De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Maart 2012

2 “Naar wie zouden we moeten gaan, Heer?
U spreekt woorden die eeuwig leven geven.” Johannes 6,68

3 Als Jezus tot de menigte sprak, deed Hij dat in eenvoudige woorden en met voorbeelden uit het leven van alledag. Hij sprak als iemand met gezag, heel anders dan de schriftgeleerden. De mensen werden getroffen door wat Hij zei.

4 Toen de tempelwachters de opdracht kregen Hem te arresteren, voerden ze hun opdracht dan ook niet uit. Op de vraag van de hogepriesters en farizeeën waarom ze hun bevelen niet hadden opgevolgd, antwoordden ze: “Nog nooit heeft een mens zo gesproken”. Joh 7,46.

5 In de gesprekken met zijn apostelen gaat Jezus nog dieper
In de gesprekken met zijn apostelen gaat Jezus nog dieper. Dan spreekt Hij openlijk over zijn Vader en over de dingen van de hemel, zonder gebruik te maken van gelijkenissen. De leerlingen zijn erdoor gegrepen, ook al begrijpen ze zijn veeleisende woorden nog niet helemaal.

6 “Dit zijn harde woorden”, zeiden enkele leerlingen tegen Jezus nadat Hij had gezegd dat Hij zijn lichaam als spijs zou geven en zijn bloed als drank.

7 Toen Jezus merkte dat enkele leerlingen zich terugtrokken, zei Hij tot de twaalf apostelen: “Willen jullie soms ook weggaan?” Petrus was intussen volkomen voor Hem gewonnen en geboeid als hij was door de woorden die hij Jezus had horen spreken vanaf de dag dat hij Hem had ontmoet, antwoordde hij in naam van allen:

8 “Naar wie zouden we moeten gaan, Heer?
U spreekt woorden die eeuwig leven geven.” Johannes 6,68

9 Petrus had geconstateerd dat de woorden van zijn Meester anders waren dan die van andere leraren. De woorden van de aarde behoren tot de aarde en hebben de aarde als bestemming.

10 De woorden van Jezus zijn geest en leven, want ze komen van de hemel
De woorden van Jezus zijn geest en leven, want ze komen van de hemel. Ze zijn een licht dat uit de hemel neerdaalt met de kracht van boven. Zijn woorden hebben een dimensie en een diepte die andere woorden niet hebben, of ze nu van filosofen zijn, van politici of van dichters. Het zijn “woorden van eeuwig leven”, omdat ze het leven uitdrukken dat geen einde kent, het leven van God zelf. Joh 6,68.

11 Jezus is verrezen en leeft
Jezus is verrezen en leeft. En ook al werden zijn woorden uitgesproken in het verleden, ze zijn niet alleen maar herinnering.

12 Het zijn woorden die Jezus ook vandaag richt tot ons allemaal, tot alle mensen van alle tijden en van alle culturen. Het zijn universele, eeuwige woorden.

13 “Op een dag – vertelt Basilius de Grote, een van de kerkvaders uit de vierde eeuw – ontwaakte ik als het ware uit mijn slaap en zag het wonderbare licht van de waarheid van het evangelie. Ik ontdekte hoe vaag de wijsheid van de vorsten van deze wereld is.” Ep. CCXXIII, 2.

14 Theresia van Lisieux schrijft in een brief uit 1897: “Soms wordt mijn kleine verstand meteen doodmoe bij het lezen van bepaalde geestelijke boeken. Dan sluit ik het boek van de wijzen waarover ik mijn hoofd breek en dat mijn hart doet verdorren, en neem de Heilige Schrift. Dan wordt alles helder en één enkel woord opent een oneindige horizon voor mijn geest; en de volmaaktheid ligt binnen handbereik.” Brief 202.

15 Ja, de goddelijke woorden verzadigen de geest, want onze geest is gemaakt voor het oneindige. Ze verlichten niet alleen het verstand, maar héél ons wezen. Ze geven vrede, ook op momenten van onrust en angst..

16 Ze geven vreugde, ook wanneer lijden ons bezoekt
Ze geven vreugde, ook wanneer lijden ons bezoekt. Ze geven kracht, vooral wanneer we de moed dreigen te verliezen. Ze maken vrij, omdat ze de weg van de waarheid openleggen.

17 “Naar wie zouden we moeten gaan, Heer?
U spreekt woorden die eeuwig leven geven.” Johannes 6,68

18 Het Woord van leven van deze maand herinnert ons eraan dat Jezus de enige Meester is die we willen volgen: ook wanneer zijn woorden soms hard lijken of veeleisend, zoals eerlijk zijn op het werk, vergeven, liever jezelf ten dienste stellen van de ander dan te denken aan je eigen ego, trouw blijven aan je gezin, een terminale zieke bijstaan zonder toe te geven aan het idee van euthanasie...

19 Er zijn heel wat ‘meesters’ die ons uitnodigen om gemakkelijke oplossingen te zoeken of compromissen te sluiten. Maar we willen luisteren naar de enige Meester en Hem volgen. Alleen Hij spreekt de waarheid en heeft “woorden die eeuwig leven geven”. Daarom kunnen ook wij de woorden van Petrus herhalen: “Naar wie zouden we gaan, Heer?”.

20 In deze vastentijd, waarin we ons voorbereiden op het grote feest van de Verrijzenis, kunnen we echt in de leer gaan bij de enige Meester en zijn leerlingen worden..

21 Ook in ons zal een vurige liefde voor het woord van God ontvlammen wanneer we het met aandacht in ons opnemen telkens als we het horen in de kerk of als we het lezen en erover mediteren.

22 Maar we zijn vooral geroepen om het in leven om te zetten
Maar we zijn vooral geroepen om het in leven om te zetten. Zoals de Schrift zegt: “Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.” Jac 1,22.

23 Daarom richten we onze aandacht iedere maand op één woord in het bijzonder. We laten het in ons doordringen en ons erdoor vormen, zodat dat woord leven in ons wordt. Door één Woord van Jezus te leven, leven we het hele evangelie.

24 Want in elk van zijn woorden geeft Hij zich helemaal en komt Hij wonen in ons. Het is een druppel goddelijke wijsheid van de Verrezene, die zich beetje bij beetje een weg in ons baant en die onze manier van denken, willen en handelen vervangt door die van Hem, in alle omstandigheden van het leven.

25 “Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig
leven geven.” Johannes 6,68 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”( ), Eerder verschenen als wooord van leven in maart 2003 Lay-out Anna Lollo in samenwerking met Don Placido D’Omina (Sicilia, Italië) Informatie: Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op:


Download ppt "Woord van Leven Maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google