vraag van DG-W SO: bepaalt Deltares i.o.m. de financiers SPA: bepaalt de opdrachtgever


Download ppt "13-10-2010 “Bodem stroomt!?” Deltares laat bodemkennis stromen ECB platformbijeenkomst 14 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google