De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Juni 2009

2 "Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen:' Johannes 15,5

3 Kun je jezelf een wijnrank voorstellen die is losgeraakt van de wijnstok?
Zo'n rank heeft geen toekomst meer, biedt geen enkele hoop, en zal geen vrucht meer dragen. Hij kan alleen nog maar uitdrogen en verbrand worden.

4 Bedenk eens tot wat voor geestelijke dood je als christen bestemd bent als je niet met Christus verbonden blijft. Dat is om te schrikken!

5 Dat betekent totale onvruchtbaarheid, ook al zwoeg je van de ochtend tot de avond, ook al denk je nuttig te zijn voor de mensheid, ook al juichen je vrienden je toe, ook al groeien je aardse bezittingen, ook al breng je nog zoveel offers.

6 Dat alles zal voor jou hier op aarde allemaal best wat betekenen, maar het heeft geen betekenis voor Christus en voor de eeuwigheid. En daar gaat het om in het leven.

7 "Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen:' Johannes 15,5 7

8 Hoe kunnen we in Christus blijven en Christus in ons
Hoe kunnen we in Christus blijven en Christus in ons? Hoe kunnen we een groene, weelderige rank zijn die een levend geheel vormt met de wijnstok?

9 Op de eerste plaats door te geloven in Christus
Op de eerste plaats door te geloven in Christus. Maar ons geloof moet ook zichtbaar zijn in onze concrete manier van leven. Met andere woorden, we moeten leven in overeenstemming met dit geloof door de woorden van Jezus in praktijk te brengen.

10 We mogen daarom de goddelijke middelen die Christus ons heeft nagelaten niet ongebruikt laten. Daarmee kunnen we de eenheid met Hem bereiken of eventueel terugvinden, mocht die verbroken zijn. En ten slotte, Christus zal niet voelen dat we sterk met Hem verbonden zijn als we niet ons best doen om deel uit te maken van de kerkelijke gemeenschap, onze lokale kerk. 10

11 "Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen:' Johannes 15,5 11

12 "Als iemand in Mij blijft en Ik in hem:' Zie je dat Jezus spreekt over een eenheid van jou met Hem, maar ook over een eenheid van Hem met jou? Als jij met Hem verenigd bent, is Hij in jou, is Hij aanwezig in je diepste innerlijk. En van hieruit ontstaat een persoonlijke relatie, een gesprek in wederzijdse liefde, een samenwerking tussen Jezus en jou als zijn leerling. En het gevolg is dan dat je veel vrucht draagt, net als de wijnrank die vitaal met de wijnstok is verbonden en heerlijke druiventrossen voortbrengt.

13 'Veel vrucht' betekent dat je een werkelijk apostolische vruchtbaarheid zult verkrijgen, dat wil zeggen het vermogen om bij vele anderen de ogen te openen voor de unieke, revolutionaire woorden van Christus. En je zult in staat zijn hun de kracht te geven om aan deze woorden gevolg te geven.

14 'Veel vrucht' betekent ook dat je in staat zult zijn kleine of grote activiteiten in gang te zetten of zelf helemaal op te bouwen, waarmee je in allerlei noden kunt voorzien, al naar gelang de gaven die God je heeft gegeven.

15 'Veel vrucht' betekent 'veel', niet 'weinig'
'Veel vrucht' betekent 'veel', niet 'weinig'. En dat kan betekenen dat je in staat zult zijn om onder de mensen in je omgeving een atmosfeer te creëren van goedheid, onderlinge liefde en delen met elkaar.

16 "Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen:' Johannes 15,5 16

17 'Veel vrucht' houdt niet alleen geestelijk en materieel welzijn in van anderen, maar ook van jezelf. Ook innerlijke groei en persoonlijke heiliging hangen af van je verbondenheid met Christus.

18 De waarheid blijft over.
Heiliging? Misschien lijkt dit woord je iets van een andere tijd, iets nutteloos, of een utopie. Maar dat is niet zo. Deze tijden gaan voorbij en daarmee ook de tijdgebonden, beperkte en onjuiste opvattingen. De waarheid blijft over.

