De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling Communicatieschrift – GDT-overleg – MDO Provinciale Afsprakennota – Organisatie MDO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling Communicatieschrift – GDT-overleg – MDO Provinciale Afsprakennota – Organisatie MDO."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling Communicatieschrift – GDT-overleg – MDO Provinciale Afsprakennota – Organisatie MDO

2 HANDLEIDING ZORGPLANNEN 3 soorten zorgplannen  Communicatieschrift zorgplan bij complexe situatie  GDT Zorgplan met zorgplan met een overleg/samenkomst  Niet-GDT Zorgplan zorgplan vlgs. provinciale afspraken

3 COMMUNICATIE - SCHRIFT

4

5 WAT ?  Nuttig communicatiemiddel  VISIE: Vergrijzing  grotere groep + complexer  Wat: Communicatie bevorderen  Eigenaar = patiënt/gebruiker  Gebruik = alle hulpverleners/zorgaanbieders  Meenemen nr opname (ZH, DVC,…)

6 WANNEER GEBRUIKEN? Voorheen (SIT)  Ondersteuning en coördinatie nodig  Gebruiker/patiënt zorgbehoevend  Min. 3 hulpverleners aan huis! ZEKER : Huisarts

7 WANNEER GEBRUIKEN? NU: In de praktijk…  Nieuwe thuiszorgsituaties  De hulpbehoevendheid van de patiënt/gebruiker neemt toe  Hulpverlening is complex  Er zijn meerdere hulpverleners/zorgaanbieders die aan huis komen  Mantelzorg is ontoereikend  Psycho-medische-sociale problematiek  Fysieke factoren  …

8 ZORGBEMIDDELAAR  Gekozen in samenspraak met cliënt/patiënt/gebruiker, mantelzorger en betrokken hulpverlener/zorgaanbieder  ZB = hulpverlener/zorgaanbieder  Taken  Coördinatie van de zorg  Aanspreekpunt binnen zorgsituatie  Belangenbehartiging v/d hulpbehoevende  Administratie zorgplannen

9 ZORGBEMIDDELAAR

10 FICHES  Zorgfiche  Medicatieschema  Weekplanning  Parameterkaart  Communicatieblaadjes

11 Communicatieschrift Invullen Zorgfiche  Dossiernummer bv. 10 SEL 001 10 = jaartal(van 2010); SEL = initialen dienst/naam; 001 = pers. volgnr. patiënt  Datum opmaak  Gegevens patiënt, zorgbemiddelaar, zorgaanbieders !! Min. 3 zorgaanbieders – zeker huisarts  Handtekenen (?)  Voorheen: invullen Weckx. VALT WEG

12 VB ingevuld zorgfiche

13 ZORGPLAN  Opsturen naar SEL (niet meer noodzakelijk voor subsidies, maar wel interessant voor SEL-registratie)  Evaluaties: van geregistreerde zorgplannen 1x/jaar: loopt zorgplan nog?

14 Zorgfiche (nieuwe lay- out)

15 Medicatieschema

16 Weekplanning - voorkant

17 Weekplanning - achterkant

18 Parameterkaart

19 Communicatieblaadjes

20 GDT ZORGPLAN

21 WAT?  Vergoeding voor teamoverleg  Federale overheid (RIZIV) GDT = Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging = SEL  Voorwaarden moeten voldaan worden  Initiatief = gelijk wie

22 VOORWAARDEN  Effectief samenkomen  Huisarts is aanwezig  TVP is aanwezig (indien betrokken in zorg)  Min. 3 hulpverleners/zorgaanbieders waarvan 2 RIZIV gerechtigden !  Patiënt/gebruiker verblijft thuis  Patiënt/gebruiker is verminderd fysiek zelfredzaam  Patiënt/gebruiker stemt in  Patiënt/gebruiker is aanwezig (of geeft akkoord)  1x/jaar mogelijkheid tot indienen

23 ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING 1.Contacteer de organisator met volgende gegevens:  Patiënt: Naam, Adres, Rijksregisternr en Mutualiteit  Deelnemers overleg: Naam  Plaats overleg + vermoedelijke datum 2.Organisator bereidt GDT Zorgplan voor Zp wordt doorgestuurd via mail samen met een checklist wat er nog gedaan moet worden.

