De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterstand- en afvoervoorspelling voor de Nederlandse rivieren van incidentele hoogwatervoorspelling naar continue en klantgerichte afvoervoorspelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterstand- en afvoervoorspelling voor de Nederlandse rivieren van incidentele hoogwatervoorspelling naar continue en klantgerichte afvoervoorspelling."— Transcript van de presentatie:

1 Waterstand- en afvoervoorspelling voor de Nederlandse rivieren van incidentele hoogwatervoorspelling naar continue en klantgerichte afvoervoorspelling Eric Sprokkereef Rijkswaterstaat Waterdienst Afdeling Crisis Management en Informatievoorziening SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

2 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008
Inhoud De stroomgebieden Historisch overzicht FEWS NL Omgaan met onzekerheden Plannen voor de toekomt SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

3 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

4 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008
Karakteristieken SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

5 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008
Looptijd hoogwatergolf tot Nederlandse grens uren/heures dagen/jours Relevantie: Nederland/Vlaanderen in de benedenloop van Schelde/Rijn/Maas. Looptijd tot Nederlandse grens: Maas uitgedrukt in uren Rijn uitgedrukt in dagen SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

6 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

7 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

8 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

9 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

10 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

11 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

12 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

13 Organisatie voorspelling
Dagelijkse voorspellingen voor de Rijn (365 d/j) Geen regelmatige voorspellingen voor de Maas Hoogwatervoorspellingen bij overschrijden van vaste peilen RWS WD is verantwoordelijk voor voorspellingen op landsgrenzen Regionale diensten zijn verantwoordelijk voor voorspellingen binnen Nederland RWS WD publiceert hoogwaterberichten voor heel Nederland SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

14 Welke instrumenten gebruikten we in 1995?
tot januari 1999: statistisch model LOBITHW (voor dagelijkse berichtgeving en voor hoogwatervoorspellingen) SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

15 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008
Model LOBITHW statistisch model op basis van meervoudig lineaire regressie input: waterstanden, afvoeren, gemeten en voorspelde neerslag output: waterstandvoorspellingen voor Lobith voor de komende 4 dagen SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

16 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008
Gewenste nauwkeurigheid voor hoogwatervoorspellingen voor de Rijn te Lobith SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

17 Resultaten model LOBITHW tijdens hoogwater 1995
SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

18 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

19 Afspraken Hoogwater Actie Plan
Verlenging van de zichttijd van betrouwbare hoogwatervoorspellingen met 50% in 2000 met 100% in 2005 (in vergelijking tot de situatie van 1995) SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

20 Waarom een andere aanpak?
Verbetering van het bestaande model leidde niet tot het gewenste resultaat Verwachte veranderingen in het stroomgebied vragen om een meer fysische manier van modelleren SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

21 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008
Ontwikkeling FEWS NL Begin van het project in 1996 O.a. gefinancierd door 2 EU frame work projecten Samenwerking met BfG (D) en FOEN (CH) Uitbestedingen aan Deltares (Delft Hydraulics) en SMHI SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

22 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008
Nieuwe aspecten Combinatie van hydrologische en hydraulische modellen Middenlange termijn voorspellingen (4 – 10 dagen) Gebruik van meerdere weersvoorspellingen Gebruik van ensemble weersvoorspellingen Client server / multi user Rijn en Maas in één applicatie Simulatie voor het hele stroomgebied Verbetering door data assimilatie technieken SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

23 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008
Waarom continu en automatisch voorspellen? Tijdig opsporen van problemen met datastromen Initiële vochtcondities monitoren Monitoren kwaliteit instrumentarium Continue behoefte aan afvoervoorspellingen Pleidooi voor continue en autormatische voorspelling Natuurlijk blijft opbouw van expertise belangrijk! (van automatische piloot op handbediening) SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

