De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS."— Transcript van de presentatie:

1 DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS

2 INHOUD 1.Wat doet Kind en Gezin? 2.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 3.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 4.De vergunning 5.Subsidies 6.Meer weten

3 Onze opdracht Actief bijdragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen: – dankzij deskundige ondersteuning voor alle ouders – via kwaliteitsvolle kinderopvang Concreet Het beleid voorbereiden De regelgeving uitvoeren Ouders en opvang ondersteunen Vlaanderen en Brussel Wat doet Kind en Gezin? Samen geven we elk kind alle kansen!

4 INHOUD 1.Wat doet Kind en Gezin? 2.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 3.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 4.De vergunning 5.Subsidies 6.Meer weten

5 Wat gaat goed in de kinderopvang? Vlaanderen is een goed voorbeeld in Europa. – Problemen in andere landen: te duur voor ouders, onvoldoende regionaal gespreid, overheersende commerciële belangen, beperkt toegankelijk, … Ouders zijn tevreden over hun opvang. De Vlaamse regering is blijven investeren in kinderopvang. 100 miljoen euro extra in de huidige regeerperiode voor: – meer plaatsen – meer prijs op basis van inkomen van ouders – beter gesubsidieerde plaatsen en beter betaalde medewerkers – meer ondersteuning van kinderopvang

6 Waarom een decreet? Kinderopvang moet goed kunnen blijven. Het is belangrijk om structurele problemen toekomstgericht aan te pakken. Er zijn algemene budgettaire beperkingen. Om in kinderopvang te blijven investeren, is een helder plan en motivering nodig: waarom, wat en hoe? Er een nood aan een duidelijkheid: Nu: 6 soorten opvang met verschillende kwaliteitsvoorwaarden en subsidiesystemen. Verschillen zijn onlogisch en niet te verantwoorden.

7 Er is meer kinderopvang nodig – De vraag naar kinderopvang stijgt: geboortecijfer is gestegen; veel werkende ouders; grootouders minder beschikbaar; besef van meerwaarde voor het kind. – Het aanbod volstaat zeker nog niet overal. Waarom een decreet?

8 Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk – Goede kinderopvang heeft een positieve impact op de ontwikkeling van kinderen. Ouders kiezen ook daarom voor opvang. – Kinderopvang ondersteunt ouders: contacten, ervaringen delen, meedoen, … – Kinderopvang is een vak geworden. Dat verdient een professioneel kader. – Kinderopvang moet warm en geborgen blijven: kinderen centraal. Waarom een decreet? ‘Goede kinderopvang? Dat merk je aan de glimlach van je kind.’ Mama Veerle

9 Minder toekomstperspectieven voor de sector – Geen eenduidig beleid, geen toekomstplan, ieder voor zich – Geen financieel groeipad – Onzekere arbeidssituatie voor zeer veel medewerkers van kinderopvang – Geen ondersteuning van wie kinderen begeleidt Minder toekomstperspectieven voor de ouders – Geen transparantie over basiskwaliteit – Geen zekerheid op meer opvangplaatsen – Geen hulp bij het zoeken van opvang – Geen duidelijkheid: welke soorten, welke verschillen? Om het even wie kan Kinderopvang inrichten: – Geen verplichte vergunning voor kinderopvang, maar wél voor een frituur, café, dierenasiel,…. Wat als … er geen decreet kwam?

10 De huidige organisatie van de kinderopvang is onevenwichtig en biedt te weinig toekomstkansen Doelstellingen decreet: – Voldoende opvang – Toegankelijk en betaalbaar voor ouders – Financieel haalbaar voor sector – Kwaliteitsvol Conclusie: stilstaan is achteruitgaan

11 Geleidelijke omschakeling via overgangsmaatregelen en afwijkingen Ondersteuning door Kind en Gezin en partners Stap voor stap: volledige realisatie in 2024 De overgang wordt haalbaar gemaakt

12 Doelstellingen decreet Kinderopvang van baby’s en peuters http://www.youtube.com/watch?v=ZWoDP6xLcII

13 Stand van zaken Decreet Vlaamse Regering 20 april 2012 Besluiten vergunning en subsidie: Vlaamse Regering 22 november 2013 Andere besluiten: buitenschoolse, flexibele, handhaving, procedures,… 1 april 2014!

