De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Martin Eikenboom, ICTU/Advies Overheid.nl Projectleider vergunningen en dec. regelgeving op Internet Actieve openbaarheid Naar een gelijkwaardiger verhouding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Martin Eikenboom, ICTU/Advies Overheid.nl Projectleider vergunningen en dec. regelgeving op Internet Actieve openbaarheid Naar een gelijkwaardiger verhouding."— Transcript van de presentatie:

1 Martin Eikenboom, ICTU/Advies Overheid.nl Projectleider vergunningen en dec. regelgeving op Internet Actieve openbaarheid Naar een gelijkwaardiger verhouding tussen Burger en overheid (Cie Wallage)

2 Kabinetsbeleid Andere Overheid Meer informatie beschikbaar Vindbaarheid en samenhang van informatie en diensten Gebruikersperspectief centraal Politieke context

3 Transparantie: waarom? Democratisch belang Belang van bedrijfsvoering Economisch belang Betere dienstverlening

4 De projecten Decentrale regelgeving Vergunningen Bekendmakingen Samenwerkende catalogi Overheidsbrede zoekmachine

5 Ontwikkelingen in wetgeving ■ Officiële publicaties langs elektronische weg (Bekendmakingswet) ■ verplichte internetpublicatie van lokale geconsolideerde verordeningen (Gem.wet) ■ Verplichte internetpublicatie van de omgevingsvergunning (Wabo) ■ Verdrag van Aarhus (Wob): actieve openbaarheid van milieu-informatie ■ Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

6 Beleidsmatige ontwikkelingen ■ Voorontw. Wet openbaarheid overheidsinformatie. ■ Bepaalde besluiten ■ Adviezen ■ Convenanten ■ Oordelen over klachten ■ Gerechtelijke uitspraken ■ Beleidskader BZK:ca 15 informatiedomeinen actief openbaar (waaronder genoemde transparantieprojecten)

7 Vragen? T06-538 60 395 Emartin.eikenboom@ictu.nlmartin.eikenboom@ictu.nl Iwww.overheid.nl en www.advies.overheid.nlwww.overheid.nlwww.advies.overheid.nl


Download ppt "Martin Eikenboom, ICTU/Advies Overheid.nl Projectleider vergunningen en dec. regelgeving op Internet Actieve openbaarheid Naar een gelijkwaardiger verhouding."

Verwante presentaties


Ads door Google