De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

September/november 2004 Introductie wab*info Wab*info: waterbodeminfo op maat Introductie presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "September/november 2004 Introductie wab*info Wab*info: waterbodeminfo op maat Introductie presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 september/november 2004 Introductie wab*info Wab*info: waterbodeminfo op maat Introductie presentatie

2 september/november 2004 Introductie wab*info2 Waterbodeminfo? Kwaliteit waterbodem en baggerspecie Bodemligging Hoeveelheden waterbodem/baggerspecie Bestemmingen baggerspecie Coördinaten, geometrie Project (administratieve) data Managementinformatie

3 september/november 2004 Introductie wab*info3 Vraag en aanbod

4 september/november 2004 Introductie wab*info4 Inhoud Probleem- en doelstelling van Wab*info Wat is Wab*info? Waarom Wab*info? Voor wie bedoeld? Demonstratie van het Ontwerp Planning en aanpak 2005 Betekenis voor regionale directies Discussie

5 september/november 2004 Introductie wab*info5 Probleemstelling Nazca Oaseview Slib-bestand iBever Depotregistratie ‘Excel’ Waboos Oslo Zanddatabank Lawamap Boormanager Prospect Invoermodule Globis Donar WADI !?

6 september/november 2004 Introductie wab*info6 Probleemstelling (bron: inventarisatierapport 2003) Ontbreken van RWS-breed structureel en eenduidig gegevensopslag en -beheer; Ontbreken van coördinatie met betrekking tot de uitwisseling van waterbodemgegevens; Ontbreken van integratie tussen informatie benodigd voor beleidsprocessen en gegevens benodigd voor uitvoeringsprocessen.

7 september/november 2004 Introductie wab*info7 Doelstelling Wab*info “Het realiseren van een algemeen aanvaarde, systematische, uniforme, transparante en efficiënte informatievoorziening voor waterbodemgerelateerde werkprocessen”.

8 september/november 2004 Introductie wab*info8 Wat is Wab*info? Een informatiesysteem, ontworpen voor het beheren en ontsluiten van waterbodemprojecten en –gegevens

9 september/november 2004 Introductie wab*info9 Wat is Wab*info? Overzicht kaartlagen Sluiten Projecten Monsters Partijen Topografische ondergrond Hectometerpunten Boringen Beheren project OnderdelenBijlagenContactpersonenWatersysteemFunctiesAlgemeen Kanaal door Walcheren en Arnekanaal NieuwVerwijderen _Projectcluster_4 Projectcluster: Kanaal door Walcheren en Arnekanaal Projectnaam: 92 Projectcode: Waterkeren en Waterbeheren - Aanleg Deelprogramma: - Artikelonderdeel: Rijkswaterstaat directie Zeeland Instantie: Sanering Hoofddoel: Planstudie Projectfase: - Uitvoeringsurgentie: Sanering van waterbodems ivm overdracht aan provincie. Projectomschrijving: AnnulerenOK

10 september/november 2004 Introductie wab*info10 Wat is Wab*info? RWS-brede standaard gekoppeld aan WADI en GeoServices Insteek projectgericht Bedoeld als krachtig hulpmiddel bij saneren van waterbodems, beheer en onderhoud van vaarwegen en het Tienjarenscenario Een informatiesysteem, ontworpen voor het beheren en ontsluiten van waterbodemprojecten en –gegevens

11 september/november 2004 Introductie wab*info11 Basisinformatie (metingen) Bewerkte en proces informatie Beleidsinformatie Informatiepyramide Detailniveau Aggregatieniveau Hoeveelheid gegevens

12 september/november 2004 Introductie wab*info12 Basisinformatie (metingen) Detailniveau Aggregatieniveau Bewerkte en proces informatie Beleidsinformatie Wab*info WADI Informatiepyramide - plaats Wab*info en WADI Hoeveelheid gegevens

13 september/november 2004 Introductie wab*info13 Waarom Wab*info? Behoefte RD’s om eigen situatie te verbeteren: kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid data moet beter Vraag HK, dgW en VROM vaak via SD om landelijke overzichten Vragen derden Koppeling regionale aan landelijke behoefte Inventarisatie in opdracht van DZH

14 september/november 2004 Introductie wab*info14 Voor wie bedoeld? Gegevensbeheerders/Informatievoorziening Gegevensinwinners/-verwerkers Beleidsmedewerkers Beheerders vaarwegen Aanleg nieuwe werken/planstudie Uitvoerders baggerwerken

15 september/november 2004 Introductie wab*info15 Vraag AanbodVraag Aanbod AFSTEMMING Rode draad is afstemming vraag en aanbod Wab*info Gebruiker Wab*info

16 september/november 2004 Introductie wab*info16 Demonstratie van het Ontwerp

17 september/november 2004 Introductie wab*info17 Planning 2005 Maken van (centrale) afspraken over beheer waterbodemdata en –informatie binnen RWS Voorbereiding databeheer bij RD’s Afstemming ontwikkeling Tienjarenscenario monitoringssysteem Bouw Wab*info versie 1.0

18 september/november 2004 Introductie wab*info18 Aanpak (1) WADI zorgt ervoor dat Wab*info- meetgegevens integraal in het nieuwe opslagsysteem WADI past Voor alle andere relevante waterbodem- en baggerspeciegegevens maakt Wab*info een database waar elke directie zijn eigen afgeschermde plek krijgt Gegevens uit bestaande applicaties zoals bijv. Nazca, Boormanager en iBever worden omgezet naar Wab*info dan wel uitgewisseld

19 september/november 2004 Introductie wab*info19 Aanpak (2) Wab*info werkt dit vooralsnog uit voor de taakvelden waterbodemsanering, beheer en onderhoud van vaarwegen en het Tienjarenscenario waterbodems Verwacht wordt zodoende 80-90% van de totale waterbodemgegevensbehoefte te dekken

20 september/november 2004 Introductie wab*info20 Organisatie Goedkeuring DT-RWS HK is (beoogd) financier Begeleidingscommissie RD’s/SD’s (test)Sessies met medewerkers RD’s Projectteam incl. extern ICT-bedrijf

21 september/november 2004 Introductie wab*info21 Betekenis voor regionale directies Altijd actuele gegevens en informatie beschikbaar voor allen daartoe gemachtigd Geen communicatieproblemen meer tussen diverse applicaties Diverse verzoeken om informatie (Tienjarenscenario, saneringsprogramma, landsdekkend beeld enz.) kunnen snel en efficiënt worden beantwoord Geen dubbel werk meer daar alle informatie ontsloten is (mits achterstand wordt verwerkt)

22 september/november 2004 Introductie wab*info22 Wat vraagt dit van regionale directies Inhoudelijke betrokkenheid bij ontwerp Eenmalige inzet voor testen Eenmalige inzet voor inlopen achterstallig gegevensbeheer Bezinning over de organisatie van gegevensstromen (gegevensbeheer) en de aansluiting van vraag en aanbod


Download ppt "September/november 2004 Introductie wab*info Wab*info: waterbodeminfo op maat Introductie presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google