De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-Team 2003 Het van innovatie Gemeente Dordrecht Henk Wesseling & Mark Voogd PMO Amsterdam 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-Team 2003 Het van innovatie Gemeente Dordrecht Henk Wesseling & Mark Voogd PMO Amsterdam 2003."— Transcript van de presentatie:

1 E-Team 2003 Het M@nagen van innovatie Gemeente Dordrecht Henk Wesseling & Mark Voogd PMO Amsterdam 2003

2 E-Team 2003 Inhoud presentatie Proces Probleemgebieden E-Government programma Innovatie in brede zin Proces

3 E-Team 2003 Verkokerde organisatie (ook intern!) Klant Product Front Back-office Systemen Processen Personen Autonomie, meervoudige registraties, het zelfde gegeven!, output? Informatievoorziening?

4 E-Team 2003 Kwaliteit dienstverlening? Backoffice Post Fax E-Mail/ webform Balie Telefoon Geen frontoffice! ?

5 E-Team 2003 (Keten)Informatie Actor Klant Informatie t.b.v. handhaving, veiligheid, zorg etc Informatie t.b.v. Dienstverlening Informatie t.b.v. Efficiency ICT Keteninnovatie/ keteninformatisering? KVK Gem dordt Belasting

6 E-Team 2003 Voorbeeld medewerkers registratie De indiensttreding van een nieuwe medewerker Verschillende formulieren Meerdere balies ( met beperkte openingstijden ) Verschillende doorlooptijden (keten) Elke keer weer hetzelfde gegeven! Navraag naar de afhandel status Geen informatie van “mijn“ gegevens Smoelenboek niet beschikbaar en actueel Organogram niet beschikbaar en actueel Externe medewerkers?

7 E-Team 2003

8 Status álle vragen

9 E-Team 2003 Mid-office toepassing IPS

10 E-Team 2003

11

12

13 Oplossing: Midoffice Eén loket voor burgers Eén loket voor medewerkers

14 E-Team 2003 Resultaten E-Loket Dordrecht Website www.dordrecht.nlwww.dordrecht.nl Bestuurlijke informatie (SMS en E-Mail) Intern toegepast E-Loket Veel experimenten (o.a. interactieve beleidsvorming) Nieuwe projecten momenteel Geo als onderdeel van de dienstverlening –Basisregistraties op orde Papier P@ssé E-Loket II (o.a bedrijvenloket en integratie) Intranet portal

15 E-Team 2003 KSF’s Multidisciplinaire teams Van “buiten naar binnen” Werken onder architectuur Programmasturing Sponsor op hoog niveau Kwaliteit van experts Benchmarks Netwerken

16 E-Team 2003 Ervaringen vanuit de TOP Verkokerde ICT Organisatie (ook Informatie Management) Geen urgentie besef (digibeten) Geen plan Grote achterstand Enthousiasme en deskundigheid Ruim in de middelen Ruimte voor ambitie

17 E-Team 2003 Wat hebben we gedaan Bestuurlijke vernieuwing Verbonden met wel urgentie! Kick off meeting en bewustwording Besluitvorming, vergaande consequenties? Niet verkokerd proces Innovator en bescherming Resultaten als bewijs

18 E-Team 2003 Verbreding “ Een spannend besluit” Ruim 18 miljoen bezuinigen en… onverminderd investeren in de stad Geen takenreductie maar innovatie 100 fte (netto) inkrimpen Investeren in innovatie / organisatie Dekking tijdelijke tekorten / reserves “Linksom of rechtsom”

19 E-Team 2003 Waarom loopt iedereen (1) Urgentiebesef Oogst van voorgaand OO-traject Resultaatgerichte structuur Inspirerend perspectief Bindend Proces met: - win – win – effecten / elementen - Strategische uitwerking en communicatie Winnende coalitie

20 E-Team 2003 Waarom loopt iedereen (2) Ambities Fortuyn en Burgers Positie in rangorde (Analyse Nyfer) Bezuinigingen Urgentie

21 E-Team 2003 Verwachtingen KetenOrganisatie Formule De redenering: “Het wybertje”

22 E-Team 2003 De Innovatiethema’s Ketenarrangementen Rolverandering in de keten Schaalverandering efficiencywinst door schaalverandering Dienstverlening Verwachtingen(management) >> Dienstverlening(sconcept) Actiegerichte organisatie Versterking resultaat,- en uitvoeringsgerichtheid Shared Services Bundeling en standaardisatie (interne) dienstverlening

23 E-Team 2003 De pijlers HRM Flexibilisering organisatie Leiderschapsontwikkeling Mobiliteit, Pop’s, algemene dienst Een sterk “vangnet” ICT Herontwerpen bedrijfsprocessen E-government / E-dienstverlening Huisvesting Een inspirerende werkomgeving Een flexibel huisvestingsconcept Tele/thuis/flex

24 E-Team 2003 EINDE Meer informatie op: www.dordrecht.nl/E-Government


Download ppt "E-Team 2003 Het van innovatie Gemeente Dordrecht Henk Wesseling & Mark Voogd PMO Amsterdam 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google