De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 PZT = samenwerkingsverband
Geestelijke Gezondheidszorg Beschut Wonen De Overweg Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart C.G.G.Z. Largo PZT regio Ieper- Diksmuide Eerstelijnszorg Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnszorg(SEL) Huisartsenkring regio Ieper CAW De Papaver ICAW (CM, BM, LM)

3 PZT - equipe 2 voltijdse thuiszorgwerkers
Mestdagh Johan (psychiatrische verpleegkundige) (4/5 FTE) Evi Vanbecelaere (psychiatrische verpleegkundige) (1/5 FTE) Vanhee Gerrit (sociaal verpleegkundige) (1 FTE) 1 teamverantwoordelijke (4 uren) Katrien Jacques 1 coördinator (PZT gekoppeld aan BW) Koen Demuynck

4 PZT = pilootproject Erkend als pilootproject betreffende
‘psychiatrische zorg voor patiënten in de thuissituatie’ door de federale overheidsdienst Volksgezondheid

5 Arrondissement Ieper - Diksmuide
Werkgebied Arrondissement Ieper - Diksmuide Regio Ieper: Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkappelle, Mesen, Poperinge, Vleteren, Wervik, Zonnebeke en alle betrokken deelgemeenten ________ Regio Diksmuide: Diksmuide, Lo-Reninge, Houthulst, Kortemark

6 3 1 2 1 9 14 68 32 14 68 13 Buiten regio: 3 Onbekend: 1 8

7 Zorgaanbod PZT Begeleiding aan huis Begelei- ding Coördinatie Coaching
Dienst-verlening Advies / Consult Sensibilisering

8 Zorgaanbod: PRINCIPE We werken volgens het “subsidiariteitprincipe” (spaarzame zorg) M.a.w.: ‘niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk’

9 Zorgaanbod: Sensibilisering
Bekendmaking – Vorming – Samenwerking (o.a.Kopp, Puente, symposium…) Voor alle hulpverleners, mantelzorgers en cliënten werkzaam of woonachtig binnen arro. Ieper - Diksmuide Geen exclusie

10 Zorgaanbod: Advies/consult
Eénmalige interventie: Aanbieden van informatie m.b.t. het hoe omgaan met personen met psychische problemen Doorverwijzing naar gepaste hulpverlening (o.a. activeringsprojecten,…) Brug slaan tussen GGZ en Eerstelijnszorg Voor alle hulpverleners, mantelzorgers en cliënten werkzaam of woonachtig binnen arro. Ieper - Diksmuide Geen exclusie

11 Zorgaanbod: Coaching D.m.v. meerdere contacten, psychiatrische expertise toevoegen aan diensten,organisaties zonder hun autonomie in het gedrang te brengen Voor alle hulpverleners, mantelzorgers en cliënten werkzaam of woonachtig binnen arro. Ieper - Diksmuide Geen exclusie

12 Zorgaanbod: Coördinatie
Beperkt aantal huisbezoeken Uitbouwen van een netwerk (inschakelen van externe diensten) Exploratie – verkenning van de thuissituatie Meezoeken naar gepaste daginvulling (oriënteren naar o.a. activeringsprojecten,vrijwilligerswerk, tewerkstelling,opleiding,…) Zorgafstemming – zorgbemiddeling Puente:opvolging cliënten langwerkende antipsychoticum Voor alle hulpverleners, mantelzorgers en cliënten werkzaam of woonachtig binnen arro. Ieper - Diksmuide Geen exclusie

13 Zorgaanbod: Begeleiding Inclusie
Volwassenen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen Gering sociaal netwerk Grote kans op herval Geen goede toegang tot ambulante zorg Begeleiding a/huis = meerwaarde Zorgwekkende zorgmijders Cliënten woonachtig in arro. Ieper – Diksmuide =Criteria die in overweging worden genomen =Begeleidingsperiode (per) 3 of 6 maanden

14 Zorgaanbod :Begeleiding Exclusie
Stoornissen t.g.v. middelenmisbruik Stoornissen t.g.v. organische stoornis Primaire relatieproblemen

15 Wat doen we ? Ondersteuning v/d cliënt
Psycho-sociale ondersteuning Hervalpreventie – opvolging behandeling Meezoeken daginvulling (o.a.oriënteren naar activeringsprojecten,vrijwilligerswerk, tewerkstelling,opleiding,…) Ondersteuning v/d directe omgeving (familie,buurt,werkgever, huurmaatschappij,…) Ondersteuning v/d hulpverleners (zorgafstemming en bemiddeling, zorgcoördinatie,…) 15

16 Doorverwijzing naar de reguliere thuiszorg
Wat doen we niet ? Somatische zorg Budgetbegeleiding Huishoudelijke activiteiten Doorverwijzing naar de reguliere thuiszorg 16

