De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nutriëntenmaatwerk in de polder

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nutriëntenmaatwerk in de polder"— Transcript van de presentatie:

1 Nutriëntenmaatwerk in de polder
STAVAZA IMPLEMENTATIE Nutriëntenadvies Rijn-west RAO – Atelier 3 oktober 2013 Leo Joosten

2 Implementatie advies: drietrapsraket
1. Besluit tot samenwerken (12/6) 2. Drie samenwerkingsovereenkomsten bestaande convenant bollen 14 oktober: bestuursovereenkomst veenweiden diepe polders: vooralsnog geen overeenkomst, inzet op 2 á 3 pilots 3. Uitwerking in uitvoeringsprogramma’s voor bollen in gang gezet voor veenweiden in voorbereiding

3 Uitvoeringsprogramma’s
Verankering POP-3 Mestbeleid Opschaling en uitrol Nieuwe projecten Bestaande projecten

4 En verder? 1. Stappenplan nutriëntenstromen in beeld
- exercities nutriëntenadviesgroep: bijdrage diepe kwel in diepe polders aan nutriëntenbelasting vaak groot - bijstellen MEP/GEP nog lastig en kost meer tijd dan beoogd - niettemin materiaal om gesprek met de landbouw aan te gaan 2. Beoordeling nutriënten - CSN: one-in/all-in ipv one-out/all- out - advies nutriëntenadviesgroep: “This one-in, is all-in”  overleg met CSN

5 Maar wat gebeurt er ondertussen in de wereld om ons heen?

6 1. Lossen de Russen ons probleem op?
Persbericht HHRL 30/9: Quagga-mossel mogelijk oorzaak helderder boezemwater Is de agrarische sector nu klaar? Nutriëntenconcentraties niet lager? Bij-effecten? Monitoren!!  Vooralsnog geen reden om in slaap te sukkelen

7 2a. Lost Sharon Dijksma ons probleem op?
Mestbrief 10 september Verlaging fosfaatgebruiksnormen in 2014 en 2015 Regeling ‘equivalente maatregelen’ - 2014: Kringloopwijzer melkveehouderij - 2015: alternatieve maatregelen onderbouwd en geborgd En verder Verplichte mestverwerking voor evenwicht op de mestmarkt Systeem dierrechten (productieplafond) blijft voorlopig bestaan Achterliggende redenen Dreiging van EU m.b.t. derogatie LTO was gevraagd om DAW-plan als alternatief, maar is niet gekomen

8 2b. Lost Sharon Dijksma ons probleem op?
Is er reden om achterover te leunen? Nee, je weet nooit hoe de bal verder rolt….. Daarom  samenwerking voortzetten: - waterbelang : het gaat niet alleen om bemesting, maar ook om andere maatregelen - landbouwbelang : Rijn-West maatregelen met status van “equivalente maatregelen” - gezamenlijk belang: goed inpasbare maatregelen zijn altijd beter dan slecht inpasbare De bal ligt nu bij de sector. Kans op vruchtbare samenwerking!

9 3. Lossen de vleespotten van de EU ons probleem op?
Hoe staat het nu met POP-3? Optie 1 (bod provincies): Van totaal 85 mln is 16 mln per jaar voor water. Met cofinanciering  32 mln Optie 2 (incl. overheveling pijler 1 naar pijler 2): 20 mln extra. Inclusief co-financiering is max. € 66 mln per jaar mogelijk. Wel voor- waarden: o.a.groter deel uitkeren via route van ‘collectieven’ Stel: 10% waterbudget beschikbaar voor nutriënten Rijn-West: jaarlijks 3,2 mln – 6,6 mln  De moeite waard!!

10 4. Lost de programmamanager nutriënten ons probleem op?
Werkzaamheden komende tijd 1. Afronden Veenweiden: afronden overeenkomst Diepe polders: 2 á 3 pilots opstarten 2. Overdragen verantwoordelijkheden UP bollen  projectgroep LMB UP veenweiden  (nieuwe?) projectgroep veenweiden Implementatie stappenplan  nutriëntenadviesgroep Afstemming nationaal beleid (mest + pop3)  kernteam  t/m maart 2014 ondersteunende rol programmamanager

11 Vragen? Discussie?


Download ppt "Nutriëntenmaatwerk in de polder"

Verwante presentaties


Ads door Google