24 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008
Waarnemingen Waterstanden van ca. 60 meetpunten Neerslag en lucht-temperatuur van ca. 700 meetstations Gepland Metingen van neerslag-radar Gemeten bodemvocht Potentiële verdamping SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

25 Weersvoorspellingen Numerieke weersvoorspellingen op gridbasis
KNMI-HIRLAM h zichttijd DWD-LM h zichttijd DWD-GME h zichttijd ECMWF deterministisch h zichttijd ECMWF ensemble - 240 h zichttijd - 51 ensemble leden COSMO LEPS - 160 h zichttijd - 16 ensemble leden LM2 voorspelling: :00 UTC SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

26 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008
Modellen regen -> afvoer Model HBV afvoer -> waterstand Model SOBEK Maas Rijn SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

27 Voorspellingsresultaten deterministisch
SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

28 Voorspellingsresultaten probabilistisch
Forecast run at :00 MET SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

29 Hoe gaan we om met al deze informatie?
71 verschillende waterstand-/afvoervoorspellingen Informatie over de (on)zekerheid van de voorspelling Maar de spreiding in de ensemble leden kan niet direct worden vertaald naar onzekerheid voor de afvoer Crisis managers moeten leren om te gaan met onzekerheden Hoe kunnen we het beste gebruik maken van al deze informatie?? SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

30 Bepaling van onzekerheden
Ensemble voorspellingen moeten worden gecalibreerd Systematische fouten (bias) kan worden vastgesteld door hindcasts van historische perioden Projecten gepland in 2008 Resultaten uit voorstudie Dit leidt tot snellere doorvoer van benodigde verbeteringen en daarmee tot een sterke verhoging van de technische en inhoudelijke betrouwbaarheid van het waterstandsvoorspelsysteem. Hierbij blijven de betreffende organisaties verantwoordelijk voor hun eigen modellen en interpretaties. SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

31 Presentatie van onzekerheden
Betrouwbaarheidsinterval SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

32 Presentatie van onzekerheden
Tabel met overschrijding van drempelwaarden SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

33 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008
Implementatie van onzekerheden in het proces van voorspellen en waarschuwen Onzekerheid wordt nu niet expliciet meegenomen in het proces van waarschuwen en preventie Acties worden geïnitieerd op basis van deterministische voorspellingen Onzekerheid is een subjectieve inschatting van de voorspeller en degene die het besluit neemt Probabilistische voorspellingen bevatten expliciete informatie over onzekerheden en risico’s SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

34 Hoe zou je gebruik kunnen maken van informatie over onzekerheden?
Definieer drempels in de afvoer (waterstand) met bijbehorende maatregelen in de voorbereidende fase van een hoogwater Voor elke drempel kunnen kritische waarden worden bepaald door de kosten van het uitvoeren van maatregelen te vergelijken met de potentiële preventie van kosten en leed in het geval van een calamiteit Bijv.: wanneer er 50% kans is dat er schade van 5 miljoen € zal optreden en de kosten van het uitvoeren van preventieve maatregelen bedragen 1 miljoen €, dan moet waarschijnlijk de beslissing worden genomen om deze maatregelen uit te voeren. SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

35 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008
Plannen voor FEWS NL Monitoren van de kwaliteit van de voorspellingen Modelverbeteringen en data assimilatie technieken Calibratie van ensemble voorspellingen Visualisatie van onzekerheden Implementatie van watertemperatuur voorspelling Implementatie van inundatiemodel voor uiterwaarden Koppeling met stoftransportmodellen SIMONA gebruikersdag 2 april 2008

36 SIMONA gebruikersdag 2 april 2008
All models are wrong, some are useful [George Box, 1979] Hartelijk dank voor uw aandacht Vragen ??? SIMONA gebruikersdag 2 april 2008


Download ppt "Waterstand- en afvoervoorspelling voor de Nederlandse rivieren van incidentele hoogwatervoorspelling naar continue en klantgerichte afvoervoorspelling."

Verwante presentaties


Ads door Google