De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS Thema Subsidies Versie 22 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS Thema Subsidies Versie 22 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS Thema Subsidies Versie 22 november 2013

2 TOEKENNING EN BETALING Versie 22 november 2013 Plaatsen met een vergunning Plaatsen met een beslissing tot toekenning Plaatsen met effectieve betaling Subsidieerbare kinderopvangplaatsen Gesubsidieerde kinderopvangplaatsen Vergunde kinderopvangplaatsen Een voorbeeld Vergund: 20 plaatsen Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 plaatsen Vergund: 20 16 plaatsen Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 16 plaatsen Vergund: 26 plaatsen Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 plaatsen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

3 TOEKENNING EN BETALING Subsidies worden gegroepeerd in subsidiegroepen – Gezinsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een zorgregio – Groepsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een gemeente Uitzondering Brussel: zorgregio – Samenwerkende onthaalouders: aparte subsidiegroep Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

4 ORGANISATOR SUBSIDIEGROEP REGIO A GROEPSOPVANG SUBSIDIEGROEP REGIO A GEZINSOPVANG SUBSIDIEGROEP REGIO A SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS Groepsopvang locatie 1 Groepsopvang locatie 2 Gezinsopvang locatie 3 Gezinsopvang locatie 4 Samenwerkende onthaalouder locatie 5 SUBSIDIEGROEP REGIO B GROEPSOPVANG SUBSIDIEGROEP REGIO B GEZINSOPVANG SUBSIDIEGROEP REGIO B SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS Groepsopvang locatie 6 Gezinsopvang locatie 7 Samenwerkende onthaalouder locatie 9 Versie 22 november 2013

5 VOORBEELDEN SUBSIDIEGROEP VOORBEELD 1: NU:Organiserend bestuur: vzw X Erkende crèche met 23 plaatsen in Leuven ZKDV met 20 plaatsen in Leuven (niet-gesubsidieerd) TOEKOMST: – Organisator: vzw X – Subsidiegroep vzw X groepsopvang Leuven – Vergund aantal opvangplaatsen: 43 (Locatie A: 23 pl, Locatie B: 20 pl) – Subsidieerbaar aantal opvangplaatsen: 23 – Gesubsidieerd aantal opvangplaatsen: 23 Versie 22 november 2013

6 VOORBEELDEN SUBSIDIEGROEP VOORBEELD 2: NU:Organiserend bestuur: vzw X Leuven: Erkende crèche: 23 pl + ZKDV 20 pl, niet gesubsidieerd Aarschot: ZKDV met IKG met 20 plaatsen TOEKOMST: – Organisator: vzw X – Subsidiegroep vzw X groepsopvang Leuven: Vergund: 43 pl (2 locaties) / Subsidieerbaar: 23 pl – Subsidiegroep vzw X groepsopvang Aarschot: Vergund: 20 pl / Subsidieerbaar: 20 pl Versie 22 november 2013

7 VOORBEELD 3 NU:Organiserend bestuur: vzw Y in Leuven: Erkende crèche: 23 pl + ZKDV 20 pl, niet gesubsidieerd + ZKDV IKG 25 pl + LODI 20 pl in Zorgregio Leuven: DVO met 100 plaatsen, 30 onthaalouders met elk 4 pl TOEKOMST: – Organisator: vzw Y – Subsidiegroep groepsopvang vzw Y : Vergund: 88 pl (4 locaties) / Subsidieerbaar: 68 pl – Subsidiegroep gezinsopvang vzw Y Vergund: 120 plaatsen / Subsidieerbaar : 100 pl VOORBEELDEN SUBSIDIEGROEP Versie 22 november 2013

8 VISUELE VOORSTELLING SUBSIDIEGROEP ORGANISATOR vzw Y vzw Y SUBSIDIEGROEP GROEPSOPVANG Locatie A 20pl Locatie A 20pl Locatie D 20pl Locatie D 20pl Locatie C 23pl Locatie C 23pl Locatie B 25pl Locatie B 25pl Werkt NIET volgens vwn T1, T2 of T3  T0 ZKDV zonder sub, geen IKG vzwY SUBSIDIEGROEP GEZINSOPVANG vzwY SUBSIDIEGROEP GEZINSOPVANG Werkt volgens vwn T1 en T2 ZKDV met IKG en FO Werkt volgens vwn T1 en T2 EKDV Werkt volgens vwn T1, T2 en T3 LODI T1= 68 T2 = 68 T3 = 20 Vergund = 88 Versie 22 november 2013

