De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CGG Largo Wie zijn we? CGG Largo bestaat uit een volwassenenteam,

Verwante presentaties


Presentatie over: "CGG Largo Wie zijn we? CGG Largo bestaat uit een volwassenenteam,"— Transcript van de presentatie:

1 CGG Largo Wie zijn we? CGG Largo bestaat uit een volwassenenteam,
een kinderteam en een seniorenteam… en nog veel meer…

2 Drie blokken: Behandeling Outreaching/netwerking/training Preventie/vroegdetectie

3 10 Jaar CGG LARGO Drie vestigingen:
Roeselare - Jules Lagaelaan 21 Ieper - Diksmuidsestraat 68 Diksmuide - Kasteelstraat 32 Veurne - Oude Beestenmarkt 6 Op alle vestigingen is er een behandelaanbod voor de doelgroepen kinderen – jongeren - volwassenen en senioren.

4 Directie LANGEDOCK Tine - directeur tine.langedock@cgglargo.be
PECQUEUX Michèle - adjunct-directeur

5 Team kinderen en jongeren
BECU Liesbeth - psychologe BOUCHEZ Nathalie - maatschappelijk assistente RAMMELAERE Lieselot - assistente i d psychologie STRUYVE Marleen - psychologe VLERICK Erwin - psycholoog

6 Team volwassenen GHYSELEN Annelien - assistente i/d psychologie MERTENS Erik - psycholoog NEIRYNCK Lut - psychologe VANASSCHE Lien – psychologe VANDEN BUSSCHE Luc - psychiater VANGEEL Dirk - psycholoog

7 Fronta VANOUTRIVE Bart - forensisch psycholoog

8 CGG Largo Ieper Wat doen we?
We bieden ambulante therapie bij psychische problemen en psychiatrische problemen We bieden preventieve ondersteuning bij thema’s in het verlengde van onze hulpverleningsopdracht

9 Projectmatig werken Outreachend werken binnen Largo:
Het Reservoir : samenwerking CGG-BJZ Het Kruispunt: CAW-CGG Seniorenteam: preventie van depressie in woon- en zorgcentra

10 Externe samenwerkingsverbanden
Drietrapsraket ADHD KOPP-werkgroep Psychiatrische Zorg Thuis (PZT) regionaal overleg kindermishandeling (ROK): Komt om de twee maanden samen Doel: lokale netwerking rond de thematiek van kindermishandeling activiteitencentra

11 Groepstraining Groepstraining volwassenen Groepstraining kinderen
Groepstraining depressie

12 Groepstraining depressie
Medewerkers vanuit de verschillende vestigingen van Largo. Aanspreekpersoon Ieper: Lien Vanassche /Dirk Vangeel Aanspreekpersoon Roeselare: Annick Dobbelaere Aanspreekpersoon Veurne: Francy Desmet Psycho-educatie :‘depressie begrijpen’: Informatie voor cliënten van CGG Largo met depressie + hun omgeving Om de 3 maanden in elke vestiging van Largo voor interne cliënten

13 Groepsmodules/workshops
Aanspreekpersonen: Tania Beirens, psycholoog- psychotherapeut Griet Cardon, psycholoog Workshops aandachtstraining voor volwassenen: Gedurende 2 workshops, telkens 1,5u oefenen in: Opmerkzaamheid Bewuste aandacht

14 FRONTA Ambulant hulpverleningsaanbod aan bredere doelgroep vanuit justitie zedendelicten agressieproblematiek vermogensdelicten alcohol- en aan andere middelen gerelateerde misdrijven intrafamiliaal geweld Inpassing in strategisch plan aan gedetineerden (uitbreiding aanwezigheid gevangenis Ieper en Ruislede).

15 Aanspreekpersoon :Bart Vanoutrive
Maatschappelijke opdracht (veiligheid naar slachtoffer en maatschappij toe) Recidivepreventie Daderhulp is psychotherapie: - Gemeenschappelijk doel van cliënt en therapeut is het voorkomen van recidive - Beroepsgeheim - Ook aandacht voor doelstellingen, verwachtingen en hulpvragen van de cliënt (behandeling op maat) Pragmatische instelling Loyale samenwerking met justitie

16 Preventie Alcohol en drugs: Doelstelling: de omgeving van (mogelijke) gebruikers deskundig maken in het omgaan met middelengebruik. Structurele preventie : gericht op lange termijn, planmatig en beleidsgericht. Doelgroep: sleutelfiguren uit het onderwijs, BJZ, welzijn, jeugdwerk,arbeid, justitie, horeca en uitgaan, lokaal beleid,…

17 Opdrachten: Vorming op maat Coaching bij het werken aan een alcohol- en drugbeleid Ondersteuning en deskundig advies Medewerkers: Ilse Himpe, Tine Huyghebaert & Katrien Hallewaert 051/

18 5 pijlers: verantwoord leren omgaan met gebruik vroegtijdig ingrijpen beperken van schade uitstellen van experimenteergedrag aanmoedigen van niet-gebruik middelengebruik

19 ‘t circuit Project voor experimenterende jongeren
 Vroeginterventie is een werkvorm op de grens van preventie en hulpverlening. Binnen dit project richten we ons tot jongeren die experimenteren met alcohol en/of andere drugs en waarbij nog geen diagnose van afhankelijkheid is gesteld. Via informatieoverdracht, ervaringsleren en actieve vorming willen we stilstaan bij hun gebruik en welke invloed dit heeft op hun eigen leven en de levens van mensen in hun omgeving. We eisen niet dat de jongeren stoppen of minderen met hun gebruik, dit is een keuze die ze zelf moeten maken. Doelgroep: experimenterende jongeren uit het secundair onderwijs.

20 Aanbod: 1 jongerengroep en 20 individuele begeleidingen
Timing: Starten eind dit schooljaar (begin mei starten zowel de groep als de individuele vroeginterventie). Locatie= Ieper CGG Largo, vestiging in Ieper. Diksmuidsestraat 68, 8900 Ieper. Kostprijs: gratis

21 Suïcidepreventie Ingebouwde preventie en optimalisering van de hulpverlening Het optimaliseren van de hulpverlening in het CGG bij risico op suïcidaal gedrag Het opvangen van nabestaanden Het opvangen van suïcidepogers in zorgnetwerken (PIZS) Deskundigheidsbevordering van intermediairs en netwerken Vorming en bijscholing intermediairs Suïcidepreventie en geestelijk gezondheidsbeleid op school Het afstemmen met andere actoren en het locoregionaal implementeren van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

22 VDIP Vroeginterventie psychose
Voor detectie en vroegtijdige interventie bij mensen met een hoog risico op een psychose en mensen met een eerste psychose. Voor jonge mensen (en hun omgeving) met een hoog risico op een psychose met een eerste psychose tussen de jaar uit de regio Ieper- Roeselare


Download ppt "CGG Largo Wie zijn we? CGG Largo bestaat uit een volwassenenteam,"

Verwante presentaties


Ads door Google