De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PZT = samenwerkingsverband Geestelijke Gezondheidszorg Beschut Wonen De Overweg Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart C.G.G.Z. Largo Eerstelijnszorg Samenwerkingsinitiatief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PZT = samenwerkingsverband Geestelijke Gezondheidszorg Beschut Wonen De Overweg Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart C.G.G.Z. Largo Eerstelijnszorg Samenwerkingsinitiatief."— Transcript van de presentatie:

1

2 PZT = samenwerkingsverband Geestelijke Gezondheidszorg Beschut Wonen De Overweg Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart C.G.G.Z. Largo Eerstelijnszorg Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnszorg(SEL) Huisartsenkring regio Ieper CAW De Papaver ICAW (CM, BM, LM)

3 PZT - equipe 2 voltijdse thuiszorgwerkers 2 voltijdse thuiszorgwerkers Mestdagh Johan (psychiatrische verpleegkundige) (4/5 FTE) Mestdagh Johan (psychiatrische verpleegkundige) (4/5 FTE) Evi Vanbecelaere (psychiatrische verpleegkundige) (1/5 FTE) Evi Vanbecelaere (psychiatrische verpleegkundige) (1/5 FTE) Vanhee Gerrit (sociaal verpleegkundige) (1 FTE) Vanhee Gerrit (sociaal verpleegkundige) (1 FTE) 1 teamverantwoordelijke (4 uren) 1 teamverantwoordelijke (4 uren) Katrien Jacques Katrien Jacques 1 coördinator (PZT gekoppeld aan BW) 1 coördinator (PZT gekoppeld aan BW) Koen Demuynck Koen Demuynck

4 PZT = pilootproject Erkend als pilootproject betreffende ‘psychiatrische zorg voor patiënten in de thuissituatie’ door de federale overheidsdienst Volksgezondheid

5 Werkgebied Arrondissement Ieper - Diksmuide Regio Ieper: Heuvelland, Ieper, Langemark- Poelkappelle, Mesen, Poperinge, Vleteren, Wervik, Zonnebeke en alle betrokken deelgemeenten ________ Regio Diksmuide: Diksmuide, Lo-Reninge, Houthulst, Kortemark en alle betrokken deelgemeenten

6 68 32 9 3 1 2 1 1414 14 13 68 8 Buiten regio: 3 Onbekend: 1

7 Zorgaanbod PZT Sensibilisering Advies / Consult Coaching Coördinatie Begelei- ding Dienst- verlening Begeleiding aan huis

8 Zorgaanbod: PRINCIPE We werken volgens het “subsidiariteitprincipe” (spaarzame zorg) We werken volgens het “subsidiariteitprincipe” (spaarzame zorg) M.a.w.: ‘niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk’ M.a.w.: ‘niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk’

9 Zorgaanbod: Sensibilisering Bekendmaking – Vorming – Samenwerking (o.a.Kopp, Puente, symposium…) Bekendmaking – Vorming – Samenwerking (o.a.Kopp, Puente, symposium…) Voor alle hulpverleners, mantelzorgers en cliënten werkzaam of woonachtig binnen arro. Ieper - Diksmuide Voor alle hulpverleners, mantelzorgers en cliënten werkzaam of woonachtig binnen arro. Ieper - Diksmuide Geen exclusie Geen exclusie

10 Zorgaanbod: Advies/consult Eénmalige interventie: Eénmalige interventie: Aanbieden van informatie m.b.t. het hoe omgaan met personen met psychische problemen Aanbieden van informatie m.b.t. het hoe omgaan met personen met psychische problemen Doorverwijzing naar gepaste hulpverlening (o.a. activeringsprojecten,…) Doorverwijzing naar gepaste hulpverlening (o.a. activeringsprojecten,…) Brug slaan tussen GGZ en Eerstelijnszorg Brug slaan tussen GGZ en Eerstelijnszorg Voor alle hulpverleners, mantelzorgers en cliënten werkzaam of woonachtig binnen arro. Ieper - Diksmuide Voor alle hulpverleners, mantelzorgers en cliënten werkzaam of woonachtig binnen arro. Ieper - Diksmuide Geen exclusie Geen exclusie

11 Zorgaanbod: Coaching D.m.v. meerdere contacten, psychiatrische expertise toevoegen aan diensten,organisaties zonder hun autonomie in het gedrang te brengen D.m.v. meerdere contacten, psychiatrische expertise toevoegen aan diensten,organisaties zonder hun autonomie in het gedrang te brengen Voor alle hulpverleners, mantelzorgers en cliënten werkzaam of woonachtig binnen arro. Ieper - Diksmuide Voor alle hulpverleners, mantelzorgers en cliënten werkzaam of woonachtig binnen arro. Ieper - Diksmuide Geen exclusie Geen exclusie

