De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Martin Eikenboom, ICTU/Advies Overheid.nl

Verwante presentaties


Presentatie over: "Martin Eikenboom, ICTU/Advies Overheid.nl"— Transcript van de presentatie:

1 Actieve openbaarheid Naar een gelijkwaardiger verhouding tussen Burger en overheid (Cie Wallage)
Martin Eikenboom, ICTU/Advies Overheid.nl Projectleider vergunningen en dec. regelgeving op Internet

2 Politieke context Kabinetsbeleid Andere Overheid
Meer informatie beschikbaar Vindbaarheid en samenhang van informatie en diensten Gebruikersperspectief centraal

3 Transparantie: waarom?
Democratisch belang Belang van bedrijfsvoering Economisch belang Betere dienstverlening

4 De projecten Decentrale regelgeving Vergunningen Bekendmakingen
Samenwerkende catalogi Overheidsbrede zoekmachine

5 Ontwikkelingen in wetgeving
Officiële publicaties langs elektronische weg (Bekendmakingswet) verplichte internetpublicatie van lokale geconsolideerde verordeningen (Gem.wet) Verplichte internetpublicatie van de omgevingsvergunning (Wabo) Verdrag van Aarhus (Wob): actieve openbaarheid van milieu-informatie Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

6 Beleidsmatige ontwikkelingen
Voorontw. Wet openbaarheid overheidsinformatie. Bepaalde besluiten Adviezen Convenanten Oordelen over klachten Gerechtelijke uitspraken Beleidskader BZK:ca 15 informatiedomeinen actief openbaar (waaronder genoemde transparantieprojecten)

7 Vragen? T 06-538 60 395 E martin.eikenboom@ictu.nl
I en


Download ppt "Martin Eikenboom, ICTU/Advies Overheid.nl"

Verwante presentaties


Ads door Google