De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen met de agrarische sector werken aan de KRW Harry Schuitemaker © Ron van der Zaken Programmamanager KRW RAO atelier Rijn-West 3 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen met de agrarische sector werken aan de KRW Harry Schuitemaker © Ron van der Zaken Programmamanager KRW RAO atelier Rijn-West 3 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Samen met de agrarische sector werken aan de KRW Harry Schuitemaker © Ron van der Zaken Programmamanager KRW RAO atelier Rijn-West 3 oktober 2013

2 Samen met de agrarische sector werken aan de KRW Ik heb een vriend en die is tuinder………

3 KRW: HHNK zorgt voor schoon water Schoon water: voor mensen, planten en dieren

4 HHNK zorgt voor schoon water Schoon water: voor mensen, planten en dieren

5 Wat is er bij ons aan de hand (1)

6 Wat is er bij ons aan de hand (2)

7 Wat is er bij ons aan de hand (3)

8 Wat is er bij ons aan de hand (4) Toen de Zaan nog stonk……..

9 Wat is er bij ons aan de hand (4) Niet alleen voedingsstoffen ook gewasbeschermings middelen

10 Kaderrichtlijn Water 10 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nederlands Platform voor Waterschapsecologen - 3 December 2012 Mijn bestuur wil meer GROEN Niet alleen op de toestandkaart maar ook in de waterlichamen maar zeker ook in de boerensloot

11 Wat is in de kern de sleutel 1.Verwerken uitkomsten achtergrondbelasting in GEP’s P&N plus doorwerking naar de biologie P&N plus doorwerking naar de biologie Conform nutriëntenadvies en brief minister Conform nutriëntenadvies en brief minister WMB Vóór ter inzage provinciaal plan! WMB Vóór ter inzage provinciaal plan! 2.Terugdringen agrarische emissies Generiek beleid (5 e actieprogramma / Nota duurzame gewasbescherming Regionaal maatwerk (ondersteuning DAW / Invullen nutriëntenadvies

12 Wat is in de kern de sleutel 3.Beter op KRW aangepast beheer Door ons zelf Door ons zelf Maaien maar vooral in boezem- en rietlanden Maaien maar vooral in boezem- en rietlanden Baggeren Baggeren Peilbeheer Peilbeheer Maar vooral door ingelanden Maar vooral door ingelanden Invoering Flexibele schouw  Vooral secundaire en tertiaire stelsel Invoering Flexibele schouw  Vooral secundaire en tertiaire stelsel Ecologisch slootkant beheer Ecologisch slootkant beheer Baggerpomp Baggerpomp Etc. Etc.

13 Terugdringen agrarische emissies Wat mogen we verwachten  Veel …. heel veel DAW 2021 2021 80 % van de resterende waterkwaliteitsproblemen op een motiverende en stimulerende wijze opgelost 2027100% EC 5 e Actieprogramma moet substantiële bijdrage leveren aan KRW doelen Staatsecretaris Met andere (DAW) maatregelen tot een equivalent milieuresultaat DAW = vrijwillig / Zeker niet vrijblijvend Handtekeningen en nog eens handtekeningen

14 Terugdringen agrarische emissies In de kern In 2021 is 80% van de watergerelateerde waterkwaliteit problemen opgelost Door een gezamenlijke inspanning: Die (voor een belangrijk deel) bestaat uit adequaat generiek beleid 5e Aktie programma Nota gewasbescherming Die voor een deel bestaat uit aanvullend regionaal maatwerk Het voortouw daarbij ligt bij de sector Overheden faciliteren De waterschappen (en dus HHNK) doen dit met kennis en €

15 POP 3 is in belangrijke mate kaderstellend voor de bijdrage die overheden kunnen leveren Financieel Voor HHNK is huidig beeld € 2,5 miljoen per jaar waarvan ca. € 900.000 specifiek voor ondersteuning DAW / nutriënten NB 1We wilden meer  maar voor de partners zit dat er niet in NB 2 We verwachtte / hoopte op een multiplier van 4  wordt 2 Inhoudelijk 3 maatregelen / fiches Innovatieve / bovenwettelijke maatregelen gericht op waterkwaliteit en/of waterkwantiteit Beheervergoedingen voor blauwe diensten aan collectieven Investeringen gericht op (her)inrichting van het watersysteem Provinciale subsidieverordening en “Streek idee” Werken met collectieven  Moet voor fiche beheer kan voor andere fiches

16 Alles bleef zo als het was? Gebiedsproces KRW / Eigen handtekeningen Behoefte mooie plannen concreet te maken Wens / noodzaak om te oefenen / aan de slag te gaan Angst

17 Uitnodiging ANV WLD  oa omdat daar de energie zit  Tjonge jonge wat blijft het stil bij LTO-regionaal Doe ons een aanbieding Periode 2014/2015 (2 jaar) Houd rekening met DAW keuzelijst Nutriënten advies Veenweiden Overige aandachtspunten en ambities HHNK Uitbreiding buiten Veenweide en eigen werkgebied Diepe Polders / Duinzoom Samenwerking met andere ANV’s

18 Aanbieding ANV WLD Aanpak erfafspoeling (20 scans) (beter) Verwerken organisch materiaal Aanleg en beheer NVO’s ( 5 km) Natuurlijk beheer oevers (160 km) FAB-randen (22 km) Kringlooplandbouw (cursus) Selectieve / tijdelijke peilverhoging (zoeken locaties opp. 100 ha) Kennisontwikkeling, - verspreiding en toepassing NB MKBA op achterkant sigarendoos

19 Hoe verder D&H in beginsel akkoord Zoeken naar breed committent en aanvullende financiering EZ (advies brief Stas) GS EL&I (advies brief DG Water) Aanbieding vertalen naar overeenkomst Start begin 2014

20 Hoe verder D&H in beginsel akkoord Zoeken naar committent en aanvullende financiering EZ (advies brief Stas) GS EL&I (advies DG Water) Aanbieding vertalen naar overeenkomst Start begin 2014

21 Aandachtspunten voor discussie Achtergrondbelasting verwerken in doelen. Ik zie beren Het is en blijft maar een druppel ….. Nemen andere ook hun verantwoordelijkheid  Toch die 80% als uitgangspunt voor factsheets en eigen beleidsplan Grote financiële KRW inspanning HHNK (cofinanciering POP). Lastig / niet te vertalen naar resultaatverplichting Maar ook  We zijn overgeleverd aan het krachtenspel waarin POP3, uitvoeringsregelingen en streekidee tot stand komen  Hoi of wat erg ??


Download ppt "Samen met de agrarische sector werken aan de KRW Harry Schuitemaker © Ron van der Zaken Programmamanager KRW RAO atelier Rijn-West 3 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google