De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS."— Transcript van de presentatie:

1 DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS

2 INHOUD Wat doet Kind en Gezin? Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Subsidies Meer weten

3 Wat doet Kind en Gezin? Samen geven we elk kind alle kansen!
Onze opdracht Actief bijdragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen: dankzij deskundige ondersteuning voor alle ouders via kwaliteitsvolle kinderopvang Concreet Het beleid voorbereiden De regelgeving uitvoeren Ouders en opvang ondersteunen Vlaanderen en Brussel Samen geven we elk kind alle kansen!

4 INHOUD Wat doet Kind en Gezin? Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Subsidies Meer weten

5 Wat gaat goed in de kinderopvang?
Vlaanderen is een goed voorbeeld in Europa. Problemen in andere landen: te duur voor ouders, onvoldoende regionaal gespreid, overheersende commerciële belangen, beperkt toegankelijk, … Ouders zijn tevreden over hun opvang. De Vlaamse regering is blijven investeren in kinderopvang miljoen euro extra in de huidige regeerperiode voor: meer plaatsen meer prijs op basis van inkomen van ouders beter gesubsidieerde plaatsen en beter betaalde medewerkers meer ondersteuning van kinderopvang

6 Waarom een decreet? Kinderopvang moet goed kunnen blijven.
Het is belangrijk om structurele problemen toekomstgericht aan te pakken. Er zijn algemene budgettaire beperkingen. Om in kinderopvang te blijven investeren, is een helder plan en motivering nodig: waarom, wat en hoe? Er een nood aan een duidelijkheid: Nu: 6 soorten opvang met verschillende kwaliteitsvoorwaarden en subsidiesystemen. Verschillen zijn onlogisch en niet te verantwoorden.

7 Waarom een decreet? Er is meer kinderopvang nodig
De vraag naar kinderopvang stijgt: geboortecijfer is gestegen; veel werkende ouders; grootouders minder beschikbaar; besef van meerwaarde voor het kind. Het aanbod volstaat zeker nog niet overal.

8 Waarom een decreet? Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk
Goede kinderopvang heeft een positieve impact op de ontwikkeling van kinderen. Ouders kiezen ook daarom voor opvang. Kinderopvang ondersteunt ouders: contacten, ervaringen delen, meedoen, … Kinderopvang is een vak geworden. Dat verdient een professioneel kader. Kinderopvang moet warm en geborgen blijven: kinderen centraal. ‘Goede kinderopvang? Dat merk je aan de glimlach van je kind.’ Mama Veerle

9 Wat als … er geen decreet kwam?
Minder toekomstperspectieven voor de sector Geen eenduidig beleid, geen toekomstplan, ieder voor zich Geen financieel groeipad Onzekere arbeidssituatie voor zeer veel medewerkers van kinderopvang Geen ondersteuning van wie kinderen begeleidt Minder toekomstperspectieven voor de ouders Geen transparantie over basiskwaliteit Geen zekerheid op meer opvangplaatsen Geen hulp bij het zoeken van opvang Geen duidelijkheid: welke soorten, welke verschillen? Om het even wie kan Kinderopvang inrichten: Geen verplichte vergunning voor kinderopvang, maar wél voor een frituur, café, dierenasiel,….

10 Conclusie: stilstaan is achteruitgaan
De huidige organisatie van de kinderopvang is onevenwichtig en biedt te weinig toekomstkansen Doelstellingen decreet: Voldoende opvang Toegankelijk en betaalbaar voor ouders Financieel haalbaar voor sector Kwaliteitsvol

11 De overgang wordt haalbaar gemaakt
Geleidelijke omschakeling via overgangsmaatregelen en afwijkingen Ondersteuning door Kind en Gezin en partners Stap voor stap: volledige realisatie in 2024

12 Doelstellingen decreet Kinderopvang van baby’s en peuters
Het decreet en de uitvoeringsbesluiten zijn dan ook deze gezamenlijke leest geschoeid. Om woord en beeld te geven aan deze gemeenschappelijke essentie, en om hierover eenvoudig te kunnen communiceren is volgende korte filmke ontwikkeld. We tonen het hier even, zeker voor wie het nog niet heeft gezien.