12 Zorgaanbod: Coördinatie Beperkt aantal huisbezoeken Beperkt aantal huisbezoeken Uitbouwen van een netwerk (inschakelen van externe diensten) Uitbouwen van een netwerk (inschakelen van externe diensten) Exploratie – verkenning van de thuissituatie Exploratie – verkenning van de thuissituatie Meezoeken naar gepaste daginvulling (oriënteren naar o.a. activeringsprojecten,vrijwilligerswerk, tewerkstelling,opleiding,…) Meezoeken naar gepaste daginvulling (oriënteren naar o.a. activeringsprojecten,vrijwilligerswerk, tewerkstelling,opleiding,…) Zorgafstemming – zorgbemiddeling Zorgafstemming – zorgbemiddeling Puente:opvolging cliënten langwerkende antipsychoticum Puente:opvolging cliënten langwerkende antipsychoticum Voor alle hulpverleners, mantelzorgers en cliënten werkzaam of woonachtig binnen arro. Ieper - Diksmuide Voor alle hulpverleners, mantelzorgers en cliënten werkzaam of woonachtig binnen arro. Ieper - Diksmuide Geen exclusie Geen exclusie

13 Zorgaanbod: Begeleiding Inclusie Volwassenen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen Volwassenen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen Gering sociaal netwerk Gering sociaal netwerk Grote kans op herval Grote kans op herval Geen goede toegang tot ambulante zorg Geen goede toegang tot ambulante zorg Begeleiding a/huis = meerwaarde Begeleiding a/huis = meerwaarde Zorgwekkende zorgmijders Zorgwekkende zorgmijders Cliënten woonachtig in arro. Ieper – Diksmuide Cliënten woonachtig in arro. Ieper – Diksmuide =Criteria die in overweging worden genomen =Begeleidingsperiode (per) 3 of 6 maanden

14 Zorgaanbod :Begeleiding Exclusie Stoornissen t.g.v. middelenmisbruik Stoornissen t.g.v. middelenmisbruik Stoornissen t.g.v. organische stoornis Stoornissen t.g.v. organische stoornis Primaire relatieproblemen Primaire relatieproblemen

15 Wat doen we ? Ondersteuning v/d cliënt Ondersteuning v/d cliënt Psycho-sociale ondersteuning Psycho-sociale ondersteuning Hervalpreventie – opvolging behandeling Hervalpreventie – opvolging behandeling Meezoeken daginvulling (o.a.oriënteren naar activeringsprojecten,vrijwilligerswerk, tewerkstelling,opleiding,…) Meezoeken daginvulling (o.a.oriënteren naar activeringsprojecten,vrijwilligerswerk, tewerkstelling,opleiding,…) … Ondersteuning v/d directe omgeving Ondersteuning v/d directe omgeving (familie,buurt,werkgever, huurmaatschappij,…) Ondersteuning v/d hulpverleners Ondersteuning v/d hulpverleners (zorgafstemming en bemiddeling, zorgcoördinatie,…)

16 Wat doen we niet ? Somatische zorg Somatische zorg Budgetbegeleiding Budgetbegeleiding Huishoudelijke activiteiten Huishoudelijke activiteiten Doorverwijzing naar de reguliere thuiszorg Doorverwijzing naar de reguliere thuiszorg

17 Wie kan aanmelden ? Wie kan aanmelden ? Wie moeilijkheden ervaart in het omgaan met psychiatrische problemen in de thuissituatie kan ons contacteren.  Voor hulpverleners geconfronteerd met psychische en/of psychiatrische problemen in een thuissituatie.  Voor mantelzorgers die ondersteuning wensen in het omgaan met hun ziek familielid.  Voor cliënten (volwassenen) die ondersteuning wensen, die een beter rolfunctioneren wensen, die moeite hebben om zelf de stap te zetten naar de hulpverlening, …

18 Adviserend & ondersteunend team

19 Adviserend - ondersteunend team Samenstelling: Samenstelling: –Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart (Sociale dienst) –SEL Midden West-Vlaanderen (Bond Moyson) –Centrum Geestelijk Gezondheidszorg Largo –Beschut Wonen ‘ De overweg ’ - Katrien Jacques (voorzitter) –Psychiater - Dr Guy Touquet –Huisarts - Dr. Gaston Delbeke –CAW De Papaver – Greet Maenhout –ICAW- mutualiteiten (CM-BM-LM) –Thuiszorgwerkers: Gerrit Vanhee - Johan Mestdagh-Evi Vanbecelaere

