De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27 juni 2007 Diederik van der Molen Werknormen nutriënten normen, toepassing, buitenland, AMvB, gevolgen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27 juni 2007 Diederik van der Molen Werknormen nutriënten normen, toepassing, buitenland, AMvB, gevolgen."— Transcript van de presentatie:

1 27 juni 2007 Diederik van der Molen Werknormen nutriënten normen, toepassing, buitenland, AMvB, gevolgen

2 27 juni 2007 Werknormen nutriënten2 Is er een probleem? WaterForum (mei 2007): Rijkswaterstaat bestrijdt algen in Tholen met ultrasoon geluid Brabant Dagblad 3 april 2007: “Nu al blauwalg in wiel op de Heinis” “Strijd tegen blauwalgen Almere ontaardt in politiek moddergevecht” (WaterForum nov 2006) “Blauwalg: buitenbad Berkel-Enschot blijft dicht” (juni 07; www.omroepbrabant.nl )

3 27 juni 2007 Werknormen nutriënten3 Van MTR naar KRW normen Eindelijk gebiedsgedifferentieerd! KRW normen geven beter beschermingsniveau dan MTR  Rivieren: Norm P  MTR & N soepeler dan MTR  Meren: Norm P&N strenger dan MTR  Sloten en kanalen: Voorstel norm N&P strenger dan MTR  Overgangswateren: Norm N&P strenger dan MTR

4 27 juni 2007 Werknormen nutriënten4 Wat gaat er nog veranderen aan de werknormen? Status “werknormen” - aanpassingen mogelijk i.v.m. 1.Intercalibratie 2.Gebiedsprocessen Chf P / N Chf – Intercal P / N Intercalibratie M14 30 0,08 / 1,5 230,09 / 1,3 M20 14,5 0,03 / 1,0 100,02 / 0,7 M21 14,5 0,03-0,04 / 0,9- 1,0 230,02-0,03 / 0,6-0,7 M27 30 0,06 / 1,3 25pm O&K DIN = 0,49DIN = 0,46 Aanscherping nodig van N in stromende wateren? “In grote rivieren is 2-2,5 mgN/l nodig om doelen overgangswateren te halen” GEP’s voor N soms ambitieuzer dan GET! MTR werknorm beken Zomergemiddeld N in lijnvormige wateren werknorm sloten

5 27 juni 2007 Werknormen nutriënten5 Naar definitieve normen Aanpassing en definitieve goedkeuring van werknormen gepland voor najaar 2007. Waarschijnlijk gekoppeld aan proces AMvB Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Regio werkt aan doelen voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen.  GEP (norm sterk veranderde waterlichamen) vaak gelijk aan GET (muv P rijke kwel)  dan ook geen problemen met afwenteling & afstemming Natura2000 !!  GEP nog regelmatig niet haalbaar/betaalbaar voor 2015: beleidsdoelstelling wijkt af van GET/GEP

6 27 juni 2007 Werknormen nutriënten6 Doelrealisatie NP-biologie rijkswateren

7 27 juni 2007 Werknormen nutriënten7 Doelrealisatie P regionale wateren Zomergemiddelden totaal-P ligt in landbouwgevoelige wateren nabij norm: 50% van de waterlichamen voldoet wel en 50% niet Hogere concentraties vooral in beken op zandgrond GET rivieren GEP sloten

8 27 juni 2007 Werknormen nutriënten8 Doelrealisatie Friesland (27 w.l.) In de helft van de waterlichamen wordt doel (GEP) voor P gehaald In de rest komt P-doel in de buurt N scoort iets minder PN

9 27 juni 2007 Werknormen nutriënten9 Hoe staan we er voor? 1.Ongeveer de helft van de wateren voldoet nu aan de norm voor nutriënten 2.Problemen zijn er mate name –op hogere zandgronden –in de meren –en een deel van de kust (Delta, Waddenzee) 3.Trends gaan de goede kant op (2015, 2027…)

10 27 juni 2007 Werknormen nutriënten10 Vergelijk met andere lidstaten: rivieren NL grens goed-matig: 0,14 mg tP/l  0,09-0,12 mg SRP/l –Vlaanderen 0,05-0,14 mg SRP/l –UK: 0,05-0,12 mg SRP/l –Fr: 0,16 mg SRP/l  Normen NL nagenoeg gelijk met Vl en UK; Fr ligt hoger Vl: in 81% van de rivieren wordt GET tP niet gehaald Eng: 63%, Wales 13%, Schotland 14%, N-Ierland 17%

