De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatieschrift – GDT-overleg – MDO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatieschrift – GDT-overleg – MDO"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatieschrift – GDT-overleg – MDO
Voorstelling Communicatieschrift – GDT-overleg – MDO Provinciale Afsprakennota – Organisatie MDO

2 HANDLEIDING ZORGPLANNEN
3 soorten zorgplannen Communicatieschrift zorgplan bij complexe situatie GDT Zorgplan zorgplan met een overleg/samenkomst Niet-GDT Zorgplan zorgplan vlgs. provinciale afspraken

3 COMMUNICATIE - SCHRIFT

4

5 WAT ? Nuttig communicatiemiddel Eigenaar = patiënt/gebruiker
VISIE: Vergrijzing  grotere groep + complexer Wat: Communicatie bevorderen Eigenaar = patiënt/gebruiker Gebruik = alle hulpverleners/zorgaanbieders Meenemen nr opname (ZH, DVC,…)

6 WANNEER GEBRUIKEN? Voorheen (SIT)
Ondersteuning en coördinatie nodig Gebruiker/patiënt zorgbehoevend Min. 3 hulpverleners aan huis! ZEKER : Huisarts

7 WANNEER GEBRUIKEN? NU: In de praktijk…
Nieuwe thuiszorgsituaties De hulpbehoevendheid van de patiënt/gebruiker neemt toe Hulpverlening is complex Er zijn meerdere hulpverleners/zorgaanbieders die aan huis komen Mantelzorg is ontoereikend Psycho-medische-sociale problematiek Fysieke factoren

8 ZORGBEMIDDELAAR Gekozen in samenspraak met cliënt/patiënt/gebruiker, mantelzorger en betrokken hulpverlener/zorgaanbieder ZB = hulpverlener/zorgaanbieder Taken Coördinatie van de zorg Aanspreekpunt binnen zorgsituatie Belangenbehartiging v/d hulpbehoevende Administratie zorgplannen

9 ZORGBEMIDDELAAR

10 FICHES Zorgfiche Medicatieschema Weekplanning Parameterkaart
Communicatieblaadjes

11 Communicatieschrift Invullen Zorgfiche
Dossiernummer bv. 10 SEL 001 10 = jaartal(van 2010); SEL = initialen dienst/naam; 001 = pers. volgnr. patiënt Datum opmaak Gegevens patiënt, zorgbemiddelaar, zorgaanbieders !! Min. 3 zorgaanbieders – zeker huisarts Handtekenen (?) Voorheen: invullen Weckx. VALT WEG

12 VB ingevuld zorgfiche

13 ZORGPLAN Opsturen naar SEL
(niet meer noodzakelijk voor subsidies, maar wel interessant voor SEL-registratie) Evaluaties: van geregistreerde zorgplannen 1x/jaar: loopt zorgplan nog?

14 Zorgfiche (nieuwe lay-out)

15 Medicatieschema

16 Weekplanning - voorkant

17 Weekplanning - achterkant

18 Parameterkaart

19 Communicatieblaadjes

20 GDT ZORGPLAN

21 WAT? Vergoeding voor teamoverleg
Federale overheid (RIZIV) GDT = Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging = SEL Voorwaarden moeten voldaan worden Initiatief = gelijk wie

22 VOORWAARDEN Effectief samenkomen Huisarts is aanwezig
TVP is aanwezig (indien betrokken in zorg) Min. 3 hulpverleners/zorgaanbieders waarvan 2 RIZIV gerechtigden ! Patiënt/gebruiker verblijft thuis Patiënt/gebruiker is verminderd fysiek zelfredzaam Patiënt/gebruiker stemt in Patiënt/gebruiker is aanwezig (of geeft akkoord) 1x/jaar mogelijkheid tot indienen

23 ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING
Contacteer de organisator met volgende gegevens: Patiënt: Naam, Adres, Rijksregisternr en Mutualiteit Deelnemers overleg: Naam Plaats overleg + vermoedelijke datum Organisator bereidt GDT Zorgplan voor Zp wordt doorgestuurd via mail samen met een checklist wat er nog gedaan moet worden.

