De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaam Inkopen Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaam Inkopen Gemeente ‘s-Hertogenbosch"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaam Inkopen Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Edwin Tutelaers Inkoper / Concern Milieucoördinator

2 Waarom staat ‘s-Hertogenbosch hier?

3 ‘s-Hertogenbosch Hoofdstad van Noord-Brabant
Ontmoetingsstad met hoge historische waarde arbeidsplaatsen inwoners 1.450 medewerkers Open en informele werksfeer ISO gecertificeerd Recent is een modern, duurzaam kantoorconcept ontwikkeld met flexibele werkplekken

4 Bestuursorganen Gemeentesecretaris Ambtelijk Management Team (AMT) Bestuurszaken FIB CWS Stadsontwikkeling Stadsbedrijven Communicatie Financiën Cultuur Econ. Zaken Stadstoezicht Bestuursonderst. Informatievoorz. Welzijn Grondzaken Weener Groep Personeelsbeheer Belastingen Sociale Zaken Arbeidsmarkt Wonen Ingenieursbureau Interne Zaken Strategisch Man. ORV BOR Burgerzaken Jeugd en Onderwijs Milieu Afvalstoffendienst Stadsarchief Het Kruithuis ROS Sport en Recreatie Brandweer F&I Bouwen F&I BAM Beleidsontw. Strategische Financieel Man.

5 Inkooporganisatie Concern inkoopoverleg
Kenniscentrum inkopen en aanbesteden Afvaardiging alle sectoren Aanspreekpunt inkoop binnen sector Sector netwerk inkoop Afstemming budgethouders Vakgroepen voor deelgebieden Budgethouders Afstemming met inkopers vergelijkbare producten

6 Professionalisering Inkoop
Inkoopprotocol (Collegebesluit februari 2004) Vertaald in Inkoop Handleiding Openbaar boven € Gekoppeld aan mandatering Per inkoopstap tips, trucs en toelichting (ook voor duurzaamheid)

7 Duurzaam Inkopen “Het toepassen van milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat aan deze milieu- en sociale aspecten voldoet.”

8 Aankopen met de juiste balans
Planet People Profit

9 Total Cost of Ownership
Het lef om het stapje terug te doen: Heb ik een DAF haakwagen nodig of transport? Ontwerp versus beheer Kijk bij ontwerpen verder dan de bouwkosten; wat kost het in stand houden? Beheeranalyse Uitbesteden van je zorgen? Als ik de chemische onkruidbestrijding uitbesteed koop ik geen gif meer in. Toch…?

10 Geen score -1 1 2 3

11 Huidige stand van zaken ‘Duurzaam Inkopen’

12 Conclusies onderzoek DI
Onbekendheid met term ‘Duurzaam Inkopen’ ‘Duurzaamheid’ wordt momenteel op ad hoc basis meegenomen. Het ‘hoog’ scoren op de Menukaarten geeft geen garantie voor de toekomst. Er is draagvlak bij de inkopers, zij missen een managementbesluit  Intentie verklaring !!! Total Cost of Ownership hangt op integraliteit (ontwerper heeft andere belangen dan beheerder). Eenmalige investering in tijd voor alternatieven. Actualisatie bestekken gaat als vanzelfsprekend.

13 Leermomenten Je hoeft als budgethouder niet alle kennis zelf in huis te hebben. Potentiële leveranciers zijn het best op de hoogte van (duurzame) ontwikkelingen => Marktonderzoek Er gebeurt in organisaties meer dan in eerste instantie lijkt Het Management moet het belang van duurzaam inkopen uitdragen.

14 “Snel” scoren… Papier dat voldoet aan de archiefwet heeft meestal ook ‘nordic Swan’ Digitalisering van werkprocessen en archieven werkt efficiënter, veiliger en duurzamer Stimulering OV en fiets voor woon-werk en dienstreizen spaart geld en milieu Schoonmaken met microvezel en water Maak werk van je energie besparingsplan Etc.


Download ppt "Duurzaam Inkopen Gemeente ‘s-Hertogenbosch"

Verwante presentaties


Ads door Google