De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-Government Dordrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-Government Dordrecht"— Transcript van de presentatie:

1 E-Government Dordrecht
Hans Visser, Projectleider E-Loket Mark Voogd Informatieadviseur/ Projectmanager E-Government Sector publieksdiensten, 17 december 2002

2 Inleiding Doel(en) van de presentatie Bewustwording E-Government
Bespreken globale aanpak 2003 (met name E-Loket) Sturing en Samenwerking E-Team en Sector publiek

3 Wat is eigenlijk het probleem?
De maatschappij verandert, Dordrecht een moderne organisatie? Zijn we een betrouwbare, beschikbare, transparante, vraaggerichte, efficiënte en effectieve overheidsorganisatie? ICT als enabler, voldoende benut?

4 Op weg naar een volwaardige E-Gemeente, 2005?
Contactmoment Projectdefinitie fase II, in MJB conferentie en AD Bespreking Sectordirectie Fase II College besluit Speerpunt , Voor kwaliteit is E overdracht naar beheer Gereed fase I, Bewustwording Bestuur en SMT Start fase II projectorganisatie Start E-Gov I Jan 2003 Nov 2002 Sept 2002 Okt – november 2002 Aug 2002 Sept 2001 NU Maart 2001 Op weg naar een volwaardige E-Gemeente, 2005?

5 INHOUD 1 Inleiding 2 E-Government 2001 – 2002 (Stand van zaken)
3 Strategische visie op E-Government 4 Planning 2003 (Uitbreiding E-Loket en E-government II) 5 Sturing E-Government Concern 6 Doelstelling Sector publiek 7 Relaties andere ICT projecten 8 Doorlooptijd intakes 9 Vragen/ discussie/ vervolg

6 Stand van zaken sector publiek

7 Visie op E-Government Vraaggerichte dienstverlening en ketenintegratie
Mid-office en webdiensten

8 Oude (huidige)situatie Aanbod gericht!
Klant Product Front Systemen Processen Personen Back-office Meervoudige registraties, het zelfde gegeven!

9 Ontwikkeling Elektronische dienstverlening

10 Mid-office nieuwe structuur
Front-office MID-OFFICE Webservices DWH Back-office

11 Rol E-Team (informatiemanagement)
Zorgdragen voor een strategisch toepasbare infrastructuur/ architectuur. De voorbeelden, producten en diensten worden gebruikt voor de ontwikkeling van gestandaardiseerde, schaalbare toepassingen. Ondersteuning bij de invoering van toepassingen vanuit een klantbenadering (advies en uitvoering)

12 Wat gaan we doen? E-Government fase II
Wat past in de lijn van de ontwikkeling?

13 Mid-office. theoriestudie en kwaliteitskader. Geografische informatie
Mid-office theoriestudie en kwaliteitskader Geografische informatie kwaliteit v/d administratieve gegevens, ondersteuning dienstverlening d.m.v. geografische kaarten DCM (document en contentmanagement) Doc. Registratie, Doc. database, Doc.management Workflowmanagement Intranet portals, gebruiksvriendelijkheid, webwerken, telewerken, flexplekken, managementinformatie! E-loket integratie verticaal-horizontaal, bekendheid, Proactieve- dienstverlening, beschikbaarheid

14 Samenwerken vanuit een vraaggerichte benadering
Projectorganisatie E-Government II Werknemers (intern – extern) Beheer nieuwe systemen tijdens projecttermijn ook in het E-Team! Stuurgroep onder leiding van AD Rol van de sectordirectie Jaarplan onderdeel E-Government Marap onderdeel E-Government Actieve bijdrage (meedenken) Werknemers toewijzen aan de projecten Sturing naar vraaggericht werken Herverdeling van resources! (efficiency)

15

16 Aanpak Sector publiek (2 sporen)
Uitbreiding E-Loket (transactie) op basis van voorstel “structureel beheer en verdere uitbreiding E-Loket” Ontwikkeling; Identificatie bedrijven, Bereikbaarheid en gebruik E-Loket Pro-actieve dienstverlening Integratie back-office Voorbereiding op E-vraaggerichte dienstverlening (OLD2002)