24

25

26

27

28

29 HOE?  volledig invullen GDT Zp
Voor het overleg Checklist Verzamelen gegevens !! Mogelijkheid tot administratieve ondersteuning Bijlage 63 (verplicht te evalueren items) + thuisomgeving Tijdens het overleg Na het overleg

30 HOE? Voor het overleg Tijdens het overleg Na het overleg
Laten handtekenen Invullen Katz-schaal door Tvpl Conclusies (gemaakte afspraken) Na het overleg

31 HOE? Voor het overleg Tijdens het overleg Na het overleg
Afwerken GDT Zorgplan Opsturen naar het SEL (ev. samen met Vlaams Zp – zorgfiche vanuit Communicatieschrift)

32 VERGOEDING (wettelijk bepaald)
Ten huize van patiënt: € 40* Andere locatie: € 30* Zorgverlener/zorgaanbieder met RIZIVnr wordt uitbetaald door mutualiteit Hulpverlener/zorgaanbieder zonder RIZIVnr wordt uitbetaald door de GDT (=SEL) * Bedragen van de vergoeding worden geïndexeerd

33 MDO- ZORGPLAN = NIET-GELDIG-GDT-ZORGPLAN

34 WAT? GDT-voorwaarden zijn te beperkend en SEL wil nog meer MDO stimuleren Basisprincipes voor Multidisciplinair Overleg (MDO) werden provinciaal vastgelegd Voorwaarden moeten voldaan worden Initiatief = gelijk wie

35 VOORWAARDEN Effectief samenkomen Huisarts is op de hoogte
Min. 3 hulpverleners/zorgaanbieders Patiënt verblijft thuis of thuiszorg wordt voorbereid Patiënt gaat akkoord met overleg Patiënt is zorgbehoevend Mogelijkheid tot meerdere overleggen/jaar

36 HOE Vraag tot overleg komt van patiënt/gebruiker of mantelzorger of in afspraak met hen De aanvrager organiseert het overleg of neemt contact op met mogelijke organisator De organisator kijkt voor gemeenschappelijke datum en voor locatie en organiseert het overleg volgens de provinciale afsprakennota De organisator zorgt voor het invullen van het registratieformulier en voor het opsturen ervan naar het SEL

37 REGISTRATIEFORMULIER
Bestaat uit 2 pagina’s Te ondertekenen door gebruiker voor akkoord Te ondertekenen door deelnemers aan overleg Reden aankruisen waarom het geen GDT-overleg is Aankruisen als het overleg thuis of elders doorging Aankruisen wie het overleg georganiseerd heeft Noteren welke evaluatieschaal gebruikt werd

38 VERGOEDING (niet bij wet verplicht)
Ten huize van patiënt: € 40* voor deelname Andere locatie: € 30* voor deelname *Bedragen van deze vergoedingen worden geïndexeerd Zorgaanbieders zonder RIZIV-nr krijgen een gelijkwaardige vergoeding als zorgaanbieders met Organisator van het overleg: € 40 Deze vergoedingen worden voorzien vanuit het SEL-budget en worden procentueel verminderd als het SEL-budget – dat in de begroting voorzien wordt – overstegen wordt. Deze vergoedingen kunnen niet gezien worden als verworven recht.

39 PROVINCIALE AFSPRAKENNOTA
Situering Definities Basisprincipes Procedure Taken van de organisator van MDO Registratie Vergoedingen Wie wordt vergoed Samenwerkingsovereenkomst

40 LIJST ORGANISATOREN MDO
Door de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen, kan u erkend worden door het SEL als organisator MDO Het SEL MWVL maakt lijsten op per gemeente van organisatoren MDO (beschikbaar op website → Midden West-Vlaanderen → Lokale Werking → Gemeente van uw keuze Er wordt een onderscheid gemaakt tussen organisatoren: - Betrokken zorgaanbieder als organisator - Externe organisator Een persoon/dienst kan beide opnemen

41 Voor alle vragen 1 adres:
SEL Midden West-Vlaanderen Mandellaan 101 8800 Roeselare Tel Gsm


Download ppt "Communicatieschrift – GDT-overleg – MDO"

Verwante presentaties


Ads door Google