14 Presentatie: grote lijnen vergunning en subsidie Mapje: volledige tekst! Vragen: achteraf, ook bij de partners Vandaag

15 INHOUD 1.Wat doet Kind en Gezin? 2.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 3.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 4.De vergunning 5.Subsidies 6.Meer weten

16 Gezinsopvang tot maximum 8 kinderen tegelijk Groepsopvang minstens 9 kinderen tegelijk 2 soorten kinderopvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

17 Nieuwe namen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

18 Verplicht voor elke beroepsmatige opvang tegen betaling Vergunningsvoorwaarden – Infrastructuur – Veiligheid en Gezondheid – Omgang met kinderen en gezinnen – Personen werkzaam in de kinderopvang – Organisatorisch management – Samenwerking Start- en werkingsvoorwaarden Buitenschoolse Samen met baby’s en peuters: vergunningsvoorwaarden Enkel buitenschools: apart besluit Vlaamse Regering op komst Vergunning – wat? Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

19 Kind en Gezin kent de vergunning toe aan een organisator voor een bepaalde opvanglocatie voor een maximum aantal kinderen voor onbepaalde duur zolang voldaan wordt aan de vergunningsvoorwaarden Toezicht Op documenten (Kind en Gezin) Ter plaatse door toezichthouders (Zorginspectie) Handhaving Wat als niet aan de voorwaarden wordt voldoen? Besluit nog op komst Vergunning – hoe? Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

20 Je attest van toezicht wordt op 1 april 2014 omgezet naar een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als op je attest van toezicht Starters: streefdoel is vanaf maart 2014 aanvraag vergunning mogelijk te maken Gemelde opvang: moet ten laatste op 1 januari 2015 een vergunning aanvragen Opvang mogelijk maken! – Sommige voorwaarden: voldoende overgangsperiode – Sommige voorwaarden: afwijking mogelijk toegestaan door Kind en Gezin advies van de commissie afwijkingen gelijkwaardige kwaliteit gegarandeerd Vergunning – aanpak op 1 april 2014 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

21 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking Vergunningsvoorwaarden

22 Vergunning –aantal plaatsen Op 1 april krijg je een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als nu. Aantal plaatsen op de vergunning hangt af van: De wens van de organisator De beschikbare ruimte en inrichting Attest draagkracht uitgereikt door de pedagogische ondersteuningsorganisatie (overgangsperiode 2 jaar) Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

23 Wie en wanneer? – Voor elke kinderbegeleider gezinsopvang. Wat? – Samen stilstaan bij wat mogelijk is, rekening houdend met alle factoren die een invloed hebben op je draagkracht: je fysieke en psychische conditie, gezinssituatie, sociaal netwerk, huisvesting.... – Voor hoeveel kinderen is er draagkracht? Waarom? – Kwaliteit voor de kinderen, de gezinnen én de kinderbegeleider – Begeleiders in gezinsopvang werken meestal alleen en kunnen niet even terugvallen op een collega of verantwoordelijke. Hoe? – Door de erkende pedagogische ondersteuningsorganisatie Attest draagkracht Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

24 Tot 31 maart 2014Vanaf 1 april 2014 Maximum aantal gezinsopvang 78 Eigen kinderen die meegerekend worden Jonger dan 6 jaarTot en met de kleuterschool Maximum aantal plaatsen in de gezinsopvang 8 is het maximum voor gezinsopvang Overheid vraagt inspanning voor gemiddeld 4 kinderen per kwartaal. Er mogen nooit meer kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn dan het aantal vergunde plaatsen Schoolgaande kinderen tot en met de lagere school tellen mee voor de aanwezigheid Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

25 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking Werkingsvoorwaarden

26 = wanden van plafond tot vloer – Leefruimte – Rustruimte voor kinderen jonger dan 18 maanden of ‘s nachts – Sanitaire ruimte voor volwassenen: toilet en wasbak Afzonderlijke binnenruimtes Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

27 Netto vloeroppervlakte Tot 31 maart 2014Vanaf 1 april 2014 m² per opvangplaats Leefruimte: 3 m² Leef- + rustruimte: 5 m² Als geen aparte rustruimte: min. 5 m² in leefruimte Berekend op basis van vloeroppervlakte met plafondhoogte min 2,2 m Uitzonderingen: zie tekst in je map Als attest van toezicht op 31 maart 2014 Overgangsperiode tot 1 april 2017 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk. Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

28 Natuurlijk daglicht en verluchting Voorlopige versie 5 juli 2013 Vergelijkbaar met vroeger Natuurlijk daglicht in leefruimte Min. 1 buitenraam per leefruimte Raamoppervlakte: zie mapje Als attest van toezicht: Overgangsperiode tot 1 april 2017 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin mogelijk Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Voldoende ventilatie van binnenruimtes Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

