De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OVER DRAKEN EN PRINSESSEN Kritische succesfactoren bij het netwerken met andere organisaties Vlaams Welzijnsverbond 30 november 2011 Begeleiding: Jan Verbanck,

Verwante presentaties


Presentatie over: "OVER DRAKEN EN PRINSESSEN Kritische succesfactoren bij het netwerken met andere organisaties Vlaams Welzijnsverbond 30 november 2011 Begeleiding: Jan Verbanck,"— Transcript van de presentatie:

1 OVER DRAKEN EN PRINSESSEN Kritische succesfactoren bij het netwerken met andere organisaties Vlaams Welzijnsverbond 30 november 2011 Begeleiding: Jan Verbanck, consultant

2 DRAKEN EN PRINSESSEN  Veel besproken sprookjesfiguren  Mythische beelden  Irrationele invullingen  Belemmerend in de samenwerking  Klemtoon op het eigenbelang 5.3. – PNC 10

3 5.3. – PNC 19

4 DRAKEN Focus op bedreiging en verlies  opgeslorpt worden  identiteitsverlies  onbeheersbare constructie  functie-overload  informatie-infarct  pleinvrees, geen vertrouwen  “ziet ge wel …! 5.3. – PNC 11

5 5.3. – PNC 19

6

7 PRINSESSEN Focus op pure winst  verlost van problemen  werk uit handen  minder verantwoordelijkheid  beloftevolle toekomst  naïeve verwachtingen  snel ontgoocheld 5.3. – PNC 12

8

9 KIEZEN VOOR SAMENWERKING EEN AFWEGING EEN AFWEGING 5.3. – PNT 04

10  OMDAT HET LOONT  OMDAT HET MOET  OMDAT HET HOORT ZORGORGANISATIES KOMEN TOT SAMENWERKING… 5.3. – PNT 05

11  VERPLICHTE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN  GROEPERING  FUSIE  JOINT VENTURE  NETWERK  ASSOCIATIE  VERBOND SAMENWERKING IN VELE VORMEN EN MATEN 5.3. – PNT 06

12 SAMENWERKING: EEN CONTINUÜM VAN MOGELIJKHEDEN NAARGELANG:  intensiteit  inhoud  duur  autonomie  identificatie 5.3. – PNT 07

13 is een expliciet samenwerkingsverband dat zich kenmerkt door relatief stabiele relaties tussen autonome organisaties, waarbij meerwaarden voor de gezamenlijke klantenkring ontstaan door gebruik te maken van elkaars kerncompetenties en specifieke positioneringen… NETWERKORGANISATIE 5.3. – PNT 08

14 MET ANDERE WOORDEN:  Netwerking is geen doel.  Netwerking is een keuze, met het oog op een doel.  Netwerking ontstaat rond een gemeenschappelijk belang van 2 of meer autonome activiteiten.  Netwerking impliceert een wederkerig, duurzaam, niet vrijblijvend traject. 5.3. – PNT 09

15  ACHTERWAARTSE NETWERKING  VOORWAARTSE NETWERKING VORMEN VAN SAMENWERKING 5.3. – PNT 10

16 VOORDELEN VAN NETWERKORGANISATIE TEGENOVER MEER TRADITIONELE ORGANISATIEVORMEN  Breder marktbereik.  Versterking of verbreding van dienstverlening aan de cliënt door aanbod van dienstenportfolio, afgestemd op reële behoeften.  Versterking van het aanpassingvermogen aan veranderende omgeving.  Creëren van waarden door verbinding in de vorm van: schaalvoordeel synergie expertise  Behoud van autonomie van de partners.  Versnelling van innovatie. 5.3. – PNT 11

17 VIER BRILLEN OM NAAR SAMENWERKING TE KIJKEN Relationele Utilitaire Zingevende Politieke 5.3. – PNT 12

18 “ALS JE HET PROCES TER HARTE NEEMT, DAN ZORGT HET DOEL WEL VOOR ZICHZELF.” GANDHI 5.3. – PNT 15

19 5.3. - PNC 2  Slordige voorbereiding  Eenzijdige focus op relaties  Eenzijdige utilitaire focus  Geen gedragen project  Niet strategisch onderbouwd  Mythologiseren van eigen verleden  Solistische reflex VALKUILEN IN DE SAMENWERKING VANUIT ĖĖN PARTNER

20 5.3. - PNC 3 1.Wantrouwen, geen open communicatie, machtspelletjes, wij/zij denken, negatieve beeldvorming 2.Gebrek aan structuur, slecht omschreven rollen en verantwoordelijkheden 3.Gebrek aan gedeelde visie en doelen, geen gemeenschappelijke probleemdefinitie OBSTAKELS BIJ NETWERKEN

21 5.3. - PNC 3 5.3. - PNC 13

22 STREVEN NAAR VERBINDING EN DRAAGVLAK  3 niveaus: Eigen organisatie - neuzen in dezelfde richting - duidelijk mandaat Binnen netwerk - formeel en informeel - leren en competenties Vanuit netwerk - referentie worden - identificatie 5.3. – PNC 13

23 STREVEN NAAR VERBINDING EN DRAAGVLAK (vervolg)  Bereid tot afhankelijkheid  Omgaan met kwetsbaarheid  Uitwisseling van vertrouwen  Omgaan met divergentie en convergentie  Gedrag van sleutelfiguren 5.3. – PNC 14

24 KRITISCHE SUCCESFACTOREN  Bewust van mentale constructies  Openheid rond motieven  Gezamenlijke doelen en strategie  Gedeeld engagement  Passende vorm en formalisatiegraad  Durf en vertrouwen  Zorg voor het proces  Streven naar verbinding en draagvlak  Regelmatige zelfevaluatie 5.3. – PNC 15

25 HET SDRPI-MODEL (Fry, Rubin, Plovnick) K 3.3. - PNH 01 Situatie – Systeem Doelen Rollen Procedures Interpersoonlijke relaties en communicatie

26 ZELFEVALUATIE ‘ALFA’  Communicatie-instrument  Maakt percepties bespreekbaar  Overstijgt het louter relationele  Geeft totaalbeeld  Beklemtoont logische verbanden  Werkt preventief en curatief 5.3. – PNC 17

27 CONCLUSIE  Netwerken is mensenwerk  Netwerken is zeer divers  Netwerken is verbindend 5.3. – PNC 18

28 5.3. – PNC 19


Download ppt "OVER DRAKEN EN PRINSESSEN Kritische succesfactoren bij het netwerken met andere organisaties Vlaams Welzijnsverbond 30 november 2011 Begeleiding: Jan Verbanck,"

Verwante presentaties


Ads door Google