19 Tweeduizend jaar geleden zei de apostel Paulus duidelijk dat het Gods wil is voor alle christenen dat ze heilig worden.

20 Teresa van Avila, kerkleraar, is ervan overtuigd dat iedereen de hoogste contemplatie kan bereiken, wie het ook moge zijn.

21 Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat heel het volk van God tot heiligheid is geroepen. Probeer dus in je leven ook 'veel vrucht' aan heiliging te verzamelen. Maar dat is alleen mogelijk als je verbonden bent met Christus.

22 "Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen:' Johannes 15,5 22

23 Het is opvallend dat Jezus niet rechtstreeks om vruchten vraagt, maar ze ziet als een gevolg van het verenigd blijven met Hem.

24 Het zou kunnen zijn dat je de fout maakt van veel christenen, die geloven dat ze heel actief moeten zijn en allerlei werken moeten verrichten voor het welzijn van anderen. Ze vergeten daarbij de tijd te nemen om na te gaan of ze in en bij alles met Christus verbonden zijn.

25 Dat is een vergissing. Je denkt vrucht te dragen, maar het is niet wat Christus in jou, Christus met jou zou kunnen voortbrengen. Om blijvende vruchten te kunnen dragen, die een goddelijk stempel hebben, is het nodig met Christus verenigd te blijven. En hoe meer je met Christus verenigd bent, des te meer vrucht zul je dragen. Jezus gebruikt bovendien het werkwoord 'blijven'. Dat doet niet zozeer denken aan momenten van vruchtbaarheid, maar aan een voortdurende staat van vruchtbaarheid.

26 Als je personen kent die zo leven, zul je zien dat ze alleen al met een glimlach, een woordje, door hun dagelijkse manier van leven, door hun houding in verschillende levenssituaties, harten van mensen kunnen raken en hen zelfs God doen terugvinden. 26

27 Dat was bij de heiligen het geval
Dat was bij de heiligen het geval. Maar ook wij hoeven de moed niet te verliezen. Ook als gewone christenen kunnen we vrucht dragen.

28 In de jaren '70 hield de studentenwereld zich intensief bezig met
politiek en liet weinig ruimte aan mensen die zich vanuit christelijke motivatie wilden inzetten voor de mensheid. In Portugal ging Maria do Socorro na de middelbare school naar de universiteit. Ze had het daar niet gemakkelijk. Veel van haar medestudenten streden na de val van de dictatuur voor hun eigen ideologie, en iedereen probeerde andere studenten, die nog geen keuze hadden gemaakt, mee te trekken.

29 Maria wist heel goed wat haar weg was: Jezus volgen en met Hem verenigd blijven. Maar ze kon dat niet duidelijk uitleggen. Door haar medestudenten, die niets van haar ideeën afwisten, werd ze als slappeling beschouwd, als iemand zonder idealen. Af en toe geneerde ze zich, vooral als ze naar de kerk ging. Maar ze bleef toch gaan, omdat ze voelde dat ze met Jezus verbonden moest blijven. 29

30 Dan komt Kerstmis. Maria ziet dat er onder haar medestudenten enkele zijn die niet naar huis kunnen, omdat ze ver weg wonen. Ze stelt aan de anderen voor om samen een kerstgeschenk te geven aan wie niet naar huis gaan. Tot haar verrassing doen ze allemaal meteen mee.

31 Daarna komen er universitaire verkiezingen, en weer tot haar verrassing wordt ze gekozen als vertegenwoordigster van haar jaar. Maar haar verbazing is nog groter als haar wordt gezegd: "Logisch dat we jou hebben gekozen. Jij bent de enige die een duidelijke lijn heeft. Jij weet wat je wilt en hoe je dat kunt bereiken:”

32 Enkelen beginnen belangstelling te krijgen voor haar ideaal en willen leven zoals zij.
Dit was een mooie vrucht van het doorzetten van Maria do Socorro. Ze bleef met Jezus verenigd.

33 "Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen:' Johannes 15,5 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van: Chiara Lubich, februari Grafica di Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia - Italia) 33


Download ppt "Woord van Leven Juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google