11 27 juni 2007 Werknormen nutriënten11 Vergelijk met andere lidstaten: meren NL grens goed-matig 0,02 – 0,09 mgP/l –Vlaanderen grens goed-matig: 0,04-0,11 mgP/l –UK: 0,01-0,043 mgP/l (jaargemiddeld)  Normen NL vergelijkbaar met Vl en soepeler dan UK Vlaanderen: In 74% van de meren wordt GET tP niet gehaald en in 58% van de meren wordt GET chlorofyl niet gehaald; in 12% van de meren worden beide wel gehaald. Percentage ondiepe meren dat GET niet haalt: Wales 70%, England 60% en Schotland 20%

12 27 juni 2007 Werknormen nutriënten12 Vergelijk met andere lidstaten: K&O Kustwateren NL grens goed-matig: 9-19 ug/l chlorofyl >> 0,49 mg DIN/l –Vlaanderen: 10-15 ug/l chlof >> 0,20 mg DIN/l –UK: 0,28 mg DIN/l  NL soepeler dan Vl en UK (Intercalibratie nivelleert) Overgangswateren NL grens goed-matig: 8-12 ug/l chlorofyl >> 0,49 mg DIN/l –Vlaanderen: 5-20 ug/l chlorofyl –UK: 0,42 mg DIN/l  NL vergelijkbaar met/soepeler dan Vl en UK  In Engeland voldoet 2/3 niet, Schotland 100% wel

13 27 juni 2007 Werknormen nutriënten13 Hoe staan we er voor? NL is vergelijkbaar met of soepeler dan omliggende landen wat betreft doelstellingen nutriënten (m.u.v. Fr?) Opgave NL lijkt wat geringer dan in Vlaanderen en Engeland (GEP?)

14 27 juni 2007 Werknormen nutriënten14 Juridische vastlegging normen (1) GET (norm voor natuurlijke watertypen) als richtwaarde in AMvB Kwaliteitseisen en Monitoring Water GEP (norm voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen) en beleidsdoelstelling (fasering/ verlaging) in –Stroomgebiedbeheersplan en daaraan ten grondslag liggende planvormen – met motivatie en maatregelen –AMvB (of MR?) voor rijkswateren –Provinciale Milieu Verordening voor overige wateren “meest limiterende nutriënt” – “afwenteling” ???  Voor meren en rivieren P, waarbij norm andere nutriënt alleen mag worden overschreden indien er benedenstrooms geen problemen ontstaan  Uitzonderingen zijn mogelijk  Voor Overgangs- en Kustwateren alleen DIN (nieuw!)

15 27 juni 2007 Werknormen nutriënten15 Juridische vastlegging normen (2) Normen werken niet op elk moment en op elke plek (<> dossier Fijn stof / Luchtverontreiniging) Normen niet direct gekoppeld aan vergunningen e.d., maar enkel aan de uitvoering van maatregelen die in de plannen staan (= resultaatverplichting op de maatregelen) Normen nutriënten gelden alleen voor waterlichamen. Andere wateren (50% regionale wateren?) alleen indirecte werking. Wordt vervolgd….. (concept AMvB najaar 2007)

16 27 juni 2007 Werknormen nutriënten16 Relatie nutriënten normen - biologie -maatregelen werknorm alg. fys. chem. parameter Biologie op orde? GET geen GET gehaald CD AB niet gehaald D: Voldoet niet aan biologie en nutriënten: generiek beleid afwachten!  C: Voldoet niet aan biologie, maar wel aan norm nutriënten: nadere analyse & maatregelen!  B: Voldoet aan biologie, maar niet aan nutriënten: nadere analyse!  A: Voldoet aan biologie en aan nutriënten: klaar! Komt veel voor! Aanpak nutriënten…?

17 27 juni 2007 Werknormen nutriënten17 Bedankt voor de aandacht!


Download ppt "27 juni 2007 Diederik van der Molen Werknormen nutriënten normen, toepassing, buitenland, AMvB, gevolgen."

Verwante presentaties


Ads door Google