9 Inclusieve opvang – Individuele: vanaf vergunning – Structurele: minstens subsidie voor inkomenstarief nodig – Combinatie individuele & structurele mogelijk TRAPPENSYSTEEM Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Basissubsidie Trap 2 Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. deel leeftijd + deel prestaties

10 BASISSUBSIDIE - BEDRAGEN Gezinsopvang: 267,30 € per plaats per jaar Groepsopvang: 578,37 € per plaats per jaar Verhoudingsgewijs vermindering als: In voorbeeld 3: Aantal T1-plaatsen = 68 = 68 x 578,37 € = 39.329,16 € Bijv. starter op 1 maart: gewerkt met 365sten (  578,37 x (306/365)) Bijv. gesubs. Cap = 20, maar aantal opgevangen kdn = 18 (  18x578,37) – geen gans jaar actief – aantal opgevangen kinderen per kalenderjaar lager is dan het aantal gesubsidieerde plaatsen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

11 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - BEDRAGEN Bedrag per prestaties ─ Alle prestaties tussen 6u en 20u van locaties van subsidiegroep die aan subsidievoorwaarden voldoen ─ 100%: prestaties van 5u tot 11u ─ 60%: prestaties van 0 tot 5u ─ max 120% (aantal gesubsidieerde plaatsen x 220 x 120%) Bedrag volgens gemiddelde leeftijd ─ Op basis van leeftijden en werkregeling Gezinsopvang: verantwoordelijke Groepsopvang: verantwoordelijken en begeleiders Verrekening met inkomenstarieven ─ Geen verrekening: bijkomende tarieven en niet-gerechtvaardigde afwezigheden (ministeriele besluit) Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

12 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - BEDRAGEN Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

13 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - BEDRAGEN Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

14 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - BEDRAGEN Voorbeeld 1 groepsopvang Subsidiegroep vzw X Leuven, 20 subsidieerbare plaatsen inkomenstarief -3000 prestaties van 5u tot 11u -1233 prestaties van 0u tot 5u -gemiddelde leeftijd: 35 jaar Berekeningswijze Deel prestaties 3000 X 23,37 € = 70.110,00 € 1233 X 0,60 X 23,37 € = 17.289,13 € Deel leeftijd: (5.529,66 € + (15 x 96,76)) X 20 = 139.621,20 € 227.020,33 € Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

15 VISUELE VOORSTELLING SUBSIDIEGROEP ORGANISATOR vzw Y vzw Y SUBSIDIEGROEP GROEPSOPVANG Locatie A 20pl Locatie A 20pl Locatie D 20pl Locatie D 20pl Locatie C 23pl Locatie C 23pl Locatie B 25pl Locatie B 25pl Werkt niet volgens vwn T1, T2 of T3 ZKDV zonder sub, geen IKG vzw Y SUBSIDIEGROEP GEZINSOPVANG vzw Y SUBSIDIEGROEP GEZINSOPVANG Werkt volgens vwn T1 en T2 ZKDV met IKG en FO Werkt volgens vwn T1 en T2 EKDV Werkt volgens vwn T1, T2 en T3 LODI T1= 68 T2 = 68 T3 = 20 Vergund = 88 Gem. leeftijd groepsopvang = 38 jaar Prestaties = 5.500 aan 100% Prestaties = 5.060 aan 100% Prestaties = 4.400 aan 100% Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

16 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - BEDRAGEN Voorbeeld 2 groepsopvang Subsidiegroep vzw Y groeps, 68 subsidieerbare plaatsen inkomenstarief -14.960 prestaties van 5u tot 11u // 0 prestaties van 0u tot 5u -(max.120% niet overschreden = 68x220x120%=17.952) -gemiddelde leeftijd: 38 jaar Berekeningswijze Deel prestaties 14.960 X 23,37 € = 349.615,20 € Deel leeftijd: (5.529,66 € + (18 x 96,76)) X 43 = € 312.667,62 (2.307,80 € + (18 x 40,38)) x 25 = 75.866 € 738.148,82 € Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

17 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - OVERGANGSMAATREGELEN Zelfstandige kinderdagverblijven met IKG > organisatoren groepsopvang met inkomenstarief Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

18 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - OVERGANGSMAATREGELEN Diensten voor onthaalouders > organisatoren gezinsopvang met inkomenstarief Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

19 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - OVERGANGSMAATREGELEN Voorbeelden: Erkend kdv openbaar met 23 plaatsen: Subs. Cap = 23; 16 hoogste, 7 laagste tarief Peutertuin openbaar met 30 plaatsen: Subs. Cap = 30; 5 hoogste, 25 laagste tarief Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