13 Stand van zaken Decreet Vlaamse Regering 20 april 2012
Besluiten vergunning en subsidie: Vlaamse Regering 22 november 2013 Andere besluiten: buitenschoolse, flexibele, handhaving, procedures,… 1 april 2014!

14 Vandaag Presentatie: grote lijnen vergunning en subsidie
Mapje: volledige tekst! Vragen: achteraf, ook bij de partners

15 INHOUD Wat doet Kind en Gezin? Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Subsidies Meer weten

16 2 soorten kinderopvang Gezinsopvang tot maximum 8 kinderen tegelijk
Groepsopvang minstens 9 kinderen tegelijk Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

17 Nieuwe namen Tot 31 maart 2014 Vanaf 1 april 2014
Zelfstandige onthaalouder Organisator van een gezinsopvang Verantwoordelijke Onthaalouder Kinderbegeleider Voorziening Opvanglocatie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

18 Vergunning – wat? Verplicht voor elke beroepsmatige opvang tegen betaling Vergunningsvoorwaarden Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking Start- en werkingsvoorwaarden Buitenschoolse Samen met baby’s en peuters: vergunningsvoorwaarden Enkel buitenschools: apart besluit Vlaamse Regering op komst Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

19 Vergunning – hoe? Kind en Gezin kent de vergunning toe
aan een organisator voor een bepaalde opvanglocatie voor een maximum aantal kinderen voor onbepaalde duur zolang voldaan wordt aan de vergunningsvoorwaarden Toezicht Op documenten (Kind en Gezin) Ter plaatse door toezichthouders (Zorginspectie) Handhaving Wat als niet aan de voorwaarden wordt voldoen? Besluit nog op komst Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

20 Vergunning – aanpak op 1 april 2014
Je attest van toezicht wordt op 1 april 2014 omgezet naar een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als op je attest van toezicht Starters: streefdoel is vanaf maart 2014 aanvraag vergunning mogelijk te maken Gemelde opvang: moet ten laatste op 1 januari 2015 een vergunning aanvragen Opvang mogelijk maken! Sommige voorwaarden: voldoende overgangsperiode Sommige voorwaarden: afwijking mogelijk toegestaan door Kind en Gezin advies van de commissie afwijkingen gelijkwaardige kwaliteit gegarandeerd Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

21 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

22 Vergunning –aantal plaatsen
Op 1 april krijg je een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als nu. Aantal plaatsen op de vergunning hangt af van: De wens van de organisator De beschikbare ruimte en inrichting Attest draagkracht uitgereikt door de pedagogische ondersteuningsorganisatie (overgangsperiode 2 jaar) Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

23 Attest draagkracht Wie en wanneer?
Voor elke kinderbegeleider gezinsopvang. Wat? Samen stilstaan bij wat mogelijk is, rekening houdend met alle factoren die een invloed hebben op je draagkracht: je fysieke en psychische conditie, gezinssituatie, sociaal netwerk, huisvesting.... Voor hoeveel kinderen is er draagkracht? Waarom? Kwaliteit voor de kinderen, de gezinnen én de kinderbegeleider Begeleiders in gezinsopvang werken meestal alleen en kunnen niet even terugvallen op een collega of verantwoordelijke. Hoe? Door de erkende pedagogische ondersteuningsorganisatie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

24 Maximum aantal plaatsen in de gezinsopvang
Tot 31 maart 2014 Vanaf 1 april 2014 Maximum aantal gezinsopvang 7 8 Eigen kinderen die meegerekend worden Jonger dan 6 jaar Tot en met de kleuterschool 8 is het maximum voor gezinsopvang Overheid vraagt inspanning voor gemiddeld 4 kinderen per kwartaal. Er mogen nooit meer kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn dan het aantal vergunde plaatsen Schoolgaande kinderen tot en met de lagere school tellen mee voor de aanwezigheid Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

