De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CGG Largo Wie zijn we? CGG Largo bestaat uit een volwassenenteam, een kinderteam en een seniorenteam… en nog veel meer…

Verwante presentaties


Presentatie over: "CGG Largo Wie zijn we? CGG Largo bestaat uit een volwassenenteam, een kinderteam en een seniorenteam… en nog veel meer…"— Transcript van de presentatie:

1 CGG Largo Wie zijn we? CGG Largo bestaat uit een volwassenenteam, een kinderteam en een seniorenteam… en nog veel meer…

2 Drie blokken: Behandeling Outreaching/netwerking/training Preventie/vroegdetectie

3 10 Jaar CGG LARGO Drie vestigingen: Roeselare - Jules Lagaelaan 21 Ieper - Diksmuidsestraat 68 Diksmuide - Kasteelstraat 32 Veurne - Oude Beestenmarkt 6 Op alle vestigingen is er een behandelaanbod voor de doelgroepen kinderen – jongeren - volwassenen en senioren.

4 Directie LANGEDOCK Tine - directeur tine.langedock@cgglargo.be PECQUEUX Michèle - adjunct-directeur michele.pecqueux@cgglargo.be

5 Team kinderen en jongeren BECU Liesbeth - psychologe liesbeth.becu@cgglargo.be BOUCHEZ Nathalie - maatschappelijk assistente nathalie.bouchez@cgglargo.be nathalie.bouchez@cgglargo.be RAMMELAERE Lieselot - assistente i d psychologie lieselot.rammelaere@cgglargo.be lieselot.rammelaere@cgglargo.be STRUYVE Marleen - psychologe marleen.struyve@cgglargo.be VLERICK Erwin - psycholoog erwin.vlerick@cgglargo.be erwin.vlerick@cgglargo.be

6 Team volwassenen GHYSELEN Annelien - assistente i/d psychologie annelien.ghyselen@cgglargo.be annelien.ghyselen@cgglargo.be MERTENS Erik - psycholoog erik.mertens@cgglargo.beerik.mertens@cgglargo.be NEIRYNCK Lut - psychologe lut.neirynck@cgglargo.belut.neirynck@cgglargo.be VANASSCHE Lien – psychologe lien.vanassche@cgglargo.be lien.vanassche@cgglargo.be VANDEN BUSSCHE Luc - psychiater luc.vandenbussche@cgglargo.be luc.vandenbussche@cgglargo.be VANGEEL Dirk - psycholoog dirk.vangeel@cgglargo.bedirk.vangeel@cgglargo.be

7 Fronta VANOUTRIVE Bart - forensisch psycholoog bart.vanoutrive@cgglargo.be bart.vanoutrive@cgglargo.be

8 CGG Largo Ieper Wat doen we? We bieden ambulante therapie bij psychische problemen en psychiatrische problemen We bieden preventieve ondersteuning bij thema’s in het verlengde van onze hulpverleningsopdracht

9 Projectmatig werken Het Reservoir : samenwerking CGG-BJZ Het Kruispunt: CAW-CGG Seniorenteam: preventie van depressie in woon- en zorgcentra Outreachend werken binnen Largo:

10 Externe samenwerkingsverbanden Drietrapsraket ADHD KOPP-werkgroep Psychiatrische Zorg Thuis (PZT) regionaal overleg kindermishandeling (ROK): Komt om de twee maanden samen Doel: lokale netwerking rond de thematiek van kindermishandeling activiteitencentra

11 Groepstraining Groepstraining volwassenen Groepstraining kinderen Groepstraining depressie

12 Psycho-educatie :‘depressie begrijpen’: Informatie voor cliënten van CGG Largo met depressie + hun omgeving Om de 3 maanden in elke vestiging van Largo voor interne cliënten Medewerkers vanuit de verschillende vestigingen van Largo. Aanspreekpersoon Ieper: Lien Vanassche /Dirk Vangeel Aanspreekpersoon Roeselare: Annick Dobbelaere Aanspreekpersoon Veurne: Francy Desmet

13 Groepsmodules/workshops Workshops aandachtstraining voor volwassenen: Gedurende 2 workshops, telkens 1,5u oefenen in: Opmerkzaamheid Bewuste aandacht Aanspreekpersonen: Tania Beirens, psycholoog- psychotherapeut Griet Cardon, psycholoog

14 FRONTA Ambulant hulpverleningsaanbod aan bredere doelgroep vanuit justitie zedendelicten agressieproblematiek vermogensdelicten alcohol- en aan andere middelen gerelateerde misdrijven intrafamiliaal geweld Inpassing in strategisch plan aan gedetineerden (uitbreiding aanwezigheid gevangenis Ieper en Ruislede).