17 Wie kan aanmelden ? Wie moeilijkheden ervaart in het omgaan met psychiatrische problemen in de thuissituatie kan ons contacteren. Voor hulpverleners geconfronteerd met psychische en/of psychiatrische problemen in een thuissituatie. Voor mantelzorgers die ondersteuning wensen in het omgaan met hun ziek familielid. Voor cliënten (volwassenen) die ondersteuning wensen, die een beter rolfunctioneren wensen, die moeite hebben om zelf de stap te zetten naar de hulpverlening, … 17

18 Adviserend & ondersteunend team

19 Adviserend - ondersteunend team
Samenstelling: Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart (Sociale dienst) SEL Midden West-Vlaanderen (Bond Moyson) Centrum Geestelijk Gezondheidszorg Largo Beschut Wonen ‘ De overweg ’ - Katrien Jacques (voorzitter) Psychiater - Dr Guy Touquet Huisarts - Dr. Gaston Delbeke CAW De Papaver – Greet Maenhout ICAW- mutualiteiten (CM-BM-LM) Thuiszorgwerkers: Gerrit Vanhee - Johan Mestdagh-Evi Vanbecelaere De Wending 3 19

20 Adviserend - ondersteunend team
Opdracht: Beslissen welk zorgaanbod wordt aangeboden op de gestelde hulpvraag, op basis van de intake gegevens. (Indirect) Adviseren van zorgverstrekkers uit de reguliere thuiszorg met vragen m.b.t. het omgaan van met een cliënt met psychiatrische problemen. Forum voor PZT-thuiszorgwerkers bij probleemsituaties / knelpunten. Frequentie: Om de 2 weken 1 uur De Wending 3 20

21 PZT regio Ieper-Diksmuide
Poperingseweg 14 8900 Ieper GSM Johan Mestdagh: 0495/ GSM Gerrit Vanhee: 0498/ GSM Evi Vanbecelaere:0475/ fax: 057/ 21

22 vzw BESCHUT WONEN “De Overweg”
Samenwerkingsverband Geestelijke Gezondheidszorg Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart C.G.G.Z. - Largo Secretariaat: Poperingseweg 71 a - Ieper

23 BESCHUT WONEN huisvesting Beschut Wonen biedt aan volwassenen die
omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale kwetsbaarheid, begeleiding en ondersteuning nodig hebben in hun woon- en leefomgeving. huisvesting Beschut Wonen biedt begeleiding

24 DOELGROEP Voorwaarden: Volwassenen met psychiatrische problematiek
en/of psychosociale kwetsbaarheid Voorwaarden: Motivatie Zelfredzaamheid: Zelfstandig kunnen leven – geen continue begeleiding Minimale vaardigheden Psychisch en sociaal functioneren Psychische stabiliteit Sociale vaardigheden

25 VERSCHIL MET PZT ? Ontwikkeling in woonvormen Beschut wonen:
huisvesting én integrale begeleiding (= gebruiksovereenkomst) Psychiatrische Zorg Thuis: eigen huisvesting en (tijdelijke) psychiatrische begeleiding

26 HUISVESTING Kamer in groepswoning Individuele studio of woning
4 – 5 bewoners per woning gebruiksvergoeding – incl. energie aantal groepswoningen: 15 Individuele studio of woning gebruiksvergoeding – excl. energie aantal studio’s: 18

27 BEGELEIDING Integrale begeleiding Psychosociale kwetsbaarheid
= begeleider volgt bewoner op verschillende punten: Psychiatrische problematiek Psychosociale kwetsbaarheid Woonvaardigheden Dagbesteding

28 BEGELEIDING Samenwerking met “betekenisvolle anderen”: Familie
Sociale contacten Diensten - organisaties Participatie bewoners: Begeleidingsplan Organisatie - planning activiteiten Bewonersoverleg

29 BEGELEIDING Individuele begeleidingsgesprekken in de woning
in de gespreksruimten secretariaat Groepsvergaderingen in de woning Permanentie via oproepsysteem

30 Netwerk geestelijke gezondheidszorg – Regio Ieper, Diksmuide
HET GGZ LABYRINT Netwerk geestelijke gezondheidszorg – Regio Ieper, Diksmuide

31 Situering Verdere evolutie i/d vermaatschappelijking v/d zorg
Omvorming van een aanbodgestuurde (hoofdzakelijke residentiële GGZ) naar een vraaggestuurde meer gedifferentieerde GGZ Vertrekken vanuit de concrete leef-,leer-werkomgeving van de cliënt Samenwerking tussen de verschillende zorgactoren stimuleren en versterken via netwerking

32 HET GGZ LABYRINT Functie 1 Functie 2 Sturing door netwerkcomité
3 Functie 4 Functie 5

33 GEOGRAFISCHE WERKINGSGEBIED
33

34 5 Functies: 1. Ggz-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie 2. Mobiele behandelingsteams die zich verplaatsen naar waar de zorgvrager zich bevindt : thuis of elders, in zijn of haar leefomgeving 3. Teams inzake psychosociale rehabilitatie 4. Intensieve gespecialiseerde residentiële ggz-units 5. Specifieke woonvormen en verblijfsformules

35 Bedankt voor uw aandacht
35


Download ppt "1."

Verwante presentaties


Ads door Google