De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Juni 2011 “U moet u niet aanpassen aan deze wereld, maar uw gezindheid vernieuwen. Zo zult u ontdekken wat God van u wil en wat goed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Juni 2011 “U moet u niet aanpassen aan deze wereld, maar uw gezindheid vernieuwen. Zo zult u ontdekken wat God van u wil en wat goed."— Transcript van de presentatie:

1

2 Woord van Leven Juni 2011

3 “U moet u niet aanpassen aan deze wereld, maar uw gezindheid vernieuwen. Zo zult u ontdekken wat God van u wil en wat goed en volmaakt is, en Hem welgevallig”. Brief aan de Romeinen 12,2

4 In zijn brief aan de christenen van Rome beschrijft Paulus het leven van een christen.

5 Een christen gaat dankzij de hulp van de heilige Geest op een andere manier om met de taken waar hij voor staat en met de moeilijkheden waar hij mee te maken heeft.

6 Als christenen kunnen we van ons leven één groot loflied maken op God. Hoe?

7 Door er een voortdurende daad van liefde van te maken, door altijd gericht te zijn op Gods wil, op wat Hem het meest welgevallig is.

8 Paulus weet dat dit niet altijd eenvoudig is. Er is een bijzonder licht nodig dat ons helpt om in de verschillende situaties van het leven te onderscheiden wat God van ons wil. Hierdoor kunnen we voorkomen dat we vervallen in illusies of dwalingen.

9 Dat licht is een gave van de heilige Geest; de gave van ‘onderscheid’, onmisbaar om die christelijke gezindheid in ons tot leven te wekken.

10 “U moet u niet aanpassen aan deze wereld, maar uw gezindheid vernieuwen. Zo zult u ontdekken wat God van u wil en wat goed en volmaakt is, en Hem welgevallig”. Brief aan de Romeinen 12,2

11 Hoe kunnen we deze belangrijke gave verkrijgen en tot ontwikkeling brengen? Zonder twijfel is daarvoor nodig dat we de christelijke leer goed kennen.

12 Maar ‘weten’ is niet genoeg. Zoals Paulus aangeeft is het vooral een kwestie van leven, van edelmoedige inzet om het woord van God handen en voeten te geven, zoals Jezus heeft gedaan.

13 Het concreet in leven omzetten van het evangelie vraagt van ons een grote openheid voor de wil van God en de bereidheid om onze kleingeestige berekeningen en ook onze angsten en onzekerheden opzij te zetten. Dan kan het licht van de heilige Geest deze nieuwe gezindheid in ons opwekken.

14 “U moet u niet aanpassen aan deze wereld, maar uw gezindheid vernieuwen. Zo zult u ontdekken wat God van u wil en wat goed en volmaakt is, en Hem welgevallig”. Brief aan de Romeinen 12,2

15 Hoe kunnen we het Woord van leven van deze maand in praktijk brengen? Door te proberen Gods wil steeds beter te begrijpen.

16 We vinden die uitgedrukt in zijn Woord, in wat de kerk ons leert, in de plichten van ons dagelijks leven, enz.

17 Maar vooral door er vervolgens naar te leven en ons te richten op de liefde.

18 Jezus openbaart zich aan wie Hem liefheeft en zijn geboden in praktijk brengt (vgl. Joh 14,21). Het vervullen van de wil van God is het mooiste geschenk dat we Hem kunnen aanbieden.

19 Dat zal Hem welgevallig zijn, niet alleen omdat we Hem op deze manier onze liefde kenbaar maken, maar ook omdat het in en rondom ons zijn uitstraling zal hebben en vernieuwing zal brengen.

20 “U moet u niet aanpassen aan deze wereld, maar uw gezindheid vernieuwen. Zo zult u ontdekken wat God van u wil en wat goed en volmaakt is, en Hem welgevallig”. Brief aan de Romeinen 12,2 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”(1920-2008), Eerder verschenen als wooord van leven in augustus 1993 informatie www.focolare.nl Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) Per informazioni www.focolare.org Questo PPS, in diverse lingue, è pubblicato su www.santuariosancalogero.org


Download ppt "Woord van Leven Juni 2011 “U moet u niet aanpassen aan deze wereld, maar uw gezindheid vernieuwen. Zo zult u ontdekken wat God van u wil en wat goed."

Verwante presentaties


Ads door Google