De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RAO – Atelier 3 oktober 2013 Leo Joosten Nutriëntenmaatwerk in de polder STAVAZA IMPLEMENTATIENutriëntenadvies Rijn-west.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RAO – Atelier 3 oktober 2013 Leo Joosten Nutriëntenmaatwerk in de polder STAVAZA IMPLEMENTATIENutriëntenadvies Rijn-west."— Transcript van de presentatie:

1 RAO – Atelier 3 oktober 2013 Leo Joosten Nutriëntenmaatwerk in de polder STAVAZA IMPLEMENTATIENutriëntenadvies Rijn-west

2 Implementatie advies: drietrapsraket 1. Besluit tot samenwerken (12/6) 2. Drie samenwerkingsovereenkomsten  bestaande convenant bollen  14 oktober: bestuursovereenkomst veenweiden  diepe polders: vooralsnog geen overeenkomst, inzet op 2 á 3 pilots 3. Uitwerking in uitvoeringsprogramma’s  voor bollen in gang gezet  voor veenweiden in voorbereiding

3 Uitvoeringsprogramma’s Verankering POP-3 Mestbeleid Opschaling en uitrol Nieuwe projecten Bestaande projecten

4 1. Stappenplan nutriëntenstromen in beeld - exercities nutriëntenadviesgroep: bijdrage diepe kwel in diepe polders aan nutriëntenbelasting vaak groot - bijstellen MEP/GEP nog lastig en kost meer tijd dan beoogd - niettemin materiaal om gesprek met de landbouw aan te gaan 2. Beoordeling nutriënten - CSN: one-in/all-in ipv one-out/all- out - advies nutriëntenadviesgroep: “This one-in, is all-in”  overleg met CSN En verder?

5 Maar wat gebeurt er ondertussen in de wereld om ons heen?

6 1. Lossen de Russen ons probleem op? Persbericht HHRL 30/9: Quagga-mossel mogelijk oorzaak helderder boezemwater -Is de agrarische sector nu klaar? -Nutriëntenconcentraties niet lager? Bij-effecten? Monitoren!!  Vooralsnog geen reden om in slaap te sukkelen

7 2a. Lost Sharon Dijksma ons probleem op? Mestbrief 10 september Verlaging fosfaatgebruiksnormen in 2014 en 2015 Regeling ‘equivalente maatregelen’ - 2014: Kringloopwijzer melkveehouderij - 2015: alternatieve maatregelen onderbouwd en geborgd En verder -Verplichte mestverwerking voor evenwicht op de mestmarkt -Systeem dierrechten (productieplafond) blijft voorlopig bestaan Achterliggende redenen -Dreiging van EU m.b.t. derogatie -LTO was gevraagd om DAW-plan als alternatief, maar is niet gekomen

8 Is er reden om achterover te leunen? Nee, je weet nooit hoe de bal verder rolt….. Daarom  samenwerking voortzetten: - waterbelang : het gaat niet alleen om bemesting, maar ook om andere maatregelen - landbouwbelang : Rijn-West maatregelen met status van “equivalente maatregelen” - gezamenlijk belang: goed inpasbare maatregelen zijn altijd beter dan slecht inpasbare De bal ligt nu bij de sector. Kans op vruchtbare samenwerking! 2b. Lost Sharon Dijksma ons probleem op?

9 3. Lossen de vleespotten van de EU ons probleem op? Hoe staat het nu met POP-3?  Optie 1 (bod provincies): Van totaal 85 mln is 16 mln per jaar voor water. Met cofinanciering  32 mln  Optie 2 (incl. overheveling pijler 1 naar pijler 2): 20 mln extra. Inclusief co-financiering is max. € 66 mln per jaar mogelijk. Wel voor- waarden: o.a.groter deel uitkeren via route van ‘collectieven’ Stel: 10% waterbudget beschikbaar voor nutriënten Rijn-West:  jaarlijks 3,2 mln – 6,6 mln  De moeite waard!!

10 4. Lost de programmamanager nutriënten ons probleem op? Werkzaamheden komende tijd 1. Afronden  Veenweiden: afronden overeenkomst  Diepe polders: 2 á 3 pilots opstarten 2. Overdragen verantwoordelijkheden  UP bollen  projectgroep LMB  UP veenweiden  (nieuwe?) projectgroep veenweiden  Implementatie stappenplan  nutriëntenadviesgroep  Afstemming nationaal beleid (mest + pop3)  kernteam  t/m maart 2014 ondersteunende rol programmamanager

11 Vragen? Discussie?


Download ppt "RAO – Atelier 3 oktober 2013 Leo Joosten Nutriëntenmaatwerk in de polder STAVAZA IMPLEMENTATIENutriëntenadvies Rijn-west."

Verwante presentaties


Ads door Google