29 Keuken Tot 31 maart 2014Vanaf 1 april 2014 Functionele keuken of kookgedeelte Zone voor keukenactiviteit met: -Werkoppervlak -Wasbak koud en warm stromend water -Koelkast -Opwarmingselement Zone = oppervlakte met een bepaalde functie Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

30 Andere Tot 31 maart 2014Vanaf 1 april 2014 Geen rechtstreekse toegang in leef-, rust- verzorgingsruimte Zone voor toegang Buitenspeelruimte ten stelligste aangeraden Voldoende, vlot en veilig bereikbare buitenspelmogelijkheid Aangepast aan het aantal plaatsen en de leeftijd van de kinderen Niet noodzakelijk eigen tuin Geen andere activiteiten die voor kinderen hinderlijk kunnen zijn Geen andere activiteiten in de ruimtes tijdens openingsuren Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

31 Veilig slapen Tot 31 maart 2014Vanaf 1 april 2014 Voldoende veilige bedjes om kinderen tegelijkertijd te laten slapen Een veilig bed voor elk aanwezig kind Veilig spijlenbed voor kinderen jonger dan 18 maanden: zoals nu Makkelijk om kinderen in en uit te leggen Vrije circulatie langs 1 lange zijde Algemene aanbevelingen voor de preventie van wiegendood Evenwicht omgevingstemperatuur, bedmateriaal en kledij Jonger dan 1 jaar: Geen kussen of dekbed Rugligging tenzij: Attest arts Attest ouder (nieuw!) Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

32 Uitrusting voor verzorging Tot 31 maart 2014Vanaf 1 april 2014 verzorgingstafel en -gerief voldoende toiletpotjes vast of verplaatsbaar badje aangepast aan het aantal opvangplaatsen verzorgingstafel en -kussen een wasbak met koud en warm stromend water een opbergsysteem voor het persoonlijk gerei van elk kind kindertoiletten of potjes een bad of kinderbad Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

33 Werkingsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

34 De opvanglocatie moet: de mogelijkheid hebben om de opgevangen kinderen veilig te evacueren; maatregelen inzake brandpreventie nemen. Nieuw: brandveiligheid Voorlopige versie 5 juli 2013Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

35 Organisator zorgt voor veilige en gezonde omgeving Risicoanalyse gaat minimaal over: – de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen; – de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging Plan van aanpak en een tijdspad om de risico’s te beheersen Minstens binnen een cyclus van twee jaar – alles komt binnen de twee jaar aan bod, maar het werk kan gespreid worden over die twee jaar. Model van Kind en Gezin op komst Nieuw: Risicoanalyse Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

36 Zoals nu – Dieren buiten bereik – Gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank – Telefoontoestel – Procedure en melden: crisis Nieuw – Flessenwater bij loden waterleiding – Procedure en melden: grensoverschrijdend gedrag Veiligheid en gezondheid Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

37 Tot 31 maart 2014Vanaf 1 april 2014 Burgerlijke aansprakelijkheid bij de uitbating Lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen Als buitenschoolse opvang: burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door deze kinderen Verzekeringen Check de specificaties voor deze verzekeringen in je mapje! Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

38 Vergunningsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

39 Fysieke en psychische integriteit respecteren Niet discrimineren Je opvang realiseert een pedagogisch beleid met als doel: – ontwikkeling stimuleren – welbevinden en de betrokkenheid bevorderen – rekening houden met het aantal, de noden en de eigenheid van elk kind Omgang met kinderen en gezinnen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

40 Wennen Gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en activiteiten binnen en buiten Taalbeleid – Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleren – Positieve aandacht voor thuistaal Pedagogische kwaliteit voldoet aan de norm – Meetinstrument pedagogische kwaliteit wordt hiervoor ontwikkeld Pedagogisch - nieuwe elementen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

41 Elke organisator zorgt ten laatste op 1april 2016 voor pedagogische ondersteuning: ofwel via een schriftelijke overeenkomst met een pedagogische ondersteuningsorganisatie; ofwel via een erkenning van de eigen organisatie als pedagogische ondersteuningsorganisatie; Erkenning van pedagogische ondersteuningsorganisatie door Kind en Gezin info volgt Pedagogische ondersteuning - nieuw Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

42 Evaluatie van de werking en tevredenheid door elk gezin Bekend maken aan de ouders binnen een bepaalde termijn: Vergunningsbeslissingen Schriftelijke aanmaningen op vraag van Kind en Gezin Huishoudelijk reglement: informatie voor alle gezinnen (1 jaar overgangsperiode) Specifieke bepalingen voor: Schriftelijke overeenkomst (1 jaar overgangsperiode) Inlichtingenfiche Aanwezigheidsregister Betrokkenheid en participatie gezinnen – nieuwe elementen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