17 Uitbreiding E-Loket Minimaal 100 Extra webformulieren concern
Sector publiek (??) per afdeling (??) Hoe?: o.b.v. Checklist E-Team Wie?: Afdelingen i.s.m. E-Team Sturing?: Sector MT Definitie/ planning?: 1 februari 2003 Realisatie?: 31 december 2003 Een 8 voor interne klanttevredenheid (medewerkers, webwerkers) Hoe?: intranetonderzoek (webformulieren) Wie?: E-Team i.s.m. SGB Wanneer gereed 60% bekendheid in de stad Hoe: Gebruik bestaande kanalen (bestaande formulieren en folders, Doorlopend Ook ontwikkeling communicatie algemeen Een 7 voor externe klanttevredenheid Hoe?: Servicemeter en Panelonderzoek Eind 2 e kwartaal, eind 4e kwartaal, 1e kwartaal 2004 Wie?: E-Team en SGB

18 Ontwikkeling Identificatie bedrijven (op basis van PIN procedure GBA)
Wie?: BEL, BUZA en E-Team Eerste opzet bedrijvenloket (portal op dordrecht.nl), inventarisatie externe partijen (keten) Wie?: Afdelingshoofden i.s.m. E-team Afhankelijkheid van externen (o.a.KvK) Subsidie mogelijkheden (provincie) PKI experiment ondernemers (E-Team i.s.m. lijn)

19 Ontwikkeling Bereikbaarheid en gebruik E-Loket
Campagne E-Loket (1e kwartaal 2003) Wie?: E-Team i.s.m. VEB en afdelingshoofden (verspreiding) Internetzuilen onderzoek (februari 2003) Wie?: E-team (en SGB) Eventuele realisatie op basis van rapport SGB gereed eind 2003 Internetcorner stadswinkel Wie?: E-Team i.s.m. coördinatie stadswinkel en ID

20 Ontwikkeling Pro-actieve dienstverlening
Voorbeeld = BUZA (paspoorten en rijbewijzen) Wie?: afdelingshoofden doen een voorstel op basis van ondersteuning en advies E-team (checklist) Denk aan verlenging vergunningen (OOV) Afdelingen doen een voorstel 1e kwartaal 2003 Realisatie eind 2003 (E-Team i.s.m. afdelingen) Streven = 25% van de mogelijkheden in 2003

21 Ontwikkeling Integratie Back-office
Maatwerk bij grote winst (bv uittreksel GBA) Wie?: afdelingen doen voorstel op basis van checklist E-Team Planning gereed 1e kwartaal 2003 Realisatie eind 2003 Afhankelijkheid Centric, push d.m.v. Verkoop WIS en bijdrage aan GFO-Zaken Realisatie = nog onduidelijk

22 Vraaggerichte dienstverlening
Als vervolg op OLD 2002 Voorstel Bewustwording patroonherkenning (cultuur) Inventariseren en bespreken procesafhankelijkheden op basis van concrete voorbeelden (workshop’s) Afdelingen nemen het initiatief en geven het voorbeeld! WIS als leidraad (thema’s en gebeurtenissen) Aanpassing AO (over de grenzen heen, maar wel op hoofdlijnen) Ook is.m. andere sectoren (bv. kapvergunning) Basisregistratie personen en bedrijven (mid-office)! 2004 verticale integratie en CRM?

23 Relaties andere E-Government projecten
Mid-office/ GIS BEL, SO en VG als voorbeeld (externe projectleiding) Inventarisatie 2e helft 2003 OOV (vergunningen) PBW WIJKEN (voorzieningen) SGB (Sociografisch onderzoek?) WIJKTAKEN (meldingen?) Bouwen en Wonen (vergunningen) Document en contentmanagement (DCM) Digitaliseren 5 kritische bedrijfsprocessen Concern (OOV?) Relatie JUDOC! Definitiefase 1e kwartaal 2003 (externe projectleiding)

24 Ten slotte……. de doorlooptijd van intakes
Dynamische webpagina’s (Management informatie) Bespreken in de MARAP Omgaan met normoverschrijding (signaleert E-Team aan directie?) (bespreking in MT-overleg?) E-Afdeling v/d maand = geen overschrijdingen

25 EIND


Download ppt "E-Government Dordrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google