25 Werkingsvoorwaarden Aantal plaatsen Infrastructuur
Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

26 Afzonderlijke binnenruimtes
= wanden van plafond tot vloer Leefruimte Rustruimte voor kinderen jonger dan 18 maanden of ‘s nachts Sanitaire ruimte voor volwassenen: toilet en wasbak Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

27 Netto vloeroppervlakte
Tot 31 maart 2014 Vanaf 1 april 2014 m² per opvangplaats Leefruimte: 3 m² Leef- + rustruimte: 5 m² Als geen aparte rustruimte: min. 5 m² in leefruimte Berekend op basis van vloeroppervlakte met plafondhoogte min 2,2 m Uitzonderingen: zie tekst in je map Als attest van toezicht op 31 maart 2014 Overgangsperiode tot 1 april 2017 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

28 Natuurlijk daglicht en verluchting
Vergelijkbaar met vroeger Natuurlijk daglicht in leefruimte Min. 1 buitenraam per leefruimte Raamoppervlakte: zie mapje Als attest van toezicht: Overgangsperiode tot 1 april 2017 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin mogelijk Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Voldoende ventilatie van binnenruimtes Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Voorlopige versie 5 juli 2013

29 Keuken Tot 31 maart 2014 Vanaf 1 april 2014
Functionele keuken of kookgedeelte Zone voor keukenactiviteit met: Werkoppervlak Wasbak koud en warm stromend water Koelkast Opwarmingselement Zone = oppervlakte met een bepaalde functie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

30 Andere Tot 31 maart 2014 Vanaf 1 april 2014
Geen rechtstreekse toegang in leef-, rust- verzorgingsruimte Zone voor toegang Buitenspeelruimte ten stelligste aangeraden Voldoende, vlot en veilig bereikbare buitenspelmogelijkheid Aangepast aan het aantal plaatsen en de leeftijd van de kinderen Niet noodzakelijk eigen tuin Geen andere activiteiten die voor kinderen hinderlijk kunnen zijn Geen andere activiteiten in de ruimtes tijdens openingsuren Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

31 Veilig slapen Tot 31 maart 2014 Vanaf 1 april 2014 Voldoende veilige bedjes om kinderen tegelijkertijd te laten slapen Een veilig bed voor elk aanwezig kind Veilig spijlenbed voor kinderen jonger dan 18 maanden: zoals nu Makkelijk om kinderen in en uit te leggen Vrije circulatie langs 1 lange zijde Algemene aanbevelingen voor de preventie van wiegendood Evenwicht omgevingstemperatuur, bedmateriaal en kledij Jonger dan 1 jaar: Geen kussen of dekbed Rugligging tenzij: Attest arts Attest ouder (nieuw!) Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

32 Uitrusting voor verzorging
Tot 31 maart 2014 Vanaf 1 april 2014 verzorgingstafel en -gerief voldoende toiletpotjes vast of verplaatsbaar badje aangepast aan het aantal opvangplaatsen verzorgingstafel en -kussen een wasbak met koud en warm stromend water een opbergsysteem voor het persoonlijk gerei van elk kind kindertoiletten of potjes een bad of kinderbad Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

33 Werkingsvoorwaarden Aantal plaatsen Infrastructuur
Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

34 Nieuw: brandveiligheid
De opvanglocatie moet: de mogelijkheid hebben om de opgevangen kinderen veilig te evacueren; maatregelen inzake brandpreventie nemen. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Voorlopige versie 5 juli 2013

35 Nieuw: Risicoanalyse Organisator zorgt voor veilige en gezonde omgeving Risicoanalyse gaat minimaal over: de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen; de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging Plan van aanpak en een tijdspad om de risico’s te beheersen Minstens binnen een cyclus van twee jaar alles komt binnen de twee jaar aan bod, maar het werk kan gespreid worden over die twee jaar. Model van Kind en Gezin op komst Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

