De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-Government Dordrecht Hans Visser, Projectleider E-Loket Mark Voogd Informatieadviseur/ Projectmanager E-Government Sector publieksdiensten, 17 december.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-Government Dordrecht Hans Visser, Projectleider E-Loket Mark Voogd Informatieadviseur/ Projectmanager E-Government Sector publieksdiensten, 17 december."— Transcript van de presentatie:

1 E-Government Dordrecht Hans Visser, Projectleider E-Loket Mark Voogd Informatieadviseur/ Projectmanager E-Government Sector publieksdiensten, 17 december 2002

2 Inleiding Doel(en) van de presentatie –Bewustwording E-Government –Bespreken globale aanpak 2003 (met name E-Loket) –Sturing en Samenwerking E-Team en Sector publiek

3 Wat is eigenlijk het probleem? De maatschappij verandert, Dordrecht een moderne organisatie? Zijn we een betrouwbare, beschikbare, transparante, vraaggerichte, efficiënte en effectieve overheidsorganisatie? ICT als enabler, voldoende benut?

4 Contactmoment Maart 2001 Sept 2001 Sept 2002 Start E-Gov I projectorganisatie Bewustwording Bestuur en SMT Projectdefinitie fase II, in MJB conferentie en AD Gereed fase I, overdracht naar beheer Okt – november 2002 Start fase II Aug 2002 College besluit Speerpunt, Voor kwaliteit is E Nov 2002 Bespreking Sectordirectie Fase II Jan 2003 Op weg naar een volwaardige E-Gemeente, 2005? NU

5 1 Inleiding 2 E-Government 2001 – 2002 (Stand van zaken) 3 Strategische visie op E-Government 4 Planning 2003 (Uitbreiding E-Loket en E-government II) 5 Sturing E-Government Concern 6 Doelstelling Sector publiek 7 Relaties andere ICT projecten 8 Doorlooptijd intakes 9 Vragen/ discussie/ vervolg INHOUD

6 Stand van zaken sector publiek

7 Visie op E-Government Vraaggerichte dienstverlening en ketenintegratie Mid-office en webdiensten

8 Oude (huidige)situatie Aanbod gericht! Klant Product Front Back-office Systemen Processen Personen Meervoudige registraties, het zelfde gegeven!

9 Ontwikkeling Elektronische dienstverlening

10 Mid-office nieuwe structuur Front-office Back-office MID-OFFICE DWH Webservices

11 Rol E-Team (informatiemanagement) Zorgdragen voor een strategisch toepasbare infrastructuur/ architectuur. De voorbeelden, producten en diensten worden gebruikt voor de ontwikkeling van gestandaardiseerde, schaalbare toepassingen. Ondersteuning bij de invoering van toepassingen vanuit een klantbenadering (advies en uitvoering)

12 E-Government fase II Wat gaan we doen? Wat past in de lijn van de ontwikkeling?

13 Mid-office theoriestudie en kwaliteitskader Geografische informatie kwaliteit v/dadministratieve gegevens, ondersteuning dienstverlening d.m.v. geografische kaarten DCM (document en contentmanagement) Doc. Registratie, Doc. database, Doc.management Workflowmanagement Intranet portals, gebruiksvriendelijkheid, webwerken, telewerken, flexplekken, managementinformatie! E-loket integratie verticaal-horizontaal, bekendheid, Proactieve- dienstverlening, beschikbaarheid

14 Samenwerken vanuit een vraaggerichte benadering Projectorganisatie E-Government II –Werknemers (intern – extern) Beheer nieuwe systemen tijdens projecttermijn ook in het E-Team! Stuurgroep onder leiding van AD Rol van de sectordirectie –Jaarplan onderdeel E-Government –Marap onderdeel E-Government –Actieve bijdrage (meedenken) –Werknemers toewijzen aan de projecten –Sturing naar vraaggericht werken –Herverdeling van resources! (efficiency)

15

16 Aanpak Sector publiek (2 sporen) Uitbreiding E-Loket (transactie) op basis van voorstel “structureel beheer en verdere uitbreiding E-Loket” Ontwikkeling; –Identificatie bedrijven, –Bereikbaarheid en gebruik E-Loket –Pro-actieve dienstverlening –Integratie back-office –Voorbereiding op E-vraaggerichte dienstverlening (OLD2002)