20 Adviserend - ondersteunend team Opdracht: Opdracht: –Beslissen welk zorgaanbod wordt aangeboden op de gestelde hulpvraag, op basis van de intake gegevens. –(Indirect) Adviseren van zorgverstrekkers uit de reguliere thuiszorg met vragen m.b.t. het omgaan van met een cliënt met psychiatrische problemen. –Forum voor PZT-thuiszorgwerkers bij probleemsituaties / knelpunten. Frequentie: Frequentie: –Om de 2 weken 1 uur

21 PZT regio Ieper-Diksmuide Poperingseweg 14 8900 Ieper GSM Johan Mestdagh: 0495/32.15.83 GSM Gerrit Vanhee: 0498/10.31.60 GSM Evi Vanbecelaere:0475/85.60.76 fax: 057/23.91.87 e-mail: info@pztieper.be info@pztieper.be www.pztieper.be

22 Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart vzw BESCHUT WONEN “De Overweg” Secretariaat: Poperingseweg 71 a - Ieper www.beschutwonenieper.be Samenwerkingsverband Geestelijke Gezondheidszorg C.G.G.Z. - Largo

23 BESCHUT WONEN aan volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale kwetsbaarheid, begeleiding en ondersteuning nodig hebben in hun woon- en leefomgeving. Beschut Wonen biedt huisvesting begeleiding

24 DOELGROEP Voorwaarden:  Motivatie  Zelfredzaamheid:  Zelfstandig kunnen leven – geen continue begeleiding  Minimale vaardigheden  Psychisch en sociaal functioneren  Psychische stabiliteit  Sociale vaardigheden Volwassenen met psychiatrische problematiek en/of psychosociale kwetsbaarheid

25 VERSCHIL MET PZT ? Ontwikkeling in woonvormen  Beschut wonen: huisvesting én integrale begeleiding (= gebruiksovereenkomst)  Psychiatrische Zorg Thuis: eigen huisvesting en (tijdelijke) psychiatrische begeleiding

26 HUISVESTING Kamer in groepswoning  4 – 5 bewoners per woning  gebruiksvergoeding – incl. energie  aantal groepswoningen: 15 Individuele studio of woning  gebruiksvergoeding – excl. energie  aantal studio’s: 18

27 BEGELEIDING Integrale begeleiding = begeleider volgt bewoner op verschillende punten:  Psychiatrische problematiek  Psychosociale kwetsbaarheid  Woonvaardigheden  Dagbesteding

28 BEGELEIDING Samenwerking met “betekenisvolle anderen”:  Familie  Sociale contacten  Diensten - organisaties Participatie bewoners:  Begeleidingsplan  Organisatie - planning activiteiten  Bewonersoverleg

29 BEGELEIDING Individuele begeleidingsgesprekken  in de woning  in de gespreksruimten secretariaat Groepsvergaderingen in de woning Permanentie via oproepsysteem

30 Netwerk geestelijke gezondheidszorg – Regio Ieper, Diksmuide

31 Situering Verdere evolutie i/d vermaatschappelijking v/d zorg Verdere evolutie i/d vermaatschappelijking v/d zorg Omvorming van een aanbodgestuurde (hoofdzakelijke residentiële GGZ) naar een vraaggestuurde meer gedifferentieerde GGZ Omvorming van een aanbodgestuurde (hoofdzakelijke residentiële GGZ) naar een vraaggestuurde meer gedifferentieerde GGZ Vertrekken vanuit de concrete leef-,leer- werkomgeving van de cliënt Vertrekken vanuit de concrete leef-,leer- werkomgeving van de cliënt Samenwerking tussen de verschillende zorgactoren stimuleren en versterken via netwerking Samenwerking tussen de verschillende zorgactoren stimuleren en versterken via netwerking

32 Sturing door netwerkcomit é Functie 1 Functi e 2 Functie 3 Functi e 5 Functi e 4

33

34 1. Ggz-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie 1. Ggz-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie 2. Mobiele behandelingsteams die zich verplaatsen naar waar de zorgvrager zich bevindt : thuis of elders, in zijn of haar leefomgeving 2. Mobiele behandelingsteams die zich verplaatsen naar waar de zorgvrager zich bevindt : thuis of elders, in zijn of haar leefomgeving 3. Teams inzake psychosociale rehabilitatie 3. Teams inzake psychosociale rehabilitatie 4. Intensieve gespecialiseerde residentiële ggz-units 4. Intensieve gespecialiseerde residentiële ggz-units 5. Specifieke woonvormen en verblijfsformules 5. Specifieke woonvormen en verblijfsformules

35 Bedankt voor uw aandacht Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "PZT = samenwerkingsverband Geestelijke Gezondheidszorg Beschut Wonen De Overweg Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart C.G.G.Z. Largo Eerstelijnszorg Samenwerkingsinitiatief."

Verwante presentaties


Ads door Google