36 Veiligheid en gezondheid
Zoals nu Dieren buiten bereik Gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank Telefoontoestel Procedure en melden: crisis Nieuw Flessenwater bij loden waterleiding Procedure en melden: grensoverschrijdend gedrag Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

37 Verzekeringen Tot 31 maart 2014 Vanaf 1 april 2014
Burgerlijke aansprakelijkheid bij de uitbating Lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen Als buitenschoolse opvang: burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door deze kinderen Check de specificaties voor deze verzekeringen in je mapje! Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

38 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

39 Omgang met kinderen en gezinnen
Fysieke en psychische integriteit respecteren Niet discrimineren Je opvang realiseert een pedagogisch beleid met als doel: ontwikkeling stimuleren welbevinden en de betrokkenheid bevorderen rekening houden met het aantal, de noden en de eigenheid van elk kind Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

40 Pedagogisch - nieuwe elementen
Wennen Gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en activiteiten binnen en buiten Taalbeleid Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleren Positieve aandacht voor thuistaal Pedagogische kwaliteit voldoet aan de norm Meetinstrument pedagogische kwaliteit wordt hiervoor ontwikkeld Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

41 Pedagogische ondersteuning - nieuw
Elke organisator zorgt ten laatste op 1april voor pedagogische ondersteuning: ofwel via een schriftelijke overeenkomst met een pedagogische ondersteuningsorganisatie; ofwel via een erkenning van de eigen organisatie als pedagogische ondersteuningsorganisatie; Erkenning van pedagogische ondersteuningsorganisatie door Kind en Gezin info volgt Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

42 Betrokkenheid en participatie gezinnen – nieuwe elementen
Evaluatie van de werking en tevredenheid door elk gezin Bekend maken aan de ouders binnen een bepaalde termijn: Vergunningsbeslissingen Schriftelijke aanmaningen op vraag van Kind en Gezin Huishoudelijk reglement: informatie voor alle gezinnen (1 jaar overgangsperiode) Specifieke bepalingen voor: Schriftelijke overeenkomst (1 jaar overgangsperiode) Inlichtingenfiche Aanwezigheidsregister Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

43 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

44 Kwalificaties Welke competenties?
opvoeden, verzorgen en ontwikkeling stimuleren van individuele kinderen en een groep kinderen samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding externen in functie van kinderopvang collega’s en de pedagogisch ondersteuner reflecteren over het pedagogisch handelen en kunnen verbeteren omgaan met diversiteit Kwalificatiebewijzen: concreet in ministerieel besluit Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

45 Kwalificaties Alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders
Wie 3 jaar werkt kan afwijking van Kind en Gezin krijgen tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 min. 3 jaar gewerkt in een locatie met een erkenning, attest van toezicht of toestemming voor dezelfde functie Wie hiervoor niet in aanmerking komt: overgang Verantwoordelijken: als gestart voor 1 april 2015: tijd om kwalificatie te behalen tot 1 april 2020 als later gestart: onmiddellijk voldoen aan kwalificaties Begeleiders: kwalificerend traject Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

46 Personen regelmatig direct contact met kinderen
Nodige documenten Jij Personen regelmatig direct contact met kinderen Nieuw Identiteitsbewijs X 21 jaar Uittreksel strafregister Om de 3 jaar vernieuwen Of eerder indien nodig Ook voor rechtspersonen Medisch attest Kan door jezelf worden gemaakt In bepaalde gevallen: door arts Attest kennis Nederlands Volgens ERK niveaus Als attest van toezicht: overgang tot 1 april 2017 Info volgt Attest levensreddend handelen Wordt nog uitgewerkt Zal gelijkaardig zijn aan nu Attest draagkracht Uiterlijk op 1 april 2016 Kwalificatiebewijs Als gestart voor 1 april 2015: uiterlijk in 2020 Later gestart: onmiddellijk Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

47 Nieuw Vervangend aanspreekpersoon van de verantwoordelijke
Actieve kennis Nederlands zelfde niveau als verantwoordelijke Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

