De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling : Communicatieschrift GDT MDO (niet-GDT) OMDO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling : Communicatieschrift GDT MDO (niet-GDT) OMDO"— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling : Communicatieschrift GDT MDO (niet-GDT) OMDO

2 Communicatieschrift

3 COMMUNICATIE- SCHRIFT
Communicatieschriftjes GRATIS bij het SEL Partners gebruiken dit instrument als communicatiemiddel Gebruik bij complexe hulpverlening Psycho-medische-sociale problematiek Fysieke factoren Zorgbemiddelaar wordt gekozen in samenspraak met cliënt/patiënt, mantelzorger en betrokken hulpverlener

4 Documenten Communicatieschrift
Zorgfiche Medicatieschema Weekplanning Parameterkaart Communicatieblaadjes Luik Ziekenhuisopname Weckx-schaal (valt weg)

5 Hoe Zorgplan invullen? Voorbeeld

6 Zorgplan Opsturen naar SEL (niet meer noodzakelijk voor subsidies)
Evaluaties: van geregistreerde zorgplannen 1x/jaar: loopt zorgplan nog? Vroeger 4x/jaar: valt weg!

7 GDT-Zorgplan

8 GDT-overleg (Geïntegreerde dienst voor thuiszorg)
Wat? Overleg rond de thuiszorgsituatie van de patiënt Thuis of elders Voor/door wie Dit overleg kan voor iedere hulpbehoevende persoon in de thuissituatie (met verminderde fysieke zelfredzaamheid) georganiseerd worden door de professionele actoren, de mantelzorg of de vrijwilligers. Kan ook bij ontslag uit het ziekenhuis Vergoeding Er is een vergoeding voor alle professionele actoren uit de thuiszorg (provinciale afspraken in afronding). Documenten Een aantal documenten moeten worden ingevuld om de registratie en uitbetaling van de vergoeding te kunnen uitvoeren

9 Voorwaarden GDT Effectief samenkomen Huisarts is aanwezig
Min. 3 hulpverleners Waarvan 2 RIZIV gerechtigden! Patiënt verblijft thuis Patiënt stemt in Patiënt is aanwezig (of geeft akkoord) 1x/jaar mogelijkheid tot indienen

10 Vergoeding Vergoeding voor deelname:
Ten huize van de patiënt = € 40 * Andere locatie = € 30 * Zorgaanbieder met RIZIV-nr wordt uitbetaald door de mutualiteit Hulpverlener zonder RIZIV-nr wordt uitbetaald door de GDT (=SEL) * Deze bedragen worden geïndexeerd

11 GDT-Formulier Checklist Formulier Facturatiegegevens
Verklaring Huisarts Bijlage 64 – Zorgplan Katz-schaal Bijlage 63 Korte omschrijving van de thuisomgeving Overeenkomst van de hulpverlener die optreedt in hoofde van GDT (éénmalig)

12 Hoe invullen? Voor het overleg Tijdens het overleg Na overleg
Contact opnemen met alle zorg-en hulpverleners en zoek een datum Tijdens het overleg Laten handtekenen: Het zorgplan door elke deelnemer aan het overleg Verklaring Huisarts Verklaring Patiënt Invullen KATZ-schaal TVP Bijlage 63 + korte omschrijving van de thuisomgeving Conclusies (afspraken die er zijn gemaakt) Na overleg Opsturen SEL MWVL

13 SEL en opdrachten rond MDO en OMDO (Multidisciplinair Overleg en Organisatie MDO)

14 SEL en opdrachten rond MDO
Het SEL kreeg opdracht om toezicht te houden op multidisciplinair overleg in de thuiszorg en de organisatie ervan. Daarnaast dient het SEL MDO (multidisciplinair overleg) en OMDO (organisatie van multidisciplinair overleg) te stimuleren en te faciliteren.

15 SEL en opdrachten rond MDO
Hoe willen we dit bereiken: Via het opmaken van een provinciale afsprakennota rond MDO en OMDO. Via samenwerkingsovereenkomsten met zorgaanbieders die zich bereid verklaren om OMDO op zich te nemen. Via het geven van bijkomende vergoedingen voor overleg dat niet voldoet aan de GDT-voorwaarden en een vergoeding voor de organisatie van overleg. Via het geven van vormingen.

16 Organisator MDO Verplichte taken: Vergoeding organisator overleg: € 40
Voor het overleg Uitnodigen van verschillende betrokken partijen Zoeken van gemeenschappelijk moment en locatie De nodige informatie wordt verzameld Tijdens het overleg De organisator leidt het overleg in goede banen en fungeert als een onafhankelijke en objectieve vergaderleider Een zorgbemiddelaar wordt aangeduid op het overleg Het gebruik van het communicatieschriftje wordt geïntroduceerd op het overleg Opvolging van het overleg De organisator maakt verslag op en bezorgt dit à alle betrokkenen De zorgplannen worden volledig afgewerkt en opgestuurd naar het SEL Vergoeding organisator overleg: € 40

17 Multidisciplinair Overleg (MDO) – Niet-GDT-Overleg

18 Multidisciplinair Overleg (MDO)
Principe Het MDO kan niet gebeuren tegen wil van de patiënt, best uitdrukkelijk toestemming vragen Wie aanwezig? Personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de zorg (gedeeld beroepsgeheim) Externen (bv. Maatschappelijk werker CAW) enkel mits uitdrukkelijk akkoord van de patiënt Beperkte administratie

19 NIET-GDT-overleg Samenkomst maar voldoet niet aan GDT-voorwaarden:
Meer dan 1x/jaar (vervolgoverleg) Huisarts is afwezig Registratieformulier invullen en doorsturen naar SEL Mogelijke vergoeding afhankelijk van het SEL-budget

20 Vragen SEL Midden West-Vlaanderen Mandellaan Roeselare Tel: 051/ GSM: 0478/


Download ppt "Voorstelling : Communicatieschrift GDT MDO (niet-GDT) OMDO"

Verwante presentaties


Ads door Google