15 Aanspreekpersoon :Bart Vanoutrive Maatschappelijke opdracht (veiligheid naar slachtoffer en maatschappij toe) Recidivepreventie Daderhulp is psychotherapie: -Gemeenschappelijk doel van cliënt en therapeut is het voorkomen van recidive -Beroepsgeheim -Ook aandacht voor doelstellingen, verwachtingen en hulpvragen van de cliënt (behandeling op maat) Pragmatische instelling Loyale samenwerking met justitie

16 Preventie Alcohol en drugs: Doelstelling: de omgeving van (mogelijke) gebruikers deskundig maken in het omgaan met middelengebruik. Structurele preventie : gericht op lange termijn, planmatig en beleidsgericht. Doelgroep: sleutelfiguren uit het onderwijs, BJZ, welzijn, jeugdwerk,arbeid, justitie, horeca en uitgaan, lokaal beleid,…

17 Opdrachten: Vorming op maat Coaching bij het werken aan een alcohol- en drugbeleid Ondersteuning en deskundig advies Medewerkers: Ilse Himpe, Tine Huyghebaert & Katrien Hallewaert preventieAD@cgglargo.be 051/25.99.30

18 5 pijlers: 1. verantwoord leren omgaan met gebruik 2. vroegtijdig ingrijpen 3. beperken van schade 4. uitstellen van experimenteergedrag 5. aanmoedigen van niet-gebruik middelengebruik

19 Vroeginterventie is een werkvorm op de grens van preventie en hulpverlening. Binnen dit project richten we ons tot jongeren die experimenteren met alcohol en/of andere drugs en waarbij nog geen diagnose van afhankelijkheid is gesteld. Via informatieoverdracht, ervaringsleren en actieve vorming willen we stilstaan bij hun gebruik en welke invloed dit heeft op hun eigen leven en de levens van mensen in hun omgeving. We eisen niet dat de jongeren stoppen of minderen met hun gebruik, dit is een keuze die ze zelf moeten maken. Doelgroep: experimenterende jongeren uit het secundair onderwijs. ‘t circuit Project voor experimenterende jongeren

20 Aanbod: 1 jongerengroep en 20 individuele begeleidingen Timing: Starten eind dit schooljaar (begin mei starten zowel de groep als de individuele vroeginterventie). Locatie= Ieper CGG Largo, vestiging in Ieper. Diksmuidsestraat 68, 8900 Ieper. Kostprijs: gratis

21 Suïcidepreventie Ingebouwde preventie en optimalisering van de hulpverlening Het optimaliseren van de hulpverlening in het CGG bij risico op suïcidaal gedrag Het opvangen van nabestaanden Het opvangen van suïcidepogers in zorgnetwerken (PIZS) Deskundigheidsbevordering van intermediairs en netwerken Vorming en bijscholing intermediairs Suïcidepreventie en geestelijk gezondheidsbeleid op school Het afstemmen met andere actoren en het locoregionaal implementeren van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

22 VDIP Vroeginterventie psychose Voor detectie en vroegtijdige interventie bij mensen met een hoog risico op een psychose en mensen met een eerste psychose. Voor jonge mensen (en hun omgeving) met een hoog risico op een psychose met een eerste psychose tussen de 14-35 jaar uit de regio Ieper- Roeselare


Download ppt "CGG Largo Wie zijn we? CGG Largo bestaat uit een volwassenenteam, een kinderteam en een seniorenteam… en nog veel meer…"

Verwante presentaties


Ads door Google