48 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

49 Nieuw: organisatorisch management
Ondernemingsnummer Zelfevaluatie van de werking Financiële werking opvolgen Klachtenprocedure en evaluatie ervan: Wat: zie mapje Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

50 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

51 Samenwerking Met Kind en Gezin Met Lokaal Loket Kinderopvang
enkel kinderen opvangen waarvan de vraag naar kinderopvang geregistreerd werd in de Kinderopvangzoeker nog niet op 1 april 2014: nog in proeftuinfase gegevens elektronisch bezorgen aan Kind en Gezin maandelijks en per kind: overgangsperiode tot april 2017 tot april 2017: jaarlijks tijdens 1e week februari het aantal aanwezige kinderen Met Lokaal Loket Kinderopvang ondersteunt ouders in hun zoektocht nog uitvoeringsbesluit nodig Je informeren over lokaal beleid kinderopvang Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

52 Lokaal Loket Kinderopvang
Kinderopvang zoeker Lokaal Loket Kinderopvang Toepassing op om kinderopvangvragen: te registreren (ouders of Lokaal Loket) te behandelen (kinderopvang en Lokaal Loket) in kaart te brengen (overheid). Zorgregio Hasselt: proeftuin in 2013 en eerste helft 2014. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

53 Hoe werkt de Kinderopvangzoeker?
Ouders stellen hun vraag één keer door ze te registreren. Opvangvoorzieningen van hun voorkeur krijgen . Andere opvang in de gemeente en Lokaal Loket zien de opvangvragen. Opvang met een plaats kan contact opnemen. Ouder kiest zelf welke opvang. Overeenkomst en start opvang worden bevestigd. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

54 INHOUD Wat doet Kind en Gezin? Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Subsidies Meer weten

55 Subsidies - principes Sector moet financieel leefbaar zijn
Duidelijk systeem Vergunningsvoorwaarden subsidievoorwaarden Subsidiehoogte bouwt op naargelang de opdrachten die opgenomen worden. Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

56 Subsidies - aanpak Huidige subsidies worden automatisch omgezet naar nieuwe Hetzelfde aantal subsidieerbare plaatsen Geen enkele sector gaat financieel achteruit Organisator die financieel minder krijgt: in bepaalde gevallen een compensatie mogelijk Aantal plaatsen met subsidies zal groeien Binnen budgettaire mogelijkheden Met programmatie oproep Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

57 Subsidie voor inkomenstarief
Subsidies - overzicht Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Trap 2 Kwetsbare gezinnen Voorrangsregels Prijs op basis van inkomen Voorrangsregels 220 openingsdagen Nederlands Individuele specifieke zorg Individuele en of structurele specifieke zorg - Inclusieve opvang Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

58 Omzetting IKG subsidie voor inkomenstarief Organisator gezinsopvang
Zelfstandige onthaalouder met IKG IKG-vergoeding per prestatie vergoeding voor ziektes Organisator gezinsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief (zelf de aantal plaatsen) Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

59 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
220 openingsdagen van 11u tussen 6u en 20u Overgang: 2014 en 2015: 9 uren Actieve kennis van Nederlands attest (zelfde niveau als vergunning) Gebruik van Nederlands in werking door taalbeleid dat: Nederlandse taalverwerving stimuleert positieve aandacht biedt voor taal van kind in zijn thuismilieu 80% bezetting Overgangsperiode: 70% 2014 75% 2015 Jaarlijks een begroting met raming van inkomsten en uitgaven Boekhouding die inkomsten en uitgaven voor kinderopvang transparant afzondert Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

60 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
Voorrangsregels Inspanningsverbintenis absolute en steeds voorrang voor werksituatie werk zoeken, houden of beroepsopleiding daarnaast voorrang alleenstaanden gezinnen met laag inkomen pleegkinderen broertjes en zusjes voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