43 Vergunningsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

44 Welke competenties? – opvoeden, verzorgen en ontwikkeling stimuleren van individuele kinderen en een groep kinderen – samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding externen in functie van kinderopvang collega’s en de pedagogisch ondersteuner – reflecteren over het pedagogisch handelen en kunnen verbeteren – omgaan met diversiteit Kwalificatiebewijzen: concreet in ministerieel besluit Kwalificaties Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

45 Alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders Wie 3 jaar werkt kan afwijking van Kind en Gezin krijgen – tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 min. 3 jaar gewerkt – in een locatie met een erkenning, attest van toezicht of toestemming – voor dezelfde functie Wie hiervoor niet in aanmerking komt: overgang – Verantwoordelijken: – als gestart voor 1 april 2015: tijd om kwalificatie te behalen tot 1 april 2020 – als later gestart: onmiddellijk voldoen aan kwalificaties – Begeleiders: kwalificerend traject Kwalificaties Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

46

47 Vervangend aanspreekpersoon van de verantwoordelijke – Actieve kennis Nederlands zelfde niveau als verantwoordelijke Nieuw Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

48 Vergunningsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

49 Ondernemingsnummer Zelfevaluatie van de werking Financiële werking opvolgen Klachtenprocedure en evaluatie ervan: – Wat: zie mapje Nieuw: organisatorisch management Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

50 Vergunningsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

51 Met Kind en Gezin – enkel kinderen opvangen waarvan de vraag naar kinderopvang geregistreerd werd in de Kinderopvangzoeker nog niet op 1 april 2014: nog in proeftuinfase – gegevens elektronisch bezorgen aan Kind en Gezin maandelijks en per kind: overgangsperiode tot april 2017 tot april 2017: jaarlijks tijdens 1e week februari het aantal aanwezige kinderen Met Lokaal Loket Kinderopvang – ondersteunt ouders in hun zoektocht – nog uitvoeringsbesluit nodig Je informeren over lokaal beleid kinderopvang Samenwerking Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

52 Toepassing op www.kindengezin.be om kinderopvangvragen:www.kindengezin.be 1.te registreren (ouders of Lokaal Loket) 2.te behandelen (kinderopvang en Lokaal Loket) 3.in kaart te brengen (overheid). Zorgregio Hasselt: proeftuin in 2013 en eerste helft 2014. Lokaal Loket Kinderopvang Kinderopvang zoeker Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

53 Hoe werkt de Kinderopvangzoeker? Ouders stellen hun vraag één keer door ze te registreren. Opvangvoorzieningen van hun voorkeur krijgen e-mail. Andere opvang in de gemeente en Lokaal Loket zien de opvangvragen. Opvang met een plaats kan contact opnemen. Ouder kiest zelf welke opvang. Overeenkomst en start opvang worden bevestigd. Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

54 INHOUD 1.Wat doet Kind en Gezin? 2.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 3.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 4.De vergunning 5.Subsidies 6.Meer weten

55 Sector moet financieel leefbaar zijn Duidelijk systeem Vergunningsvoorwaarden subsidievoorwaarden Subsidiehoogte bouwt op naargelang de opdrachten die opgenomen worden. Subsidies - principes Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

56 Subsidies - aanpak Huidige subsidies worden automatisch omgezet naar nieuwe – Hetzelfde aantal subsidieerbare plaatsen Geen enkele sector gaat financieel achteruit Organisator die financieel minder krijgt: in bepaalde gevallen een compensatie mogelijk Aantal plaatsen met subsidies zal groeien – Binnen budgettaire mogelijkheden – Met programmatie oproep Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

57 Subsidies - overzicht Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Basissubsidie Trap 2 Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie – 220 openingsdagen – Nederlands – Prijs op basis van inkomen – Voorrangsregels – Kwetsbare gezinnen – Voorrangsregels - Inclusieve opvangIndividuele en of structurele specifieke zorg Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Individuele specifieke zorg Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

58 Omzetting IKG Zelfstandige onthaalouder met IKG IKG-vergoeding per prestatie vergoeding voor ziektes Organisator gezinsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief (zelf de aantal plaatsen) Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

