De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 januari 2011 ROC Midden Nederland Leonard Geluk Lezing LEA, 20 januari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 januari 2011 ROC Midden Nederland Leonard Geluk Lezing LEA, 20 januari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 20 januari 2011 ROC Midden Nederland Leonard Geluk Lezing LEA, 20 januari 2011

2 20 januari 2011 ROC Midden Nederland >25.000 studenten/cursisten in provincie Utrecht >2000 medewerkers >zorgen om afschaffen 30 plus-bekostiging >discussie over toekomst Educatie >keuze voor: kleinschalig binnen grootschalig: vorming Colleges

3 20 januari 2011

4

5

6

7

8 Prioriteiten als wethouder in Rotterdam: >45 van de 200 basisscholen worden brede school met 6 uur extra les per week >29 scholen in het voortgezet onderwijs zijn ten minste 3 dagen open van 8.00-17.00 uur met extra aanbod >90% “doelgroepkinderen” volgen VVE-programma >20% reductie VSV >Gemengd maken “zwarte scholen” >ZorgAdviesTeam op iedere school >Verhogen kwaliteit alle scholen via ISO (Intensieve Schoolontwikkeling)

9 20 januari 2011 Kernboodschap: LEA heeft meer focus nodig! En dat is: >meer sturen op onderwijsresultaat >meer onderwijstijd >onderwijs beter benutten in nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheid jeugdzorg

10 20 januari 2011 Waarnemingen en conclusies LEA: >Veel overleg, soms papieren tijger >Afspraken over huisvesting meerwaarde, keuze voor Multifunctionele accommodaties >Ontwikkeling van huisvesting naar brede school >Succesvol mbt huisvesting, VVE, brede school, zorgstructuur >Op weg naar een bredere agenda en bredere samenwerking (kinderopvang, MBO) Discussiepunten: >Kwaliteit onderwijs op de agenda? >Regionale grenzen belemmerend >Geld: wie zet wat in? Eigen Conclusie: >Behoefte aan focus en sturen op resultaat!

11 20 januari 2011

12

13 Kunnen we nog relativeren? >Nederland doet het niet zo slecht op PISA-ranking >VSV daalt enorm >aantal achterstandsleeringen daalt fors >we geven relatief veel geld uit aan onderwijs

14 20 januari 2011

15

16

17

18

19

20 Maar... ook donkere wolken! >grote groep blijft op achterstand, we lopen in maar niet snel >we dalen op Pisa-lijst >forse toename zorgleerlingen, vooral gedragsproblematiek jongens >vervangingsvraag groot >leven lang leren komt slecht van de grond

21 20 januari 2011 Pisa scores leesvaardigheid LandScore Shanghai-China556 Zuid-Korea539 Finland536 Hong Kong-China533 Singapore526 Canada524 Nieuw-Zeeland521 Japan520 Australië515 Nederland508 België506 Noorwegen503

22 20 januari 2011 Pisa scores wiskunde LandScore Shanghai-China600 Singapore562 Hong Kong-China555 Zuid-Korea546 Chinees Taipei543 Finland541 Liechtenstein536 Zwitserland534 Japan529 Canada527 Nederland526 Macao-China525

23 20 januari 2011 Pisa scores natuurwetenschappen LandScore Shanghai-China575 Finland554 Hong Kong-China549 Singapore542 Japan539 Zuid-Korea538 Nieuw Zeeland532 Canada529 Estland528 Australië527 Nederland522 Chinees Taipei520

24 20 januari 2011

25

26

27

28 Totaal aantal indicaties voor zware zorg (leerlingen met rugzak en leerling in het (v)so)

29 20 januari 2011 Inspanningen moeten dus gericht zijn op: >verbetering taalbeheersing basisonderwijs, o.a. door toename voorschool >meer leerlingen Havo/VWO >verbetering kwaliteit onderwijs >meer rendement MBO/HBO-doorstroom >levenlang leren beter regelen

30 20 januari 2011 Kan LEA bijdragen aan hoger rendement onderwijs (Lissabon-norm, PISA etc)? Ja! Meer uren naar school voor kinderen die dat nodig hebben. Brede school als middel voor betere schoolprestaties. Voorwaarden brede school: 1. intensieve deelname gedurende langere tijd 2. kwaliteit programma - inhoudelijk gedegen - goede docenten - goede afstemming - goede monitoring 3. Mix van interventies 4. Motivatie deelnemers

31 20 januari 2011

32 Regeerakkoord decentralisatie jeugdzorg “Er bestaat grote zorg over het functioneren van de jeugdzorg. De huidige manier waarop de jeugdzorg is georganiseerd en opereert zal een wezenlijke verandering moeten ondergaan. De effectiviteit van de jeugdzorg zal moeten worden verbeterd door een stelselherziening. (..) Alle taken op het gebied van de jeugdzorg (Jeugd-GGZ provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg etc.) worden overgeheveld naar de (samenwerkende) gemeenten”

33 20 januari 2011 >'Jeugdzorg' opnemen in LEA >ZAT's in onderwijs versterken >rol onderwijs: preventie en signaleren >passend onderwijs betrekken bij ontwikkelingen jeugdzorg >geen losse stelsels m.b.t. CJG en ZAT!

34 20 januari 2011 Conclusie: 1.Focus en leiderschap nodig. Niet praten, doen! 2.Stuur op onderwijsresultaat en op goede zorgstructuur 3.Samenwerking Onderwijs (ook MBO!), gemeente, en andere partners (welzijn, zorg) cruciaal en effectief!


Download ppt "20 januari 2011 ROC Midden Nederland Leonard Geluk Lezing LEA, 20 januari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google