20 SUBSIDIEBEDRAGEN GROEPSOPVANG Voorbeeld omzetting crèches openbaar bestuur? Crèches openbaar: -67,98% T2a (tarief EKDV vzw) -32,02% T2b (tarief ZKDV ikg) Bvb openbaar bestuur: 110 plaatsen, waarvan 10 toegekend na 2006  100 plaatsen aan openbaar tarief  67,78% aan tarief T2a  afgerond 68  (100 – 68 =) 32 plaatsen aan tarief T2b  Totaal:  110 plaatsen  78 plaatsen (= 68 +10) aan tarief T2a  32 plaatsen aan tarief T2b Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

21 PLUSSUBSIDIE Bedrag 647,50 euro per gesubsidieerde plaats per jaar Omzetting Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang met voorschoolse opvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

22 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG - BEDRAG Individuele 9,54 € per prestatie van een kind met specifieke zorgbehoefte – toekenning van Kind en Gezin Structurele 2891,49 € per structurele plaats per jaar – max 1/3 van het aantal vergunde plaatsen per subsidiegroep Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

23 OMZETTING GROEPSOPVANG Zelfstandig kinderdagverblijf met financiële ondersteuning financiële ondersteuning Organisator groepsopvang TRAP 1 basissubsidie Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

24 OMZETTING GROEPSOPVANG Overgangsperiode tot 2020 qua subsidiebedragen trap 2 Zelfstandig kinderdagverblijf met IKG financiële ondersteuning per plaats IKG-vergoeding per prestatie vergoeding voor ziektes Organisator groepsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

25 OMZETTING GROEPSOPVANG Erkend Kinderdagverblijf component leeftijd component bezetting forfait per plaats subsidie logistieke functie subsidie directiefunctie Organisator groepsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief Peutertuinen en crèches gesubsidieerd volgens openbaar tarief: overgangsperiode tot 2020 voor subsidiebedragen trap 2 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

26 OMZETTING GROEPSOPVANG Apart: Subsidiëring doelgroepwerknemers Welzijn Sociale Economie Lokale dienst buurtgerichte opvang forfait per plaats loonsubsidie doelgroep- werknemers Organisator groepsopvang TRAP 1, 2 en 3 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief plussubsidie Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

27 OMZETTING GEZINSOPVANG Nog 5 jaar aparte subsidie voor samenwerkingsverband Plaatsen gesubsidieerd volgens openbaar tarief: overgangsperiode tot 2020 voor subsidiebedragen trap 2 Dienst voor onthaalouders component leeftijd forfait per plaats forfait per dossier en onthaalouder onkosten- vergoeding sociaal statuut arbeidsongevallen verzekering Organisator gezinsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

28 OMZETTING GEZINSOPVANG Zelfstandige onthaalouder met IKG IKG-vergoeding per prestatie vergoeding voor ziektes Organisator gezinsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

29 OMZETTING SPECIFIEK ZORGBEHOEFTE Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

30 ALGEMENE PRINCIPES Opbouwen reserves mogelijk onder bepaalde voorwaarden Subsidiebedragen worden verhoogd als spilindex overschreden Voorschot per kwartaal en jaarafrekening Elektronisch bezorgen van gegevens aan Kind en Gezin – Reserves enkel gebruiken voor kinderopvang – Jaarlijks: max % subsidies van Kind en Gezin – Gecumuleerd: max % subsidies van Kind en gezin – Indien max overschreden: aanwendingsplan of aanzuiveringsplan – ministerieel besluit Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

31 Boekhouding Het principe van dubbel boekhouden wordt algemeen ingevoerd vanaf 19 plaatsen Vanaf 19 plaatsen heeft de organisator rechtspersoonlijkheid met een sociaal oogmerk

32 Reserves Er komt een reservebepaling in de regelgeving. De manier waarop deze reserve wordt bepaald en de verdere modaliteiten wordt beschreven in het MB Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

33 Indexatie De subsidiebedragen worden niet langer op een vast moment geïndexeerd De aanpassing volgt de evolutie van de levensduurte, met andere woorden : als de spilindex wordt overschreden dan wordt 2 maand nadien de subsidiebedragen aangepast.bv. In april overschrijding => vanaf 1 juni nieuwe bedragen ( twee maanden nadat het 4-maandelijks voortschrijdende gemiddelde van de gezondheidsindex een bepaalde drempelwaarde (de zgn. spilindex) overschrijdt) Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

34 NOG BIJKOMENDE VRAGEN? E-mail: @decreetkinderopvang@kindengezin.be Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.


Download ppt "KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS Thema Subsidies Versie 22 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google