59 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden 220 openingsdagen van 11u tussen 6u en 20u – Overgang: 2014 en 2015: 9 uren Actieve kennis van Nederlands – attest (zelfde niveau als vergunning) Gebruik van Nederlands in werking door taalbeleid dat: – Nederlandse taalverwerving stimuleert – positieve aandacht biedt voor taal van kind in zijn thuismilieu 80% bezetting – Overgangsperiode: 70% 2014 75% 2015 Jaarlijks een begroting met raming van inkomsten en uitgaven Boekhouding die inkomsten en uitgaven voor kinderopvang transparant afzondert Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

60 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden Voorrangsregels – Inspanningsverbintenis absolute en steeds voorrang voor werksituatie – werk zoeken, houden of beroepsopleiding daarnaast voorrang – alleenstaanden – gezinnen met laag inkomen – pleegkinderen – broertjes en zusjes voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

61 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden Voorrangsregels – Resultaatsverbintenis: min. 20% van de opgevangen kinderen: – gezinnen die voldoen aan 2 kenmerken van voorrangsregels – of kwetsbare gezinnen » zelfde definitie als in trap 3 plussubsidie – 20% niet bereikt: afwijking mogelijk van de absolute voorrang werksituatie – Bijkomende eigen regels mogelijk, maar wettelijke voorrangsregels zijn prioritair – Opnemen in het huishoudelijk reglement voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

62 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden Bijkomend Brussels Hoofdstedelijk Gewest: – Inspanningsverbintenis Voorrang aan kinderen waarvan minstens één persoon uit het gezin het Nederlands voldoende machtig is – Resultaatsverbintenis Min. 1 kind, max. 55% van de kinderen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

63 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden Systeem inkomenstarief gebruiken – Geen mix mogelijk binnen zelfde locatie – Betalen voor gereserveerde opvangdagen Opvangplan wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomst. Uitzondering: sluitingsdagen & gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (ministerieel besluit) – Inkomenstarief dekt kosten gedurende bepaald aantal uren, met uitzondering van ‘s nachts Bijkomend: bepaalde bijkomende kosten & reservatie of waarborg (ministerieel besluit) Buitenschoolse opvang: apart besluit voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

64 Subsidie voor inkomenstarief – voorwaarden Systeem inkomenstarief – Ouder berekent inkomenstarief via website Kind en Gezin basis: gezamenlijk belastbaar inkomen organisator biedt hulp indien nodig ministerieel besluit – Individueel verminderd tarief mogelijk via automatische rechten of OCMW ministerieel besluit – Organisator: facturatie en inning – Onjuiste verklaringen van ouders Herberekening of maximumtarief mogelijk Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

65 Subsidie voor inkomenstarief – bedragen Basissubsidie – Bedrag per plaats per jaar – Verhoudingsgewijs vermindering als: geen gans jaar actief aantal opgevangen kinderen per kalenderjaar < aantal gesubsidieerde plaatsen Inkomenstarief – Bedrag per prestatie Alle prestaties tussen 6u en 20u van locaties van subsidiegroep die aan subsidievoorwaarden voldoen 100%: prestaties van 5u tot 11u 60%: prestaties van 0 tot 5u max 120% (aantal gesubsidieerde plaatsen x 220 x 120%) – Bedrag volgens gemiddelde leeftijd Op basis van leeftijden en werkregeling van verantwoordelijke en medewerkers die verantwoordelijke systematisch ondersteunen – Verrekening met inkomenstarieven voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

66 Subsidiebedragen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

67 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG Subsidie voor inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. – door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig Specifieke voorwaa rden voor individuele en structurele: zie mapje Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

68 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG - BEDRAG Individuele 9,54 € per prestatie van een kind met specifieke zorgbehoefte – toekenning van Kind en Gezin Structurele 2891,49 € per structurele plaats per jaar – max 1/3 van het aantal vergunde plaatsen per subsidiegroep Combinatie individuele & structurele mogelijk Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

69 INHOUD 1.Wat doet Kind en Gezin? 2.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 3.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 4.De vergunning 5.Subsidies 6.Meer weten

70 Meer weten? www.kindengezin.be: alle info over het decreet Ga naar Kinderopvang > Nieuw decreet Nieuwsbrief: alle nieuwe info over decreet en kinderopvang Ga naar Nieuwsbrieven > Kinderopvang > inschrijven Jouw vergunning of subsidie je dossierbeheerder (vanaf 1 januari klantenbeheerder) Ondersteuning als zelfstandige, pedagogisch, financieel, juridisch, … Agentschap Ondernemen, KidsInvest, VoorZet, UnieKO Vind je nog geen antwoord op je vragen? decreetkinderopvang@kindengezin.be.


Download ppt "DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS."

Verwante presentaties


Ads door Google