61 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
Voorrangsregels Resultaatsverbintenis: min. 20% van de opgevangen kinderen: gezinnen die voldoen aan 2 kenmerken van voorrangsregels of kwetsbare gezinnen zelfde definitie als in trap 3 plussubsidie 20% niet bereikt: afwijking mogelijk van de absolute voorrang werksituatie Bijkomende eigen regels mogelijk, maar wettelijke voorrangsregels zijn prioritair Opnemen in het huishoudelijk reglement Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. voorlopige versie 5 juli 2013

62 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
Bijkomend Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Inspanningsverbintenis Voorrang aan kinderen waarvan minstens één persoon uit het gezin het Nederlands voldoende machtig is Resultaatsverbintenis Min. 1 kind, max. 55% van de kinderen Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

63 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
Systeem inkomenstarief gebruiken Geen mix mogelijk binnen zelfde locatie Betalen voor gereserveerde opvangdagen Opvangplan wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomst. Uitzondering: sluitingsdagen & gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (ministerieel besluit) Inkomenstarief dekt kosten gedurende bepaald aantal uren, met uitzondering van ‘s nachts Bijkomend: bepaalde bijkomende kosten & reservatie of waarborg (ministerieel besluit) Buitenschoolse opvang: apart besluit Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. voorlopige versie 5 juli 2013

64 Subsidie voor inkomenstarief – voorwaarden
Systeem inkomenstarief Ouder berekent inkomenstarief via website Kind en Gezin basis: gezamenlijk belastbaar inkomen organisator biedt hulp indien nodig ministerieel besluit Individueel verminderd tarief mogelijk via automatische rechten of OCMW Organisator: facturatie en inning Onjuiste verklaringen van ouders Herberekening of maximumtarief mogelijk Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

65 Subsidie voor inkomenstarief – bedragen
Basissubsidie Bedrag per plaats per jaar Verhoudingsgewijs vermindering als: geen gans jaar actief aantal opgevangen kinderen per kalenderjaar < aantal gesubsidieerde plaatsen Inkomenstarief Bedrag per prestatie Alle prestaties tussen 6u en 20u van locaties van subsidiegroep die aan subsidievoorwaarden voldoen 100%: prestaties van 5u tot 11u 60%: prestaties van 0 tot 5u max 120% (aantal gesubsidieerde plaatsen x 220 x 120%) Bedrag volgens gemiddelde leeftijd Op basis van leeftijden en werkregeling van verantwoordelijke en medewerkers die verantwoordelijke systematisch ondersteunen Verrekening met inkomenstarieven Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. voorlopige versie 5 juli 2013

66 Subsidiebedragen Gezinsopvang € Basissubsidie
267,30 € per plaats per jaar Inkomenstarief Prestatie 21,46 € per prestatie Inkomenstarief Leeftijd Gemiddelde leeftijd 20 jaar 431,42 € per gesubsidieerde plaats per jaar Per extra jaar met max. 40 jaar 7,42 € per gesubsidieerde plaats per jaar Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

67 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG
Subsidie voor inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig Specifieke voorwaarden voor individuele en structurele: zie mapje Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

68 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG - BEDRAG
Individuele 9,54 € per prestatie van een kind met specifieke zorgbehoefte toekenning van Kind en Gezin Structurele 2891,49 € per structurele plaats per jaar max 1/3 van het aantal vergunde plaatsen per subsidiegroep Combinatie individuele & structurele mogelijk Nu 1 april 2014 Individuele specifieke zorgbehoefte inclusieve opvang Structurele Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

69 INHOUD Wat doet Kind en Gezin? Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Subsidies Meer weten

70 Meer weten? www.kindengezin.be: alle info over het decreet
Ga naar Kinderopvang > Nieuw decreet Nieuwsbrief: alle nieuwe info over decreet en kinderopvang Ga naar Nieuwsbrieven > Kinderopvang > inschrijven Jouw vergunning of subsidie je dossierbeheerder (vanaf 1 januari klantenbeheerder) Ondersteuning als zelfstandige, pedagogisch, financieel, juridisch, … Agentschap Ondernemen, KidsInvest, VoorZet, UnieKO Vind je nog geen antwoord op je vragen?


Download ppt "DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS."

Verwante presentaties


Ads door Google