24

25

26

27

28

29 HOE?  volledig invullen GDT Zp  Voor het overleg  Checklist  Verzamelen gegevens !! Mogelijkheid tot administratieve ondersteuning  Bijlage 63 (verplicht te evalueren items) + thuisomgeving  Tijdens het overleg  Na het overleg

30 HOE?  Voor het overleg  Tijdens het overleg  Laten handtekenen  Invullen Katz-schaal door Tvpl  Conclusies (gemaakte afspraken)  Na het overleg

31 HOE?  Voor het overleg  Tijdens het overleg  Na het overleg  Afwerken GDT Zorgplan  Opsturen naar het SEL (ev. samen met Vlaams Zp – zorgfiche vanuit Communicatieschrift)

32 VERGOEDING (wettelijk bepaald)  Ten huize van patiënt: € 40* Andere locatie: € 30*  Zorgverlener/zorgaanbieder met RIZIVnr wordt uitbetaald door mutualiteit  Hulpverlener/zorgaanbieder zonder RIZIVnr wordt uitbetaald door de GDT (=SEL) * Bedragen van de vergoeding worden geïndexeerd

33 MDO- ZORGPLAN = NIET-GELDIG-GDT- ZORGPLAN

34 WAT?  GDT-voorwaarden zijn te beperkend en SEL wil nog meer MDO stimuleren  Basisprincipes voor Multidisciplinair Overleg (MDO) werden provinciaal vastgelegd  Voorwaarden moeten voldaan worden  Initiatief = gelijk wie

35 VOORWAARDEN  Effectief samenkomen  Huisarts is op de hoogte  Min. 3 hulpverleners/zorgaanbieders  Patiënt verblijft thuis of thuiszorg wordt voorbereid  Patiënt gaat akkoord met overleg  Patiënt is zorgbehoevend  Mogelijkheid tot meerdere overleggen/jaar

36 HOE  Vraag tot overleg komt van patiënt/gebruiker of mantelzorger of in afspraak met hen  De aanvrager organiseert het overleg of neemt contact op met mogelijke organisator  De organisator kijkt voor gemeenschappelijke datum en voor locatie en organiseert het overleg volgens de provinciale afsprakennota  De organisator zorgt voor het invullen van het registratieformulier en voor het opsturen ervan naar het SEL

37 REGISTRATIEFORMULIER  Bestaat uit 2 pagina’s  Te ondertekenen door gebruiker voor akkoord  Te ondertekenen door deelnemers aan overleg  Reden aankruisen waarom het geen GDT-overleg is  Aankruisen als het overleg thuis of elders doorging  Aankruisen wie het overleg georganiseerd heeft  Noteren welke evaluatieschaal gebruikt werd

38 VERGOEDING (niet bij wet verplicht)  Ten huize van patiënt: € 40* voor deelname  Andere locatie: € 30* voor deelname *Bedragen van deze vergoedingen worden geïndexeerd  Zorgaanbieders zonder RIZIV-nr krijgen een gelijkwaardige vergoeding als zorgaanbieders met  Organisator van het overleg: € 40 Deze vergoedingen worden voorzien vanuit het SEL-budget en worden procentueel verminderd als het SEL-budget – dat in de begroting voorzien wordt – overstegen wordt. Deze vergoedingen kunnen niet gezien worden als verworven recht.

39 PROVINCIALE AFSPRAKENNOTA   Situering   Definities   Basisprincipes   Procedure   Taken van de organisator van MDO   Registratie   Vergoedingen   Wie wordt vergoed   Samenwerkingsovereenkomst

40 LIJST ORGANISATOREN MDO   Door de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen, kan u erkend worden door het SEL als organisator MDO   Het SEL MWVL maakt lijsten op per gemeente van organisatoren MDO (beschikbaar op website www.selwvl.be → Midden West-Vlaanderen → Lokale Werking → Gemeente van uw keuze www.selwvl.be   Er wordt een onderscheid gemaakt tussen organisatoren: - Betrokken zorgaanbieder als organisator - Externe organisator Een persoon/dienst kan beide opnemen

41 Voor alle vragen 1 adres: SEL Midden West-Vlaanderen Mandellaan 101 8800 Roeselare Tel. 051 20 40 74 Gsm. 0478 27 09 52 ann.van.wanzeele@sel-mwvl.bewww.selwvl.bewww.thuiszorgzakboekje.be


Download ppt "Voorstelling Communicatieschrift – GDT-overleg – MDO Provinciale Afsprakennota – Organisatie MDO."

Verwante presentaties


Ads door Google