De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Bodem stroomt!?” Deltares laat bodemkennis stromen

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Bodem stroomt!?” Deltares laat bodemkennis stromen"— Transcript van de presentatie:

1 “Bodem stroomt!?” Deltares laat bodemkennis stromen
Rijkswaterstaat Waterdienst “Bodem stroomt!?” Deltares laat bodemkennis stromen ECB platformbijeenkomst 14 oktober 2010 Ddflkjgndfkjng Fghpfd hfdgh] Fghpfd hhjiiii Gh fghdf ghdf Ghfgh df Gh df H dfg H df Gh dfg Hgfh df hdfg Hj dfg G hjdg Fhj dgf Fghpfd hfdgh] Fghpfdiiiiiiiiiiii

2 Programma Charlotte Schmidt: “Van vraag naar antwoord”
Wim de Lange: “Waterstroming bij bergingslocaties” Project Zandwinputten Jos Vink: “Arseen stroomt in de ondergrond” Project Regionale beoordeling arseen in grondwater Frank Lamé: “Stofstromen” Project Stoffenpakket Bas van Maren: “Stroming van slib” Project ANT-studies en slibmodellering Leonard Osté: “Interne en externe stromen van fosfaat” Project Baggernut Waterdienst

3 Van Vraag naar Antwoord
Programmering van: Strategisch onderzoek – SO Toegepast Onderzoek – TO Waaronder Service Level Agreements – SLA Specialistische Adviezen - SPA Waterdienst

4 Programmering van SO “Het doel van het SO door Deltares is:
het bijdragen aan het onderhouden en versterken van de kennisbasis op het gebied van de Deltavraagstukken en een versterkt innovatief vermogen bij publieke en private partijen”. Programmering: raad voor Delta-onderzoek Doorlooptijd: minimaal 4 jaar Waterdienst

5 Programmering van TO en SLA
Het doel van het TO voor V&W is het borgen en verbeteren van de primaire processen van het ministerie van V&W, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen onderzoek tbv beleidsondersteuning en –advisering van de beleidskernen, de landelijke taken van RWS, grote infrastructurele werken en de service level afspraken mbt modellen en software en de expertise bij calamiteiten”. Programmering: in 5 stappen per jaar olv afdeling Kennisinfrastructuur WD Doorlooptijd: 2 – 4 jaar Waterdienst

6 Programmering van SPA Specialistische Adviezen Gekoppeld aan projecten
Duidelijke opdrachtgever / opdrachtnemer-relatie Kortere doorlooptijd jaar Waterdienst

7 Beleidsondersteuning
Financiering RWS: Landelijke Taak DG-W: Beleidsondersteuning en Advisering ‘Bodem’ onderzoek RWS: Service Level Agreements Raad voor Delta-onderzoek: Strategisch Onderzoek Waterdienst

8 19 jan 2010 afstemmingsoverleg DG-W, WD en Deltares
Doel: vraag van DG-W en RWS en antwoorden van Deltares beter op elkaar afstemmen Hoe: Vraagformulering door DG-W en RWS Per koppel formulering SO- en TO-vraag Resultaat: Roadmap sediment en waterkwaliteit Waterdienst

9 Rijkswaterstaat Waterdienst
Roadmap sediment- en waterkwaliteit Wat is een “roadmap”? >2014 1 Ruimte vd rivier Rust in dossier waterbodem KRW Waterplannen en systeembenadering Toepassing in Beleid en beheer Toepassen in putten Deltaprogramma Beheerplan rijkswateren Van WBB naar Waterwet Producten (TO + SPA) Land. Taken waterbeheren BOA Kwaliteit KRW + landbouw Toolbox depots Thema’s DGW, RWS, Deltares ANT studies Slib + modellering NOBOWA Onderzoek (SO) Strategisch De nieuwe roadmap AIO Beoordelingsinstrumenten voor het waterbeheer Fundamenteel & kennis 2 AIO’s Chemische stress op primaire productie AIO Risico’s gechloreerde verbindingen in grondwater EINDE AIO water(bodem) irt ecotoxicologische effecten AIO Biosorptie en bioremediatie bodem

10 Kennisbehoefte, opgave en roadmaps
DGW Opgave RWS Roadmaps Deltares Overgang Wet bodembescherming naar Waterwet Toepassen in putten Waterplannen en systeembenadering Rust in dossier waterbodems Ruimte voor de rivier Beheerplan rijkswateren (BPRW) Aanleg programma KRW Waterwet Delta programma Eutrofiering Microverontreiniging Inrichting bodem en watersystemen Modelling framework Ecosysteemgezond-heid en -diensten Presentatie Presentatie Presentatie Waterdienst

11 Rijkswaterstaat Waterdienst
Roadmap sediment- en waterkwaliteit > 2014 1 Ruimte vd rivier Rust in dossier waterbodem KRW Waterplannen en systeembenadering Toepassing in beleid en beheer Toepassen in putten Deltaprogramma Beheerplan rijkswateren Van WBB naar Waterwet Implementeren kennis uitloging Beoordelingsmethode putten Slibhuishouding en ecologie (W’zee) Zandhonger irt inrichting Rol sediment in beoordeling waterlichamen Maatregelen helder water (M’meer) Producten (TO + SPA) TO-Projecten 2010 Stress indicatoren Saneringsmaatregelen ecologisch effectief Maatregelen (fosfaat)nalevering Conflicten KRW, GWrl, Deltaprogramma? Alternatieven voor sanering Herziening normenbouwhuis >2015 Evaluatie KRW maaregelen Zelfreinigend Vermogen Waterbodem/receptoren Stress- Indicatoren ecologie Procesinzicht toepassen putten Van stof naar effect Draagkracht en herstelpotenteel (eutrofe) sedimenten SO-Projecten 2010 Onderzoek (SO) Strategisch Synergie bodem en waterbodem Beschikbaarheid en bioaccumulatie in normen Relatie Slib en ecologie AIO Beoordelingsinstrumenten voor het waterbeheer Fundamenteel & kennis 2 AIO’s Chemische stress op primaire productie AIO Risico’s gechloreerde verbindingen in grondwater AIO water(bodem) irt ecotoxicologische effecten AIO Biosorptie en bioremediatie bodem

12 Conclusie: Van Vraag naar Antwoord
In TO dient in de vraag(fiche) door de Waterdienst projectleider de vraag specifiek te worden gemotiveerd vanuit de RWS opgave Ruimte voor de rivier Beheerplan rijkswateren (BPRW) Aanlegprogramma KRW Waterwet Deltaprogramma De BOA vraag van DG-W SO: bepaalt Deltares i.o.m. de financiers SPA: bepaalt de opdrachtgever Waterdienst


Download ppt "“Bodem stroomt!?” Deltares laat bodemkennis stromen"

Verwante presentaties


Ads door Google