De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Waterstand- en afvoervoorspelling voor de Nederlandse rivieren van incidentele hoogwatervoorspelling naar continue en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Waterstand- en afvoervoorspelling voor de Nederlandse rivieren van incidentele hoogwatervoorspelling naar continue en."— Transcript van de presentatie:

1 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Waterstand- en afvoervoorspelling voor de Nederlandse rivieren van incidentele hoogwatervoorspelling naar continue en klantgerichte afvoervoorspelling Eric Sprokkereef Rijkswaterstaat Waterdienst Afdeling Crisis Management en Informatievoorziening

2 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Inhoud n De stroomgebieden n Historisch overzicht n FEWS NL n Omgaan met onzekerheden n Plannen voor de toekomt

3 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

4 Karakteristieken

5 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Looptijd hoogwatergolf tot Nederlandse grens uren/heuresdagen/jours

6 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

7

8

9

10

11

12

13 Organisatie voorspelling n Dagelijkse voorspellingen voor de Rijn (365 d/j) n Geen regelmatige voorspellingen voor de Maas n Hoogwatervoorspellingen bij overschrijden van vaste peilen n RWS WD is verantwoordelijk voor voorspellingen op landsgrenzen n Regionale diensten zijn verantwoordelijk voor voorspellingen binnen Nederland n RWS WD publiceert hoogwaterberichten voor heel Nederland

14 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Welke instrumenten gebruikten we in 1995? n tot januari 1999: statistisch model LOBITHW (voor dagelijkse berichtgeving en voor hoogwatervoorspellingen)

15 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Model LOBITHW n statistisch model op basis van meervoudig lineaire regressie n input: waterstanden, afvoeren, gemeten en voorspelde neerslag n output: waterstandvoorspellingen voor Lobith voor de komende 4 dagen

16 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Gewenste nauwkeurigheid voor hoogwatervoorspellingen voor de Rijn te Lobith

17 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Resultaten model LOBITHW tijdens hoogwater 1995

18 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

19 Afspraken Hoogwater Actie Plan n Verlenging van de zichttijd van betrouwbare hoogwatervoorspellingen –met 50% in 2000 –met 100% in 2005 (in vergelijking tot de situatie van 1995)

20 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Waarom een andere aanpak? n Verbetering van het bestaande model leidde niet tot het gewenste resultaat n Verwachte veranderingen in het stroomgebied vragen om een meer fysische manier van modelleren

21 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Ontwikkeling FEWS NL n Begin van het project in 1996 n O.a. gefinancierd door 2 EU frame work projecten n Samenwerking met BfG (D) en FOEN (CH) n Uitbestedingen aan Deltares (Delft Hydraulics) en SMHI

22 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Nieuwe aspecten n Combinatie van hydrologische en hydraulische modellen n Middenlange termijn voorspellingen (4 – 10 dagen) n Gebruik van meerdere weersvoorspellingen n Gebruik van ensemble weersvoorspellingen n Client server / multi user n Rijn en Maas in één applicatie n Simulatie voor het hele stroomgebied n Verbetering door data assimilatie technieken

23 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Waarom continu en automatisch voorspellen? Tijdig opsporen van problemen met datastromen Initiële vochtcondities monitoren Monitoren kwaliteit instrumentarium Continue behoefte aan afvoervoorspellingen

24 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Waarnemingen n Waterstanden van ca. 60 meetpunten n Neerslag en lucht- temperatuur van ca. 700 meetstations Gepland n Metingen van neerslag- radar n Gemeten bodemvocht n Potentiële verdamping

25 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Weersvoorspellingen Numerieke weersvoorspellingen op gridbasis n KNMI-HIRLAM - 48 h zichttijd n DWD-LM2 - 78 h zichttijd n DWD-GME - 174 h zichttijd n ECMWF deterministisch - 240 h zichttijd n ECMWF ensemble - 240 h zichttijd - 51 ensemble leden n COSMO LEPS - 160 h zichttijd - 16 ensemble leden LM2 voorspelling: 09-03-2008 13:00 UTC

26 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Modellen regen -> afvoer Model HBV afvoer -> waterstand Model SOBEK Maas Rijn

27 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Voorspellingsresultaten deterministisch

28 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Voorspellingsresultaten probabilistisch Forecast run at 21-08-2005 06:00 MET

29 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Hoe gaan we om met al deze informatie? n 71 verschillende waterstand-/afvoervoorspellingen n Informatie over de (on)zekerheid van de voorspelling n Maar de spreiding in de ensemble leden kan niet direct worden vertaald naar onzekerheid voor de afvoer n Crisis managers moeten leren om te gaan met onzekerheden Hoe kunnen we het beste gebruik maken van al deze informatie??

30 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Bepaling van onzekerheden ● ● Ensemble voorspellingen moeten worden gecalibreerd ● ● Systematische fouten (bias) kan worden vastgesteld door hindcasts van historische perioden Projecten gepland in 2008

31 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Presentatie van onzekerheden n Betrouwbaarheidsinterval

32 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Presentatie van onzekerheden n Tabel met overschrijding van drempelwaarden

33 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Implementatie van onzekerheden in het proces van voorspellen en waarschuwen n Onzekerheid wordt nu niet expliciet meegenomen in het proces van waarschuwen en preventie n Acties worden geïnitieerd op basis van deterministische voorspellingen n Onzekerheid is een subjectieve inschatting van de voorspeller en degene die het besluit neemt n Probabilistische voorspellingen bevatten expliciete informatie over onzekerheden en risico’s

34 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Hoe zou je gebruik kunnen maken van informatie over onzekerheden? n Definieer drempels in de afvoer (waterstand) met bijbehorende maatregelen in de voorbereidende fase van een hoogwater n Voor elke drempel kunnen kritische waarden worden bepaald door de kosten van het uitvoeren van maatregelen te vergelijken met de potentiële preventie van kosten en leed in het geval van een calamiteit Bijv.: wanneer er 50% kans is dat er schade van 5 miljoen € zal optreden en de kosten van het uitvoeren van preventieve maatregelen bedragen 1 miljoen €, dan moet waarschijnlijk de beslissing worden genomen om deze maatregelen uit te voeren.

35 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Plannen voor FEWS NL n Monitoren van de kwaliteit van de voorspellingen n Modelverbeteringen en data assimilatie technieken n Calibratie van ensemble voorspellingen n Visualisatie van onzekerheden n Implementatie van watertemperatuur voorspelling n Implementatie van inundatiemodel voor uiterwaarden n Koppeling met stoftransportmodellen

36 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 All models are wrong, some are useful [George Box, 1979] Hartelijk dank voor uw aandacht Vragen ???


Download ppt "SIMONA gebruikersdag 2 april 2008 Waterstand- en afvoervoorspelling voor de Nederlandse rivieren van incidentele hoogwatervoorspelling naar continue en."

Verwante presentaties


Ads door Google