17 Uitbreiding E-Loket Minimaal 100 Extra webformulieren concern –Sector publiek (??) per afdeling (??) Hoe?: o.b.v. Checklist E-Team Wie?: Afdelingen i.s.m. E-Team Sturing?: Sector MT Definitie/ planning?: 1 februari 2003 Realisatie?: 31 december 2003 Een 8 voor interne klanttevredenheid (medewerkers, webwerkers) Hoe?: intranetonderzoek (webformulieren) Wie?: E-Team i.s.m. SGB Wanneer gereed 31-12-2003 60% bekendheid in de stad Hoe: Gebruik bestaande kanalen (bestaande formulieren en folders, Wie?: Afdelingen i.s.m. E-Team Doorlopend Ook ontwikkeling communicatie algemeen Een 7 voor externe klanttevredenheid Hoe?: Servicemeter en Panelonderzoek Eind 2 e kwartaal, eind 4e kwartaal, 1e kwartaal 2004 Wie?: E-Team en SGB

18 Ontwikkeling –Identificatie bedrijven (op basis van PIN procedure GBA) Wie?: BEL, BUZA en E-Team –Eerste opzet bedrijvenloket (portal op dordrecht.nl), inventarisatie externe partijen (keten) Wie?: Afdelingshoofden i.s.m. E-team Afhankelijkheid van externen (o.a.KvK) Subsidie mogelijkheden (provincie) PKI experiment ondernemers (E-Team i.s.m. lijn)

19 Ontwikkeling Bereikbaarheid en gebruik E-Loket –Campagne E-Loket (1e kwartaal 2003) Wie?: E-Team i.s.m. VEB en afdelingshoofden (verspreiding) –Internetzuilen onderzoek (februari 2003) Wie?: E-team (en SGB) Eventuele realisatie op basis van rapport SGB gereed eind 2003 –Internetcorner stadswinkel Wie?: E-Team i.s.m. coördinatie stadswinkel en ID

20 Ontwikkeling Pro-actieve dienstverlening Voorbeeld = BUZA (paspoorten en rijbewijzen) Wie?: afdelingshoofden doen een voorstel op basis van ondersteuning en advies E-team (checklist) Denk aan verlenging vergunningen (OOV) Afdelingen doen een voorstel 1e kwartaal 2003 Realisatie eind 2003 (E-Team i.s.m. afdelingen) Streven = 25% van de mogelijkheden in 2003

21 Ontwikkeling Integratie Back-office Maatwerk bij grote winst (bv uittreksel GBA) –Wie?: afdelingen doen voorstel op basis van checklist E-Team –Planning gereed 1e kwartaal 2003 –Realisatie eind 2003 Afhankelijkheid Centric, push d.m.v. Verkoop WIS en bijdrage aan GFO-Zaken –Realisatie = nog onduidelijk

22 Vraaggerichte dienstverlening Als vervolg op OLD 2002 Voorstel –Bewustwording patroonherkenning (cultuur) –Inventariseren en bespreken procesafhankelijkheden op basis van concrete voorbeelden (workshop’s) –Afdelingen nemen het initiatief en geven het voorbeeld! –WIS als leidraad (thema’s en gebeurtenissen) –Aanpassing AO (over de grenzen heen, maar wel op hoofdlijnen) –Ook is.m. andere sectoren (bv. kapvergunning) Basisregistratie personen en bedrijven (mid-office)! 2004 verticale integratie en CRM?

23 Relaties andere E-Government projecten Mid-office/ GIS BEL, SO en VG als voorbeeld (externe projectleiding) Inventarisatie 2e helft 2003 –OOV (vergunningen) –PBW WIJKEN (voorzieningen) –SGB (Sociografisch onderzoek?) –WIJKTAKEN (meldingen?) –Bouwen en Wonen (vergunningen) Document en contentmanagement (DCM) –Digitaliseren 5 kritische bedrijfsprocessen Concern (OOV?) –Relatie JUDOC! –Definitiefase 1e kwartaal 2003 (externe projectleiding)

24 Ten slotte……. de doorlooptijd van intakes Dynamische webpagina’s (Management informatie) Bespreken in de MARAP Omgaan met normoverschrijding (signaleert E-Team aan directie?) (bespreking in MT-overleg?) E-Afdeling v/d maand = geen overschrijdingen

25 EIND


Download ppt "E-Government Dordrecht Hans Visser, Projectleider E-Loket Mark Voogd Informatieadviseur/ Projectmanager E-Government Sector publieksdiensten, 17 december."

Verwante presentaties


Ads door Google