De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst 23 september 2004 Ontwikkelingen Actief Bodembeheer Rijntakken en Maas in 2004 Werken aan uniformiteit en duidelijkheid bij het toepassen van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst 23 september 2004 Ontwikkelingen Actief Bodembeheer Rijntakken en Maas in 2004 Werken aan uniformiteit en duidelijkheid bij het toepassen van."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst 23 september 2004 Ontwikkelingen Actief Bodembeheer Rijntakken en Maas in 2004 Werken aan uniformiteit en duidelijkheid bij het toepassen van de beleidsregels conform ABR en ABM Hilda van de Laar Provincie Gelderland

2 Inhoud presentatie: Inleiding De samenhang tussen ontwikkelingen Toelichting Recente ontwikkelingen/besluiten

3 Samenhang tussen ontwikkelingen (1) - BKK - Vergunningen - Dataset - ……… Landelijke beleidsnotitie Actief Bodembeheer Rivierbed Beleidsregels ABR/ABM Spelregels ABR/ABM Handreiking Afwegingsmethode ABR/ABM Handreiking Grondstromenplan Leidraad Waterbodem- onderzoek in de uiterwaarden Toetsingskader voor vergunningverlening en handhaving Bodembeheersplan op projectniveau Beleidsontwikkeling Implementatiefase Uitvoering beleid op projectniveau Instrumenten Monitoring beleid ABR en ABM

4 Samenhang tussen ontwikkelingen (2)

5 Project Handreikingen Project bestaat uit 2 deelprojecten: Handreiking afwegingsmethoden (incl. KE-afweging) Handreiking grondstromenplan/bodembeheersplan Stand van zaken: Plan van aanpak gereed Nu: opstellen concept-handreikingen Handreiking afwegingsmethoden gereed in december 2004 Handreiking grondstromenplan gereed in januari 2005

6 Recente ontwikkelingen KE-factor voor zowel Maas (factor 10) als Rijntakken (factor 5) wordt verhoogd naar factor 14 Afstemming over definitie ‘maatschappelijk relevant’ in relatie tot ontgrondingsprojecten


Download ppt "Bijeenkomst 23 september 2004 Ontwikkelingen Actief Bodembeheer Rijntakken en Maas in 2004 Werken aan uniformiteit en duidelijkheid bij het toepassen van."

Verwante presentaties


Ads door Google